به اطلاعات دوستان و علاقه مندان به مطالعه و تحصیل در زمینه فناوری اطلاعات می رسانم ثبت نام دوره های آموزش الکترونیکی مبانی فناوری اطلاعات٫ مدیریت بازاریابی الکترونیکی و مدیریت روابط عمومی الکترونیکی در قالب همکاری بین فرنود حسنی و سامانه آموزش الکترونیکی رهنما آغاز شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید
اینجا کلیک کنید.
همچنین این دوره ها به صورت حضوری و در قالب سمینار نیز قابل ارایه خواهند بود. برای دریافت اطلاعات در این زمینه درخواست خود را به این نشانی manager_ict@yahoo.com ایمیل کنید.