فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: فرنود حسني          تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال:30 خرداد 1384

شروع فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري هميشه با مطالعات و برنامه ريزي هاي علمي همراه است. در شرکتهاي بزرگ قبل از آغاز به توليد فعاليت هاي گروه تحقيقات و بازاريابي براي امکان سنجي در مورد مقبوليت کالا و نياز بازار انجام مي شود. همچنين در صورتي که کالاهايي توليد شده وجود داشته باشند و فروش نمي روند و يا در رقابت با کالاهاي مشابه از بازار مناسبي برخوردار نيستند لازم است تا گروه تحقيقات و بازاريابي وارد عمل شود و برنامه ريزي ها و مطالعات لازم را براي دست يابي به اطلاعاتي در مورد موقعيت بازار و کالا انجام دهد. تمامي فعاليت هاي گروهي و انفرادي براي بازاريابي يک کالا بايد حساب شده و در قالب هاي مشخصي تدوين شود و فعاليت هاي بدون مطالعه و برنامه ريزي بايد حذف گردد. براي اين منظور در بازاريابي هر کالا بايد برنامه مروبط به آن کالا را با دقت و مطالعه فراوان تهيه کرد و در اختيار مديران گذاشت تا تصميم گيري هاي لازم را روي آن انجام دهند.

چهارچوب کلي نوشتن يک برنامه بازاريابي از ساختار زير تبعيت مي کند و محتواي آن نيز بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغيير خواهد کرد.

 

1-      خلاصه مديريتي

جلب توجه و نظر موافق مديراني که  هميشه دچار کمبود وقت هستند و بنابراين طرح شما را نيز با عجله و نگاه گذار بررسي مي کنند و در نتيجه بيشتر اوقات پيام و منظور اصلي طرح را در نمي يابند. بنا براين لازم است چکيده کاملي از طرح را در يک و حداکثر دو صفحه تهيه کنيد و در چند خط پاياني نيز اطلاعات مربوط به مسائل مالي مورد نياز را متذکر شويد

همچنین این خلاصه به عنوان یک ابزار ارتباطی برای کارمندان و مشتریان بالقوه شما که نیاز دارند از ذهنیات و اندیشه شما آگاه شوند دارای اهمیت زیادی است.اين بخش شامل اطلاعاتي جامع و سطح بالا از برنامه بازاريابي است که در اختيار مديران قرار مي گيرد و آنها را به مطالعه جزييات طرح راغب مي نمايد.

 

2-چالش

در اين قسمت ضروري است تا شرح مختصري در مورد محصولاتي که بايد بازاريابي شوند ارائه کنيد و اهداف مربوط به آن نظير شرايط و موقعيت هاي فروش و اهداف راهبردي شرکت از انجام چنين کاري را عنوان کنيد.

چالش ها مي توانند پاسخگوي سوالاتي باشند که به دنبال علت و تاثيرات مثبت بازاريابي يک کالا بر شرکت است. در اين قسمت بايد منافع کلي مورد انتظار طرح خود را عنوان کنيد.

3-      تحليل موقعيت

يکي از بخش هاي مهم و برجسته در يک طرح بازاريابي تحليل موقعيت است که در جنبه هاي مختلف بايد تهيه و ارائه شود.

ü       تحليل شرکت

بخشي از طرح شما بايد موقعيت شرکت را مورد تحليل قرار دهد اين بخش شامل اطلاعات زير خواهد بود.

§         اهداف: اهداف و راهبردهاي کلي شرکت براي تعيين راهکارهاي بازاريابي بسيار مهم هستند.

§         تمرکز: معرف بخش تخصصي و تمرکز شرکت بر روي توليد است.

§         فرهنگ: تبيين کننده چالش هاي فرهنگي مديريت شرکت در قبال بازار است

§         توانايي: مجموعه توانمندي هاي شرکت از جنبه هاي مادي و منابع انساني را معرفي مي کند.

§         ضعف ها: به بررسي نقاط ضعف شرکت در بازار مي پردازد

§         سهم بازار: موقعيت کنوني و پيش بيني موقعيت آينده را ارائه مي کند.

ü       تحليل مشتري

§         تعداد

§         انواع

§         ارزش هاي محرک

§         پروسه تصميم گيري

§         تمرکز بر مشتري محوري در محصولات خاص

ü       تحليل رقبا

§         موقعيت در بازار

§         توانايي ها

§         ضعف ها

§         سهم بازار

ü       همکاران

عاملين پخش، نمايندگي ها و....

ü       محيط

·         شرايط سياسي و قانوني

·         شرايط اقتصادي

·         شرايط اجتماعي و فرهنگي

·         شرايط فناوري

ü       تحليلSWOT

SWOT تجزيه و تحليل سازماني است و به سازمانها كمك مي كند تا بتوانند منابع داخلي خود را در دوره هاي قدرت و ضعف تجزيه و تحليل كرده و آنها را در برابر محيط خارجي در دوره هاي فرصت ها و تهديد ها با هم هماهنگ كنند

§     جلوه هاي دروني يک شرکت در تحليل SWOT شامل توانايي ها و ضعف ها است

§     جلوه هاي بيروني يک شرکت در تحليلSWOT شامل فرصت ها و تهديدها است

4-  جداسازي بازار

در اين قسمت از کار بر اساس اولويت هاي مختلف بازار بخش بندي مي شود و اطلاعات مروبط به هر يک از اين بخش ها در چهارچوب زير تهيه مي شود.

§         تشريح

§         درصد فروش

§         نياز هاي بازار

§         نحوه مصرف

§         خدمات پشتيباني مورد نياز

§         نحوه دسترسي به آنها

§         ميزان حساسيت به قيمت

5-  راهبردهاي بازاريابي تناوبي

اين قسمت از کار با تهيه ليستي ازپيشنهاد هاي مختلف قبل از رسيدن به راهبرد نهايي همراه است براي اين کار بايد اولويت هايي را تعيين کرد.اولويت ها بايد شامل تخفيف در قيمت محصولات، نحوه بازآفريني نام تجاري، موقعيت يابي بوسيله جايزه دادن، محصولات با ارزش و...

 

6-  راهبردهاي گزينش شده بازاريابي

در اين قسمت بايد به علل گزينش يک راهبرد خاص بپردازيد و سپس در مورد شاخص هاي بازاريابي مختلط که شامل محصول، قيمت، توزيع، ترويج در راهبرد خود اشاره کنيد.

ü   محصول

مباحث مربوط به محصول بايد در مورد مزاياي استفاده از محصول باشد و به تشريح موارد زير بپردازد:

§     نام تجاري کالا

§     کيفيت

§     خط توليد

§     خدمات پس از فروش

§     بسته بندي

ü   قيميت

      بحث در مورد راهبردهاي قيمت شامل متغير هاي زير مي شود.

§     ليست قيمت

§     تخفيف

§     شرايط پرداخت و گزينه هاي معامله

§     شرايط فروش ليزينگ

ü   توزيع

§     کانال هاي مختلف توزيع مثل مستقيم، خرده فروشي، توزيع کننده ها و واسطه ها

§     کانالهاي ايجاد انگيزه مثلا افزايش درصد توزيع کنندگان

§     بررسي ظوابط فعاليت توزيع کننده ها

§     امور لجستيک شامل جابه جايي، انبار کردن و پي گيري سفارش

ü   ترويج

§     تبليغات شامل هزينه تبليغات و رسانه انتخابي

§     روابط عمومي

§     برنامه هاي تبليغاتي

§     بودجه مورد نياز با احتساب کليه هزينه هاي احتمالي

§     نتايج برنامه ريزي شده از طرح هاي تبليغاتي

 

7-  برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلند مدت

در اين قسمت بر اساس قسمت هاي بالا براي پياده سازي طرح برنامه ريزي و زمان بندي لازم انجام مي شود و زمان دست يابي به هر يک از اهداف تعيين شده ذکر مي گردد.

8-  نتيجه

خلاصه اي از مطالب تهيه شده در قسمت هاي بالا که بيان کننده نتايج طرح باشد.

 

ضميمه ها

پرزنت ها

آمارها و تخمين هايي از بازار، جداول، سود و...                                                                                                                                  .
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤

منبع: ITMPortal.com            تماس با سردبير:Manager_ict@yahoo.com         تاريخ ارسال24 خرداد 1384

1-سمينارتخصصي کاربردهاي فناوري اطلاعات در صنعت نفت

اين سمينار با هدف آشنايي با تحولات جهاني در زمينه به کارگيري فناوري اطلاعات در صنعت نفت در روز 6 مهر ماه 1384 برگزار مي شود.

موضوعات اصلي مورد نظر اين سمينار عبارتند از:

1-      کاربردهاي سيستم هاي هوشمند در صنعت نفت

2-      توسعه کاربردهاي فناوري اطلاعات

3-      ابزارهاي شبيه سازي در صنعت نفت

4-      کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت

آخرين مهلت ارسال مقاله به سمينار 10 مرداد تعيين شده است براي دريافت اطلاعات تکميلي به سايتwww.itao2005.com مراجعه فرماييد.

 

2- نهمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

اين کنگره سه جانبه با هدف تقويت ارتباط سه قطب بنيادي جامعه براي توسعه علم و فناوري در جهت رشد و توسعه اقتصادي کشور در آذرماه 84 برگزار خواهد شد.

محورهاي اصلي اين کنگره در زمينه هاي زير است:

1-      تجربيات ساير کشورها در زمينه همکاري دانشگاه و صنعت

2-      چگونگي انتقال فناوري از دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي به صنايع

3-      نقش تحقيق و آموزش دانشگاهي در ارتباط با نياز صنايع

4-      سياست ها و راهبردهاي موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت

5-      نقش ساختارها و نهادها در ارتباط با دانشکاه

آخرين فرصت ارسال خلاصه مقاله تا 31 تير ماه 1384 مي باشد. شماره تلفن هاي دبيرخانه 7-8828051

نمابر:8838327  ايميل:link_office@irost.ir

 

3- دومين سمينار بزرگ تجارت الکترونيک اهواز

اين سمينار با هدف آشنايي با فعالان و شيوه هاي کاربردي تجارت الکترونيک با امکانات موجود کشور، ارا ئه راهكار هاي استفاده و بكار گيري تجارت الكترونيك در كسب و كار و درآمد ، آشنايي با تكنيك هاي ظريف اقتصادي بازرگاني در دنياي وب. معرفي معماري سيستم هاي پرداخت الكترونيك داخلي بين المللي، امكان سنجي با استفاده از ابزار كسب و كار الكترونيكي و ارائه مدل هاي موجود فعال در كشور در روزهاي 6و 7 تيرماه 1384 در اهواز برگزار خواهد شد.

برخي از محورهاي اين سمينار عبارتند از: بررسي بازارگاه فروش كالا و فهرست اجزاي آن. انواع كسب و كار كلان الكترونيكي و بررسي خصوصيات روشهاي كسب و درآمد الكترونيكي. آشنايي با بورس هاي جهاني و روش هاي كسب درآمد از آنها. بررسي شرايط رقابت كيفيت و قابليت تبديل به پول از طريق اينترنت. چه كالاهايي در اينترنت خيلي خوب فروش مي روند؟ آشنايي با انتخاب و فعاليت حرفه اي در بازار الكترونيكي. تشريح زنجيره تامين و زنجيره ارزش و دانستن نقش آنها. مديريت دانايي محور (Knowledge Management). أشنايي با مدل هاي موثرB2B, B2C, C2C,…● نقش جنبش ديجيتالي در تجارت الكترونيك و قدرت اقتصادي آن. امنيت و اطمينان در تجارت الكترونيك. اصول و مباني بازاريابي الكترونيكي
براي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا به سايت:
www.ecahwaz84.com مراجعه فرماييد                                                                                                                                   .
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: فرنود حسني       تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال:22 خرداد 1384

سرعت فوق العاده توليد و توزيع اطلاعات به واسطه فناوري هاي نوين باعث شده زمينه تصحيح و تکميل اطلاعات با رشد قابل توجهي همراه باشد به گونه اي که نيم عمر اطلاعات در عصر حاضر بسيار کم شده است. فناوريهاي جديد اطلاعاتي به سرعت تغيير مي کنند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها و جديدترين اطلاعات، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از سوي ديگر انتظاري که در سازمان براي توسعه کاربري فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع وجو داشت تغيير کرده و امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و کارکنان سازمان ها مطرح است. همانطور که مي دانيم معماري اطلاعات روش،وسيله يا متدي است براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع سازمان در بستر فناوري اطلاعات.

روابط عمومي هاي الکترونيک به عنوان واحدهاي ارتباطي – اطلاعاتي سازمان ها مي توانند نقش مهمي را در بهينه سازي تاثيرات معماري اطلاعات در سازمان داشته باشند چرا که در سازمان هايي که جايگاه و نقش روابط عمومي به طرز مناسبي شناخته و تعيين شده است روابط عمومي به عنوان سلولي تراوا در بدنه سازمان کار ورود اطلاعات به سازمان و همچنين خروج اطلاعات از سازمان را انجام مي دهد اين نقش با بحث توزيع اطلاعات جلوه کامل تري به فعاليت روابط عمومي ها مي دهد.

با توجه به نقش حساس روابط عمومي ها در دريافت، کنترل و توزيع اطلاعات در دو بعد درون و برون سازماني مي توان اهميت معماري اطلاعات در روابط عمومي ها را مورد توجه قرار داد.

با توجه به اينکه کانال هاي ارتباطي در روابط عمومي بسيار گسترده است و ابعاد و پيچيدگي ارتباطات درون واحدهاي روابط عمومي با داخل و خارج سازمان از يك يا چند واحد معين فراتر رفته و  نيازمنديهاي خاصي را از جنيه نيروي انساني، و منابع نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد، بنابراين نگرشي ويژه و همه جانبه به مسئله معماري اطلاعات در روابط عمومي نياز خواهد بود.

در تعريفي کلي معماري را تركيبي از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است معرفي مي کنند. معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم همه جانبه نگر و آينده نگر روابط عمومي (با توجه به تعريف سيستم) كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين اجزا (که شامل سخت افزارها، نرم افزارها و نيروي انساني باشد) و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان است.

اساس معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک اين است که رويکرد معماري را در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در واحد روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي بکار مي گيرد نگرش معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک در ابتدا بر توسعه زيرساختي، آموزش و فرهنگ سازي، راهيردهاي کوتاه مدت و راهبردهاي طولاني مدت تاکيد مي ورزد.

براي برنامه ریزی معماری اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک سه فاز کاري پيش بيني وپيشنهاد مي شود:

1.      تدوین معماری موجود (وضعیت موجود واحد روابط عمومي را  از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)

2.      تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب روابط عمومي  سازمان را از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند و در اين کار اولويت هاي اطلاع رساني و ارتباطي را بر اساس کارکردها و نياز هاي سازمان شناسايي مي کند)

3.      تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها برنامه ريزي لازم براي اصلاح ساختار موجود روابط عمومي براي رسيدن به روابط عمومي الکترونيک را انجام مي دهد) 

معماری اطلاعات در روابط عمومي از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :

1.      کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري روابط عمومي و توزيع مکاني آنها، که البته در روابط عمومي الکترونيک تلاش زيادي براي حذف بعد مکان و زمان به وسيله فناوري اطلاعات صورت مي گيرد.

2.      مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري

3.      برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.

4.      زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي

 

 برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات در روابط عمومي :

1.   بهينهسازي بودجه روابط عمومي ها از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف

2.   تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات

3.   پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي کارکنان و مخاطبان سازمان، از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغيير و گزارش گيري

4.   حل مسائل با راهحلهاي مناسب از طريق به حداقل رساندن دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف 

5.   بهينه سازي سرمايهگذاري در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT

6.   حرکت در جهت همگرايي و يکپارچهسازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران

7.   مديريت صحیح و کارامد پروژهها

8.   پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير

9.   همگرايي با ساير بخش هاي سازمان

با توجه به توضيحات فوق بايد اذعان داشت که معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک علاوه بر محاسني که عايد خود گروه روابط عمومي مي کند باعث بهره مندي ساير گروهها و بخش هاي سازمان نيز مي شود و باعث افزايش قدرت تصميم گيري، اطلاع رساني و مشتري محوري در سازمان ها مي شود                                                                                                                    .
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤

تدوين: شهناز پيروزفر        تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com          تاريخ ارسال18 خرداد 1384

سيستم های اطلاعاتي و سيستم های اطلاعات مديريت به  مطالعه سيستم های اطلاعاتي در سازمان  مي پردازد. سيستم اطلاعاتي، سيستمي متشكل از شبكه ای از كانال های ارتباطي است كه در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند.اجزاي سيستم اطلاعاتي ، جمع آوری و دستكاری داده ها و اطلاعات را انجام مي دهند. اين اجزاء شامل سخت افزار، نرم افزار، افراد، سيستم هاي مخابراتي و داده هاهستند. فعاليت هايي كه در اين زمنيه صورت مي گيرند، عبارتند از: ورود داده ها، پردازش داده ها به اطلاعات ، ذخيره سازی داده ها و اطلاعات و توليد خروجي هايي نظير گزارشات مديريتي. حوزه مطالعات سيستم های اطلاعاتي مثل علوم كامپيوتر كه تئوري يا مهندسي كامپيوتر كه بيشتر به مباحث مهندسي توجه دارد، نمي باشد.مطالعه سيستم های اطلاعاتي به طور معمول تابع اصول تجارت است و اغلب به توسعه نرم افزار توجه دارد.سيستم های اطلاعاتي در كسب و كار از فرايندها و عمليات، استراتژی های پشتيبان تصميم گيری و پشتيبان رقابت، حمايت مي كند.

 

نقش پشتيبان عملكرد

عملكرد پشتيبان عمليات و فرايند هاي كسب وكار بسيار ضروري است . اين عملكرد جمع آوري ، ثبت ، ذخيره سازي و پردازش اوليه داده ها را انجام مي دهد. سيستم هاي اطلاعاتي از عمليات و فرايندهاي كسب وكار به طرق زير پشتيباني مي نمايند :

-         ثبت وذخيره داده هاي فروش ، داده هاي خريد ، داده هاي سرمايه گذاري ، داده هاي حقوق و دستمزد و ساير داده هاي حسابداري .

-         پردازش داده اي حسابداري در بيانيه هاي درآمد ، موجودي ، گزارشات مديريتي وساير اشكال اطلاعات مالي.

-         ثبت وذخيره سازي داده هاي موجودي ، داده هاي تعمير و نگهدار تجهيزات ، داده هاي زنجيره تامين و ساير سوابق عمليات / توليد.

-         پردازش داده هاي عملياتي به برنامه هاي زمان بندي توليد ، كنترل گرهاي توليد ، سيستم هاي موجودي و سيستم هاي ناظر بر توليد .

-          ثبت وذخيره سازي داده هاي كاركنان ، داده هاي حقوق ، سوابق كاركنان وساير اطلاعات منابع ا نساني

-          پردازش اطلاعات منابع انساني به گزارشات مربوط به كارآيي

-          ثبت وذخيره سازي داده هاي بازار، مشخصات مشتري، تاريخچه خريد مشتري، داده ها تحقيق بازار ، داده هاي تبليغات و ساير داده هاي بازاريابي.

-         پردازش داده هاي بازاريابي به گزارشات تبليغات، برنامه هاي بازاريابي و گزارشات فروش.

-         ثبت و ذخيره سازي داده هاي هوشمندي تجاري BI)) ، داده هاي تحليل رقيب ، داده هاي صنعت ، اهداف شركت و ساير سوابق مديريت استراتژيك.

-         پردازش سوابق مديريت استراتژيك به گزارشات صنعت ، گزارشات سهم بازار و بيانيه هاي ماموريت شركت.

-         به كار گير اطلاعات فوق براي پياده سازي، كنرل ونظارت بر برنامه ها ، استراتژي ها ، تاكتيك ها ، محصولات جديد ، مدل ها و مخاطرات جديد كسب وكار

 نقش پشتيبان تصميم گيري

عملكرد پشتيبان تصميم گيري كسب وكار ، يك گام فراتر مي رود . اين عملكرد به كاربران امكان مي دهد تا پرسش هايي مانند :”  اگر ... چه خواهد شد ؟ “  ، اگر قيمت را 5% افزايش دهيم ، چه خواهد شد ؟ و ... را مطرح نمايند . ابزار الكترونيك و رايج كسب وكار صفحه گسترده يا spread sheet است ، اما اين ابزار كاربر پسند نمي باشد . اغلب برنامه هاي پيچيده از ابزارهاي مختلف آماري براي تصميم گيري استفاده مي نمايند.

 نقش پشتيبان استراتژيك

سيستم هاي اطلاعاتي مي توانند از جايگاه رقابتي شركت پشتيباني نمايند . بدين منظور سه تحليل ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

1- اين سيستم ها مي توانند راه كارهايي را براي كاهش هزينه مديريت كارآيي ارائه دهند.

 

2- همه شركت هاي موفق يك يا دو عملكرد كسب وكار دارند كه مي توانند بهتر از ساير رقبا انجام دهند . به اين

 

عملكردها ، شايستگي هاي محوري  مي گويند.اگر شايستگي هاي محوري در دراز مدت فوائد قابل ملاحظه اي براي

 

شركت داشته باشند ، به مزيت رقابتي تبديل مي شوند. مثال هايي از مزيت رقابتي عبارتند از: پيشرو بودن در كيفيت محصول، نام تجاري  و شهرت شركت، تكنيك هاي توليد ارزان، حق امتياز، انحصارطلبي، تيم كاركنان ومديريت كارآمد. سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در مقابل تغييرات مزيت هاي مورد نظر خود را بيابد.

3- اغلب سيستم هاي اطلاعاتي از مزاياي رقابتي پشيباني مي نمايند. سرعت تغييرات سبب مي شود تا دسترسي به اطلاعات در محيط رقابتي بسيار حائز ا هميت باشد . سيستم هاي رقابتي از مزيت هاي رقابتي پايدار پشتيباني مي كنند . در واقع سيستم اطلاعاتي خود يك مزيت رقابتي محسوب مي شود.

 

 سيستم اطلاعات مديريت مانعي براي ورود

 مزيت استراتژيك مهم براي يك شركت   موانع ورود است . شركت با سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات مي تواند از اين سرمايه گذاري براي ايجاد ، رشد يا نگهداري موانع ورود استفاده نمايد .

1-  بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري كه از شايستگي محوري شركت پشتيباني مي نمايد . همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد، شركت هاي موفق يك يا دو شايستگي محوري دارند كه مي توانند بهتراز رقبايشان آن را انجام دهند . اين شايستگي مي تواند توسعه محصول جديد يا ارائه خدمت به مشتري باشد . اغلب فن آوري اطلاعات ورودي مهم اين شايستگي محوري است . سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات در شايستگي محوري شركت ، مانع مهمي براي ورود است

 

2- بهره گيري از سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات در شبكه هاي زنجيره تامين . شركت هايي كه بخشي از سيستم يكپارچه زنجيره تامين هستند،روابط مطمئن با تامين كنندگان دارند. اين امر سبب تسريع زمان تحويل مي شود . عدم توانايي تازه وارد ها براي ورود به سيستم مديرت زنجيره تامين / موجودي ، مانع مهمي براي ورود است .

 

3-  بهره گير ي از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در مديريت كانال توزيع. سرمايه گذاري در سيستم هاي مديرت كانال توزيع سبب تسريع زمان تحويل و تحويل بدون مشكل مي شود . سرمايه گذاري در اين فن آوري مي توان مانع مهمي براي ورود باشد . هنگامي كه سيستم هاي مديريت كانال توزيع انحصاري شوند ، مي توان خرده فروشان را در كنترل داشت .

 

4- بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات د رترويج نام تجاري . اغلب شركت ها مبالغ هنگفتي را در تبليغ نام تجاري  صرف مي نمايند . اين كار با سرمايه گذاري در بازاريابي سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم مديريت ارتباط با مشتري تسهيل مي يابد . نام تجاري مانع مهمي براي ورود است .

 

5- بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در فرايندهاي توليد . سيستم هاي اطلاعاتي برا ي مديريت عمليات توليد انبوه ، ضروري هستند . سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات به شركت ها امكان مي دهد تا در سطح خروجي منعطف باشند.

 

6-  بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در تجارت الكترونيك . وب سايت هاي شركت ها را مي توان مطابق با سلائق ، انتظارات و نيازهاي تجاري مشتريان ، طراحي نمود . بدين ترتيب وفاداري مشتري به شركت افزايش مي يابد . وفاداري مشتري مانع مهمي براي ورود است                                                                                                                                              .
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: فرنود حسنی                 تماس با نویسنده:Manager_ict@yhaoo.com     تاریخ ارسال:15 خرداد 1384

جرقه تمام کسب و کارها با یک ایده ساده شروع می شود سپس وقتی شما کسب و کار خود را آغاز کردید شما به ایده هایی برای بازاریابی, تبلیغات, برطرف کردن مشکلات, توسعه محصولات و ...نیاز خواهید داشت. گاهی اوقات فاصله بین موفقیت یا شکست یک کسب و کار می تواند یک ایده بسیار ساده باشد. در ادامه سه راه برای خلق ایده های مفید در کسب و کار معرفی می شود.

1-      ارتباط منظم با دیگر صاحبان و فعالان حوزه های مختلف کسب و کار می تواند ایده های زیادی را خلق نماید. منابع اطلاعاتی زیادی در محیط وب و خارج از وب برای دست یابی به ایده های جدید وجود دارد. سمینارها, اتاق های چت, انجمن های بحث و گفتگو و فیلم های تبلیغاتی و پرزنت های ارائه شده از سوی افراد خلاق به همراه به اشتراک گذاری اطلاعات از سوی شما, سوال پرسیدن و دنبال اطلاعات جدید گشتن باعث تحریک ذهن شما خواهد شد و در نتیجه مغز شما شروع به یکپارچه کردن این اطلاعات برای ایجاد ایده های مفید کسب و کار می کند

2-      اگر احساس می کنید در برقراری ارتباط با دیگران موفق نیستید سعی کنید مطالعه کنید. مطالعه نیز می تواند باعث تهییج و تحریک ذهن شما شود. کتابهای مروبط به کسب و کارهای موفق, مجلات, کتابهای الکترونیکی, سایت ها, روزنامه ها و مجلات الکترونیکی را بخوانید. مغز شما ایده های جالبی با جذب و مرتب کردن اطلاعات در قالبی منظم به وجود خواهد آورد.

3-      آیا از آن دسته افرادی هستید که وقت زیادی برای مطالعه ندارند؟ در این صورت شما می توانید به تماشای فیلم های آموزشی که از زندگی افراد موفق تهیه شده بنشینید یا به سمینارها و دوره های آموزشی کوتاه مدت بروید. یا روشهای موفق را با اندکی تغییر در محیط کار خود به اجرا درآورید.

4-      زمان های خاصی را برای جلسات گروهی اختصاص دهید و بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده اید افکار همکارانتان را با موضوعات مورد نظرخود درگیر کنید و از آنها بخواهید که به تبادل نظر با شما بپردازند. خیلی وقت ها از میان این جلسات ایده های جالبی بروز می کند.

5-      همیشه دفترچه یادداشتی با خود به همراه داشته باشید و کوچکترین فکری که به ذهنتان می رسد را یادداشت کنید.

فراموش نکنید که شروع یک کسب وکار موفق و یا پیشرفت در یک کسب و کار با سابقه در برابر رقبا حاصل ایده های جدیدی است که می تواند باعث توجه مردم به شما و برتری شما نسبت به رقبا شود بنابراین به این مسئله اهمیت دهید و سعی کنید خلاقیت خود و نیروهایتان را در خلق ایده ها و افکار نو در کسب و کار تقویت نمایید                                                                                                                                    .
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤

نوشته شده توسط:فرنود حسني           تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com             تاريخ ارسال:11 خرداد 1384

يکي از مهمترين چالش هايي که جامعه جهاني اين روز ها با آن دست به گريبان است تعيين و تفسير عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه يافتگي در برخي کشورها و عقب ماندگي در برخي ديگر از کشور هاست. به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پديده حاصل از مدرنيته روبروست يکي شکاف اطلاعاتي و ديگري شکاف ديجيتالي که حاصل اولي فقر اطلاعاتي و حاصل دومي فقر ارتباطي مي باشد. گذشته از نقش انحصار طلبي ها و قدرتمندي کشورهاي سرمايه دار در بوجود آمدن اين دو پديده چالش هاي مختلفي در پيش روي مردم جهان پيشرفته و جهان توسعه نيافته وجود دارد.

به نظر مي رسد همانگونه که رشد و پيشرفت بشر در دانش ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندي او را در توليد فناوريهاي نو فراهم آورده و همچنين توسعه فناوريها نيز به رشد و توسعه دانش و اطلاعات کمک کرده ضعفها و مشکلات و نقص هاي موجود در گسترش دانش و اطلاعات  نيز با کمبودهاي ناشي از عدم رشد مناسب فناورهاي ارتباطي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد.

 اما اتفاقي که به تازگي در حال تبديل شدن به يک چالش جدي جهاني است تلفيق دو پديده شکاف ديجيتالي و شکاف اطلاعاتي توسط کشورهاي پيشرفته و استفاده از بستر هاي اطلاعاتي-ديجيتالي موجود به عنوان اهرم فشار بر عليه کشورهاي ضعيف و توسعه نايافته است .

به عنوان نمونه يکي از بحثهاي چالش برانگيزي که در چند ماهه اخير مقارن با اجلاس جامعه اطلاعاتي مورد توجه قرار گرفته موضوع حاکميت اينترنت به عنوان مهمترين و بزرگترين بستر بين المللي اشتراگذاري اطلاعات است. در اين بين آمريکا که خود را سردمدار و محق مديريت جهاني اينترنت مي دانذ با تلاش ها و اقدامات و مخالفت هاي بسياري سعي در اثبات ادعاي خود دارد. اين گونه رفتارها و ديدگاههاي حاکم بر فضاي دنياي اطلاعات زمينه ساز شکل گيري طبقه بندي جديد با ويژگي فقر اطلاعاتي در اثر بروز شكل جديد از برتري طلبي به شكل غلبه الكترونيكي در عرصه جهاني است.

 بدين ترتيب فصل جديدي در روند توسعه جامعه اطلاعاتي جهاني در حال شکل گبري است که ظاهراً حکايت از تمايل کشورهاي توسعه يافته بر استيلاي بلامنازع در اين عرصه دارد. به گونه اي که هم اکنون نيز به صورت آشکار با دو زيرگروه  فقراي اطلاعاتي و ثروتمندان اطلاعاتي برمي خوريم.در اينچنين شراطي  زماني كه جريان اطلاعات در جامعه از تحرك بيشتري برخوردار شود و جامعه جهاني از جريان توزيع ازادانه و منصفانه اطلاعات فاصله بگيرد و اصول و چهارچوب هاي دموکراسي ديجتالي اطلاعاتي در جهان زير پا گذاشته شود ، کشورهايي كه از وضعيت اجتماعي و اقتصادي بهتري بهره مندند، سريع تر از کشورهاي ضعيف اين اطلاعات را تصاحب مي كنند و در نتيجه با رشد تمايز اطلاعاتي، تبعيض ميان طبقه برتر سياسي ـ اقتصادي و علمي و اقشار مادون آن رو به فزوني خواهد گذاشت و ان اختلاف و شکاف ما بين اين دو گروه زمينه ساز استفاده نابجاي کشورهاي پيشرفته از شرايط موجود به عنوان اهرم  فشارهاي اقتصادي، سياسي و علمي خواهد شد.
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٤

 

نوشته شده توسط: مهندس سخاوي            تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال:7 خرداد 84

 

Six Sigma

يك استراتژي تحول سازمانی است

 

استراتژي تحولي 6sigma ، سيستمي است كه موجب توسعه و گسترش متدهاي مديريتي، آماري و نهايتاً حل مشكلات شده و به كمپاني امكان جهش و تحول را  مي دهد.

قابليتهاي بهبود:

احراز كيفيت برتر و افزايش قابليت اعتماد در محصولات توليد شده و مونتاژ شده نيازمند چارچوبي است كه به قابليتهاي سازمان در زمينه هاي مديريت، كاربرد اطلاعات و تكنولوژي يكپارچگي ببخشد. براي استفاده از اطلاعات، وجود يك سري ابزارهاي آماري كه بتوان به وسيله آنها عملكرد فرآيندها و توليدات را بهينه نمود، بسيار ضروري است. در دنياي رقابتي امروز، كيفيت خوب يك ويژگي تجملاتي نيست بلكه از ديدگاه هر دوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك نياز بنيادي است.

صرف نظر از تعريفهاي متعدد كيفيت، يك سري ويژگيهاي مشترك جهاني براي آن درنظر گرفته شده است كه عبارتند از : عملكرد دقيق، حداقل تغيير و كمترين هزينه.

دانشمندان و مهندسيني كه به طور عمومي و كلي با مسائل برخورد مي كنند علاقمند به مورد اول، آمارگران، متمايل به مورد دوم و مديران تجاري دوستار مورد سوم مي باشند. بديهي است فرآيند و يا محصولي موفق است كه برخوردار از همه موارد فوق باشد.

6sigma فلسفه بهبود مستمر است و به سمت "عالي شدن در همه كارها" پيش   مي رود. 6sigma سيستمي است كه تعيين مي كند كجا قرار گرفتيم، دوست داريم كجا باشيم، چگونه به آن مقصد مي رسيم و چگونه در طول راه پيشرفت مي كنيم.

6sigma يك ابزار است كه براي ميزان سازي دقيق ماشين فرآيند به كار مي رود و اينكار را از طريق مشتري مداري، بهبود مستمر و درگير كردن و مشاركت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام مي دهد.

در مبحث 6sigma ، 3 حوزه اصلي وجود دارد: حوزه اول "فلسفه" است كه طريقه حركت، چشم انداز و جهت حركت سازمان را تعيين مي كند. حوزه دوم "مقياس" است كه به سازمان اين امكان را مي دهد تا به طور دقيق نحوه عملكرد فرآيندها را مشخص كند. حوزه سوم نيز "روش شناسي" است. روش شناسي يك فرآيند سيستماتيك است كه موجب شناسايي، تبيين، اندازه گيري، تحليل، توسعه و استاندارد شدن يك فرآيند مي شود.

هر چه تعداد 6sigma ها بيشتر باشد ميزان خطا كمتر است. هر چه تغييرات كوچكتر باشند هزينه كمتر است. بهترين سازمانها حدود 3 يا 4 سيگما بكار مي گيرند كه اين تعداد، احتمال بروز خطا در يك ميليون واحد را به 6200 عدد مي رساند. به طور عملي تعداد خطاها مي تواند تا 4/3 واحد در هر يك ميليون واحد كاهش پيدا كند و اين به معني ميليون ها دلار صرفه جويي است.

6sigma يك رويكرد تحولي مديريتي است كه باعث ارتقا و بهبود كيفيت مي شود. 6sigma يك استاندارد جهاني است كه علاوه بر تامين نياز مشتريان باعث توسعه و پيشرفت كاركنان در لايه هاي جديد مي شود و اين به منزله يك مسئوليت براي نيروهاي انساني است نه فقط يك فرصت.

نيروهاي انساني نيازمند افزايش ارزش عملكردهاي خود مي باشند كه اين كار را با ايفاي يك نقش كليدي و پياده سازي 6sigma در سازمان خود انجام مي دهند

به طور ساده مي توان گفت، 6sigma متدي است كه بر اساس داده (data) هدايت مي شود وهدف  آن دستيابي به كيفيت برتر است. چيزي كه 6sigma را از ساير اصول كيفيت متمايز مي كند اين است كه پيش گبري قبل از وقوع اشتباهات. به طور ويژه مي توان گفت 6sigma يك تلاش نظم يافته است كه فرآيندهاي تكرار شوند سازمان را در بخشهاي طراحي محصولات، عملكرد تامين كنندگان، سرويسهاي خدماتي و … از نزديك مورد سنجش قرار مي دهد.

6sigma يك متد آماري است كه نيازهاي مشتري را به صورت وظايف جداگانه تعريف كرده و ضمناً يك سري ويژگي هاي بهينه در صورتيكه بين آنها عملكردهاي فيمابين وجود داشته باشد، برايشان در نظر مي گيرد. همانطور كه از شواهد پيداست، گامهايي كه براي نيل به اين هدف برداشته مي شود تاثير بسيار عميق به روي كيفيت محصولات، عملكرد سرويسهاي مشتريان و پيشرفتهاي حرفه أي پرسنل خواهد گذاشت.

6sigma به دليل تاكيد عميق بر روي تحليلهاي آماري، مقياسهاي ارزيابي طراحي، توليد محصول و فعاليتهاي متمركز در حيطه مشتري گرايي، قادر است احتمال بروز خطا در محصولات و سرويسها را به ميزان بي سابقه أي كاهش دهد. 6sigma حاصل پيوند سيستمهاي اجتماعي و فني است.

عوامل انساني با بهره گيري از مزاياي پيشرفتهاي تكنولوژيكي، سرانجام نظامي بر اساس اين واقعيت ايجاد خواهد كرد كه براي حفظ بقا در دنياي رقابت آميز امروز، وجود كيفيت بسيار بالا با صرف هزينه بسيار اندك، فوق العاده ضروري است. 6sigma در واقع نقشه جاده بقا و موفقيت است.

براي اجراي 6sigma در سازمان ابتدا بايد تيمهايي تشكيل شود. نقشي كه هر يك از اعضاي تيم ايفا خواهند نمود تعيين كننده نوع و سطح آموزشي است كه دريافت مي كنند.به عنوان مثال اعضاي كليدي اين تيمها توسط متخصصين خارج از سازمان به عنوان رهبر گروه  آموزش مي بينند.

 علاوه بر اين تيمها، گروههاي حمايت كننده نيز تشكيل مي شود كه تعداد زيادي از اعضاي آن تمام وقت خود را صرف اجراي هر يك از اين پروژه ها     مي كنند.

 زماينكه تصميم مي گيريد يك فرآيند را اصلاح كنيد بايد بهترين روش را براي اجراي آن اتخاذ كنيد. به همين منظور بايد بهترين نوع تيم انتخاب شود. اما اين تيم الزاماً بايد  (Action team process) PAT باشد؟

قهرمانان - مرشدان - كمربند مشكي ها و كمربند سبزها تيمهاي مذكور را به صورت مرتبط با يكديگر در سرتاسر سازمان هدايت مي كنند. نقش مرشدان هدايت استراتژي كسب و كار - حمايت و راهنمايي است. وظيفه كمربند مشكي ها پياده سازي، هدايت و نتيجه گيري از پروژه تيمهاي 6sigma است. نقش كمربند سبزها هم اين است كه با بكارگيري مهارتهاي فني خود در 6sigma در مورد موضوعات روز درون سازماني با تيم همكاري مي كنند و اين فرصتي براي بهبود است.

جلسات تعاملي، در طول چندين هفته برگزار مي شود. (اين جلسات فقط مختص متخصصين فني و يا مديريتي است نه همه كمربند سبزها) . كمربند سبزها كساني هستند كه جلسه را با موفقيت گذرانده و براي بكارگيري ابزارهاي بهبود و توسعه آموزش ديده اند. پس از سپري شدن نخستين هفته، پروژه ها انتخاب شده و آموزش ديدگان موظف به بكارگيري و اجراي مباحثي مي شوند كه در طول دوره آموخته اند. پس از پايان هر برنامه نيز نتايجي را كه از اين جلسات گرفته اند، ارائه مي دهند. كسانيكه اين جلسات را با موفقيت پشت سر گذاشته و پروژه ها را اجرا مي كنند، گواهينامه "كمربند مشكي" دريافت مي كنند. اين افراد مسئول اجراي 6sigma در واحد كسب و كار خود شده و تيمهاي مذكور را هدايت و رهبري        مي كنند، علاوه بر اين مديران را نيز در جهت اولويت دادن به امور، برنامه ريزي و اجراي پروژه ها، ارشاد و هدايت مي كنند. از ديگر وظايف اين گروه بكارگيري، آموزش و توزيع ابزارها و متدهاي لازم براي كمربند سبزها و اعضاي تيمها         مي باشد.

تنها تعدادي از اين افراد به سومين سطح كه بالاترين لايه نيز مي باشد راه پيدا كرده و اصطلاحاً "استاد كمربند مشكي " مي شوند. البته قبل از دريافت گواهينامه مذكور موظف به هدايت چندين تيم و پروژه مي گردند. "استاد كمربند مشكي " ها در واقع كارشناس اجراي 6sigma و تئوري آن مي باشند بايد فرآيندها را آموزش دهند. اين افراد  متخصصين كيفيت در روش شناسي و بكارگيري ابزار بهبود در همه سطوح سازمان مي باشند. ضمناً فرآيند يكپارچه سازي 6sigma با استراتژي كسب و كار سازمان و برنامه هاي عملياتي آن را نيز رهبري مي كنند.

تسهيلات و امكاناتي كه 6sigma در بخشهاي بهبود كيفيت، كاهش هزينه، جلب رضايت مشتري و حفظ وفاداري و پيشرفت كاركنان ايجاد مي كند بسيار وسيع است. از طرفي براي تبديل قابليتهاي بالقوه 6sigma به صورت بالفعل بايد زمان كافي، استعداد، سرمايه گذاري هاي درست و … به اينكار اختصاص داده شود. اجراي 6sigma نيازمند تمركز بسيار و كار تيمي قوي است                                                                                                                                     .
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٤

 ترجمه:مهندس خالقيان         تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com  تاريخ ارسال 4 خرداد 1384
 پارك فناوري از هر جهت مقوله‌اي مبهم و ناشناخته است كه براي توصيف سطح متنوعي از فعاليتها جهت تحريك توسعه كارآفريني شركنهاي كوچك و متوسط دانش محور در يك كشور بكار مي‌رود. عبارت پارك فناوري حداقل 16 مترادف دارد كه رايجترين آنها پارك علمي، پارك تحقيقاتي و قطب فناوري هستند. زمينه‌هاي جديد در فعاليت پاركهاي فناوري دائما در حال زياد شدن هستند تا اين پاركها از رقباي فراوان خود كه حدود 295 پارك فناوري در سراسر جهان هستند، متمايز شوند.

پاركهاي فناوري از اوايل دهه 50 ميلادي در آمريكا ايجاد شدند و امروزه نيز دز سراسر جهان وجود دارند و تعدادشان روز به روز در حال افزايش است. در ابتدا مقوله پارك فناوري تعريف بسيار محدودي داشت كه تمركز اصلي آن بر مستغلات پارك بود، چه‌آنكه طبق اين تعريف دانشگاهها نوعا مستغلات، فضاهاي اداري يا تجهيزات تحقيقاتي را به واحدهاي تجاري اجاره مي دهند. گاهي اوقات اين تركيب به شهركهاي صنعتي يا محل تجمع شركتها شباهت مي‌يابد. امروزه اين مقوله توسعه يافته است تا محدوده وسيعتري از فعاليتها شامل توسعه اقتصادي و انتقال فناوري را در بر گيرد.

اگرچه تعاريف گوناگوني در مورد پارك فناوري ارائه شده است، ولي تعريفي كه ما در اين مقاله آن را مد نظر قرار مي‌دهيم، يك پارك فناوري را واحدي مي داند كه:

1.       با مؤسسات آموزشي و پژوهشي در ارتباط است.

2.       زيرساختها و خدمات پشتيباني، خصوصا مستغلات و فضاهاي اداري را براي واحدهاي تجاري فراهم مي نمايد.

3.       وظيفه انتقال فناوري را بر عهده دارد.

4.       وظيفه توسعه فناوري را بر عهده دارد.

نكته قابل ذكر آنست كه بهرحال همه پاركهاي فناوري به همه اين خصوصيات دست نمي‌يابند و برخي نيز ممكن است وظايفي اضافه بر آنچه ذكر شد نيز داشته باشند. آنگونه كه انجمن بريتانيا در تعريف خود مي‌آورد: مقوله پارك فناوري شامل محدوده وسيع و متنوعي از ابتكارات و نوآوريها مي‌شود كه اين تنوع حتي در داخل يك پارك نيز وجود دارد. بنابراين امكان ارائه تعريفي محكم و فراگير در اين مورد وجود نخواهد داشت.به عنوان مثال، در سال 1993 در ايالات متحده آمريكا مساحت متوسط پاركهاي فناوري 200 هكتار بود با بيش از 200 هزار فوت مربع ساختمان، 12 شركت عضو، 300 نفر شاغل و 250 هزار دلار بودجه عملياتي. پاركهاي خارج از ايالات متحده عموما حجمي كوچكتر دارند و در  موقعيتهاي بسيار متفاوتي قرار دارند؛ از يك فضاي سبز وسيع در محيطي روستايي گرفته تا پاركهاي عمودي در ساختمانهاي بلند واقع در شهرهاي بزرگ. امروزه، حدود 250 پارك فناوري در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي عضو هستند و 295 پارك عضو انجمن پاركهاي فناوري مرتبط با دانشگاه مي‌باشند.

نامهاي ديگر:

همانگونه كه تعريف ثابتي براي پارك فناوري وجود ندارد، اصطلاح ثابتي نيز براي براي وظايفي كه پاركهاي فناوري انجام مي‌دهند بكار نمي‌رود. اگرچه در ايالات متحده پارك فناوري، پارك تحقيقاتي يا پارك تحقيقات فناوري بكار مي‌رود، اصطلاح پارك علمي در انگلستان و اروپا رايجتر است و عبارت قطب فناوري در فرانسه بسيار استفاده مي‌شود. در زير ليستي از اصطلاحاتي كه مترادف با پارك فناوري بكار مي‌روند،آمده است:

 
ü      پارك تجاري
ü      پارك رايانه‌اي
ü      پارك فناوري پيشرفته
ü      پارك صنعتي
ü      مركز نوآوري
ü      پارك تحقيق و توسعه
ü      پارك تحقيقاتي
ü      پارك تحقيقات و فناوريَ
ü      پارك علمي و فناوري
ü      شهرك علمي
ü      پارك علمي
ü      مركز رشد فناوري
ü      قطب فناوري
ü    شهرك فناوري 

هدف اصلي يك پارك فناوري

اگرچه هر شهر يا كشوري ممكن است دلايل متفاوتي براي ايجاد پاركهاي فناوري داشته باشد، ولي عموما هدف اوليه از تشكيل يك پارك فناوري افزايش تعداد شركتهاي كوچك و متوسط دانش محور كه كارآفرين نيز هستند، مي‌باشد تا در يك محيط اقتصادي به فعاليت بپردازند. از اين شركتها به عنوان پشتوانه بخش خصوصي براي كمك به تنوع اقتصادي  نام برده مي‌شود.كشورهاي در حال توسعه كه تجربه چنداني در زمينه فناوري ندارند، ممكن است از پاركهاي فناوري جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي ايجاد شغل و همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي استفاده نمايند                                                                                                                                    .

 منبع: WWW.AMERICAN.EDU

   
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب