فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤


گزينش از سايت کارآفريني              تماس با سردبير:
Manager_ict@yahoo.com         تاريخ ارسال: 25 تير ماه 1384

تامین منابع مالی

يکي از کليدهاي اساسي موفقيت و پيشرفت در شروع کار ، جذب و تامين منابع مالي کافي براي راه‌اندازي يک کسب و کار کوچک است. اطلاعات زير تکيه بر روشهاي جمع‌آوري پول براي شرکتهاي کوچک دارد. همچنين شما را در تهيه درخواست وام ( Loan Prposal ) ياري مي‌دهد. منابع زيادي براي جمع‌آوري سرمايه وجود دارد. بايد توجه داشته باشيم که قبل از تصميم‌گيري ، تمامي منابع ممکن را جستجو کنيم :

-     پس‌اندازهاي شخصي

-    دوستان و افراد خانواده

-   بانکها و مؤسسات اعتباري

-   شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره آمیز

·        چگونه يک درخواست وام ( Loan Prposal ) تهيه کنيم؟

مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگي به نحوه تنظيم درخواست شما دارد. بخاطر داشته باشيد که وام دهندگان در کاري سرمايه‌گذاري مي‌کنند که نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند. بنابراين يک درخواست وام خوب شامل اطلاعات زير بايد باشد: اطلاعات کلي راجع به شرکت :

-        نام و آدرس شرکت ، نام مدير ،‌ اعضاي هيئت مديره و ...

-        دليل نياز به وام ،‌مورد مصرف وام و ضرورت آن.

-        مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه.

تاريخچه کسب و کار :‌

-   تاريخچه و طبيعت کار ، توضيح کامل در مورد نوع کار ، قدمت و کارکنان و دارايي‌هاي آن.

-        اطلاعات کامل راجع به نحوه مالکيت و ساختار قانوني شرکت.

اطلاعات راجع به مديريت :

نوشته کوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيلات ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه کنيد.

اطلاعات بازار :

به وضوح محصول و يا خدمت شرکت خود و بازار آن را تشريح کنيد.

- بازار رقابت و رقباي خود را شناسايي کرده و مزيت رقابتي خود را بيان کنيد.

اطلاعاتي راجع به مشتريان و اينکه چگونه کسب و کار شما نيازهاي آنها را برطرف مي‌کند ، تهيه کنيد.

اطلاعات مالي :

-     صورتهاي مالي و سود و زيان 3 سال گذشته خود را ارائه کنيد. در صورت شروع يک کسب و کار جديد درآمدهاي پيش‌بيني شده را ارائه کنيد.

-     اطلاعات مالي راجع به خود و ساير سهامداران عمده شرکت را بيان کنيد.

-     و در آخر سوگندي مبني بر تعهد نسبت به وام ياد کنيد و امضاء نمائيد.

·        وام دهندگان بر چه اساسي شما را مي‌سنجند؟
وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي‌کنند شش فاکتور را مدنظر قرار مي‌دهند که به شرح زير مي‌باشند:  
  
6S  مالی:

1.      Character : شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد و جواني و اخلاقي وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر.

2.      Capacity to pay  ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده که بر اساس تجزي تحليل و بررسي درخواست وام ، صورتهاي مالي و ساير مدارک مالي وي تعيين مي‌شود.

3.      Capital : شامل مجموع کل بدهي‌ها و دارايي‌ها مي‌باشد که وام دهندگان ترجيح مي‌دهند که نسبت بدهي به دارايي شرکتها حتي‌المقدور کمتر باشد چرا که نشانگر پايداري مالي شرکت است.

4.      Collateral : ميزان وثيقه که هر چه بيشتر باشد و اختلاف آن با مبلغ ،‌ وام داده شده کمتر ، اطمينان خاطر وام دهنده از بازپرداخت وام بيشتر خواهد بود.

5.      Conditions : شرايط کلي اقتصادي ، جغرافيايي وسعتي شرکت ...

6.      Confidence : يک وام گيرنده موفق سعي مي‌‌کند که اطمينان وام دهنده را از 5 مورد قبلي جلب کند و وي را به وام دادن ترغيب نمايد.

و در آخر براي جمع‌بندي چک ليست زير را ارائه مي‌کنيم که البته برخي از بندها بنابر نوع و ماهيت کسب و کار قابليت تغيير و يا حذف دارند. چک ليست کلي شروع يک کسب و کار کوچک :

-     انتخاب کسب و کار بر اساس علاقه و توانايي‌ها

-    انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم در مورد ايده کيب و کار

-   تهيه طرح کسب و کار و طرح بازاريابي

-        انتخاب يک نام براي کسب و کار

-        چک کردن حق استفاده از نام انتخاب شده و کسب اجازه براي استفاده از‌ آن نام

-        ثبت کسب و کار با نام انتخاب شده

-        تعيين مکان مطلوب براي شروع کسب وکار

-        چک کردن و بررسي قوانين منطقه‌اي ( منطقه انتخاب شده براي احداث کسب و کار )

-        تعيين نوع ساختار قانوني شرکت و مستندسازي

-        اخذ اجازه ها و ليسانس‌هاي مورد نياز

-        ثبت حقوق انحصاري ( Copy right )

-        در صورت کارآفريني و يا خلق محصول جديد ، ثبت Patent

-        انجان تبليغات و نشر اعلاميه هاي لازم مبني بر شروع کسب وکار جديد

-        تهيه خطوط تلفن کاري و ساير تجهيزات موردنياز

-        انجام کارهاي مربوط به بيمه

-        اخذ اطلاعات مربوط به ماليات شرکت

-        بيمه‌کردن کارکنان و جمع‌آوري اطلاعات راجع بع قوانين کار

-        تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات کارکنان ( در صورت وجود )

-        افتتاح يک حساب بانکي براي کسب و کار

-        چاپ کارتهاي تجاري براي شرکت و ايجاد آرم براي شرکت

-        خريد تمامي لوازم تجهيزات موردنياز

-        ايجاد E-mail و Website براي شرکت

-        انجام تبليغات وسيع‌تر در نشريات و تلويزيون و...

-        تماس با تمامي افراد ممکن اعم از خانواده و غير هم ، مبني بر شروع کسب و کار جديد

-        ساير موارد
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤

گزينش از سايت کارآفرينی             تماس با سردبير:Manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال: ۲۱ تيرماه ۱۳۸۴

تعريف کسب و کار کوچک:
به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، بايد گفت که این مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌کند. در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي‌هاي دولتي تعريف مي‌شود تا تحت قوانين تغييرپذير دولتي تحليل ‌هايي را صورت دهند. به علاوه ، اين استانداردها براي برنامه‌هايي که در خصوص کمک بهبود به امور مالي است کارا مي‌باشد. کسب و کار کوچک بصورت مستقل است و هر شرکتي با کمتر از 500 پرسنل در اين حيطه قرار مي‌گيرد. اين اندازه مرسومترین استاندارد تعريف شده است. در آمريکا حدود 5/22 ميليون کسب و کار مستقل از کشاورزي و زراعت وجود دارد که 99 درصد آن کسب و کار کوچک
(Small Business) به حساب مي‌آيند.
راهنماي شروع يک کسب و کار کوچک:
این راهنما زير به منظور آن تدوين شده است که بتواند با بيان تمامي نکات و در عين حال حفظ سادگي و قابل فهم بودن ، به شما در راه ايجاد يک کسب و کار موفق کمک کند.

ارزیابی اولیه

  -  آيا کارآفريني براي شما ساخته شده است ؟
بديهي است که شروع يک کسب و کار جديد ريسکهاي زيادي را به همراه دارد که البته با برنامه ريزي مي‌توان شانس موفقيت را بالا برد. بنابراين بهترين نقطه شروع آن است که نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده يک کسب و کار بشناسيد.

Ø      -  آيا شخصيتي مستقل و خودجوش داريد؟
اين را هميشه در نظر داشته باشيد که در صورت شروع يک کسب و کار کوچک ، اين خود شما هستيد و نه شخص ديگر که بايد تصميم بگيريد که چگونه پروژه‌ها ، برنامه‌ها و زمان خود را مديريت کنيد.

Ø      -  تا چه حد با شخصيتهاي متفاوت و افراد گوناگون مي‌توانيد ارتباط برقرار کنيد؟
صاحبان کسب و کار ناگزيرند که با افراد و اقشار مختلفي سرو کار داشته باشند. آيا شما مي‌توانيد با مشتريان ، تامين‌کنندگان ، کارکنان و ... در جهت منافع کسب و کار خود ارتباط برقرار کنيد.

Ø      -  تا چه حد قدرت تصميم‌گيري داريد؟
صاحبان کسب و کار کوچک بايستي بطور متداوم ، به سرعت و در شرايط بحراني بتوانند مستقلا" تصميم‌گيري کنند.

Ø      -  آيا شما استقامت فيزيکي و احساسي لازم براي اداره يک کسب و کار را داريد؟
مالکيت يک کسب و کار علاوه بر چالش و هيجان ، مستلزم فشارکاري زياد ، ساعتهاي کاري زيادي مي‌باشد. آيا شما مي‌توانند 12 ساعت در روز و هفت روز در هفته را داريد؟

Ø      -  تا چه حد مي‌توانيد برنامه‌ريزي و سازماندهي کنيد؟
تحقيقات نشان مي‌دهد بسياري از شکستها در صورت برنامه‌ريزي صحيح ، اجتناب شود.

Ø      -  آيا انگيزه لازم را براي تحمل مشقات را داريد؟‌
ممکن است شما در حين اداره يک کسب و کار احساس کنيد که در برخي مواقع توانايي تحمل تمامي مشقات و زحمات را به تنهايي نداريد و اين انگيزه قوي است که مي‌تواند در اين مواقع سختي ، دلگرم و اميدوار سازد.

Ø      -  اين کسب و کار چگونه خانواده شما را متاثر مي‌سازد؟
سالهاي اوليه شروع يک کسب و کار مي‌تواند سختي‌هايي را براي خانواده و زندگي شخصي شما ايجاد کند. در عين حال ممکن است خانواده شما تا به سوددهي رسيدن کسب و کار ، دچار مشکلات و فشارهاي مالي شوند. بنابراين حمايت و يا عدم حمايت خانواده نقش مهمي در شروع و ايجاد يک کسب و کار دارد.

اين حقيقت دارد که دلايل زيادي براي عدم شروع يک کسب و کار کوچک و مستقل وجود دارد ، اما براي افرادي که واجد شرايط فوق هستند ، مزاياي زيادي وجود دارد که قطعا" از ريسکهاي آن بيشتر است.
  اينکه شما خادم و مخدوم خود مي‌شويد!
 زحمت و تلاش و ساعتهاي کاري زياد مستقيما" به نفع شماست و نه شخص ديگر!
 امکان کسب درآمد و رشد ، محدوديت کمتري دارد.
 چالش و هيجان کار براي شما افزايش مي‌يابد.
 اداره يک کسب و کار مستقل امکان فراگيري زيادي را براي شما فراهم مي‌آورد

برنامه ریزی کسب و کار

شروع يک کسب و کار نياز به انگيزه ، علاقه و استعداد دارد. همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه‌ريزي صحيح دارد. اطلاعات زير براي تهيه طرح کسب و کار ( Business Plan ) مي‌تواند بسيار مؤثر واقع شود:
   -  قبل از شروع به کار ليستي از تمامي دلايلي که مي‌خواهيد بخاطر آنها وارد دنياي تجارت شويد ، تهيه کنيد. برخي از اين دلايل مي‌تواند بشرح زير باشد.

ü      شما مي‌خواهيد رئيس خود باشيد.
  شما مي‌خواهيد استقلال مالي داشته باشيد.
  شما مي‌خواهيد آزاد باشيد.
  شما مي‌خواهيد آزادانه تمامي تواناييها و دانسته‌هاي خود را به کار ببريد.

Ø       -   سپس بايستي تعيين کنيد که اصولا" چه کسب و کاري براي شما مناسب است. لذا اين سؤالات را از خود بپرسيد:

ü        من دوست دارم با وقت خود چه کاري انجام دهم؟
 
   چه مهارتهاي تکنيکي من تا به حال آموخته‌ام؟
    به نظر ديگران من در چه کارهايي مهارت دارم؟
    من چقدروقت آزاد براي اداره يک کسب و کار موفق دارم؟
    آيا من هيچ سرگرمي يا علاقه‌اي که قابل تبديل شدن به کسب و کار شدن را داشته باشند ، دارم؟

Ø       -   پس از تعيين کسب و کار مناسب تحقيقات لازم را جهت پاسخ به سؤالات زير به عمل آوريد:

ü        آيا ايده من کاربردي است و آيا نيازي را برآورده خواهد کرد؟
    رقبي من چه کساني خواهند بود؟
    مزيت رقابتي شرکت من نسبت به شرکتهاي موجود چيست؟
     آيا من مي‌توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟‌
    آيا من مي‌توانم براي کسب و کار جديد خود تقاضا ايجاد کنم؟

Ø       -   آخرين مرحله قبل از تهيه طرح کسب و کار اين است که چک ليست زير را تهيه کنيد و پاسخ دهيد:

ü         من علاقه به شروع چه کسب و کاري دارم؟
     چه خدمتي يا کالايي قرار است ارائه دهم؟ در کجا قرار است اين کار را انجام دهم؟
     چه مهارت و تجربه‌اي براي اين کار دارم؟
     ساختار قانوني شرکت من چگونه خواهد بود؟ ( سهامي عام، خاص و ... )
     اسم کسب و کار چه چيزي باشد؟
     چه امکانات و تجهيزاتي نياز خواهم داشت؟
    به چه تسهيلات و امکانات بيمه‌اي نياز خواهم داشت؟

پاسخ شما به تمامي سؤالات بالا شما را در طراحي يک کسب و کار کامل جامع ياري مي‌کند                                                                                                                                    .

 
نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱٧ تیر ۱۳۸٤

The 1st e-Public Relations International Congress

 

 

The 1st e-Public Relations International Congress Office and Secretariat Dept. has the great honor to invite professors, university students, managers and all Public Relations interested attendees to participate in the Congress via sending their essays about the below mentioned axis to provide accessibility of utilization from the recent scientific and professional products.

 

The suggested axis for the essays:

 

* Philosophy and Theoretical Basis of e-Public Relations

* History and Analysis of e-Public Relations Schema in the World

* Comparative Analysis of Traditional Public Relations and e-Public Relations

* e-Public Relations and Informative Society

* e-Public Relations and the Modern Communicative Technologies

* e-Public Relations, the different identity

* Culture and e-Public Relations

* e-Public Relations and the communicative infra-structures

* e-Public Relations, hinders, opportunities and future evolutions

* e-Public Relations, Planning, Strategic Management and Organizational    

  Development

* Organizational Sites Management in e-Public Relations

* e-Public Relations and e-Government

* e-Public Relations and allegorical/figurative cities

* e-Commerce and e-Public Relations

* Network Advertisement and Marketing in e-Public Relations

* e-Public Relations Techniques and Tactics

* e-Public Relations and Evolutions in Responding System

* e-Public Relations, Persuasion and Attraction the Public Opinion

* Evaluate Opinions in e-Public Relations

* Information Accessibility, Information Transmission and e-Public Relations

* e-Public Relations and Mass Communication

* Siber Journalism and e-Public Relations

* Web log and Web log writing in e-Public Relations

* The Sites and Web Logs Context Analysis in e-Public Relations

* Digital Skills in e-Public Relations

* Training in e-Public Relations

* Variation of Task and Staff Concept in e-Public Relations

* Security and Accessibility in e-Public Relations

 

 

The Essays specifications:

 

1- The transmitted essays should consist of the newest conclusions, data and  

    theoretical and practical opinions related to the Congress.

2- The transmitted essays should not have been published in any press or have been

    sent to any other congresses.

3- The essays should contain max. 15 pages of A4-paper with Nazanin Font-14 in

    Word XP.

4- The summery of the essays should be in one paragraph incl. 50-70 words about

    the main idea of the essays (The transmission of the summery is available through   

    the Congress Email address).

5- Indication of the alphabetical names of the resources and references (both in

    Persian and English) is necessary.

6- The authors’ full name, complete address, contact numbers and E-mail address

    should be mentioned at the end of the essays.

7- It is necessary to send one photo and the CD of the essays.

 

 

Date of Transmission:

The authors should send their essays until 16/August/2005.

 

Furthermore, the summery of the essays (max. 3 pages) should be transmitted to the Congress Office and Secretariat Department until 27/July/2005 including authors’ full name and complete address.

 

The 1st e-Public Relations International Congress Science Committee will select the best authors of the best essays and will award them from the Congress Office and Secretariat Department.

 

 

Secretariat Office:

No. 44, 5th Flor., Shirin Alley, Pourmousa St., Somayeh St., South Villa Ave., Tehran, Iran

Telefax: + 98 21 8922782-3

Web: www.e-PR.ir
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤

                     

نوشته شده توسط: مهندس محمد علی فرقانی         تماس با سردبير:Manager_ict@yahoo.com      تاريخ ارسال ۱۵ تير ۱۳۸۴ 

 

بشر از همان ابتداي آفرينش به طرق مختلف با مساله کيفيت درگير بوده است و هميشه کيفيت بالا به نوعي در تصميم گيري ها نمود پيدا مي کرد.

اختراع ماشين بخار و به دنبال آن انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي سبب رشد صنايع و توسعه بازرگاني شد. توليد از صورت تک محصولي به صورت انبوه درآمده و مسائل جديدي که معمولا شامل مسائل مديريتي نيز بود بروز کرد و با به وجود آمدن مجموعه اي از عوامل فروش و واسطه اي شبکه گسترده اي از فعاليتهاي توزيعي بين توليد کننده و مصرف کننده حايل گرديد.

استاندارد در آن زمان مفاهيم زير را در بر مي گرفت.

 

  • تناسب در ساخت محصول
  • ميزان عملکرد کاري محصول
  • بازرسي محصولات از نظر تطبيق با استانداردهاي تعيين شده
  • واحد و مقياس اندازه گيري ابعاد

 

يکي از مشخصه هاي نظام کاربرد مکانيزمهاي کنترل کيفي در سطح شرکت ، مربوط به اصول بنيادي حاکم بر آن ، يعني "مديريت تضمين کيفيت " (Quality Asurance Management ) محصولات توليدی است. اين نگرش که از اواسط دهه 1950 به وسيله دکتر " ايشي کاوا " پيشنهاد شده است به صورت زير تعريف مي شود.

« تضمين کيفيت ، عبارت است از درجه اي از اطمينان به کيفيت محصول که با وجود آن مشتري ، محصول را با رضايت و اطمينان خاطر خريداري و در مدت زمان نسبتا طولاني مورد مصرف قرار مي دهد»

مسير تکاملي فعاليتهاي مربوط به تضمين کيفيت در شرکتهاي مختلف توسط دکتر کوبا ياشي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت . طبق اين تحقيقات ، تضمين کيفيت در دهه 50  اولويت اول را به بازرسي نهايي محصول قبل از بارگيري به مقصد مشتري مي داد. در دهه 1960 اين اولويت به اصلاح مستمر فرآيند توليد تغيير يافت به طوري که بازرسي نيز به همين منظور به کار گرفته شد. در دهه 1970 تضمين کيفيت مراحل طراحي محصول ، مهندسي روشهاي ساخت محصول ، خريد مواد اوليه ، فروش ، فعاليتهاي اداري و ساير بخشها و قسمتهاي مهم تاثير گذار بر فرآيند توليد را نيز شامل گرديد.

سرانجام سازمان بين المللي استاندارد ، کميته اي به نام کميته 176 را مامور تهيه استانداردهاي مربوط به تضمين کيفيت نمود و اين کميته بالاخره در سال 1987 استانداردهاي سري ISO9000 را منتشر کرد.

با توجه به سرعت روزافزون پيشرفت علم و تکنولوژي در زمينه هاي مختلف اين استانداردها نيز پس از ايجاد در مقاطع زماني مختلف مورد بازنگري قرار گرفته است که آخرين مورد آن مربوط به سال 2000 ميلادي مي شود.

با توجه به کلي بودن اين استاندارد و اين که نوع خدمت و يا توليد در آن مشخص نشده است و فقط بحث بر سر سيستمهاي اجرايي و توليدي مي باشد ، اين استاندارد شموليت بسيار گسترده اي دارد ، به نحوي که براي فعاليتهايي نظير خدمات درماني در بيمارستان ها تا بزرگترين کارخانه هاي توليدي صنعتي اين استاندارد قابليت پياده سازی دارد.

به منظور پياده سازي سيستم مديريت کيفيت بر اساس سري استانداردهاي ISO9000 در يک سازمان بايد در ابتدا فرآيندهاي موجود در سازمان و محصول سازمان تعريف شده و خط مشي و استراتژيهاي مديريت ارشد سازمان نسبت به تامين ، بهبود و تضمين کيفيت تعريف شده براي محصول مورد نظر تعيين گردد.

در صنايع مرتبط با IT که به نوعي خروجي و محصول آن يک نرم افزار يا سخت افزار کامپيوتري مي باشد. در اولين اقدام بايد محصول يک فرآيند تعريف شده و شاخصهاي کيفي آن چه در محصول و نيز در خدمات پس از فروش و پشتيباني آن تعيين شده سپس نسبت به پياده سازي بندهاي استاندارد به منظور استقرار نظام مديريت کيفيت اقدام نمود.
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: فرنود حسني          تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال:12 تیر 1384

تقريبا از دهه 1980 به بعد موضوع جامعه اطلاعاتي به طرز فزاينده‌اي مورد توجه انديشمندان، سياستمداران و دانشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته است و مفهوم جامعه اطلاعاتي به سر چشمه‌اي از مباحثه‌ها و گفتمان‌هاي فراوان تبديل شده است. اين پديده، مفاهيم مختلفي چون اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و فنآوري را تحت الشعاع قرار داده است و از اين رو در تمام بخش هاي زندگي مردم از نظر علمي و عملي رسوخ پيدا کرده است بنابر اين ضرورت دارد تا براي بهره گيري هر چه بهتر و اقدامات مناسب با شاخص ها و تعاريف و چهارچوب هاي آن آشنا شويم.افزايش سريع و فوق العاده فرآيند هاي توليد، پردازش و توزيع اطلاعات در جوامع پيشرفته باعث شد تا برخي از كشورهاي صنعتي جهان در رديف جوامع اطلاعاتي به شمار آيند و بسياري ديگر از کشور ها که هنوز در تب و تاب عصر صنعتي باقي مانده بودند نتوانستند خود را در زمره آنها در آورند.

"ويليام مارتين" در خصوص جامعه اطلاعاتي مي‌گويد: "هر چند واژه جامعه اطلاعاتي از چند سال پيش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواي آن تفاهم عملي حاصل نشده است". با اين بيان بايد اذعان داشت که هنوز تعريف و چهارچوب معيني براي جامعه اطلاعاتي جهاني تعيين و تفسير نشده است.

ولي با اين وجود بسياري از نظريه پردازان و صاحب نظران علوم اجتماعي بر حسب تفکرات و تجربيات خود  اقدام به ارائه تعاريفي از جامعه اطلاعاتي کرده اند. در اين تعاريف جامعه اطلاعاتي از جنبه‌هاي فناورانه، جغرافيايي، اقتصادي، سياسي،اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است.

از سال 2003 به بعد در اثر توجه بسيار زيادي که بيشتر کشور ها به موضوع جامعه اطلاعاتي از خود نشان دادند و با آغاز اجلاس جامعه اطلاعاتي در ژنو نقد ها و نظرهاي مختلفي براي تعيين معيارها و شيوه برخورد کشورها با جامعه اطلاعاتي ابراز شد و ازاين طريق اسناد بين المللي، اعلاميه ها و گزارش هاي مختلفي به توافق کشورها رسيد و انتشار پيدا کرد.

در ادامه به تحليل  اسنادي مي پردازيم که بر اساس تعدادي از اعلاميه هاي اصول و گزارشات موجود تدوين شده اند و تاثير و تاثر فنآوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) و جامعه اطلاعاتي را در روند جهاني شدن و توسعه دانش مدار را مورد اشاره قرار مي دهند.

در اسناد موجود اصول و معيارهاي حوزه جامعه اطلاعاتي به سه بخش تقسيم شده اند:

1-      ” ديدگاه ”، كه شامل اصول و توافقات و باورهاي مشترك پايه اي جامعه اطلاعاتي ميباشد،

2-      ”دسترسي” كه نيازهاي ويژه براي ايجاد جامعه اطلاعاتي را ليست مي كند و شرايط توزيع برابر اطلاعات و ابزارهاي لازم براي توليد و توزيع اطلاعات را تشريح مي کند.

3-      ” كاربرد ” كه  بسياري از ابعاد اجرايي و کاربردي جامعه اطلاعاتي را تعريف مي كند.

 

کارشناسان بر اين عقيده اند که تاثير فناوري اطلاعات در دنياي امروز برابر با ميزان تأثير ماشينهاي صنعتي در انقلاب صنعتي است آنها فناوري اطلاعات و ارتباطات را عامل تحول زا در روش كار و مبادلات اقتصادي و حتي در روش زندگي مردم مي دانند و جامعه اطلاعاتي را مفهومي جديد مي دانند که حاصل تقابل و تعامل اين تحولات است. نعابير جالب توجهي همچون:

-     پلي بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه نيافته

-     وسيله اي براي توسعة اقتصادي و اجتماعي

-     موتوري براي رشد و توسعه

-     ستون مركزي ساخت يك اقتصاد و جامعة جهاني بر پاية علم

-     فرصتي براي كشورها جهت آزاد كردن خود از محدوديت هاي جغرافيائي

 از فنآوري هاي اطلاعات و ارتباطات نشان دهنده عمق و اهميت تاثير فناوري اطلاعات در بستر سازي براي جامعه اطلاعاتي است.

انديشمندان بسياري از حوزه هاي مختلف علمي سعي در بررسي و ارائه تعريف از جامعه اطلاعاتي داشته اند معيار هاي بررسي و ارائه تعريف از جامعه اطلاعاتي در حوزه هاي اقتصادي، فناوري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي طبقه بندي مي شوند.

 

1-     تعاريف و معيارهاي اقتصادي جامعه اطلاعاتي

اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد ، توزيع، بازاريابي ، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد ، انتشار، فروش ، ذخيره ، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود. در جامعه جهاني اطلاعات و دسترسي به آن چنان ارزش و اهميتي دارد كه يكي از اركان اساسي توسعه و محور تصميم گيري در تمامي سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و به همين دليل هر سال سرمايه هاي هنگفتي براي تحقيق، توليد، انتشار، فراهم آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، اشاعه و دسترسي به آن صرف مي گردد و به عنوان كالايي با ارزش خريد و فروش مي گردد و بسياري از خدمات و صنايع پيچيده براي ذخيره، پردازش، انتقال و دسترسي به آن به وجو آمده اند و بسياري از كشروهاي پيشرفته بريا جذب اين بازار برنامه ريزي دقيق و سرمياه گذاري هنگفتي را انجام داده اند.

جامعه اطلاعاتي، از بعد اقتصادي، با اقتصاد مبتني بر اطلاعات تعريف مي‌شود. اقتصاد مبتني بر اطلاعات اساساً نوعي اقتصاد خدماتي است كه با اقتصاد صنعتي و كشاورزي كه در زمره اقتصادهاي توليدي هستند تفاوت‌هاي كلي دارد. پديده صنعت‌زدايي در كشورهاي پيشرفته صنعتي، بازتابي از ظهور اقتصادهاي اطلاعاتي در اين كشورهاست. همان‌گونه كه شاهديم، در نظام‌هاي اقتصادي پيشرفته، كسب و كارهاي خدماتي مبتني بر اطلاعات و دانش، روز به روز در موقعيت بهتري قرار مي‌گيرد. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت «امروزه براي بازارهاي جهاني ادامه فعاليت بدون مدد گرفتن از قدرت رايانه‌ها (كامپيوترها) و سيستم مخابرات امكان‌پذير نيست. صنايع كارخانه‌اي مبتني بر شبكه‌هاي جهاني گروه‌هاي مختلف مديران، مهندسان و كاركنان خط توليد، همانند خدمات مالي شركت‌هاي بزرگ كه در مبادلات خارجي فعاليت دارند، نمي‌توانند خارج از شبكه‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات به فعاليت بپردازند. ثروتمندترين كشورهاي امروز جهان آن‌هايي هستند كه بيش از ديگران از ساختار نوين اطلاعاتي جهان بهره‌مند مي‌باشند. (محسني،1375)

اقتصاد اطلاعاتي يعني اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتال و يا اقتصاد اينترنت را مي توان به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت به سوي جامعه اطلاعاتي، نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توجه و نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است،

 جريان گذار اقتصاد و سير تحولات آن شامل حرکت از حالت اوليه و سنتي بشر يعني اقتصاد متكي به كشاورزي به اقتصاد صنعت محور و سپس رسيدن به حالت فعلي يعني اقتصاد اطلاعات محور است اين تحولات زمينه را براي شکل گيري افکار و انديشه ها و زمينه هاي مختلفي در کسب و کار فراهم کرد و حتي در ادبيات اقتصاد جهاني نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را با عباراتي همچون:صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، كاركنان اطلاعات موجب شد

از جمله تاثيرات توسعه اقتصاد اطلاعاتي بروز تحولاتي در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسياري از فرآيندهاي کاري  مشاغل بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است.

 

2- تعاريف و معيارهاي  فن آوري در جامعه اطلاعاتي

يکي  از معتبرترين و پر طرفدارترين رويکردهاي تئوريک در جامعه اطلاعاتي، نگرش فناورانه به موضوع توسعه و شکل گيري جامعه اطلاعاتي است. طرفداران اين نگرش فناوري اطلاعات و ارتباطات را بستر توسعه در جامعه اطلاعاتي مي دانند و انگشت تاکيد خود را بر روي اينترنت قرار داده اند که شبکه اي جهاني براي به اشتراک گذاري حجم بسيار زيادي از اطلاعات است. آنها جامعه شبکه اي و مجازي حاصل از ارتباط ميليون ها رايانه را بزرگترين بستر تبادل اطلاعات و ارتباط ميان مردم در فضاي مجازي مي دانند. چنين تفکر و باوري از همگرايي و پيوند رايانه و مخابرات در تمام اركان زندگي همچون نظام ماليات، تأمين اجتماعي، كارت‌هاي اعتباري، امنيت ، آموزش، پزشکي و...حاصل شده است. در اين ميان، «پيشرفت‌هاي خيره‌كننده در پردازش، نگهداري و انتقال اطلاعات در واقع به كاربرد فناوري‌هاي (تكنولوژي)هاي اطلاعاتي در تمام زواياي حيات اجتماعي انجاميده است. همچنين ارزاني تكنولوژي‌هاي پردازش و نگهداري اطلاعات موجب شده است تا گستره آن‌ها در ابعاد جهاني وسعت يابد.» (وبستر؛ 1380، ص 21) به هر حال، اين رويكرد معتقد است كه جامعه اطلاعاتي از عوارض توسعه شتابان فناوري اطلاعات است. امروزه، پديده‌هاي كم و بيش آشنايي همچون تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، آموزش مجازي، بانكداري الكترونيكي و حتي جنگ الكترونيكي و نيز جرائم سايبر، كه از علائم جامعه اطلاعاتي محسوب مي‌شوند، همگي نشان مي‌دهند كه فناوري با يك تغيير بنيادين منجر به شكل‌گيري نوع جديدي از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتي شده است.(سعيدي،1383)

نقش و کارکردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان محور بسياري از تحولات جهاني امري انکار ناپذير است. ICT به عنوان يکي از مهمترين ابزارها و بسترهاي توسعه همه جانبه زمينه هاي لازم را براي اداره و مديريت اطلاعات از طريق توليد، پردازش، توزيع و مبادله اطلاعات فراهم مي آورد. دست يابي به يک چهارچوب هماهنگ و جامع از اطلاعاتِ دقيق و بهنگام نيازمند آن است که ابزارهاي لازم براي طي جريان توليد تا مبادله اطلاعات در اختيار کاربران آن قرار گيرد شناخت کامل اجزا و ساختارهاي تشکيل دهنده ICT راهکارهاي مناسبي را در جهت توسعه همگام جامعه جهاني بر اساس شاخصهاي اين فناوري در اختيار همگان قرار مي دهد و بستر لازم را براي گريز از ورطه شکاف اطلاعاتي که امروزه گريبان گير اکثر کشورهاي در حال توسعه شده است فراهم مي کند.

 

3-  معيار اجتماعي توسعه جامعه اطلاعاتي

تحول اجتماعي مبتني بر اطلاعات، شامل تاثير آزادي تدوين قانون حاكم بر مبادله اطلاعات مي‌باشد كه در آن ايجاد شبكه اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مي تواند به تجديد حيات خانواده و جامعه منجر شود.

توسعه دانش و سواد عمومي و اطلاعاتي در نهايت منجر به ارتقا جايگاه شخصيتي بشر شده و مفاهيمي همچون دموکراسي ديجيتالي که زاييده عصر اطلاعات است هويت جديدي را براي انسان اين عصر تعريف مي کند. در اين شرايط يعني زماني که دانش در تمام سطح جامعه توزيع مي شود و مردم با حقوق خود کاملا آشنا مي شوند زمينه ظهور فقر، پديده هاي منفي اجتماعي همچون دزدي، اعتياد و... نيز کاهش مي يابد و در نتيجه جامعه اطلاعاتي مفسر چهارچوب مثبت و نگرش استانداري از زندگي اجتماعي براي انسان عصر اطلاعات مي شود.

پتانسيل بالاى تكنولوژى هاى ارتباطى و اطلاعاتى جديد و آثار مثبت آنها با قابليت برقرارى ارتباط همزمان راه به جايى برده اند، كه ديگر جايى براى بيان مضرات و پيامد هاى منفى آن باقى نمى گذارند.
از مزاياى اين تكنولوژى ها مى توان به امكان انجام امور روزمره ادارى و تسهيل بوروكراسى، بى نيازى از بسيارى تردد هاى روزانه، كاهش تنش هاى اجتماعى، صرفه جويى در وقت و انرژى، بيست و چهار ساعته و هفت روز در هفته بودن، جهانى بودن و ده ها مورد ديگر اشاره كرد.

 

4- معيار سياسي توسعه جامعه اطلاعاتي

عدم توسعه سياسي در عصر اطلاعات سبب فقدان بينش صحيح در جامعه براي گزينش و تعيين سرنوشت خويش مي شود و در اثر همين مشکل موج حملات خبري بوسيله کارتل هاي بزرگ خبري مي تواند حتي منجر به بروز انقلاب در چنين جوامعي شود. جامعه اطلاعاتي با ابزارهاي خود مي تواند بينش و دانش لازم را در اين حوزه در اختيار مردم قرار دهد و مانع بسياري از تبعات منفي شود. همچنين توسعه ارتباطات در جامعه اطلاعاتي منجر به روشن شدن افکار مردم نسبت به تحولات دنيا شده و موجب موضوع گيري ها و حرکات مختلفي از آنها مي شود در بعد دولتي نيز تمركز قدرت سياسي ناشي از پيشرفت هاي اطلاعاتي موجب شکل گيري نظام هاي سياسي تک قطبي مي شود و فضاي جامعه را به سمت ديکتاتوري پيش مي برد. تجربه اي که جهان در طول جنگ سرد تجربه کرد حاصل تلاشهاي اطلاعاتي بسيار سازمان هاي جاسوسي دو قدرت شوروي و آمريکا براي برتري يابي در جنگ اطلاعات بود.

 

5- معيار فرهنگي توسعه جامعه اطلاعاتي

 برنامه توسعه سازمان ملل با تکيه بر تجربيات مدل های گوناگون توسعه، از مفهوم و جايگاه توسعه انسانی به عنوان روندی که دامنه انتخاب مردم را وسعت می بخشدياد می کند و در اين تعريف فرهنگ را به عنوان مولفه ای مهم در استراتژی توسعه به رسميت شناخته است.

گسترش و تنوع ابزارها و امکانات اطلاعاتی و ارتباطی و تبديل شدن دنيای حاضر به دهکده ای جهانی که در آن سرعت انتقال اطلاعات و دانش تا حد زيادی بالا رفته است به طرز غير قابل باوری ساختارهای فکری و فرهنگی جوامع را همسان و همگون ساخته است. به گونه ای که کاربری يک تکنولوژی جديد به سرعت در ميان جمع کثيری از مردم دنيا پذيرفته می شود.با اين توضيح بسيار غير قابل منطقی است که ما درهای جامعه را بر روی فناوری های نوين در امور مختلف ارتباطی و اطلاعاتی بسته نگه داريم تنها به صرف اينکه می خواهيم از ساختارهای فرهنگی خود حفاظت نماييم. از سوی ديگر می دانيم که برای کاربردی شدن هر فناوری يا دانشی به صورت عام و پذيرش آن بايد در چهارچوب های فرهنگی تلاش و تحقيق بسياری انجام داد تا موضوع ما به عنوان يک فرهنگ در جامعه مورد بررسی و کاربری قرار گيرد.

با اين تفاسير وقتی به يک جامعه در حال گذار به سوی دانايي محوری و پذيرش ساختارهای يک جامعه اطلاعاتی برخورد می کنيم چالش ها و مشکلات فراوانی نيز در بررسی و پياده سازی اين فرآيند پيش روی خواهيم داشت. مشکلاتی از قبيل عدم سازگاری ابزارها و محيط و عدم سازگاری ابزارها با مردم.
که نمونه دوم ناشی از مشکلات و معضلات فرهنگی جوامع می باشد که در حال گذار از شکل کلاسيک به شکل مدرن می باشند. توسعه زير ساختی آموزش برای دست يابی به جامعه دانايی محور با توجه به مسائل و اولويتهای فرهنگی اين امکان را می دهد تا گزينش و توسعه ابزارهای مورد نياز با توجه به مسائل و چهارچوب های فرهنگی مردم صورت گيرد و همچنين باعث بوجود آمدن احساس نياز به مسائل و ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی هستند.

بسياري از ناظران گرايش به ديدن نشانه هاي تحول در ارزش هاي فرهنگي به دنبال پيشرفت جامعه اطلاعاتي دارند، اگر چه بايد خاطرنشان كرد كه جوامع مختلف عكس العمل هاي متفاوتي در برابر حضور فن آوري هاي پيشرفته دارند و حتي فرهنگ جهاني الكترونيك مستعد پذيرش تاثيرات محلي و ملي است. در حقيقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است، نه به اصطلاح فرهنگ نوپايي كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد.

يکي از مهمترين مسائل چالش برانگيز در جامعه اطلاعاتي موضوع زبان به عنوان محور و زير ساخت فرهنگي جوامع است، جامعه اطلاعاتي از يک سو قصد توسعه روابط انساني را دارد و براي اينکار نياز به يافتن يک زبان مشترک است و از سوي ديگر مخالف نابودي زبان هاي بومي است. با توجه به اينکه درصد بسيار زيادي از اطلاعات موجود در اينترنت توسط کشورهاي پيشرفته انگليسي زبان تهيه شده ساير کشور ها به شدت تحت تاثير اين زبان قرار گرفته اند و رسميت بين المللي زبان انگليسي در اينترنت شدت و حدت بيشتري پيدا کرده است از اين رو کشورهاي درحال توسعه تلاش و عزم خود را در جهت توليد محتوا به زبان بومي نشان دهند.

به طور طبيعي هر ((فرهنگ)) متعلق به يك محل يا منطقه خاص، و در برگيرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل ها، و بازتاب استعدادها و ويژگي هاي يك گروه در مقايسه با ديگر گروه هاست كه در زبان و لهجه ظهور مي يابد و احساس تعلق به يك سرزمين و هويت آبا و اجدادي را به همراه دارد. دقيقاً به خاطر همين احساس است كه نمي توان فرهنگ را به عنوان يك ابزار مورد استفاده خصوصي يا تجاري قرار داد                                                                                                                                        .
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب