فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦

اخبار وبلاگ‌هاي خبري ملموس‌تر، شفاف تر و فارغ از قيد و بندهاي حرفه‌اي خبر رساني هستند

يك وبلاگ‌نويس معتقد است: «وبلاگ‌هاي خبري همچون خبرگزاري‌هاي كوچك فعاليت مي‌كنند

فرنود حسني،‌ در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ اظهار داشت: «وبلاگ‌هاي خبري آزادتر و راحت‌تر نسبت به ساير رسانه‌ها مثل تلويزيون، روزنامه‌ها، سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌هاي به نشر اخبار مي‌پردازند. همچنين اخبار به صورت ملموس‌تر،‌ شفاف‌تر و فارغ از قيد و بندهاي موجود در اصول حرفه‌اي خبر رساني منعكس مي‌شوند

وي با بيان اين كه وبلاگ‌ها، خبرهاي گسترده‌ي تخصصي و عمومي‌ را پوشش مي‌دهند، گفت: «اثرات وبلاگ‌هاي خبري در حكم خبرگزاري‌هاي كوچك به قدري زياد است كه مي‌تواند در تمام لايه‌هاي جامعه نفوذ كند، به طوري كه هر كس مي‌تواند اخبار حوزه‌ي كاري و زندگي خود را در طول روز منتشر كند

اين وبلاگ‌نويس افزود: «اخبار وبلاگ‌هاي خبري از عمق جامعه و منابع اصلي آن نشات مي‌گيرد. به طوري كه اغلب در منابع رسمي‌خبري، رخدادهاي سطح كلان ملي و بين المللي تهيه و منتشر مي‌شود،‌ ولي وبلاگ به عنوان يك رسانه‌ي عمومي‌، اين فرصت را براي عموم مردم فراهم كرده كه بتوانند در همه‌ي ابعاد، فارع از هر گونه ديدگاه خاص سياسي و جبهه گيري‌ها،‌ نقطه نظرات خود را به صورت خبر منتشر كنند

به گفته‌ي وي حسني، همان طور كه انواع وبلاگ‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي علمي‌و فرهنگي فعاليت مي‌كنند،‌ وبلاگ‌هاي خبري نيز قابل دسته بندي هستند كه به سليقه‌،‌ علاقه و محيط مرتبط با وبلاگ نويس بستگي دارد. تقسيم بندي وبلاگ‌هاي خبري به مخاطبان آن‌ها كه مي‌خواهند اخبار را از اين رسانه نيز دنبال كنند،‌ كمك مي‌كند و تخصصي كردن وبلاگ‌هاي خبري موجب اعتبار بخشي به آن وبلاگ نيز مي‌شود.

اين بلاگر گفت: «وبلاگ، رسانه‌ي مردمي ‌و آينه‌ي تمام نماي جامعه است كه از بطن جامعه تغذيه مي‌شود. هر آن چه مانند شايعه، موج اميدواري،‌مباحث سياسي و... كه در جامعه رواج يابد، در وبلاگ‌ها نيز رايج مي‌شود. اين مساله ضعف وبلاگ‌ها نيست، چرا كه رسالت وبلاگ‌ها، ايجاد امكاني براي انتقال اخبار حيطه‌ي فكر و زندگي فرد بر اساس علائق، امكانات و توانايي‌هاي اوست

وي افزود: «اگر و بلاگ را يك خبرگزاري شخصي عنوان كنيم، نويسنده‌ي آن، سردبير اين خبرگزاري است و صحت و سقم خبري كه نوشته مي‌شود در حد دانش، تخصص، تجربه و ديدگاه همان شخص است و جنبه‌ي ارگاني و سازماني ندارد

به گفته‌ي حسني، با مقايسه‌ي سايبرژروناليسم حرفه‌اي و وبلاگ‌هاي خبري، به تفاوت آن‌ها از بعد محتوايي پي مي‌بريم.

وي ادامه داد: :«همشهري آنلاين به عنوان يك سايبر ژورناليسم در بخش‌هايي مانند نگارش‌ها و مطالب مورد استفاده گرايش‌هاي وبلاگي دارد،‌ اما از سويي ديگر، جنبه‌هاي حرفه‌اي و ساختاري كار را بيشتر رعايت مي‌كند

 
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦

كشور ما همچون بسياري از كشورهاي درحال توسعه اگرچه خيلي دير و البته ناقص، اما بالا‌خره به جرگه بهره‌برداران فناوري اطلا‌عات پيوست و تقريبا از اواسط سال 2001 شاهد فعاليت‌هاي بخش دولتي و خصوصي در اين حوزه بوديم.

سرمايه‌گذاري كلا‌ن دولت ايران در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2005 در قالب طرح‌هاي مختلف به ويژه طرح تكفا اگرچه با مشكلا‌ت و اشتباهات فراواني مواجه بود اما در كمترين شرايط توانست موجي گذرا ايجاد كند و نگاه‌هاي سرمايه‌گذاران بخش‌هاي مختلفي را به سوي خود جلب كند.

هرچند كه به اعتقاد بسياري ديگر از منتقدين داستان تكفا مشابه داستان پروانه‌اي است كه شخصي براي كمك به خروج او از پيله، ديواره پيله‌اش را مي‌شكافد و درست به همين دليل پروانه هرچند كه بال‌هاي زيبايي نيز داشت اما تا انتهاي عمر كوتاه خود نتوانست پرواز كند.

شايد اين تعبير دور از واقعيت نباشد چراكه امروز مي‌بينيم بعد از صرف ميلياردها ريال سرمايه‌گذاري مستقيم براي توسعه فناوري اطلا‌عات در بخش‌هاي خصوصي و دولتي هنوز با چالش‌هاي بسيار و سطحي مواجه هستيم.

فناوري اطلا‌عات ايران در سال‌هاي اخير دوران بلوغ خود را به خوبي طي نكرد و به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد دولتي و رانت‌خواري‌هاي فراوان نتوانست روي پاي خود بايستد و مدام چشم به دست دولت داشت تا بتواند از مواهب پروژه‌هاي دولتي بهره‌اي هرچند اندك ببرد، از سوي ديگر وام‌هاي متعددي كه در اين حوزه ارائه شدند عليرغم انتظار كارآيي لا‌زم را نداشت و متاسفانه بسياري از شركت‌هايي كه در سال‌هاي مذكور با سوابق غيرمرتبط و با اتكاء به يك يا دو پروژه فوري راه‌اندازي شده بودند، تعطيل و ورشكست شدند و بسياري از جواناني كه با روياي طي كردن ره صد ساله در يك شب وارد اين وادي شده‌اند، امروز بيكار هستند و يا با درآمدهاي پايين به دنبال يك شغل دولتي مي‌گردند.

اين خلا‌صه‌اي بود از آنچه بر سر فناوري اطلا‌عات ايران در سال‌هاي اخير گذشت اما نكته اينجاست كه سير تحولا‌ت و تغييرات در حوزه فناوري اطلا‌عات به حدي سريع و زياد است كه عملا‌ رسيدن به يك نقطه ثابت در اين بخش غيرممكن است بنابراين مدام با رويكردها و مسائل تازه‌اي مواجه هستيم.

همانطور كه اشاره شد، اگر حمايت‌هاي متعدد دولت از بخش خصوصي فناوري اطلا‌عات ايران درست و اصولي بود، اين بخش بايد امروز بارور و به خود متكي شده بود و مي‌توانست به راحتي در داخل و خارج كشور فعاليت كند و در برابر كاهش حجم بودجه مربوطه خم به ابرو نمي‌آورد.

موقعيت فعلي فناوري اطلا‌عات از يك سو و وضعيت عمومي اقتصاد ايران در دو سال گذشته ازسوي ديگر شرايط را به گونه‌اي رقم زده است كه آينده حاكم بر حوزه فناوري اطلا‌عات خبر از شرايط و مشكلا‌ت بسياري در اين زمينه دارد؛ به گونه‌اي كه اين طفل نوپا و نابالغ بايد خود را براي دوران گذاري بسيار سخت و دشوار آماده سازد.

اما راه‌حل‌هاي برون رفت يا تسكين اين مشكلا‌ت كدام است؟ يكي از نقاط اميد حوزه فناوري اطلا‌عات در زمينه بهبودي اوضاع مي‌تواند پيگيري جدي و عملياتي شدن واقعي اصل 44 در اين بخش باشد.

درحال‌حاضر فناوري‌هاي اطلا‌عاتي و ارتباطي يكي از بزرگترين منابع درآمدي دولت محسوب مي‌شوند و تسريع در خصوصي‌سازي اين حوزه مي‌تواند زمينه مناسبي را براي بازگشت به روالي عادي فراهم سازد.

وجود پتانسيل‌هاي علمي و اجرايي بسيار خوب در ايران و نيروي كار ارزان در زمينه فناوري اطلا‌عات مي‌تواند به عنوان يك مزيت نسبي بسيار مناسب براي توليد و عرضه خدمات و محصولا‌ت به بازارهاي منطقه و بين‌المللي باشد.

لذا توجه جدي‌تر دولت و حمايت واقعي از بخش خصوصي براي عرض اندام در بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند زمينه بهسازي امور و گذار از شرايط موجود را فراهم سازد.

گزينه سوم نيز مي‌تواند تاكيد و تامل فراوان بر جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي تزريق استانداردهاي جهاني توليد دانش و محصول در اين حوزه باشد تا ضمن كارآفريني باعث ايجاد چرخه اقتصادي مناسب گردد.
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب