نظر به استقبال بی نظیر فعالان و علاقه مندان عرصه بانکداری و کسب و کار الکترونیکی از دو دوره پیشین کنفرانس بانکداری الکترونیکی, سومین دوره کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک با رویکردی تازه و نگاهی نو به کارکردها و راهبردهای توسعه بانکداری الکترونیکی در فرآیند ها و جریان های کسب و کار در سطوح مختلفی همچونB2C , C2C و B2B در روزهای 20و 21 مرداد ماه سال 1388 مقارن با 11 و 12 اوت سال 2009 برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی فعالیت خود را در دو روز متوالی و چهار بخش زیر دنبال خواهد کرد:
1- بخش علمی: که شامل چهار سخنرانی اصلی است که در هر روز توسط دو سخنران ارائه خواهد شد و ده مقاله برتر گزینش شده از سوی هیئت علمی است که در هر روز پنج مورد از آنها ارائه می گردد. سایر مقالات بخش علمی در کتاب سمینار چاپ و توزیع خواهد شد.
2- بخش عملی: شامل هشت کارگاه عملی است که با توجه به ظرفیت های داخلی و خارجی توسط شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای تشریح و معرفی خدمات و محصولات آنها هر روز 4 کارگاه در دو زمان موازی ارائه می گردد.
3- بخش نمایشگاهی: که شامل عرضه غرفه به بانکها، موسسات مالی و شرکت هاست که در آن به معرفی محصولات و دستاوردهای خود در عرصه بانکداری الکترونیکی خواهند پرداخت.
4- تندیس e-bank: این تندیس نمادی است برای تقدیر از برترین بانک ها و شرکت های فعال در عرصه بانکداری الکترونیکی که پس از بررسی های لازم بر اساس عملکرد رقابتی بانک ها و شرکت ها در عرصه بانکداری الکترونیکی به آنها هدیه خواهد شد.

کنفرانس در چهار بخش ویژه و 7 محور کلی زیر فعالیت خواهد کرد:
بخش ویژه یک: بانکداری الکترونیکی و مدیریت اقتصاد با رویکرد کنترل تورم و نقدینگی
بخش ویژه دو: بانکداری الکترونیکی کلید توسعه کسب و کار الکترونیکی
بخش ویژه سه: بانکداری الکترونیکی و نظام اعتبار سنجی
بخش ویژه چهار: رویکرد اجرایی بانکداری الکترونیکی در تولید خدمات و محصولات با نگاه مشتری مدار و بازاریابی


محورهای تخصصی:
1-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی
Core Banking
Internet Banking
SMS Banking
ATM
POS
Pin Pad
Telephone Banking
Back and front office automation
And …
2-راه حل های پرداخت الکترونیکی
e-Money
e-check
Debit cards
Credit Cards
Smart Cards
And…
3-امنیت در بانکداری الکترونیکی
CA
Web security
Network security
Physical security
Security Architecting
Hardware Security Device and Solution
Software Security Device and Solution
And...

4- مدیریت بانکداری الکترونیکی
e- CRM
ERP
e-Investment
e-advertisement
HR Management in e-banking
e-Marketing for e-banking
Customizing services by e-banking
Project Management
Quality Management
Strategic Management in e-banking
And…

5- چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی
چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی
امور قضایی در بانکداری الکترونیکی
و...

6- آموزش و فرهنگ سازی
راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی
آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی
تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

7- اصول و راه حل های سخت افزاری در بانکداری الکترونیکی
راه کارهای ساخت ابزارها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی مانند خودپردازها, کیوسک ها و...
راه کارهای ساخت و بهینه سازی شعب معمولی و شعب 24 ساعته

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ebanking-conf.com مراجعه فرمایند یا با شماره های 88844973 و 88844974 تماس حاصل فرمایند.