نوشته شده توسط: فرنود حسني      تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com   تاريخ ارسال:۱۰ فروردين ۱۳۸۴
دانشكده مديريت دانشگاه تهران و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني همايش علمي- پژوهشي كسب وكار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي را در آذرماه 1384 برگزار مي‌کنند.
هدف از برگزاري اين همايش معرفي دستاوردهاي جديد علمي-پژوهشي كشور، شناسايي نيازهاي پژوهشي حوزه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي، تقويت نگرش پژوهش محور در تصميم گيري‌ها و سياست گذاري‌ها و نيز نقد و بررسي عملكرد پژوهشهاي اين حوزه است.
محورهاي اين همايش به شرح زير مي‌باشد:
- كسب و كار الكترونيكي
• استراتژي و كسب و كار الكترونيكي
• مديريت ارتباط با مشتريان
• مديريت زنجيره عرضه
• طرح‌ريزي منابع سازماني
• بازاريابي الكترونيكي
• كسب و كار الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
_ زيرساختارهاي كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي
• زيرساختار فني و تكنولوژيكي
• زيرساختار حقوقي
• زير ساخت فرهنگي و آموزشي
• زيرساختار اداري
• زيرساختار اقتصادي
- نقش دولت در توسعه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي
• سياستگذاري توسعه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي
• حمايتهاي دولت از توسعه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در بنگاه‌ها
• نقش دولت در بسترسازي كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي
• تجارت الكترونيكي، چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه
-بازيگران محيط تجاري در كسب و كار الكترونيكي
• بانكداري الكترونيكي
• بيمه الكترونيكي
• گمرك الكترونيكي
• حاكميت الكترونيكي
• نقش بخش خصوصي
- كسب و كار الكترونيكي و تحقيقات
• آسيب‌شناسي تحقيقات كسب و كار الكترونيكي در ايران
• نيازسنجي تحقيقاتي كسب و كار الكترونيكي
• روش تحقيق در كسب و كار الكترونيكي
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد  اين همايش به آدرس اينترنتيhttp://www.ecresearch.irمراجعه فرماييد                                                                                                                                       .