فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦

نويسنده : علي اصغر فرامرزيان
اعتمادملي
شاخص‌هاي ‌DAI مهمترين عوامل جهت شناسايي آينده پيشرفت كشورهاي جهان در امر ‌ICT تلقي مي‌شوند. اين شاخص‌ها از مهمترين متغيرها در گزارش توسعه ‌ICT جهاني هستند. در واقع اين متغير‌ها شاخص دسترسي‌هاي ديجيتالي جهاني در رتبه‌بندي كشورها از منظر ‌ICT هستند. اين بررسي هر سال توسط اتحاديه ارتباطات بين‌المللي ‌ITU در مورد آمار كشورهاي جهان انجام گرفته و مهمترين رتبه‌بندي جهاني در اين خصوص به‌حساب مي‌آيد. شاخص‌هاي آماري و گزارش‌هاي بين‌المللي ارائه شده در اين گزارش بيشترين تاكيد را بر دسترسي و زيرساخت ‌ICT دارد كه مهمترين آنها توانايي شبكه‌هاي رسانه‌اي مانند تعداد خطوط تلفن ثابت، پهناي باند بين‌المللي و ارائه تسهيلا‌ت آن، تعداد كاربران اينترنت، تعداد كامپيوتر‌ها، تعداد مشتركين تلفن همراه، درصد جمعيت پوشش داده شده توسط تلفن، اينترنت سريع و موبايل، تعرفه‌هاي دسترسي به اينترنت، تعرفه‌هاي شبكه موبايل و... است. مهم‌ترين دسته‌بندي‌شاخص‌ها در زمينه مشاركت ارزيابي ‌ICT با هدف توسعه زيرساخت توسط شاخص‌هاي كليدي ‌ICT در چهار حوزه به طور مفصل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

اول - زيرساخت ‌ICT و دسترسي به آن اصلي‌ترين مبحث گزارش را به خود اختصاص مي‌دهد. در اين بخش فقط به زيرساخت شبكه‌ها توجه نمي‌شود بلكه روزآمدشدن آنها با سرعت روزافزون تكنولوژي داراي امتيازبخشي خاصي است. 
دوم - ميزان دسترسي ‌ICT و به‌كارگيري آن توسط افراد و خانواده‌ها است. در اين مبحث به‌طور جدي به فراگيربودن دسترسي ‌ICT به عنوان بخشي از زندگي مردم توجه مي‌شود و نگاه نشست در اين مورد كاملا‌ فلسفي است. در اين بررسي ‌ICT تخصصي و مهندسي ديده نمي‌شود.
سوم - به‌كارگيري ‌ICT در زمينه كسب ‌و‌ كار توجه مي‌شود. در اين بخش نيز توجه ‌ITU كاملا‌ كاربردي و همگاني است. ‌
چهارم - توجه خاص به تجارت در تمامي حوزه‌هاي محصولا‌ت نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ‌ICT اختصاص دارد.
امتيازات كشورها در چهار گروه عالي، بالا‌، متوسط و پايين به آنها تعلق مي‌گيرد. مهمترين معيارهاي درنظر گرفته شده، تعداد مشتركين استفاده كننده از شبكه‌هاي متفاوت به همراه تناسب نرخ جمعيت استفاده‌كنندگان در دو حوزه زيرساخت و فراگير مالي قابل بررسي است. بديهي است زيرساخت‌هاي اساسي مانند ميزان سواد و ميزان ثبت‌نام و فعاليت براي توسعه سطوح دانش ‌ICT در سطح اجتماعي از مهمترين متغيرهاي مورد ارزيابي است.
يكي از متغيرهاي مهم ديگر اين ارزيابي شاخص فرصت ديجيتال است. ‌DOI شاخص مركبي براي اندازه‌گيري و سنجش اهميت شكاف اطلا‌عاتي به‌حساب مي‌آيد.
شكاف اطلا‌عاتي نيز واژه‌اي است براي توصيف فاصله ميان دسترسي به منابع براي استفاده از اطلا‌عات و ابزار اطلا‌عاتي نوين مانند اينترنت و مقايسه آن با جوامعي است كه به نسبت به اين امكانات دسترسي ندارند.
در هر حال اين گزارش توجه اساسي دارد به توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه‌هاي ضروري ‌ICT و نقش مهم آن در فقرزدايي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و نقش بين‌المللي موثري كه كشورها مي‌توانند در اين زمينه ايفا كنند. بنا‌براين درك صحيح از ميزان به كارگيري اين فناوري در كشور از طريق اندازه‌گيري شاخص‌هاي توسعه فناوري اطلا‌عات، براي جهت‌گيري درست، تلا‌ش‌هاي آغازين و تدوين استراتژي‌هاي مناسب است. به همين دليل لا‌زم است تا با استفاده از ابزار ارزيابي مناسب، وضعيت كشور براي تحقق كاربرد‌هاي متنوع ‌ICT در متغيرهاي جهاني تعيين گردد.
منافع حاصل از به‌كار‌گيري ‌ICT باعث شده است كه در اغلب كشور‌ها تلا‌ش‌هايي براي پياده سازي اين فناوري در همه زمينه‌ها انجام شود. اما اين تلا‌ش‌هاي آغازين در اغلب كشورها به خصوص در كشور‌هاي توسعه‌نيافته و كشور‌هاي در حال توسعه كماكان با اين چالش عمده مواجه است كه علي‌رغم سرمايه‌گذاري در اين فناوري، گسترش و نفوذ كاربرد‌هاي متنوع ‌ICT به كندي صورت مي‌پذيرد. علت اصلي اين مشكل، آماده نبودن زيرساخت‌ها و پايين‌بودن سطح آمادگي الكترونيكي اين جوامع براي پذيرش و استفاده از ‌ICT در به‌كارگيري توسعه‌هاي آن در سطح جهاني است.
در گزارش ‌ICT سال 2007-2006 حدودا 67 شاخص متغير در بررسي‌ها، تحليل‌ها و مقايسه‌ها وجود داشته است. دانمارك با امتياز 71/5، سوئد 66/5، سنگاپور60/5، فنلا‌ند 59/5، سوئيس 58/5، هلند54/5 و آمريكا 53/5 امتياز درصدر ليست و موزامبيك با 64/2 لتوني با 61/2 زاميبيا با 60/2 بنگلا‌دش 55/2 اتيوپي 55/2 آنگولا‌ 42/2برونئي 40/2 و چاد با امتياز 16/2، در انتهاي ليست 122 كشور مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. ‌
گزارش جهاني ‌ICT در سال 2007-2006 همانند ارزيابي اين سازمان در 7 سال گذشته به‌عنوان يكي از مهمترين ارزيابي‌هاي بين‌المللي عصر اطلا‌عات جهان، ايران را در ليست ارزيابي توسعه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات خود قرار نداده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كشور ما در زمينه‌هاي توسعه ‌ICT بالا‌خص آمادگي الكترونيكي به منظور برنامه‌ريزي براي توسعه زيرساخت‌ها، هنوز به قابليت‌هاي لا‌زم از جنبه‌هاي مختلف فني و سازماني به شاخص‌هاي جهاني نزديك نشده است. اميد است سازمان‌هاي مربوطه انتشار اين گزارش را جزو اولويت‌هاي‌هاي اطلا‌ع‌رساني خود قرار دهند.
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا، گروه‌ يك‌ و ممتاز شامل دانشگاههاي زير مي‌باشد:

1- University of Sydney

2- University of Melbourne

3- Australian National University (ANU

4- The University of Queensland

5- University of Adelaide

6- The University of Western Australia

7- University of Tasmania

8- The University of New South Wales

9- University of Wollongong

10- Australian Defence Force Academy (ADFA

11- Monash University

12- Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT

13- Griffith University

14- James Cooke University of North Queensland

15- Queensland University of Technology (QUT

16- University of South Australia

17- The Flinders University of South Australia

18- Murdoch University

19- Curtin University of Technology

20- Macquarie University

21- University of New England

22- The University of Newcastle

23- University of Technology, Sydney

24- University of Western Sydney, Hawkesbury

25- University of Western Sydney, Nepean

26- University of Western Sydney, Macarthur

27- La Trobe University

28- Deakin University

29- Swinburne University of Technology

30- Victoria University of Technology

دانشگاه هاومراکز آموزش عالي استراليا، گروه دو(خوب).

گفتني است، مدارک اخذ شده از دانشگاه‌هاي گروه دو استراليا نيز ارزشيابي مي شود، اما تحصيل در دوره دکترا ترجيها" در دانشگاه هاي گروه يک (ممتاز) توصيه مي شود.

1- University of Canberra

2- Charles Sturt University

3- Australian Catholic University

4- University of Ballarat

5- Central Queensland University

6- University of Southern Queensland

7- Edith Cowan University

8- Northern Territory University

9- Southern Cross University

10- Australian Maritime College

بر اساس روند ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي استراليا، مدارک Diploma بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ "كارداني" و مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود و مدارک(Post Graduate Certificate (PGC)/ Post Graduate Diploma (PGD فقط صحت‌ صدور صادر مي‌شود، مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد"و مدارك‌Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦

فرنود حسنی
www.farnood.com
mail@farnood.com
هميشه در نشست ها و جلسات مربوط به پروژه هايي که هدف و اساس آن مبتني بر توسعه خدمات عمومي است يکي از نتايج و گزارش ها تاکيد بر فرهنگ سازي در ميان مردم براي نهادينه شدن مبحث در جامعه است و متاسفانه اين کلمه زيبا و پر رمز و راز هميشه در همين حد باقي مي ماند و اگر هم وارد فاز اجرايي شود محدود به نشر چند پوستر و چند تيزر تلويزيوني مي شود تا پرونده گزارش هاي مربوط به پروژه فرهنگ سازي قطور و تکميل گردد. اما نکته اينجاست که هيچگاه تاثير چشمگيري از پروژه هاي فرهنگ سازي عايد کشور و سازمان هاي درگير با موضوع نشده و نمي شود.

يکي از دلايل مهمي که باعث اين قضيه مي شود عدم يکپارچگي مديريت کلان ارگان ها و سازمان هاي مختلف براي رسيدن به يک استراتژي مشترک و مسير روشن کاري با رعايت دو نکته کلان نگري و اينده نگري است.

به دليل گستره زياد مقوله فرهنگ سازي در اکثر پروژههاي فرهنگ سازي، نگاه ها سليقه اي، احساسي و گاه به دور از واقعيت ها و نيازهاي جامعه است و به همين خاطر از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين زمينه اثر و نتيجه لازم حاصل نمي شود.

يکي از مسائلي که اين روزها کشور با آن مواجه است مساله تورم و افزايش نقدينگي و همچنين تبعات ناشي از آن يعني معضل افزايش پول در ميان مردم است در اين شرايط و به علت ضعف شديد سيستم بانکي در تدوين استراتژي مشخص در جهت توسعه کارآمد سيستم هاي دريافت و پرداخت الکترونيکي شاهد وضعيتي بغرنج و نا به سامان در اين زمينه هستيم. به عنوان نمونه در سيستم هاي پرداخت فروشگاهي که به وسيله دستگاه هاي پايانه فروش اتفاق مي افتد شاهد محدوديت هاي فراواني هستيم و طبق آمار تنها 2 درصد کل تراکنش هاي بانکي و بين بانکي روي پايانه هاي فروش اتفاق مي افتد. بنابراين لازم است تلاش هايي براي تغيير نگرش مردم در خريد از طريق POS ها به جاي دريافت پول نقد از ATM انجام داد. در اين شرايط برخي از بانک ها تلاش هايي را براي اهدا جايزه به پذيرندگان کارت ها و خريداران انجام داده اند. اما علي رغم اينکه چنين طرح هايي خوب و پيشبرنده است اما شرط کافي براي نيل به موفقيت در امر فرهنگ سازي پرداخت الکترونيکي نيست چرا که تمامي ابزارها و شرايط در اختيار بانک ها و فروشگاه هايي است و مردم تابعي از شرايط موجود هستند بنابراين مي بينيم که مثلا وقتي ساعت کار بانک ها از 9 آغاز مي شود آنها به ناچار خود را تطبيق ميد هند.

پيشنهاد نگارنده اين است که با توجه به اينکه توسعه مدل بانکداري الکترونيکي مبتني بر پايانه هاي فروش يکي از فراگير ترين روش هاي موجود در سطح دنياست و شايد يکي از ضروري ترين ابزارها براي حذف پول نقد از معاملات روزمره شايسته است براي انجام کاري اساسي با هدف کاهش اسکناس در جامعه به جاي صرف هزينه هاي بسيار و انداختن توپ به زمين مردم، با استفاده از ظرفيت هاي اجرايي و قانوني اتحاديه ها و اصناف فشار لازم را به صاحبان کسب و کار هاي مختلف وارد آورد تا مجوز فعاليت هر واحد صنفي از نظر ادارات مربوطه منوط به استفاده از پايانه هاي فروش باشد و براي تشويق و تهييج در گرايش اتحاديه ها و فروشندگان زمينه اي را براي تشويق هاي مالياتي و عوارض در نظر گرفت در اين صورت مي توان شاهد گسترش بسيار سريع پايانه هاي فروش در کشور بود و مي توانيم در انتظار تحول و رونقي جدي در امر پرداخت هاي خرد از طريق پايانه هاي فروش باشيم.
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦

فرنود حسنی

 

مشتری مداری در عرصه کسب و کار مقوله ای است دو وجهی که بر مبنای شاخص های کمی و کیفی سنجیده می شود و رویکرد اصلی آن تاکید بر اصول و روش هایی است که سه شاخص زیر را تامین نماید. اولین شاخص تامین مدام و همگام با تغییرات محصول و سرویس مورد نیاز مشتری است, شاخص بعدی خلق ارزش برای مشتری است و در نهایت جلب رضایت مشتری با استفاده از ابزارها و شیوه های مختلف ارایه خدمت است.

با توجه به سه شاخص ذکر شده می توان چندین عامل را برای سنجش مشتری مداری و تبدیل آن به مقادیر کمی و کیفی شناسایی و تعیین کرد که البته در هر کسب و کاری ویژگی های خاص خود را خواهد داشت.

حوزه بانکداری نیز به دلیل ارتباط بسیار زیاد با مقوله مشتری از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. به خصوص که در سال های اخیر شاهد تحولات و تغییرات بسیار زیادی در توجه مدیران بانکی به مشتری مداری بوده ایم. تقریبا از اواخر سال های دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شد و امروز پس از قریب به 8 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی در ایران و با وجود 5 بانک خصوصی شرایط به گونه ای شده است که بانک های بی رمق و خسته دولتی سایه سنگین رقیبانی تازه نفس را بالای سر خود می بینند.  آنچه در این حوزه به عنوان یکی از رقابتی ترین حوزه های کسب و کار مطرح شده است یکسان بودن نوع خدمات و محصولات است و در حال حاضر آنچه که می تواند وجه ممیز بانک ها از یکدیگر شود تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات است. دقیقا همان مواردی که در بحث مشتری مداری به آنها اشاره شد.

بدون شک باید گفت بانک های خصوصی در عرصه مشتری مداری موفق تر و اثرگذار تر بوده اند تا جایی که توانسته اند ذائقه و تفکر بسیاری از مردم را تغییر دهند و زمینه جاذبه خود و دافعه رقبای دولتی را فراهم آورند.

در این میان شاید مهمترین علت موفقیت بانک های خصوصی در جلب رضایت مشتریان همگام شدن رشد فیزیکی آنها با فناوری های بانکداری الکترونیکی بود به گونه ای که شاهد بودیم بانک های خصوصی برای اولین بار در کشور موفق به راه اندازی و بهره برداری از سیستم های یکپارچه بانکی شدند و این فرصت را به مشتری خود دادند که مشتری بانک آنها باشد نه مشتری شعبه.

نکته دیگری که باز در همین راستا می توان به آن اشاره کرد ارایه خدمات ارزش افزوده فراوانی مانند خدمات تلفن بانک, اس ام اس بانک, اینترنت بانک و غیره در راستای افزایش دسترسی و رضایت مشتری بوده است.

علاوه بر این موارد بانک های خصوصی به کوچک ترین مساله هم توجه داشته اند و علی رغم تحمل هزینه های فراوان فضای سالن انتظار و محل نشستن مشتری پشت باجه را تعبیه کرده اند تا مشتری در آرامش کامل بتواند سرویس مورد نظر را دریافت کند علاوه بر این اولین سیستم های نوبت دهی که نقش مهمی در احترام به وقت مشتری بود توسط بانک های خصوصی راه اندازی شد و صفوف شلوغ و نامنظم پشت باجه های بانک های دولتی را هم به مرور تحت تاثیر قرار داد.

نکته دیگر این است که بانک های خصوصی همگام با نیازها و اقتضای نسل جدید که ارزش و ضرورت سرویس بهتر و با کیفیت را درک می کنند شکل گرفتند و بر اساس آمارهای موجود می بینیم درصاد بسیار زیادی از مشتریان بانک های خصوصی را جوانان و جمعیت نوگرای کشور تشکیل می دهند.

سرعت در ارایه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی شاخصه دیگری است که بانک های خصوصی توانسته اند در زمینه مشتری مداری فراهم کنند. مهمترین نکته ای که باید در دفاع از نگرش مشتری مداری بانک های خصوصی به آن اشاره کنیم تلاش و سرمایه گذاری گسترده بانک های خصوصی در مقوله آموزش نیروها به ویژه افرادی است که در پشت باجه اولین برخورد را با مشتری دارند. در سال های اخیر شاهد بودیم که بانک های خصوصی کارکنان خود را با جدیدترین متدهای کاری و بهترین الگوهای مشتری مداری آموزش می دهند و این نگرش باعث افزایش احترام به شخصیت مشتری در بانک های خصوصی شده است.

با نگاهی کلی به تمامی این شاخص ها و مرور و مقایسه آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی دولتی و خصوصی کشور در حال رخ دادن است می بینیم که بانک های خصوصی تا چه حد در زمینه مشتری مداری موفق بوده اند و چه تاثیر مثبتی توانسته اند بر بانک های دولتی بگذارند.

به نظر می رسد توجه به شاخص های متعدد قابل اندازه گیری که مواردی از آنها در این یادداشت مورد اشاره قرار گرفت می تواند ما را در رسیدن به پاسخ این پرسش یاری کند: به راستی بانک های دولتی مشتری مدارند یا بانک های خصوصی؟

 
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب