فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

فرنود حسنی

یکی از چالش‌های مهم و اساسی سازمان‌های ایرانی قائم به ذات بودن و متکی به شخص بودن آنهاست به گونه‌ای که بعضاً مشاهده می‌شود موفقیت و رشد یک سازمان با صدها کارشناس و متخصص را مرهون حضور یک شخص می دانند بدون اینکه برای آن صدها کارشناس و متخصص جایگاه و نقشی در رشد قائل باشند در حالی که وقتی همین سازمان‌ها دچار افت می شوند اولین ایده‌ای که به ذهن مدیران خطور می‌کند تعدیل همین کارشناسان و متخصصان است، این معضلی است که در دانش مدیریت هم مانند بسیاری دیگر از دانش‌های وارداتی به دلیل عدم توسعه فرهنگ آن دانش همیشه گریبانگیر جریان رشد و بالندگی می شود و به جای عمیق شدن همواره پوسته‌ای ظاهری و سطحی را به همراه مجموعه‌ای از القالب و سمت‌های عریض و طویل را در سازمان به یادگار می گذارد.
این معضل که ریشه‌های تاریخی و علمی آن قابل بررسی و تحلیل است در میان بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی به چشم می خورد و از این روست که حتی دانش آموختگان دانشگاه‌های مهم داخلی و تحصیلکرده‌های دانشگاه های معتبر خارجی علی‌رغم اینکه خود منتقد چنین مقوله‌ای هستند وقتی در ساختار سازمان‌ها قرار می گیرند خیلی سریع و گاه پس از کمی اصطکاک بسیار منعطف قالب آن سازمان را به خود گرفته و حتی به رشد چنین ساختارهایی کمک هم می‌کنند.
فراتر از بحث‌های حاکمیت شرکتی که در سال‌های اخیر و بر اساس یک سری الزامات قانونی در ساختار سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است، این چالش مهم را از جنبه های مختلفی می توان بررسی کرد که در ادامه برخی موارد را که در مجال این یادداشت می‌گنجد خواهید خواند.

1- روح مدیریت دولتی حاکم بر بخش خصوصی
شاید بزرگترین دلیل چنین ساختارهایی در سازمان‌های ایرانی این است که نظام شرکت‌داری در ایران پس از انقلاب، به دلیل دولتی شدن اقتصاد ایران مبتنی بر چارچوب و بافت دولتی بوده و امروز هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی ایران یا از مدیران دولتی بهره می برند یا هنوز در کلاف پیچیده تفکرات مدیران دولتی پیشین خود دست و پا می زنند، مدیریتی که هیچگاه مبنای اندازه‌گیری موفقیت و عدم موفقیتش شاخص هزینه و فایده نبوده است.
لذا هنوز هم بخش خصوصی که موتور محرکه اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود در ایران به نوزادی می‌ماند که در تلاش برای رشد و فراگیری راه رفتن و نیفتادن است آن هم در برابر رقیبی بزرگ و قوی به نام دولت!

2- مدیریت بی‌استراتژی و مدیریت هیاتی
دلیل بعدی که می‌توان برای این چالش مطرح کرد به یک معضل تاریخی در ساختار نظام مدیریتی ایران بازمی‌گردد که آن هم عدم حرکت بر مبنای یک برنامه استراتژیک است که مورد وثوق و تایید و تاکید همه لایه‌های یک سازمان باشد که این مساله به ویژه در فرهنگ مدیریت دولتی نمود بارزی داشته است. مدیریت هیاتی یکی از نمونه‌های بارز چنین شیوه‌ای است که مبنای کار را در قالب تفکر و اراده بالاترین مقام سازمان خلاصه می‌کند و سایر افراد با هر رده سازمانی و تخصصی باید از همین تفکر و مشی پیروی کنند.

3- بی‌اعتمادی مدیران ارشد
اما دلیل سوم که شاید در سازمان های خصوصی استراتژی محور نمود بیشتری دارد از دو جنبه قابل بررسی است یکی عدم اعتماد مدیران ارشد به مدیران میانی و کارشناسان و دیگری عدم وفاداری به برنامه‌های راهبردی تدوین شده است که باعث می شود علی‌رغم وجود چیزی به نام سند راهبردی، باز هم مبنای بسیاری از تصمیم‌های سازمانی نه دیدگاه های کارشناسی و مدیریتی و نه برنامه راهبردی سازمان بلکه دیدگاه و نظر مستقیم شخص اول سازمان باشد.
این مقوله به ویژه در سال های گذشته و با توسعه شرکت های خصوصی مالک محور رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است و این شرکت ها علی رغم اینکه سهامداران متعددی دارند اما چون سهامدار غالب تمایل دارد توامان نقش راهبردی و مدیریتی را برای خود حفظ کند که البته در تناقض با قوانین و اصول حاکمیت شرکتی است نمی توانند هزینه و فایده ریسک‌ها را محاسبه و سنجش کنند.

4- ضعف های کارکردی ساختار سازمانی
دلیل بعدی که می توان به آن اشاره کرد تعدد لایه های سازمانی در سازمان های ایرانی است که خود این مساله هم از دو جنبه تاریخی و علمی قابل بررسی است که از دیدگاه تاریخی علاقه‌مندی به ریاست و حکم‌رانی یک مقوله موروثی در فرهنگ ایرانی است که متاسفانه به جای تقویت باور کار تیمی و گروه محور بودن در سازمان‌ها نمود پیدا کرده است و از دیدگاه علمی نیز مساله از این قرار است که سازمان‌ها بدون مطالعه کارکردها و انطباق ساختار سازمانی با آن اقدام به تدوین چارت خود می کنند و تازه فاجعه آنجا شکل می‌گیرد که سازمان‌های چندساله که آینده‌نگری لازم را در چارت خود ندارند مجبور می شوند برای ارتقا افراد موجود و یا جانمایی افراد جدید چارت را تغییر دهند که خوب مشخص است این کار هم با ایجاد پست‌ها و سمت‌هایی در عرض و یا طول چارت ممکن است که هر در هر دو حالت منجر به پیچیدگی بیشتر و تعدد لایه‌های سازمانی می شود.
امروزه دیگر در حد شعار هم که شده همه مدیران ایرانی قبول دارند که منابع انسانی مهمترین عنصر و زیرساخت برای سازمان‌ها محسوب می شوند ولی آنچه که در عمل شاهد آن هستیم به دلایلی که در بالا ذکر شد چیزی متفاوت است و جریان شکل‌گیری روندها و ایده‌های سازمان به جای اینکه از پایین به بالا باشد متاسفانه روند عکس به خود گرفته است و غالبا این مدیران ارشد هستند که به جای پرداختن به چالش‌های استراتژیک سازمان سعی می کنند همگام و همگن با لایه های پایین سازمان در روندها و فرآیندهای کارشناسی تاثیرگذار باشند.
قائم به ذات بودن سازمان ها و عدم اعتماد و ارتقا سطح مسئولیت پذیری لایه های پایینی اثرات مخرب و بسیار بدی برای سازمان به همراه خواهد داشت و رشد سازمان را در همه ابعاد کند خواهد کرد که در ادامه به بررسی برخی از اثرات آن خواهیم پرداخت.

الف- کندشدن رشد و سودآوری سازمان
رشد و توسعه سودآوری هدف هر سازمانی است که بر مبنای یک تفکر منطقی فعالیت می کند که تعریف روندها و شرایط آن بر عهده مدیران ارشد سازمان‌هاست و بدیهی است که در صورت قائم به ذات شدن یک سازمان و ضرورت کنترل و اخذ تایید در خصوص کوچکترین مسائل از مدیر ارشد در واقع دغدغه های او به پایین ترین سطح نزول خواهد یافت و پرداختن به این دست از مسائل مجال لازم را از او برای تحلیل و تفکر و هدایت روند توسعه و سودآوری خواهد گرفت.

ب- کاهش مسئولیت پذیری و شجاعت سازمانی
با قائم به ذات شدن سازمان‌ها که در واقع از یک جنبه می توان به میزان شجاعت و توان ریسک پذیری مدیر ارشد نسبت داده شود به دلیل اینکه در همه مسائل ریز و درشت، حرف آخر و تصمیم نهایی را مدیر ارشد می‌گیرد به مرور زمان کارشناسان و بدتر از آنها مدیران میانی قدرت و شجاعت لازم را برای کوچکترین تصمیم‌ها از دست خواهند داد و این در حالی است که مهمترین اقدام در یک کار کارشناسی و مدیریتی "تصمیم" است. همچنین بر این منوال لایه‌های پایینی به راحتی از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی خواهند کرد و خوب و بد نتایج فعالیت‌ها را متوجه مدیر ارشد سازمان می دانند و نقش مهم و اثربخشی برای خود قائل نخواهند شد.

ج-هزینه‌- فرصت ریسک از کارشناس تا مدیر ارشد
سازمان‌ها بر اساس ساختارهای خود برای افراد مختلف حقوق و مزایایی تعریف می کنند که آنها نیز بر اساس شرح وظابف تعریف شده باید در قبال آن حقوق و مزایا فعالیت‌هایی را انجام دهند. وقتی در یک سازمان قائم به ذات یک مدیر با حقوق چند میلیونی وقت خود را برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل کوچکی اختصاص می‌دهد که در صورت اعتماد به یک کارشناس و مدیر میانی به سادگی قابل انجام است در نتیجه خواسته و ناخواسته سازمان را با زیان و خسرانی مواجه می کند که ناشی از عدم پرداختن او به مسائل مهمتر و ضروری‌تر سازمان است، مسائلی که وی بابت آنها حقوق بالاتری نسبت به سایرین از سازمان می‌گیرد.
ضمن اینکه اثر هزینه‌ای و ریسکی تصمیم اشتباه یک مدیر ارشد در خصوص مسائل کوچک و ساده بسیار بیشتر از یک کارشناس است. بنابراین بهتر است که مدیر ارشد شجاعت به خرج دهد و با اعتماد به کارشناسانش آنها را برای تصمیم گیری های مهم آینده آماده کند.

د- هزینه‌یابی کیفیت
کیفیت به عنوان یک شاخص مهم مدیریتی در مکاتب جدید مدیریتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد و حرکت و تلاش سازمان‌ها برای ارتقا مداوم کیفیت توسط دانشمندان و نظریه پردازان مدیریتی بسیار توصیه شده است اما نکته مهمی که متاسفانه بسیاری از مدیران ارشد در سازمان‌های قائم به ذات که مدام بر کیفیت فراگیر تاکید دارند این است که حتی در رسیدن به سطح مطلوب کیفیت نیز باید بسیاری از شاخص‌های زیرساختی و کلیدی را از جمله نیروی انسانی، بودجه، نیاز بازار، فرآیندها و... را نیز مورد توجه قرار داد تا بتوان توجیهی برای رسیدن به کیفیت مطلوب به دست آورد چرا که اگر تمامی موارد مد نظر یک مدیر ارشد در قالب یک پروژه هزینه‌یابی کیفیت مورد سنجش قرار بگیرد خواهیم دید که رسیدن به کیفیت مطلوب مدنظر وی نه تنها زمینه رشد و سودآوری را فراهم نکرده است بلکه باعث ایجاد هزینه‌های غیرضروری برای سازمان شده است که به دلیل کمی نبودن آن هیچگاه سنجش نمی شود و کارشناسان هم به دلایل مختلف از جمله عدم شجاعت و عدم تمایل به مخالفت با مدیر ارشد حاضر به محاسبه و گزارش آن نیستند.

ه- خلاقیت سازمانی
یکی از دغدغه‌های مدیران ارشدی که سازمان خود را به صورت قائم به ذات مدیریت می کنند این است که سازمان من خلاق نیست! و همیشه از کمبود ایده‌های نو و خلاقانه گلایه می کنند. در پاسخ به این مدیران باید گفت که این معضل سازمانی نتیجه همین سیاست قائم به ذات شدن سازمان هاست که به مرور انگیزه‌ها و ایده های خلاقانه کارشناسان را که بهترین منابع تفکر خلاق برای توسعه و رشد سازمان هستند از بین می‌برد و آنها را به انسان‌هایی تابع و گوش به فرمان تبدیل می‌کند که همیشه در انتظار دریافت دیدگاه و نظرات مدیر ارشد هستند.

و- سرخوردگی و ریزش نیرو
در سازمان‌های قائم به ذات افراد مستقر در لایه های پایین سازمان به دو دوسته عمده تقسیم می شوند. گروهی که پس از مدتی تلاش و دست و پا زدن در نهایت سرخورده و خسته و مقهور قدرت و مقام مدیر ارشد می‌شوند و یا بی تفاوت به زندگی سازمانی خود ادامه می‌دهند و یا به جرگه تاییدکنندگان نظر مدیر ارشد می پیوندند.
گروه دیگر هم که محیط و عرصه اندیشه و تفکر و حرکت را تنگ می بینند پس از مدتی چالش با مدیران میانی هجرت و جدایی از سازمان را پیش می‌گیرند و به سازمانی دیگر می روند تا این تسلسل را در جایی دیگر تجربه کنند.

ز- مرگ جانشین پروری
یکی دیگر از چالش های اساسی در سازمان‌های قائم به ذات مساله جانشین پروری و توسعه کمی و کیفی مدیران است تا بتوان به هدف رشد سازمانی که هدف همه سازمان‌هاست جامه عمل بپوشاند.
در چنین سازمان‌هایی وقتی شجاعت مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری به لایه‌های پایین تزریق نشود و به آنها اعتماد لازم وجود نداشته باشد سازمان هیچگاه نخواهد توانست مدیران شایسته ای را از دورن خود پرورش دهد.

ح- حذف مدیریت مشارکتی
مقوله‌ای که به عنوان یکی از شاخص‌های دانش مدیریت شناخته می شود مدیریت مشارکتی است که در سازمان‌های قائم به ذات عملا هیچ کاربردی ندارد چرا که به غیر از مدیر ارشد که همیشه بالاترین درجه مشارکت در امور را برای خود قائل است هیچ یک از کارکنان خود را در روندها و برنامه‌های سازمان مهم و اثربخش نمی بینند و این برای انسان شاغل امروز که شغل و زندگی او به شدت بر هم منطبق شده اند بسیار سخت خواهد شد چرا که مقوله‌هایی مانند احترام به دیدگاه ها و اندیشه های انسان را می توان در سلسله مراتب نیازهای انسانی در زندگی اجتماعی بسیار مهم قلمداد کرد که در یک سازمان قائم به ذات این نیاز به هیچ وجه ارضا نمی شود و اثر مخرب آن عدم مشارکت و همراهی و احساس مفید بودن برای اهداف سازمان برای یک کارمند است.

راه کارها
یکی از راه کارهای مهم در برون رفت از چنین شرایطی که در واقع عنصر اصلی ماموریت هر سازمانی یعنی سودآوری و رشد را تحت الشعاع قرار می دهد تدوین دقیق استراتژی‌هایی است که بر مبنای آن بتوان اهداف قابل سنجش و برنامه‌های فرآیندی تدوین کرد و با سپردن مسئولیت اجرای این برنامه‌ها به افراد شایسته آنها را برای دستیابی به اهداف حمایت و هدایت کرد. ممکن است بسیاری از مدیران سازمان‌های قائم به ذات مدعی وجود برنامه استراتژیک در سازمان خود باشند اما وقتی شاخص هایی مانند سودآوری، رشد، خلاقیت، رضایت شغلی، وفاداری سازمانی و... روند منفی و نامطلوبی دارند و شاخص‌هایی مانند ریزش نیرو، جذب مدیران از بیرون سازمان و هزینه‌ها روند رو به رشدی داشته باشند باید اذعان کرد که آن استراتژی ایراد دارد و نیازمند بازنگری است.
در همین راستا لازم است تا مدیران ارشد با اعتماد به مدیران میانی و کارشناسان روند واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به افراد مختلف را آغاز کنند و بپذیرند که هزینه و ریسک حاصل از اشتباه و حتی خطای یک کارشناس و مدیر به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های درگیر شدن، صرف وقت و اشتباهات تصمیم‌گیری یک مدیر ارشد در یک موضوع تخصصی است.
نباید از این نکته غافل شد که مدیر ارشد با واگذاری مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های تخصصی به دیگران فرصت و امکان بیشتری برای پرداختن به مباحث و چالش‌های کلان سازمان خواهد داشت ضمن اینکه با استفاده از همان فرآیندها و روندهایی که در یک برنامه استراتژیک کامل تعریف می‌شود امکان کنترل و نظارت محسوس و نا‌محسوس برای او فراهم خواهد بود تا به راحتی از طریق داشبورد مدیریتی خود، عقربه پیشرفت کارها در هر یک را بخش‌ها را مشاهده کند و از این طریق کارها را با شاخص اصلی حرکت سازمان یعنی سود منطبق سازد.

  نظرات ()
انسان، فناوری و آینده نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳

فرنود حسنی
بشر با تمرکز و توجه به توسعه فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر روند بی بازگشتی را در وابستگی به فناوری آغاز کرده است به گونه ای که فناوری را در همه ابعاد زندگی و کسب و کار و صنایع رسوخ داده است و به واقع تصور زیستن بدون زیرساخت های ارتباطی و تکنولوزیکی بسیار سخت و دشوار است. در این میان آنچه که بسیار بیشتر از گذشته خودنمایی می کند این است که علی رغم اینکه انتظار می رود بشر به واسطه دستیابی به سرعت و راحتی در ارتباطات و انجام امور شغلی، به مرور از همنوعان خود فاصله گرفته است.
ساده ترین نمونه در این موضوع از بین رفتن اشتیاق و انتظار برای دریافت نامه کاغذی از پستچی به واسطه ظهور ایمیل است که امروزه آن هم محدود به پیامک های موبایلی شده است که آدم ها گاه از سر بی حوصلگی و در میان صدها دلمشغولی و فکر مشغولی برای هم ارسال می کنند.
به راستی که باید اذعان کرد سرعت توسعه فرهنگ کاربری فناوری در حد سرعت توسعه خود فناوری نبوده است و به همین دلیل جامعه انسانی علی رغم بهره مندی های مسکن گونه متاسفانه یک سری اصول و کارکردهای خود را از دست می دهد. شاید بهترین مثال قابل تعمیم به بسیاری از فناوری ها توسعه بسیار عجیب بازیهای رایانه ای باشد که کودکان را از بازی و هیجان فیزیکی در دنیای واقعی محروم و آنها را وارد هیجانی مصنوعی در دنیایی مجازی می کند.
آری دنیای امروز ما دنیای ریموت ها و هوشمندهاست، تلویزیون هوشمند، موبایل هوشمند و...همه ابزاری هستند که زمینه کاهش تحرک و تخیل و تدبر انسان را فراهم می کنند و این انتظار هوشمندی از ابزارها و فناوری ها یعنی تحلیل رفتن مغز و توان فیزیکی انسانها در سالهای نه چندان دور آینده!
اما به باور من بشر به زودی متوجه این مسیر خظای حاصل از فناوری خواهد شد و در زمانی نزدیک اقدام به پالایش بسیاری از فناوری ها به نفع تخیل و تحرک انسانی خواهد کرد.
آن هنگام مبنای توسعه و اختراع فناوری ها از مفاهیم و ایده های امروزی فاصله خواهد گرفت و مفاهیم و انتظارات جدیدی و نگاه های جدیدی برای توسعه فناوری رشد خواهد کرد مفاهیمی که به جای محور قراردادن سخت افزارها و نرم افزارها، انسان ها را محور قرار می دهد تا بشر بتواند همچنان بر اصول خدادادی حیات باقی بماند.

  نظرات ()
سال 1393، سال تمرکز و حرکت نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢

سخت سالی بود برای مردم وطن که مظلومانه آخرین سال گذر از برهوت 8 ساله را از سرگذراندند و اینک امیدوارانه سور و ساط محقر نوروزشان را در حد بضاعت فراهم کرده‌اند و آماده نو گشتن به یمن سال جدید...تا شاید دوباره بوی عیدی و کاغذ رنگی پر کند این شهر خسته ما را!

چه صورت‌ها که با سیلی سرخ شد و چه سرها که گرسنه بر زمین گذاشته شد تا کاسبان تحریم و دلالان دلار فربه‌تر و ثروتمندتر شوند و شکاف بیشتر و بیشتر شود بین مردمی که روزگاری به هم نفت و نان قرض می دادند و امروز آبرو از هم می دزدند.

اما هر چه بود به تاریخ پیوست و دیروز خاطره‌ای شد و البته تجربه‌ای که دیگر اعتماد نکنیم و خام نشویم به شعارهای ناپخته و مردم فریبانه و هشیارتر باشیم تا تشخیص دهیم دروغ‌های بزرگ را و دیگر باورشان نکنیم. افشره و برآیند 8 سال منتهی به سال 92 این بود که جهان حرکت کرد و ما ایستادیم و اسفا که این ایستادن هزینه‌ای صدچندان از حفظ موضع، برای ما داشت و چه خوش که در انتها گعهده عقلا قالب آمد و به یادمان آورد که سیاست یعنی گفتگو یعنی مانند بازی شطرنج باید حرکت کرد و با بازی مهره‌ها، حریف را بازی داد نه اینکه قلعه‌ای ساخت و در آن دلخوش به خستگی او شد.

اما امروز که در آستانه سال جدید ترنم زیبای تغییر را در ذره ذره طبیعت می توان دید و درک کرد به این امیدوارم که سال 93 برای مردم ایران سالی نیکو و بهارش سرفصل خوبی‌های فراوان باشد.

سالی باشد که آدم ها به هم راست بگویند و احترام بگذارند، با هم مهربان باشند و باور کنند سفره برکت الهی آنقدر گسترده است که برای همه به اندازه چهارزانو نشستن جا هست!

سالی باشد که نگاه نسل جوان به آینده ایران روشن‌تر و امیدوار‌تر باشد و کسب و کارها برکت بگیرند و شادی‌ها فراوان و خوشی‌ها مستدام باشند.

من بر اساس برنامه‌ها و رویکردهای شخصی‌ام در حوزه کسب و کار و زندگی همه ساله نامی برای سال جدید می‌گذارم و سعی می‌کنم تا در سال جدید آن را چراغ راه خود کنم و امسال نیز بر اساس برآیند تجارب و تلاش‌هایم و در پی سال 92 که شعار "حرفه‌ای بودن" را انتخاب کرده بودم، شعاری با عنوان "تمرکز و حرکت" برای خود برگزیده‌ام.

تمرکز کردن بر موضوع و هدف‌های مشخص شده در کسب و کار و زندگی روشی است که انسان را از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری و بی‌تاثیر در روند به نتیجه رسیدن آن هدف خاص باز می‌دارد. همچنین حرکت یا به عبارت بهتر در حرکت بودن در هر شرایط و وضعیتی به انسان کمک می‌کند تا تجربه‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش رویش ببیند و چه خوش آن زمان که این دو توامان باشند و بتوان در طول زندگی و کسب و کار بر هدف‌ها متمرکز و برای رسیدن به آن‌ها حرکت و تلاش کرد.

امیدوارم سال 1393 برای تمام هم‌وطنانم سالی باشد که بتوانند با تمرکز بر راه و حرکت در مسیر اهداف، زمینه رشد و تعالی خود و بالطبع جامعه خود را فراهم کنند.

 

  نظرات ()
سومین شعبه فست فود پرسپولیس در مشهد افتتاح شد نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢

به یاری خدا روز جمعه 23 اسفند ماه 92 سومین شعبه از رستوران های زنجیره ای پرسپولیس با حضور پیشکسوتان باشگاه، هنرمندان سینما و طرفداران پرسپولیس افتتاح کردیم.

این مراسم با حضور مجتبی محرمی و علی انصاریان و همچنین کارگردان سینما و تلویزیون علی شاه‌حاتمی برگزار شد . این شعبه در بلوار جانباز مشهد مقدس واقع شده است .

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.mayansadra.com مراجعه فرمایید.

  نظرات ()
دسته بندی آدم‌ها نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢

انسان‌ها دو دسته‌اند: اول انسان‌هایی که با هدفشان زندگی می‌کنند و دوم انسان‌هایی که هدفشان زندگی کردن است.

دسته اول وقتی می‌میرند نامشان زنده می‌ماند و دسته دوم وقتی می‌میرند نامشان هم می‌میرد.

فرنود حسنی

17 اسفند 1392

  نظرات ()
موضوع ها و سرفصل های کاری نشریه مدیریت فناوری اطلاعات نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢

حوزه­های فعالیت نشریه مدیریت فناوری اطلاعات

حوزه های اصلی

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

 

رویکردهای مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات

تلویحات مدیریتی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

Managerial Implications of Information Systems Implementation

 

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت تغییر

IT Implications for Change Management

 

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

IT Project Management (ITPM)

 

سازمان های مجازی و شبکه ای

Virtual and Networked Organizations

 

شبکه های اجتماعی

Social Networks

 

فناوری اطلاعات و سازماندهی اجتماعی

Information Technologies and Social Organization

 

حاکمیت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان

Organizational IT governance and control

 

یادگیری سازمانی

Organizational Learning (OL)

 

تعاملات انسان و رایانه

Human-Computer Interaction (HCI)

 

اخلاقیات در فناوری اطلاعات

Ethics of Information Technology

 

آموزش و یادگیری در فناوری اطلاعات شامل:

یادگیری الکترونیک، یادگیری ترکیبی و موارد مشابه

IT-Based Learning and Training including

  • e-Learning, Blended Learning, and so on

 

مدیریت اطلاعات

Information Management

 

مدیریت منابع اطلاعاتی

Information Resources Management

 

مدیریت دانش شامل:

خلق / تسخیر / تصریح / اکتساب / پردازش / فشرده سازی / ذخیره سازی / بازیابی / تسهیم / کاربرد / و عملکرد دانش

Knowledge Management including

  • Knowledge creation / Capture / Elicitation / Acquisition / Processing / Compaction / Storage / Retrieval / Sharing / Application / Performance

 

حاکمیت الکترونیک

E-Governance

 

توسعه روش تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی

Information Systems Research Method Development

 

همراستایی راهبرد کسب و کار و راهبرد سیستم های اطلاعاتی

Information Systems and Business Strategy Alignment

 

جنبه های شناختی هوش مصنوعی

Cognitive Aspects of Artificial Intelligence (AI)

 

کاربردهای نوآورانه فناوری اطلاعات

Innovative Applications of IT

 

موضوعات جهانی و میان فرهنگی فناوری اطلاعات

Global and Cross-cultural Issues of IT

 

اثرات فناوری اطلاعات بر طبیعت (فناوری اطلاعات سبز)

IT impacts on nature (Green IT)

 

تاثیر و اهمیت و فناوری های اطلاعاتی نوظهور

The impact and significance of Emerging Information Technologies

 

نوآوری های آینده محور در حوزه فناوری اطلاعات

Futuristic IT Innovations

 

بازطراحی فرآیندهای کسب و کار

Business Process Redesign

 

تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات بین کسب و کار و مشتری

Business and Customer IT interactions (B2B, B2C, C2B, C2C)

 

کسب و کار الکترونیک

Electronic Business (e-Business)

 

تجارت الکترونیک

Electronic Commerce (e-Commerce)

 

دولت الکترونیک

Electronic Government (e-Government)

 

یکپارچه سازی سازمان

Enterprise Integration

 

پرتال های اطلاعاتی در سازمان

Enterprise Information Portals

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems

 

برنامه ریزی منابع سازمان

Enterprise Resource Planning

 

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

 

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management (SCM)

 

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Business Process Management (BPM)

 

سیستم مدیریت دانش

Knowledge Management System (KMS)

 

مدیریت روابط با شرکاء تجاری

Partner Relationship Management (PRM)

 

سیستم های پشتیبانی از تصمیم

Decision Support System (DSS)

 

سیستم های خبره هوشمند / فازی

Fuzzy / Intelligent Expert Systems

 

سیستم های بین سازمانی

Inter-Organizational Systems (IOS)

 

رایانش ابری

Cloud Computing

 

رایانش همراه

Mobile Computing

 

سیستم های اطلاعاتی در دولت

Government Information Systems

 

سیستم های اطلاعاتی راهبردی

Strategic Information Systems (SIS)

 

کاربردهای هوش مصنوعی

Applications of Artificial Intelligence (AI)

 

سیستم های قدیمی سازمان

Legacy Information Systems

 

توسعه سیستم های اطلاعاتی شامل:

مدل‎سازی کسب و کار، مدیریت نیازمندیها، تحلیل سیستم طراحی، پیاده سازی، تست و بکارگیری

Information Systems Development including:

  • Business Modeling, Requirement Management, System Analysis, Design, Implementation, Test and Deployment

 

شاخص های ارزیابی و اعتبارسنجی نرم افزار

Software Validation and Verification Metrics

 

روش شناسی های توسعه نرم افزار

Software Development Methodologies (RUP, Agile, SCRUM, Xp, and so on)

 

روش شناسی های استقرار و پشتیبانی نرم افزار

Software Deployment Methodologies (AIM, Prince II, Signature, and so on)

 

معماری نرم افزار

Software Architecture

 

معماری خدمت گرا

Service Oriented Architecture (SOA)

 

مفاهیم و کاربردهای هوشمندی کسب و کار

Business Intelligence (BI) Concepts and Applications

 

یادگیری ماشینی

Machine Learning

 

استدلال و استنتاج خودکار

Automated Reasoning and Inference

 

فنون و سیستم های شبیه سازی

Simulation Techniques and Systems 

 

سیستم های دانش محور

Knowledge-Based systems

 

هوشمندی محاسباتی شامل:

منطق فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم های تکاملی، سیستم های فازی- عصبی و دیگر ترکیبات روش های هوشمندی محاسباتی

Computational intelligence including

  • Fuzzy logic, Neural Networks, Evolutionary Algorithms, Neuro-Fuzzy Systems, and other combinations of Computational Intelligence methods

 

سیستم های مدیریت پایگاه داده

Database Management Systems (DBMS)

 

انبار داده سازمانی و انبار داده موضوع محور

Data Warehousing and Data Marts

 

داده کاوی، متن کاوی و وب کاوی

Data, Text and Web Mining

 

مصورسازی داده ها

Data Visualization

 

بازیابی هوشمند اطلاعات

Intelligent Information Retrieval

 

عوامل نرم افزاری هوشمند

Intelligent Software Agents

 

سیستم های چند عاملی

Multi-Agent systems

 

شبیه سازی نرم افزاری

Software Simulation

 

پردازش زبان طبیعی

Natural language processing (NLP)

 

خودکارسازی لحظه ای هوشمند

Real-time Intelligent Automation

 

وب معنایی

Semantic Web

 

محاسبات شبکه ای / خوشه ای

Grid Computing / Clustering

 

شناسایی الگوها

Pattern Recognition

 

محیط های مجازی رایانه محور

Computer-Aided Virtual Environments (CAVE)

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://jitm.ut.ac.ir زیر بروید.
 
  نظرات ()
ابزار کاربردی بازاریابی ایمیلی و ارسال ایمیل گروهی نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢

اگر به دنبال یک ابزار ساده و ارزان برای توسعه بازاریابی ایمیلی شرکت و کسب و کار خود هستید ما به شما استفاده از نرم افزار میلرلایت را توصیه می کنیم.

این نرم افزار بسیار مفید و ساده به کارشناسان و مدیران روابط عمومی، بازاریابی تبلیغات امکان می دهد تا بتوانند به راحتی برای مشتریان خود خبرنامه ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر و یا خرید نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید:

نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی

 

  نظرات ()
چاپ سوم کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢

کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی به عنوان جامع ترین و کامل ترین  کتاب تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیی به چاپ سوم رسیده است. گفتنی است چاپ سوم این کتاب با ویرایش جدید و با اضافه شدن مباحث جدید حوزه بانکداری الکترونیکی در  دسترسی علاقه مندان قرار گرفته است. این گزارش حاکی است کتاب مذکور به عنوان منبع درسی مقطع فوق لیسانس در دانشگاه های مختلف معرفی و بهره برداری می شود.
در مقدمه چاپ سوم این کتاب آمده است:
کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی
در آستانه پنجمین سال انتشار، چاپ سوم را تجربه می‌کند. در طول چهار سال گذشته
تحولات و تغییرات بسیار زیادی را در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی شاهد بودیم و
همانطور که انتظار می‌رفت رقابت بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیکی شدیدتر شد و
بانک‌ها در تلاش برای عرضه فناوری‌های نو و خدمات جدید به مشتریان، سرمایه
گذاری‌های بسیاری کردند.
اما آنچه که بیش از هر چیز در این سال‌ها مشهود بود تلاش بانک ها برای ارتقا خدمات بانکداری الکترونیکی برمبنای خدمات تحت وب و ابزارک‌های موبایلی بود. بسیاری از بانک‌ها اینترنت بانک‌های خود را ارتقا دادند و بسیاری دیگر نیز با توسعه نرم افزارهای تلفن همراه تلاش کردند تا راه‌حل‌های ساده‌تری را برای کار بانکی پیش پای مشتریانشان قراردهند. به عقیده مولفان از دیگر شاخص‌های رشد یافته در این حوزه مقوله فرهنگ بانکداری الکترونیک بود که در این سال‌ها با همت تمامی بانک‌ها، بسیاری از مردم شهرها و روستاهای کشور که به نوعی با این خدمات بیگانه بودند به استفاده از آنها گرایش پیدا کردند.
این کتاب تلاش دارد تا با بیانی ساده و کامل جنبه‌های مختلف بانکداری الکترونیکی را برای مخاطب مطرح کند تا افراد علاقه مند به کسب اطلاعات مناسب و جامع نسبت به بانکداری الکترونیکی بتوانند با مطالعه یک کتاب دیدی روشن از موضوع به دست آورند. برای مولفان مایه خوشحالی و مباهات بود که این کتاب از سوی چند دانشگاه کشور به عنوان منبع درسی و مرجع علمی معرفی و با تقاضاهای مکرر اساتید و دانشجویان و پژوهشگران برای چاپ مجدد مواجه شود و امروز با نگاهی جدید و بازنگری کامل در اختیار شما قرار گیرد. از آن‌جا که از سال 1386 که نگارش این کتاب آغاز شد تغییرات و تحولات فراوانی در حوزه بانکداری الکترونیکی شکل گرفت در تدوین و بازنگری نسخه حاضر تلاش شد تا مطالب قدیمی و غیرکاربردی برای امروز حذف و مطالبی جدید افزوده شوند. همچنین سعی شد تا با طرح موردکاوی‌های مختلف مواردی که مسائل و چالش های این حوزه را بهتر تصویر و  بیان کرد. در واقع تلاش ما در نسخه حاضر بر این مبنا بوده که جدیدترین رویکردها، روندها و دستاوردهای بانکداری الکترونیکی را به شما عزیزان معرفی  کنیم.


در این کتاب می خوانیم.
بخش اول: بانک و بانکداری الکترونیکی

فصل اول: صنعت بانکداری الکترونیکی

فصل دوم: انتقال الکترونیکی وجوه

فصل سوم: بانکداری الکترونیکی بین بانکی در سطح جهانی

فصل چهارم: بانکداری الکترونیکی بین بانکی در سطح ملی

فصل پنجم: بانکداری الکترونیکی درون بانکی

بخش دوم: مدیریت راهبردی، ریسک و امنیت در بانکداری الکترونیکی

فصل اول: عوامل مؤثر در پیکربندی و تدوین راهبرد در بانکداری الکترونیکی

فصل دوم: اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی

فصل سوم: امنیت در بانکداری الکترونیکی

بخش سوم: فناوری‌های بانکداری الکترونیکی

فصل اول: بانکداری از طریق موبایل

فصل دوم: بانکداری بر اساس اینترنت

فصل سوم: بانکداری با استفاده از خود پرداز

فصل چهارم: بانکداری بر اساس پایانه‌های فروش

فصل پنجم: بانکداری تلفنی

فصل ششم: بانکداری خانگی و اداری

فصل هفتم: فناوری‌های کاربردی در بانکداری الکترونیکی

بخش چهارم: پرداخت الکترونیکی، مدل‌ها و چالش‌ها

فصل اول: پول الکترونیکی

فصل دوم: پرداخت الکترونیکی

فصل سوم: کارت

عنوان صفحه بخش پنجم: تجارت و بانکداری الکترونیکی

فصل اول: جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیکی

فصل دوم: تجارت الکترونیکی کاربردی

بخش ششم: مدیریت بازاریابی، مشتری مداری و کیفیت محصول‌ها و خدمات در بانکداری
الکترونیکی

فصل اول: مدیریت بازاریابی در بانکداری الکترونیکی

فصل دوم: مدیریت ارتباط با مشتریان و اندازه‌گیری رضایت مشتری در بانکداری
الکترونیکی

فصل سوم: مدیریت کیفیت خدمات بانکی

این کتاب توسط فرشته ضرابیه و سهیلا سلطانی و فرنود حسنی تدوین و توسط انتشارات سبزان و در 350 صفحه به چاپ رسیده است و برای تهیه آن می توان با شماره تلفن  88319557   -88319558   تماس گرفت یا به سایت http://iiketab.com مراجعه کنید.

پیشنهاد ویژه به مدیران روابط عمومی، بازاریابی  تبلیغات

نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل
گروهی

  نظرات ()
قسمت همان سرنوشت نیست! نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢

قسمت آن چیزی است که هستی، سرنوشت آن چیزی است که دوست داری باشی. قسمت، سهم پایه ای از زندگی است که خداوند برای همه انسان ها مقدر کرده و سرنوشت سهم بیشتری است که تو باید برایش تلاش کنی!
در تعیین قسمت تو نقشی نداری، اما در تعیین سرنوشت همه چیز بر عهده خود توست!
قسمت عوض شدنی نیست! اما سرنوشت را می توان ساخت. کسانی که به کنایه زندگی نامطلوب را قسمت خود از روزگار می دانند اصولا مفهوم آن را با سرنوشت اشتباه گرفته اند. با حرکت و تلاش می توان مسیر سرنوشت را تغییر داد.
                                                                          

                                                                       فرنود حسنی، 8 اسفند 92

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب