فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳

نوشته شده توسط:على محمدنژاد تماس با سردبير: manager_ict@yahoo.com تاريخ ارسال: 24 آبان 83

امروزه فناورى هاى جديد با حجمى فراوان زندگى و محيط كار ما و حتى ابعاد وجودى ما را تحت تاثير قرار داده و بشر امروز بدون فناورى و بهره گيرى از آن امكان عملى براى ادامه حيات خود ندارد. شتاب انتشار داده ها و آمار و اطلاعات ناشى از عصر ديجيتال و الكترونيك به حدى است كه مى توان از آن به انفجار اطلاعات تعبير كرد.اينترنت مانند تار عنكبوت از ميليون ها كامپيوتر تشكيل شده كه توسط ماهواره هاى مخابراتى، شبكه هاى زمينى تار مويى و وسايل بى سيم به يكديگر متصل شده اند. امروزه حداقل ۵۲ ميليون نفر در بيش از ۱۶۰ كشور دنيا به اينترنت دسترسى دارند و فضاى مجازى مخلوق كامپيوتر در ۲۰ سال آينده عامل اصلى رشد اقتصادى خواهد بود و اين امر باعث مطرح شدن تغيير بزرگراه اطلاعات به اينترنت در سال ۱۹۹۵ گرديد. فضاى مجازى نحوه برقرارى ارتباط ميان افراد و انتشار اطلاعات در سازمان ها و نهادها و موسسات را از اساس دگرگون كرده است. امروزه شاهد انقلاب جديد در زمينه اطلاع يابى و اطلاع رسانى و ارتباطات در فضاى مجازى هستيم و دهكده جهانى به ذهنيت جهانى تبديل شده است. اكنون انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتيك تغيير ماهيت داده است. روابط عمومى كه به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل مى كند، بايد در ايجاد ارتباط بيشتر و پيشرفته تر نقش حياتى خود را ايفا كند.پيشرفت انفورماتيك در حال حاضر به حدى است كه مجازى سازى امرى اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. محيط هاى مجازى مى توانند موانعى كه همواره انسان و فناورى را از هم دور نگه داشته است از ميان بردارند. در اين ميان روابط عمومى ديجيتالى فرصت هايى را فراهم مى سازد تا كيفيت ارائه خدمات به كاربران بهبود يافته و آنان را قادر مى سازد در هر ثانيه و دقيقه به حجم وسيعى از خدمات و اطلاعات دسترسى پيدا نمايند. اين نوع جديد روابط عمومى ها اطلاعات و داده هاى فناورى ارتباطى را براى ارائه خدمات بهتر به كار مى گيرند.
• مفهوم روابط عمومى ديجيتال
روابط عمومى ديجيتال عبارت است از: «استفاده از فناورى ديجيتالى خصوصاً كاربردهاى مبتنى بر وب سايت هاى اينترنتى براى افزايش دسترسى و ارائه خدمات و اطلاعات ارتباطى به كاربران و سازمان ها و نهادها و دريافت اطلاعات از طريق آن.» اين روش زمينه بالقوه اى براى كمك به ايجاد رابطه اى ساده، روان و موثر بين سازمان ها و موسسات با سازمان ها و موسسات ديگر و نهادهاى اجتماعى و مدنى در راستاى ارائه خدمات اطلاعات و خدمات ارزان قيمت، فورى و فراگير به كليه گروه هاى كاربر فراهم خواهد كرد. بنابراين وظيفه روابط عمومى الكترونيكى و ديجيتال، ارائه اطلاعات و خدمات آن لاين از طريق اينترنت يا ساير وسايل الكترونيكى است.افزايش تقاضاى دسترسى به اينترنت براى دريافت خدمات و اطلاعات و اطلاع رسانى، روش هاى ارتباطى و كار و زندگى را تحت تاثير قرار داده، لذا مديران روابط عمومى نمى توانند نسبت به اين درخواست ها و تحولات بى تفاوت باشند.در روابط عمومى سنتى، ارتباطى يك سويه با مخاطب آن هم به طور جمعى صورت مى گرفت و شاهد يك روابط عمومى محورى بوديم ولى در فضاى جديد با مشترى محورى آن هم به صورت انفرادى مواجه هستيم.
• ويژگى هاى روابط عمومى ديجيتال
روابط عمومى در جوامع اطلاعاتى آينده نقش مهمى در امر اطلاع رسانى بهينه، ارائه سرويس ها و خدمات به تك تك افراد جامعه خواهد داشت. ويژگى هاى خاص روابط عمومى ديجيتال سبب تسهيل دسترسى شهروندان و مخاطبان به اطلاعات و خدمات مورد نياز، بهبود پاسخگويى و اطلاع رسانى به مخاطبان و ساده سازى فرآيندهاى ارتباطات و كاهش هزينه ها خواهد شد. روابط عمومى ديجيتال جهت ايفاى نقش هاى مورد اشاره ويژگى هاى خاصى را داراست كه به برخى از آنها اشاره مى شود.
* در روابط عمومى ديجيتال بهره گيرى از فناورى هاى نوين، هدف نيست بلكه وسيله است. وسيله اى كه از آن جهت ارائه خدمات و سرويس هاى مورد نياز مخاطبان مورد استفاده قرار مى گيرد. روابط عمومى ديجيتال در بند قيد زمان و مكان نيست، خدمات و اطلاعات در تمامى روزها و ساعات در دسترس شهروندان و مخاطبان است. اين مسئله تا حد زيادى ضمن دسترسى راحت تر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات مورد نياز خود، سبب جلوگيرى از اتلاف وقت و نيز كاهش هزينه هايى از جمله اياب و ذهاب، كاهش آلودگى هوا و ترافيك و غيره مى شود.
* روابط عمومى ديجيتال منتظر نمى ماند تا ببيند مخاطب چه مى خواهد بلكه قبلاً فكر همه چيز را كرده است و براى برآورده شدن خواسته هاى مخاطبان خود تمهيدات لازم را انديشيده است.
* كارگزار روابط عمومى ديجيتال يك آدم فنى نيست و نبايد هم باشد بلكه او ضمن آشنايى با مسايل
IT و تسلط به مسايل ارتباطى ايده مى دهد و تصميم سازى مى كند.
* اگرچه در روابط عمومى ديجيتال فناورى هاى نوين ارتباطى نقش عمده اى را بازى مى كنند اما با اين حال همواره تكنولوژى سهم كمترى نسبت به بينش ديجيتالى دارد.
* جريان ارتباطى در روابط عمومى ديجيتال برخلاف گذشته يك سويه و عمودى يعنى از بالا به پايين و امرى نيست، بلكه برعكس در اين نوع روابط عمومى، ارتباطى دوسويه بين سازمان و مردم حاكم است، ضمن اينكه مخاطب در روابط عمومى ديجيتال جمع نيست بلكه فرد است و روابط عمومى ديجيتال مى بايست پاسخگوى تك تك اعضاى جامعه اطلاعاتى باشد.
كار روابط عمومى ديجيتالى طرح ايده آن هم با بينش ديجيتالى است. در واقع جنبه هاى سخت افزارى مربوط به فناورى هاى ارتباطى در تخصص و وظيفه مهندسين مربوطه است و كارگزار روابط عمومى وظيفه اش طرح ايده هايى است كه اين ابزار را در جهت رسيدن به اهداف خود به كار مى گيرد.
• وظايف روابط عمومى ديجيتال
مهمترين وظيفه روابط عمومى ديجيتال در جامعه اطلاعاتى آينده، برقرارى ارتباط دوسويه و متعامل بين سازمان ها و مردم، ارائه خدمات و اطلاعات مورد نيز شهروندان به طور مداوم و شبانه روزى است. روابط عمومى ديجيتال اين وظايف را با بهره گيرى از فناورى هاى نوين ارتباطى و از جمله اينترنت انجام خواهد داد. اهم وظايفى كه روابط عمومى ديجيتال در يك جامعه اطلاعاتى انجام خواهد داد عبارتند از:
* هدف روابط عمومى ديجيتال ساده سازى نحوه ارائه خدمات به شهروندان و سازمان ها و نهادها و تسهيل دسترسى آنان به اين خدمات است.
* روابط عمومى ديجيتال نقش مهمى در بهبود كارايى و اثربخشى نهادها و سازمان ها و موسسات از طريق حذف لايه هاى ساختارى ايفا خواهد كرد.
* روابط عمومى ديجيتال سعى در تسهيل دسترسى شهروندان و مخاطبان سازمان ها به اطلاعات مورد نياز از طريق جايگزينى شهروند مدارى و اجتماع مدارى به جاى بوروكراسى مدارى دارد.
* بهبود پاسخگويى و اطلاع رسانى به مخاطبان و تضمين پاسخگويى و اطلاع دهى در خصوص نيازهاى شهروندان و سازمان ها از ديگر وظايف روابط عمومى ديجيتال است. در يك جامعه اطلاعاتى روابط عمومى موظف به پاسخگويى به شهروندان و رفع نيازهاى آنان و ارائه خدمات مربوط به آنان است.
* افزايش خلاقيت از طريق به كارگيرى مكانيسم هاى ارتباطى و اطلاع گيرى و اطلاع رسانى در امور دولتى و غيردولتى از ديگر وظايف روابط عمومى ديجيتال است. اين مسئله منجر به افزايش بهره ورى و كارايى نهادها و سازمان ها و بهبود امور جارى خواهد شد.
* ساده سازى فرآيندهاى ارتباطات و اطلاع رسانى و كاهش هزينه ها از طريق يكپارچه سازى و حذف موانع و سيستم هاى زايد وظيفه ديگر روابط عمومى ديجيتال است.
• تحقق روابط عمومى ديجيتال
فناورى هاى نوين ارتباطى زندگى انسان ها را دگرگون ساخته است و با فراگيرتر شدن آنها ابعاد مختلف زندگى جوامع انسانى تغييراتى شگرف خواهد داشت. به تبع اين تغييرات صحبت از جامعه اطلاعاتى است، جامعه اى كه زندگى در آن مبتنى و وابسته به فناورى هاى ارتباطى نوين از قبيل اينترنت است. لذا تمامى سازمان ها و دولت ها در تلاشند تا خود را براى حضور موثر در جامعه اطلاعاتى مهيا سازند. از اين رو بايد شرايطى را فراهم ساخت تا روابط عمومى ها نيز نسبت به ايجاد تغييرات لازم در خود اقدامات لازم را انجام دهند. به منظور پياده سازى و ايجاد ساختارهاى لازم براى تحقق روابط عمومى ديجيتال، بايد نكات ذيل را در نظر گرفت.
* رهبرى سازمان كه در راس هرم سازمانى قرار دارد مى تواند با انديشيدن تدابير لازم و حمايت از طرح هاى پيشنهادى، روابط عمومى ها را براى رسيدن به اهداف خود يارى رساند.
* ايجاد بينش سازمانى در بين مديران در خصوص ضرورت جهت گيرى فعاليت ها و برنامه هاى روابط عمومى به اين سمت و سوى.
* تعهد به تامين منابع و امكانات مورد نياز روابط عمومى ها از سوى مسئولان.
* حمايت واقعى از تغيير روابط عمومى از سنتى به الكترونيكى و ديجيتالى.
* اجراى سريع تغييرات مورد نظر.
* طراحى استراتژيك جهت تحولات آتى.
* آمادگى بافت سازمانى براى اين تحولات و ايجاد اميد به عدم خطر افتادن آنها.
گذر از عصر صنعتى ملى به عصر ديجيتالى جهانى مستلزم اين است كه غير از متخصصان فنى، ديگران نيز بتوانند به تحولات مديريت جديد و مهارت هاى ارتباطات و رهبرى كمك كنند، از اين رو مهمترين نقش رهبران و مسئولان روابط عمومى ها، تبيين تاثير فناورى هاى جديد بر نهادها و سازمان هاست. رهبران سازمان ها نه تنها بايد واقعيت فناورى هاى جديد را درك كنند و آگاهى مناسبى از آن داشته باشند، بلكه محدوديت هاى خود را بشناسند. فناورى هاى جديد اين امكان را فراهم مى نمايد كه كاركنان روابط عمومى در هر جايى كه هستند براساس زمان خود كار كنند.
• مشكلات روابط عمومى ديجيتال
روابط عمومى الكترونيكى نقش مهمى در جهت ارائه اطلاعات و خدمات كيفى در يك جامعه اطلاعاتى به مخاطبان دارد، لكن تحقق اين نوع از روابط عمومى با مشكلات چندى روبه رو است كه مى بايست مسئولان امر از هم اكنون به فكر چاره انديشى براى مشكلات مورد اشاره باشند و زمينه را براى رسيدن به يك روابط عمومى ايده آل در جامعه اطلاعاتى آينده مهيا سازند. برخى مشكلات و محدوديت هاى فراروى روابط عمومى ها جهت تحقق روابط عمومى ديجيتال عبارتند از:
- عدم اطلاع كافى مديران سازمان ها از مفاهيم مربوط به جامعه اطلاعاتى و روابط عمومى ديجيتال، ضرورت حركت به اين سمت و سو، كاركردهاى آن و نيز امكانات و ابزار مورد نياز يكى از مشكلات فراروى تحقق روابط عمومى ديجيتال است.
- فرهنگ و ذهنيت مردم سنتى است كه مى بايست اين فرهنگ و ذهنيت متناسب با شرايط جامعه اطلاعاتى تغيير يابد كه البته تغيير آن هزينه زيادى را در پى خواهد داشت.
- عدم وجود زيرساخت هاى مورد نياز در زمينه فناورى هاى اطلاعاتى از قبيل گسترش اينترنت و عدم آموزش كافى عموم جهت استفاده از اين فناورى ها نيز از جمله مشكلات موجود است كه مى بايست جهت حل آن تدابيرى لازم انديشيده شود. چرا كه شرط نخست براى تحقق جامعه اطلاعاتى وجود زيرساخت هاى لازم و مورد نياز آن است.
- امنيت در روابط عمومى ديجيتال دچار مشكل است و از آنجا كه عمده فعاليت هاى روابط عمومى ديجيتال ارائه اطلاعات و خدمات مورد نياز از طريق فناورى هاى نوين ارتباطى همانند اينترنت است مى بايست جهت جلوگيرى از مخدوش شدن و سوءاستفاده از اطلاعات تدابير لازم انديشيده شود.
• • •
به هر حال جوامع امروزى اينك در حال گذار به جامعه اطلاعاتى آينده هستند، جامعه اى كه فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات تمامى ابعاد زندگى انسان ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. جامعه ما نيز ناگزير از اين روند خواهد بود و خواه ناخواه به اين سمت و سو كشيده خواهد شد. در همين راستا دولت و مسئولان نظام در سخنان خود بارها به اهميت اين مسئله پرداخته اند و لزوم انديشيدن تدابير لازم در اين زمينه را يادآور شده اند كه از جمله مصاديق آن مى توان به تدوين طرح تكفا، اجراى طرح تحول نظام ادارى كشور و برگزارى چندين همايش اشاره كرد. لذا همسو با اين اقدامات و تلاش ها تغييرات به وجود آمده در سازمان ها و نهادها در سال هاى آتى، روابط عمومى ها نيز مى بايست با انديشيدن تدابير لازم و با ايجاد تغييرات مورد نظر زمينه هاى لازم را جهت تحقق روابط عمومى ديجيتال آماده سازند.
منابع:
- تار و پود اينترنت، فصلنامه رسانه شماره ۴
- روابط عمومى ديجيتال، روزنامه همشهرى مرداد ۸۲
- بينش ديجيتال پايه و اساس روابط عمومى ديجيتال، سايت آى تى ايران
- روابط عمومى چالش ها و راهكارها، روزنامه اطلاعات آذر ۸۲
- تكنولوژى اطلاعات، نشر سفير                                                                                                                                          .
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی        تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com     تاريخ ارسال:۱۹ آبان ۸۳

خوانندگان گرامی مديريت فناوری اطلاعات همانطور كه مستحضر هستيد امسال برای  ورود به نمايشگاه اله كامپ (۲۶ تا ۳۰ آبان)نياز به تهيه بليط داريد  كه دردسر صف و... را خواهيد داشت برای رفع مشكلات در بازديد از نمايشگاه بصورت رايگان. فرم مربوطه را تكميل فرموده و شماره ارائه شده توسط كامپيوتر را يادداشت نموده و در هنگام ورود به نمايشگاه به مسئول مربوطه ارائه فرماييد تا نيازی به تهيه بليط ورودی نباشد.

با تشكر
سردبير
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی تماس با نویسنده: manager_ict@yahoo.com تاریخ ارسال:16آبان1383

  • توسعه زیرساختهای اطلاعاتی

" تحولات و چالش های اقتصادی از آغاز تا به امروز سیرجالب توجهی داشته است کارشناسان بر این باورند که اگر از ابریشم و ادویه به عنوان کالای مبادلاتی قرون گذشته و از نفت به عنوان کالای قرن بیستم یاد کنیم در هزاره سوم مهمترین کالایی که بین مردم و کشورهای مختلف مورد مبادله قرار می گیرد اطلاعات خواهد بود."

با این توصیف و با نگرش به نیاز اساسی جامعه دانایی محور به مسئله استاندارد سازی روند کاربری اطلاعات با دو مقوله مهم مواجه خواهیم بود.اول اینکه در جامعه دانش مدار اطلاعات چکونه در داخل تولید می شوند و چه مراحل و مقدماتی را برای رسیدن به دست کاربران می گذرانند و دوم اینکه اطلاعات چگونه و با چه استانداردهایی از خارج وارد اینچنین جامعه ای می شود.

در واقع برای توسعه زیر ساختی اطلاعات یکی از نیاز های اساسی تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز و رجوع افراد جامعه در تمام سطوح فکری و کاری و سنی است. برای تامین این نیاز بایستی مطالعه و کنکاش دقیقی بر روی مباحث اطلاعاتی و ساختارهای کاربردی و نحوه اثر اطلاعات در جامعه در برخورد با گروههای مختلف اجتماعی انجام داد.

با توجه به نیاز های مطرح شده سعی میکنیم در این قسمت به هرکدام از این نیازها و چالش های موجود برای رفع و تامین هر یک از این موارد بپردازیم.

1)اطلاعات درون ساختاری جامعه دانایی محور( از تولید تا کاربری)

الف)چگونگی تولید اطلاعات

نگاه به مسئله تولید اطلاعات در یک جامعه دانایی محور بر اساس اصل نیازسنجی است. یعنی تا زمانی که برنامه و هدف لازم برای تامین و دسترسی به اطلاعات خاصی تدوین نشود این امر به صورت راکد باقی خواهد ماند . ارزش این موضوع به وجود نگاه سیستماتیک در جریان تولید اطلاعات می باشد به عبارت بهتر در یک جامعه دانش مدار که تفکر سیستمی بر آن حاکم می باشد هیچگاه سرمایه گذاری فکری و عملی و مادی بر روی برنامه هایی که همگرایی کامل با سیستم نداشته باشند و یا بر اساس نیازسنجی معقول و جساب شده تدوین نشده باشند صورت نمی پذیرد. با این دیدگاه برای راه اندازی یک پروسه تولید اطلاعات از قبل مطالعات کارشناسی و بررسی های اولیه برای تعیین نیاز سیستم به چنین اطلاعاتی انجام می شود و همچنین کارکرد و اثر تولید و بهره برداری در سیستم مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نسبت به برنامه ریزی های لازم برای تولید آن اقدام می شود. البته نباید از این نکته غافل بود که در جریان تولید اطلاعات قابلیت انتقال و آموزش دادن آن نیز بایستی فراهم باشد. یعنی انتخاب نوع اطلاعات بایستی همراه با توجه به مسائل آموزشی و اطلاع رسانی آن نیز باشد.

در جریان تولید اطلاعات می توان با دو شیوه عمل کرد:

1- تولید اطلاعات بر اساس درخواست از پایین به بالا

وقتی در جامعه دانایی محور از این مدل تولید اطلاعات صحبت می کنبم در واقع به هر یک از افراد جامعه به عنوان یک عنصر سیستمی نکاه کرده ایم که برای رفع و یا بهبود مشکلات و فعالیتهای خود نیاز به اطلاعات خاصی دارد و از این رو سیستم برای تامین این اطلاعات اقدام می کند و برنامه ریزی های لازم را انجام می دهد.

2- تولید اطلاعات بر اساس نیاز از بالا به پایین

گاهی اوقات سیستم تعیین کننده نوع اطلاعات مورد نباز جامعه است. در این موقع با نگاه عمومی به برنامه ها و سیاستهای موحود در جامعه اطلاعات مورد نیاز سنجی قرار می گیرند و نسبت به تولید آنها اقدام می شود.

ب)چگونگی پردازش اطلاعات

پس از مرحله تولید اطلاعات که شامل جمع آوری داده های علمی بالقوه است مرحله پردازش اطلاعات که گامی در جهت تبدیل داده های بالقوه به اطلاعات بالفعل است آغاز می شود. در مرحله قبل اطلاعات به صورت مجموعه ای از داده های خام بودند که کارایی خاصی نداشتند و بهره برداری از آنها برای کاربران غیر ممکن بود در مرجله پردازش اطلاعات این اطلاعات با استفاده از ابزارها ور وشهای خاص و متفاوت مورد تحلیل و بررسی و طبقه بندی قرار می گیرند. در این مرحله اولویتهای کاربری بسیار مورد توجه قرار می گیرد تا استفاده مطلوب در همه شرایط زمانی امکان پذیر گردد.

ج)چگونگی توزیع اطلاعات

مسئله توزیه اطلاعات یکی از بخش های مهم برخورد با مقوله اطلاعات در جوامع دانایی محور است. استانداردها و شاخص های تعیین شده برای جامعه دانایی محور این الزام را به وجود می آورد که تمامی اطلاعات تولید و پردازش و طبقه بندی شده که حاصل سرمایه گذاری های مادی و فکری بسیاری نیز می باشد در اسرع وقت و به بهترین شیوه در اختیار کاربران واقعی قرار گیرد. در بحث توزیع اطلاعات در جامعه دانایی محور باپنج عنصر زیر مواجه خواهیم بود:

1)سرعت توزیع:

جامعه دانایی محور در هزاره سوم که عصر سرعت در مبادلات اطلاعاتی است می طلبد که بر سیستم توزیع اطلاعاتی ان سرعت حاکم باشد یعنی علاوه بر تسریع در جریان تولید و پردازش اطلاعات انتقال اطلاعات نیز مبتنی بر اخرین یافته ها باشد.

2)ابزار توزیع:

در نحوه توزیع اطلاعات گزینش ابزار توزیع یکی از مهمترین مباحث را به خود اختصاص می دهد که در بخش های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت اما در اینجا به ذکر این نکته بسنده کنیم که جامعه دانایی محور برای انتقال و اموزش اطلاعات نیازمند بهترین ابزار اطلاع رسانی و آموزشی است. به عبارت بهتر ابزاری که بتوانند در سطح گسترده و همه گیر اطلاعات را انتقال دهند و از سرعت با لایی نیز برخوردار باشند.

3)کیفیت توزیع:

شیوه توزیع اطلاعات بایستی در کیفیت اطلاعات تاثیر منفی نگذارد بلکه در صورت امکان کارایی کیفی ان را نیز بالا ببرد.

4)کمیت توزیع:

شیوه توزیع اطلاعات بایستی به گونه ای گزینش شود که در حجم های مختلف اطلاعات قادر به تامین نیازهای کاربران خود باشد.

5)سطح توزیع:

شیوه توزیع اطلاعات بایستی در سطح عام و گسترده نیز جوابگو باشد یعنی باید قادر باشد بر اساس اهداف جامعه گروههای گسترده در بعد زمانی و مکانی را تحت پوشش قرار دهد.
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۳

رويكردي مديريتي به مقوله فناوري اطلاعات(IT )

نوشته شده توسط: امير محترمي تماس با نويسنده:MOHTARAMI@MS.ATU.AC.IR تاريخ ارسال:11 آبان 1383

هزاره سوم به زعم صاحبنظران عصر اطلاعات و به تبع آن فناوري اطلاعات است.حركت جوامع صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي سالهاست كه آغاز گشته و از اوايل دهه 90 به بعد شتابي فزاينده يافته است.بگونه اي كه سرعت اين حركت در كشورهاي كمتر توسعه يافته من جمله ايران به خوبي حس مي گردد.اصطلاحاتي همچون e-commerce ,e-government,e-learning,-e-society و.... از جمله لغاتي هستند كه علي رغم نوظهور بودن و اينكه هنوز در منصه عمل كاملا جا نيفتاده اند با اين وصف در كشورها كمتر توسعه يافته اي چون كشور ما نيز واژه هاي آشنا به شمار مي آيند.واين نيست جز به سبب ماهيت تحول آفرين و شتابدار اين فناوري كه انديشمندان را واداشته آنرا در زمره فناوريهاي نظام آفرين به شمار آرند و ورود جامعه بشري به عصري نوين بنام عصر اطلاعات را اذعان دارند.
چنين چشم اندازي سبب مي شود كه لزوم حركت سريع و چابك كشورهايي نظير كشور ما در عرصه فناوري اطلاعات بخوبي احساس گردد.اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ايجاد بستر مناسب براي جذب, گوارش و بكارگيري فناوري است .فناوري اطلاعات نيز دربند اين لزوم بوده علاوه اينكه بدليل ماهيت تحول افرينش براي جذب و بكارگيري آن نياز به تدقيق و برنامه ريزي كلان و استراتژيك مي باشد.در يك مدل توسعه پويا1, توسعه منابع انساني لازمه, براي برنامه پيش بيني شده ,يكي از محورهاي اصلي و شايد مهمترين محور هر برنامه توسعه مي باشد.در اين راستا تجهيز آحاد ملت به قابليتهاي بهره گيري از فناوري و آشنايي با آن يكسوي قضيه است و تربيت نيروهاي متخصص كه در طي فرايند برنامه ريزي اخذ تكنولوژي و توسعه و بكارگيري آن عاملان اصلي مي باشند جنبه ديگر قضيه مي باشد. ضرورت
خوشبختانه تركيب جوان جمعيتي كشور و نيروي تحصيل كرده و در حال تحصيل بالاخص در علوم كامپيوتر علي رغم اينكه كافي نمي باشد اما پتانسيل مناسبي در حوزه تكنيكي و فني فناوري اطلاعات فراهم آورده است.با اين وجود گسترش و بكارگيري اين فناوري نيازمند رويكردي راهبردي و مديريتي در عرصه سازمانهاي عمومي وخصوصي كشور مي باشد.تربيت نيروهاي متخصصي كه ضمن آشنايي با اصول و كاربردهاي فناوري نگرشي راهبردي و سيستمي به مقوله
IT داشته باشند لازمه گسترش بكارگيري فناوري اطلاعات در عرصه اجتماع مي باشد.به اين سبب تربيت نيروهايي كه آگاه از جنبه هاي مديريتي و سازماني و ضمنا آشنا با اصول و كاربردهاي فناوري اطلاعات باشند از ضروريات تامين نيروي انساني لازم, در وادي سازمانها و نظام برنامه ريزي كشور براي توسعه و بكارگيري فناوري اطلاعات مي باشد.همانطور كه در شكل مشاهده مي شود متخصصين فني در عمل فاقد تخصصهاي اجتماعي و سازماني لازم براي توسعه و بكارگيري فناوري مي باشند و از سوي ديگر مديران و راهبران سازماني علي رغم بينش استرتژيك و سيستمي فاقد آگاهيهاي لازم در موردفناوريها , چگونگي و منافع و معايب آن براي سازمان مي باشند.وجود يك رابط براي تفاهم زبان اين دو حوزه با يكديگر ضروري است.تدوين رشته اي كه آموختگان آن ضمن تسلط بر وجوه سازماني و اجتماعي از جنبه هاي فني و تخصصي فناوري نيز آگاه باشند راه حلي است بر اين معضل.

رشته مديريت فناوري اطلاعات
با چنين ملاحظاتي رشته مديريت فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد در نظام آموزش عالي كشور تدوين و تصويب شد كه در اولين گام دانشگاههاي علامه طباطبايي و دانشگاه تهران در سال 1380 اقدام به پذيرش اولين دوره دانشجويان اين رشته نمودند. هدف از تشكيل اين دوره در نظامنامه آموزشي آن به شكل زير اعلان شده است: " هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.متخصصيني كه در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مديريت بنوانند در جهت تامين نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند. "
رشته مديريت فناوري اطلاعات در سه گرايش :
مديريت منابع اطلاعاتي
سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
نظام كيفيت فراگير
تصويب شد كه از اين بين دو گرايش منابع اطلاعاتي و سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته فعال و در حال اجرا مي باشند.
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد مي باشد كه شامل 20 واحد مشترك . 8 واحد تخصصي مربوط به گرايش و 4 واحد پايان نامه مي باشد.ضمن اينكه دروس پيش نياز بنا به تشخيص مرجع برگزار كننده دوره ارائه مي شود.
اين رشته بدليل ماهيت ميان رشته اي آن در برگيرنده برخي از دروس اصلي علوم مديريت و شماري از دروس مربوط به علوم مهندسي و رايانه مي باشد.
دروسي مانند : تئوريهاي پيشرفته مديريت.- مديريت رفتارسازماني پيشرفته- تحقيق در عمليات پيشرفته- سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته- مديريت منابع اطلاعاتي- سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك- كاربرد
IT در سازمان - تحليل آماري و... از زمره دروس مربوط به حوزه علوم مديريت مي باشند و دروسي مانند: تحليل و طراحي ساختاريافته سيستمها – سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي – سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و خبره- فناوري اطلاعات- مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر CASE – متدلوژيهاي ايجاد و توسعه سيستم اطلاعاتي-مدلسازي اطلاعات سازمان- منطق فازي و هوش مصنوعي- مهندسي مجدد رويه هاي اجرايي و فرايندها و.... از زمره دروس مربوط به حوزه فني و علوم رايانه مي باشند. كه بسته به گرايش انتخاب شده ارائه مي شوند.

قابليتهاي لازم براي طي دوره
با توجه به ذكري كه رفت و ماهيت ميان رشته اي اين دوره واضح است كه علاقمندان به ادامه تحصيل در اين رشته مي بايد آشنا و علاقمند به هردو مبحث علوم مديريت و رايانه باشند تا بتوانند با موفقيت فارغ التحصيل گردند. در مبحث مديريت آگاهي از اصول مديريت , تئوريها و مفاهيم مديريتي , مهارتهاي برنامه ريزي و نگاه سيستمي , آشنايي با سازمان و مفاهيم سازماني و... در حوزه فني آشنايي با مفاهيم و اصول رايانه , نرم افزارهاي مديريتي و پايه اي , كاربردهاي كامپيوتر , سيستمهاي پايگاه داده , سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و. . از مقدمات و آمادگيهاي لازم جهت گذراندن موفق اين دوره ميباشد.لذا ورود به اين رشته براي كارشناسان مديريت صنعتي , علوم كامپيوتر. مهندسي صنايع و كارشناساني با گرايشهاي مديريتي كه بر اصول كامپيوتر .نرم افزارهاي پايه اي و كابردهاي كامپيوتر آشنايي و علاقمند باشند توصيه مي شود.
پي نوشت ها
1 - مدل توسعه پويا بر گرفته از كليلت برنامه تكفا . مصوب شوراي عالي اطلاع رساني سال 1381
2 - 2 " مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات " . شوراي عالي برنامه ريزي درسي                                                                                                                                                                                     
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی    تماس با نویسنده: manager_ict@yahoo.com      تاریخ ارسال:9آبان1383

 

به روش نيمه حضوري- با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتي شريف و Royal Roads University, Canada

جلسه آشنايي با حضور نماينده دانشگاه رويال رودز: دوشنبه11آبان ساعت 9تا 12 دانشكده مديريت و اقتصاد

زبان دوره: انگليسي            شروع:17 بهمن           مهلت ارسال مدارك: 30 آبان

تلفن براي كسب اطلاعات بيشتر: 6022758

لينك مربوط: معرفي رشته MBA
نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۸ آبان ۱۳۸۳

 

نوشته شده توسط: فرنود حسنی      تماس با نویسنده: manager_ict@yahoo.com      تاریخ ارسال:9آبان1383

"روند فرار مغزها که باعث مهاجرت میلیونها تن از تحصیل کرده های کشورهای در حال توسعه به کشورهای غربی به ویژه آمریکا شد خسارتهای زیادی را متوجه این کشورها کرد.روندی که کماکان با قدرت ادامه دارد. استرالیا ، کانادا و آمریکا سالانه حدوداً 900000تن از این جمعیت متخصص را جذب می کنند."

استخدام گرافیست

شرکت حوله سهند به یک گرافیست خانم با تجربه کاری مناسب و آشنا به نرم افزار های گرافیکی نیازمند است. علاقمندان سوابق کاری خود را به پست الکترونیک Behnam_sahand@yahoo.com  یا شماره نمابر8971686 ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن8976776 تماس حاصل فرمایید.

Ads by: IT Management

در بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جدید توسعه مبتنی بر دانایی محوری در هر جامعه ای نقش و جایگاه آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان هدایت کننده جریان گرایش جوامع به سمت دانش مداری غیر قابل چشم پوشی است در این بین مهمترین ابزارو سرمایه جامعه برای دستیابی به توسعه،  سرمایه های انسانی می باشد و اشکار است که قرار گرفتن این سرمایه های عظیم و بالقوه در مسیر کلی جریان هدفمند توسعه دانایی محور برای تبدیل شدن به نیروهای بالفعل و کارا در سیستم دانش مدار جامعه در گرو آموزش های مبتنی بر استاندارد های توسعه در این مدل است. تاثیر بسیارزیاد هریک از دیگر شاخص های توسعه بر یکدیگر موجبات به هم پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ آنها را فراهم می آورد به گونه ای که نقص و ضعف هر کدام روند شاخص های دیگر را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. این مسئله نیاز بررسی آموزش به عنوان یکی از مهمترین زیر ساختهای جامعه دانایی محور را با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در روند شکل گیری آن بر اساس استانداردهای علمی و فنی روز را پدید می آورد. توسعه زیر ساختهای آموزشی در این نوع جوامع قالباً در دو محور زمان و مکان شکل خواهد گرفت به عبارت دیگر ابزار و لوازم مورد نیاز در جهت شکل گیری این سری از آموزش ها هم از جنبه دورهای زمانی باید شاهد رشد کیفی از دیدگاه علمی و فنی باشد و هم از جنبه همه گیر بودن و اشاعه عمومی یافتن در سطح جامعه .

در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. در این عرصه سیساست های آموزشی بایستی منطبق با شرایط اقتصادی، فرهنگی کلیه اجزا جامعه باشد.

شناخت و دسترسی به ارزیابی های مناسب از کارایی و تاثیرات آموزش در جریان توسعه دانایی محور نیازمند آشنایی با ابزارهای زیرساختی آموزش در این مدل توسعه می باشد. تا بر اساس نیازها و امکان سنجی های کارشناسی در درجه اول نسبت به توسعه آموزش و درنهایت توسعه دانایی محور اقدام شود.

  • سواد عمومی:

"در کل جمعیت جهان 900 میلیون بزرگسال بی سوادند.130 میلیون کودک هیچ گاه قدم به مدرسه نگذاشته اند و 100 میلیون کودک در همان سالهای نخست مدرسه را رها کردند."

این آمارها و سایر آمارهای موجود به خوبی بیانگر وضع اسفناک حاکم بر آموزش های عمومی در جوامع در حال توسعه می باشد. عموماً جوامع در حال توسعه برای دستیابی و رسیدن به توسعه مدل های گوناگونی را بر می گزینند به عنوان نمونه می توان از توسعه سیاسی و اقتصادی یاد کرد که در کشور ما نیز سالهایی به عنوان اصلی ترین مدل توسعه مورد چالش بین کارشناسان و سیاست گذاران بودند. اما با توجه به اشاره ای که در مورد نقش آموزش در مدل توسعه مبتنی بر دانایی محوری به امر آموزش شد باید این نکته را یادآوری کنیم که از ملزومات ونیازهای پایه ای برای توسعه دانایی محور رسیدن به سطح معین و استانداردی از نظرمسئل آموزشی است. با توجه به اینکه در عصر حاضرتولید و استفاده از اطلاعات به عنوان یکی از اساسی ترین محورهای  توسهع دانایی محور است بنابراین این نیاز را در پی حود خواهد داشت که افراد جامعه برای بهره گیری از اطلاعات باید از حداقل نیاز لازم که سواد می باشد برخوردار باشند. با عنایت به اینکه ما این نیاز را در چهرچوب های یک جامعه دانایی محور مطرح ساختیم و توسعه دانش مدار با یستی همگام با توسعه تکنولوژیک در بعد سخت افزاری و نرم افزاری همراه باشد لدا نباید این موضوع را از ذهن خارج کرد که وقتی از یک جامعه آماده برای پیاده سازی مدل توسعه دانا یی محور یاد می کنیم این انتظار وجود دارد که حداقل ملزومات مورد نیاز از نظر سواد عمومی در خصوص تحصیلات ابتدایی و تحصیلات عادی از استاندارد مناسبی برخوردار باشد ضمن اینکه در بحث سواد عمومی مبتنی بر ابزارهای تکنولوژیک انتظاری مبنی بر آگاهی عمومی نسبت به استفاده و کاربری های رایانه در مسائل و برنامه های شخصی و کاری برای افراد جامعه شکل می گیرد.

 

  • سواد تکنولوزیک

 

"بیش از یک میلیارد تن، از هرگونه خدمات اساسی در زمینه آموزش محروم هستند و بیش از4.5 میلیلرد تن از وسایل ارتباطی پایه و بنابراین دسترسی به فن آوری های جدید محرم مانده اند."

همانطور که در مسئله سواد عمومی اشاره شد امروزه یکی از مهمترین معیارها در بررسی سطح سواد برای یک جامعه توسعه یافته میزان سواد مردم جامعه در مورد میزان بهره برداری و استفاده از رایانه می باشد. که این خود ارتباط مستقیمی در تعداد رایانه های موحود در جامعه دارد. با این توضیح اگر از سواد تکنولوزیک به عنوان یک زیر ساخت اساسی در زمینه فراهم کردن بسترهای لازم جهت دست یابی به توسعه دانایی محور ذکر کنیم بایستی ملزومات و امکانات گسترش چنین آموزش هایی را نیز فراهم آوریم و این خود نیاز مند تعیین چهارچوبها و استانداردهای مشخصی است تا کلیه امور آموزش های تکنولوزیک چه در بعد سخت افزاری و چه در بعد نرم افزاری با هدفمندی گزینش و هدایت شوند به این صورت که با توجه به نیازهای جامعه در حال و آینده برنامه های گسترده آموزشی تدوین و امکان بهره برداری عامه از این آموزش ها فراهم گردد. بی شک توسعه هدفدار سواد تکنولوژیک مبتنی بر آخرین علوم رایانه با توجه به نیاز سنجی های انجام شده بر روی هر یک از گزوههای فعال در جامعه می تواند در تزریق روح پذیرش تکنولوزی های جدید در بین افراد جامعه موثر باشد و سطح علمی و علی الخصوص فرهنگی ایشان را نسبت به کاربری ها و تسهیلات این تکنولوزی  در جامعه بالا ببرد و در نتیجه موجب تسهیل در روند حرکتی به سوی جامعه دانش مدار شود که به اعتقاد بسیاری هیچ تغییری در جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرد مگر که به صورت فرهنگ در آن جامعه تبدبل گردد.                                                                                                                                         
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳

 گزينش از: بهساد            تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com         تاريخ ارسال:5/8/83

شايد ارائه تعاريفي  براي ERP بتواند به شناخت بهتر اين مجموعه كمك نمايد.

 "ERP را مي توان به عنوان نرم افزار يکپارچه اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا ماژولهايي براي برنامه ريزي، توليد، فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل و نقل و بازرگاني الکترونيک است. معماري و ساختار ERP بگونه اي است که يکپارچگي و جامعيت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جرياني روان از اطلاعات بين بخشهاي مختلف سازمان فراهم مي آورد."

روشي براي برنامه ريزي و کنترل موثر تمامي منابع مورد نياز براي دريافت، توليد، ارسال و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، در شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي."

"ERPيک بسته نرم افزاري تجاري است که هدف آن يکپارچگي اطلاعات و جريان اطلاعات بين تمامي بخشهاي سازمان از جمله مالي، حسابداري، منابع انساني، زنجيره عرضه و مديريت مشتريان است."

 "سيستمهاي ERP سيستمهاي اطلاعاتي قابل تغيير و تنظيمي هستند که اطلاعات و فرايندهاي مبتني بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهاي سازماني و بين آنها يکپارچه مي نمايد."

 "ERP يک پايگاه داده، يک برنامه کاربردي  و يک واسط يکپارچه در تمامي سازمان است."

"ERPسيستمهايي مبتني بر کامپيوتر هستند که براي پردازش تراکنشهاي سازمان طراحي شده اند و هدف آنها تسهيل برنامه ريزي، توليد و پاسخگويي به موقع به مشتريان در محيطي يکپارچه است."

 "ERP يک بسته نرم افزاري  استاندارد مشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرآيندهاي تجاري يک سازمان را اعم از توليد ، منابع انساني ، مالي ، بازاريابي و فروش و ... پشتيباني مي نمايد و منجر به يکپارچگي وظايف ( Functions ) در سازمان مي شود."

* "يک راه حل سيستمي مبتني بر فناوري اطلاعات است که منابع سازمان را توسط يک سيستم به هم پيوسته، به سرعت و با دقت و کيفيت بالا در کنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا به طور مناسب فرايند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايد."

* ERPبه مثابه ستون فقرات اطلاعاتي يک سازمان از لحاظ بانک هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان است.

از لحاظ شماتيك مي توان ساختار زير را براي ERP طراحي نمود. البته اين ساختار در سال 98 توسط آقاي Davenport ارائه شده است.

آنچه در تعريف اول ارائه شده و ساير تعاريف مهم است، توجه و تمرکز بيشتر بر روي عبارت Enterprise در اختصار ERP است تا توجه به عبارات ديگر اختصار از جمله Planning و Resource. چراکه اين سيستم فراتر از برنامه ريزي عمل کرده و با وجود تمرکز بر روي منابع سازمان، عناصري فراتر ازآن را پوشش مي دهد.

آنچه که در اين تعاريف بيش از همه نمود دارد، يکپارچگي و استاندارد بودن سيستم ERP است و همين دو جنبه مهم از ERP آنرا از ساير سيستمهاي اطلاعاتي يکپارچه متمايز مي سازد. در آينده بصورت مفصل در مورد تفاوت ERP با سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچه موجود در بازار و بخصوص بازار نرم افزاري ايران بحث خواهد شد                                                                                                             

 

 
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳

نوشته شده توسط:امیرحسین آشنا    تماس با نويسنده:  ahashna@yahoo.com  تاريخ ارسال:2 آبان1383
چکیده :
از ابتدای دهه 1380 با اوج گرفتن مباحث مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ایران، دانشگاههای کشور در صدد برآمدند تا دوره های مختلف تحصیلی را در این رشته ها برگزار نمایند. این خواسته با تصویب رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی ارشد به تحقق پیوست. در این مقاله سعی بر آن خواهیم داشت تا با مراجعه به سرفصلهای یکی از این رشته ها و نگاهی به گذشت حدود دو سال از شروع این رشته ها در ایران و همچنین اهداف فناوری اطلاعات در ایران بررسی کنیم که آیا این رشته ها با دروس خود و همچنین توانایی های دانشگاهی ما چه محصولاتی را پدید خواهند آورد؟ و آیا این محصولات مشکلات جامعه ما را حل خواهند نمود؟
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات_ دوره کارشناسی _ دانشگاه
1-
مقدمه :
از ابتدای دهه 1380 با اوج گرفتن مباحث مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ایران، دانشگاههای کشور در صدد برآمدند تا دوره های مختلف تحصیلی را در این رشته ها برگزار نمایند. این خواسته با تصویب رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی ارشد به تحقق پیوست. در این مقاله سعی بر آن خواهیم داشت تا با مراجعه به سرفصلهای یکی از این رشته ها و نگاهی به گذشت دو سال از شروع این رشته ها در ایران و همچنین اهداف فناوری اطلاعات در ایران بررسی کنیم که آیا این رشته ها با دروس خود و همچنین توانایی های دانشگاهی ما چه محصولاتی را پدید خواهند آورد؟ و آیا این محصولات مشکلات جامعه ما را حل خواهند نمود؟
2-
فناوری اطلاعات چیست؟

Information Technology یک واژه نسبتاً جدید است و شاید جایگزین مناسب و خوبی نباشد که به زبان انگلیسی اضافه شده است. مترادف آن در فرانسه Informatique و در روسی Informatika می باشد.
برای بسیاری از مردم، فناوری اطلاعات مترادف با یک فناوری جدید است که از وسایل دارای ریز پردازنده استفاده می کند. مانند: ریزکامپیوترها، تجهیزات اتوماتیک، واژه پردازها و غیره . اما استفاده از دست ساخته های بشر برای گردآوری، تولید، ارتباطات، ثبت و ضبط، بازآرایی و استخراج اطلاعات به زمانی فراتر از زمان حاضر باز می گردد. برای حرفه ای ها، به معنای معرفی یک دوره جدید است. فناوری اطلاعات، اندیشه ای است برای آنکه اصول، رویه و واژگان کار با اطلاعات می تواند در یک الگوی سیستماتیک متحد رفتار کنند. بدبینان ممکن است بگویند که واژه فناوری اطلاعات فقط تلاش می کند که برخی از پیشرفتهای هدفمند تجاری الکترونیک و حرکات هدفمند سیاسی برای کنترل دستیابی به اطلاعات را ارزشمند سازد.
حقیقت پشت این رفتار هر چه باشد، برای آنکه فناوری اطلاعات بتواند به عنوان یک فناوری یعنی کاربرد یک علم کاربردی باشد، باید دانش شناخته شده ای از اطلاعات وجود داشته باشد. البته واژه علم اطلاعات بکار رفته و مورد استفاده قرار گرفته است و به شاخه ای از تقسیمات کتابداری با بازیابی اتوماتیک اسناد چاپی اطلاق شده است. اما با توجه به کلیه جوانب کار با اطلاعات، محدودیت های بسیار زیادی در این شاخه نوظهور از فناوری موجود است. بیان مناسب آن است که شخص باید به دانش فراوری سیستمهای الکترونیکی و علوم کامپیوتر چنان بنگرد که به تولیدات همگرای آنها صورت مشخصی بدهد.
در هر دو علم بدبینانی وجود دارند و این بدبینی هنگامی از بین خواهد رفت که علم اطلاعات به یک بلوغی برسد که بتوان آن را فناوری اطلاعات نامید. ما نباید برای این منظور در این مرحله فرمول دقیق و جامعی ارائه کنیم بلکه باید بیشتر تلاش شود که با مثالها توضیح داده شود و در بخشهای اصلی و اساسی شرح و بسط داده شود. مباحثی که بطور جاری، در زیر چتر فناوری اطلاعات قالب بندی می شوند.
3-
رشته مهندسی فناوری اطلاعات:

در مقدمه سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات چنین آمده است که :
"
در اجرای اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی و نقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژی کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات در نشر و انتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی و همچنین مدیریت، دوره کارشناسی فناوری اطلاعات تدوین می گردد."
همچنین در همان جزوه اهداف دوره، تربیت کارشناسانی ذکر شده است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، جمع آوری، سازمان دهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند و نقش و توانایی آنها به شرح زیر خواهد بود:
1-
مطالعه، بررسی و امکان سنجی سخت افزار، شبکه و نرم افزار مورد نیاز
2-
جمع آوری، سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات
3-
ایجاد و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز مانند: پست فارسی، ابزار جستجوی اطلاعات فارسی، گفتگوی فارسی و ...
4-
طراحی و پیاده سازی شبکه های محلی

5- مطالعه و بررسی ابزار مخابراتی مناسب برای انتقال اطلاعات

6- مطالعه و بررسی سیستمهای نرم افزاری مناسب برای سازماندهی و استفاده اطلاعات مانند: سیستمهای

عامل، سیستمهای بانک اطلاعاتی و

. 7- مطالعه و شناسایی شیوه های جدید برای اطلاع رسانی

در ضرورت و اهمیت دوره نیز چنین آمده است :
1-
حجم عظیم اطلاعات و عدم امکان جمع آوری ، سازماندهی، انتقال و استفاده آنها به شیوه های سنتی
2-
نقش سرعت، دقت و صحت اطلاعات در مدیریت و عدم امکان تامین آنها بدون استفاده از تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت.
3-
نفوذ روزافزون تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی در جوامع بشری و لزوم ارتباط آنها به منظور اطلاع رسانی سریع.
4-
لزوم همگامی با جوامع بشری و استفاده از امکانات روز
در یک نگاه کلی به عناوین زیبای فوق و همچنین دروس طراحی شده برای دوره براحتی خواهیم فهمید که محصولات این دوره، اقیانوسهایی به عمق یک سانتی متر خواهند بود که حتی توانایی حداقل در بعضی موارد بالا را ندارند. تناقض فوق از آنجا ناشی می شود که طراحان رشته بر خلاف تعریف جهانی و استاندارد فناوری اطلاعات به عنوان یک اندیشه و باور، آن را ابزار اندیشیده و آنهم فقط یک ابزار بنام کامپیوتر.
جدا از دروس عمومی که طبق قوانین باید در تمامی رشته ها باشد، در دروس پایه این رشته: دروس ریاضی عمومی 1 و2_ معادلات دیفرانسیل _ آمار و احتمالات کاربردی _ کار گاه عمومی و فیزیک 1 و2 به چشم می خورد. ما چه حد ریاضیات از دانشجویان این رشته انتظار داریم. دید سنتی به وجود دروس ریاضی عمومی در تمامی رشته های مهندسی بدون توجه به نیاز آن رشته به این دروس نشأت گرفته از تفکر دهه 1960 آمریکاست که ما را بر آن داشته است که در تدوین رشته های جدید در سال 2000 نیز همان تفکر را پیگیری کنیم. در سر فصلهای بسیاری از دانشگاههای دنیا می بینیم که در کل سه یا چهار سال تحصیل دوره کارشناسی ، یک یا دو درس با نام " ریاضی کاربرد در مهندسی فناوری اطلاعات" که شامل : توابع یک و چند متغیره، حد، مشتق، انتگرال، جبر خطی، منطق، گراف، درخت، آمار و احتمال و ... است دارد. به عقیده نگارنده چنین درس 4 یا 6 واحدی به مراتب کاربردی تر و مورد استفاده تر از 15 واحد از 5 درس ریاضی است که دانشجو را در سال اول به خود مشغول می دارد. یا در رشته مهندسی فناوری اطلاعات چه لزومی به ارائه درس فیزیک 1 که به مباحث مکانیک می پردازد وجود دارد و بدون ارتباط با درس فیزیک 2 که به مباحث الکتریسیته می پردازد و برای این رشته موردنیاز، پیش نیاز است. بدیهی است که این دروس نه چندان مورد نیاز باعث می شود که مانند تمامی رشته های مهندسی که طراحی آنها به اوایل دهه 1360 بر می گردد، دانشجویان به جای پرداختن به مباحث اصلی رشته خود به دنبال خواندن دروسی باشند که به آنها نیاز جدی در ادامه نخواهند داشت و از رشته و دانشگاه زده می شوند که خود جای بحث مفصل دیگری خواهد داشت. البته جای خوشبختی است که نسبت به درس مهندسی نرم افزار، درس ریاضی مهندسی حذف شده است.
در بخش دروس اصلی، 90% درس ها را دروس رشته مهندسی نرم افزار تشکیل می دهد با این تصور که کار اصلی فارغ التحصیلان با کامپیوتر است و این نشات گرفته از همان تفکر ابزاری به فناوری اطلاعات است نه اندیشه ای. به کامپیوتر به عنوان یک ابزار فناوری اطلاعات نگاه نشده بلکه به عنوان خود فناوری اطلاعات نگاه شده است. جالب آنست که در موضوعات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی به تدریس زبان پاسکال اشاره شده است که سالهاست از رده خارج شده است. و جالبتر آنکه خود دانشگاههای طراح، در این درس زبان جاوا که یک زبان oop است و بسیار برای این رشته مفید است را تدریس می کنند. اگر بپذیریم نقش سخت افزار نیز در فناوری اطلاعات مهم است، از مجموع 61 واحد دروس اصلی رشته، فقط 15 واحد را دروس سخت افزاری تشکیل می دهند و در بین آنها درسی بنام مبانی الکترونیک دیجیتال دیده می شود که به عقیده اهل فن، مباحثی که در این درس گنجانیده شده است ( از مشخصات عملی مدارات دیجیتال تا cmos) حدود 12 واحد رشته مهندسی الکترونیک و 8 واحد رشته مهندسی نرم افزار است که طبیعتاً تدریس همه این مباحث در یک نیمسال اولاً امکان پذیر نیست ثانیاً در صورت تدریس این موارد به مانند نک زدن گنجشک خواهد بود و به همان مبحث اقیانوسی به عمق یک سانتی متر باز می گردیم.
در دروس اصلی به درس اصول و مبانی مدیریت و همچنین درس رفتار سازمانی برخورد می کنیم که باز شامل حدود 15 واحد رشته های مدیریت است ( سازمان_ منابع انسانی_ مالی_ بازاریابی_ رفتارسازمانی) که باز هم بدیهی است که استاد و دانشجو در این دروس، در کلاف سردر گمی گرفتار خواهند آمد که هر مبحث را آغاز و بدون پایان به مبحث دیگر خواهند پرداخت. جالب است در کلیه درس های این رشته به درسی مانند تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعاتی یا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) که موضوعیت اصلی رشته می باشد بر نمی خوریم.دانشجو در این رشته یاد نمی گیرد که اگر در سیستمی می خواهد اندیشه فناوری اطلاعات را پیاده سازد باید آن را بشناسد و سپس دسترسی به اطلاعات را آسان سازد.
در دروس تخصصی رشته بدون آنکه دانشجو مفاهیم سیستمهای اطلاعاتی را بداند، یک راست به سراغ بحث کنترل پروژه فناوری اطلاعات رفته و بدون دانستن مفاهیم مدیریت استراتژیک یک راست به بحث مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات می پردازد که البته با مراجعه به مباحث و کتب مرجع معرفی شده ، متوجه می شویم که منظور استراتژیها در فناوری اطلاعات بوده که به مدیریت استراتیک تغییر نام داده است. در ذیل درسی بنام مهندسی فناوری اطلاعات 2 به بحث اخلاق کامپیوتری می پردازد که گرچه لازم است اما دانشجو با این نام درس و مباحث ذیل آن چه تعبیری خواهد داشت، بماند. در کل رشته از آشنایی دانشجویان با سیستم عامل XML ,UNIX,LINUX که احتیاج روزمره آنانست خبری نیست. گذشته از آنکه جای دروسی مانند e-Learning وGovernment e- و ... در این مباحث خالیست که البته درسی بدون سرفصل و مرجع به نام مباحث نو در فناوری اطلاعات صفحه سفیدی را در سرفصل به خود اختصاص داده است.
4-
وضعیت دانشگاهها:
با نگاهی به دانشگاههای مجری رشته متوجه خواهیم شد که رشته معمولاً در دانشکده های کامپیوتر ارائه می گردد و دانشکده خاص یا حتی درون دانشکده، دپارتمان خاص خود را ندارد. و جدا از کمبودهای مکانی، این از آنجا ناشی می شود که به این تصور نرسیده ایم که رشته ترکیبی از کامپیوتر، مدیریت و اطلاع رسانی است و این رشته، یک رشته نیست.
گذشته از این، وضعیت اساتید در این رشته نیزجای بحث دارد. همانطور که اشاره شد، رشته فناوری اطلاعات میان رشته ای بوده و یک رشته خالص نیست. متاسفانه قبل از راه اندازی رشته، به این حقیقت که لازمست ما در این رشته، اساتیدی میان رشته ای داشته ای داشته باشیم توجهی نشده است. مثلاً در درس تجارت الکترونیک لازمست استادی داشته باشیم که اقتصاد بداند، بازاریابی بداند، کامپیوتر بداند، با پروتکل های اینترنت و امنیت آشنا باشد. حال در کل جامعه ایران چند نفر برای تدریس چنین درسی داریم؟ ما همیشه در طراحی رشته های میان رشته ای، ترکیب موضوعات را به دانشجو واگذاشته ایم. درس های متنوع از رشته های مختلف را طراحی کرده ایم و اساتیدی متبحر در هریک از رشته ها را به کلاس فرستاده ایم و از دانشجو خواسته ایم خودش مباحث را ترکیب کند و رشته اش را بدست آورد که این مطلب در رشته فناوری اطلاعات ما را به ترکستان خواهد برد. در طراحی دروس هم همین امر مشاهده می شود. درس های گسسته از سه رشته طراحی کرده ایم اما از دروس ترکیبی به ندرت استفاده کرده ایم، چون استاد ترکیبی نداریم . جالب آنست که بر حسب دانسته های استادمان درس طراحی کرده ایم نه بر حسب نیاز دانشجویمان. و با این طراحی انتظار هم نداریم تا دانشجویان ترکیبی هم داشته باشیم. دانشجویان از هر مطلب چیزی می دانند اما در حقیقت خاصیتی کاربردی ندارند چون ترکیبی درس نخوانده اند. بجای آنکه ابتدا تعدادی از اساتید را برای دوره های تخصصی ترکیبی مانند: تجارت الکترونیک_ آموزش الکترونیک و ... به خارج اعزام کرده و سپس رشته را راه اندازی کنیم، خیال خود را راحت کرده و دروس گسسته طراحی کرده ایم و در واقع صورت مساله را پاک کرده ایم.
متاسفانه در کشورمان همیشه برنامه ای را اجرا کرده ایم و سپس به دنبال نیازهای اجرایی آن گشته ایم. برای رشته ، استاد، کتاب، مقاله و ... تهیه نکرده ایم و رشته را راه اندازی کرده ایم.
5-
سخن آخر:
ممکن است بسیاری از صاحبنظران با عقاید نگارنده موافق نباشند، که نظر همگان محترم می باشد. اما در کشور ما پروژه های فناوری اطلاعات به زودی غیر قابل شمارش خواهند شد و توانایی متخصصان داخلی برای انجام آنها لازم است.امروزه اکثر پروژه های فناوری توسط مهندسین کامپیوتر و در بعضی موارد مهندسین برق و همچنین متخصصان رشته های دیگر که به طور تجربی مباحث مربوط به شبکه را فرا گرفته اند انجام می شود. هیچکدام از این گروهها، سیستم را نمی شناسند، بهینه سازی نمی دانند، از علوم اطلاع رسانی و تکنیکهای اطلاعاتی ، تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاع رسانی خبر ندارند. و چون در کشور ما هم فرهنگ کار تیمی جا نیافتاده و تیمی از متخصصین مختلف را برای یک پروژه گردهم جمع نمی کنیم و اگر جمع کنیم، آنها باهم نمی توانند کار کنند، ما به متخصصین ترکیبی نیاز داریم. متخصصینی که از پس پروژه های سنگین فناوری اطلاعات برآمده و نیاز ما به بیگانگان را قطع کنند. اما به عقیده نگارنده متاسفانه رشته ای طراحی کرده ایم که نیازهای جامعه را برآورده نساخته و نیمه مهندسان کامپیوتری تحویل می دهد که از مدیریت چیزهایی شنیده اند. علاقمندان بجای آنکه در دانشگاه مباحث را فرا گیرند و در کلاسهای آموزشی خارج از دانشگاه تدریس کنند، مطالب را از کلاسهای آموزشگاههای خارج از دانشگاه فرا گرفته و در پروژه های دانشگاهی بکار می بندند، که جای بسی تاسف دارد.
شاید لازم باشد دانشگاهیان با توجه به نیازهای آتی جامعه و با مراجعه به رشته های مرتبط در خارج کشور، بدون توجه به آنکه استاد آن درس موجود است یانه، برنامه جامعی را بریزند سپس اساتید موردنیاز را تهیه کنند. که در صورت موجود نبودن، با بورس و اعزام به دوره های تخصصی کوتاه و بلند مدت این امر را امکان پذیر سازند.
ما احتیاج به متخصصانی داریم که فناوری را در سیستمهای اطلاعاتی طراحی کنند و لزوماً این فناوری، کامپیوتری کردن سیستم نیست.
منابع :
1-
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات _ پیتر زورکوسزی، نیکولاس هیپ_ ترجمه : امیرحسین آشنا_1383_ در دست چاپ
2-
جزوه مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات _ شورای عالی برنامه ریزی_ 1381                                                                                                                   
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب