فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
توسعه اجتماعي و ارتباطات نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: مهندس امیریان         تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com                تاریخ ارسال: 3 اردیبهشت 1384

توسعه اجتماعي فرآيندي است كه از طريق آن وابستگي هاي اجتماعي، اقتصادي و رواني
هم در گروه‌ها و هم در افراد تغيير يابد. ارتباطات بر اين فرآيند اثر عمده دارد. دامنه ارتباطات از تبادل اخبار و پيام به مراتب فراتر است. در واقع، ارتباطات فعاليتي فردي و گروهي است كه به طور عميق در محيط اجتماعي ريشه دارد و انتقال و اشتراك نظرات، عقايد و اطلاعات را دربرمي‌گيرد.
بر پايه نظرات كميسيون بين‌المللي يونسكو دربررسي مشكلات ارتباطات، نقش و وظيفه ارتباطات در جامعه موضوعات زير را دربرمي‌گيرد. (استوور، 1375، ص 26)

1ـ اطلاعات: گردآوري، نگهداري، پردازش و توزيع اخبار، داده‌ها، عكس‌ها، پيام‌ها، نظرات، اظهار نظرهايي براي شناخت و پاسخ به شرايطي محيطي، ملي، بين‌المللي است. به طور اختصار، اطلاعات به افراد اجازه مي‌دهد تا در زمينه مسائل مربوطه، تصميم مقتضي و متناسب ايجاد كنند.

2ـ جامعه پذيري: ايجاد مجموعه مشترك از دانش كه به افراد اجازه و توانايي دهد تا
 در جامعه عضو موثري باشند. از اين طريق، انسجام اجتماعي، مشاركت و درگير شدن فعالانه
در زندگي اجتماعي ارتقاء يابد.

3ـ انگيزش: برقراري اهداف و خواسته‌هاي جامعه و ترغيب و تشويق افراد به منظور پيگيري اهداف توافق شده.

4ـ بحث: تبادل حقايق و اطلاعات لازم به منظور روشن كردن نظرات متفاوت و ايجاد علاقه و اشتياق در امور عمومي جامعه.

5ـ آموزش و پرورش: انتقال اطلاعات لازم براي رشد و پرورش افكار، ساخت و پرورش شخصيت و فراگيري مهارت ها.

6ـ فرهنگ: ارائه امور فرهنگي و هنري و حفظ ميراث فرهنگي گذشته، ترغيب در ايجاد اهداف فرهنگي براي آينده و تشويق در ايجاد ارزش‌‌هاي هنري و تخيلات و خلاقيت‌ها.

7ـ سرگرمي‌ها: اشاعه و ارائه نمايش، رقص، هنر، ادبيات، موزيك، كمدي و ورزش به منظور تفريح و لذت بردن.

8ـ‌ يكپارچگي: انتقال پيام‌هاي متنوع و گسترده لازم به منظور كمك به مردم در شناخت، درك و قدرداني از يكديگر و اتحاد در تعهدات اجتماعي عام.

نقش بالقوه ارتباطات در توسعه در دو سطح مشاهده مي‌شود: فرد و گروه. در سطح فردي، نگرش انسان به تغيير نياز دارد، يعني اگر هدف اين است كه توسعه اجتماعي ممكن و انعطاف پذير باشد، داشتن جهت يا گرايش ضروري است. بايد توجه كرد كه تغيير اجتماعي سريع در افراد كاملا سنتي، خيلي ناگوار خواهد بود، زيرا گروه ها و مقامات اجتماعي، مانع تغيير مي‌شوند. بدون «تحريك رواني» افراد سنت گرا در رهايي خود از نظم اجتماعي كه بر رفتارشان حاكم است، احساس سختي مي‌كنند. بدون «انتقال فكر و نظر» به ديگران افراد سنتي مشكل مي‌توانند وضع و موقعيت ديگران را تشخيص دهند. رشد اجتماعي به داشتن توانايي استفاده از استدلال نياز دارد تا تشخيص داده شود كه در تصميم‌گيري انسان به شانس و اقبال تكيه نكند و در اين مورد، انسان بايد نسبت به سودمند بودن تغيير خوش‌بين باشد. به طور اختصار، رشد اجتماعي افراد نسبت به خود. جهان محيطي‌شان موجب تغيير در نگرش آنان نمي‌شود. در اين صورت، افراد جهان را به صورت ثابت و لايتغير در نظر نمي‌گيرند و متوجه خواهند شد كه جهان قابل شناخت و اداره كردن است، منتها بر اساس قواعد منطقي است كه افراد مي‌توانند آنها را فرا مي‌گيرند. (پيشين، 27و28)

از جمله وسايل عمده اي كه از طريق آنها مي توان به تحرك رواني، احساس يگانگي، استدلال و اعتماد به نفس رسيد آموزش و پرورش است و در اين موارد، تكنولوژي اطلاعات
 مي تواند نقش عمده اي داشته باشد. رشد تكنولوژي اطلاعات در كشورهاي كمتر توسعه يافته، بخصوص در زمينه وسايل ارتباط جمعي و وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري موجب
 فرصت هاي تازه اي در آموزش و پرورش مي شوند. ارتباطات به ايجاد «محيط آموزشي»
منجر مي گردد كه در آن هم خود وسيله و هم موضوع بحث است. به عنوان وسيله موجب مي شود تا تعداد زيادي از مردم، بخصوص در مناطق روستايي، به مهارت هاي اوليه مجهز شوند. به عنوان موضوع يا پيكره اطلاعات به مردم اجازه مي دهد تا با يكديگر بهتر ارتباط برقرار كنند و از مراودات اجتماعي بيشتر بهره مند شوند.

بين تكنولوژي اطلاعات و آموزش، روابط روشن و متقابلي وجود دارد. ابتدا اينكه اطلاعات و ارتباطات مكمل توسعه خردمندانه است. دوم اينكه وجود اطلاعات بسيار زياد و مجموعه آنها در طبقه بندي هاي تخصصي موجب شده تا افراد به طور قابل ملاحظه اي به دانش و كاربرد آن دسترسي يابند. سوم اينكه تسهيلات پخش راديويي در بسياري از كشورها موجب تدوين برنامه هاي آموزشي خلاق گرديده و بعضي برنامه هاي آموزشي رسمي، مكمل دروس مدرسه يا دانشگاه
شده اند. چهارم، تكنولوژي اطلاعات، بخصوص وسايل ارتباط راه دور موجب مي شوند تا كيفيت آموزشي از طريق وسايل سمعي و بصري در مدرسه بالا رود.

در نهايت، موسسات آموزشي در برنامه هاي تربيتي خود، روي ارتباطات موثر تاكيد مي كنند، درحالي كه فرآيند آموزش، خود به عنوان يك تجربه در امر ارتباطات شناخته شده است.

علاوه بر تسريع در تغيير نگرش و دربرگرفتن آموزش، ارتباطات همچنان در ايجاد يكپارچگي و انسجام افراد و گروه هاي جامعه موثر است. از نظر افراد، رو به رو شدن با وسايل ارتباط جمعي و افزايش فعاليت ارتباطي، به نظر مي رسد كه به موازات هم پيشرفت كنند. بالا رفتن سطح دانش از طريق وسايل ارتباط جمعي موجب مي شود كه افراد به فكر افتند تا از طريق روابط اجتماعي آنچه را كه فراگرفته اند با سايرين در ميان گذارند و آنان را در دانش به دست آمده، سهيم كنند.

نقش وسايل ارتباط جمعي در ايجاد يكپارچگي در گروه از گذشته هاي بسيار دور
 شناخته شده است. سابقه اين موضوع به سال 1840 بر مي گردد. توكوويل، معتقد بود كه مطبوعات موجب روشن شدن افكار عمومي خواهد شد و توافق عام براي برقراري دموكراسي ضروري است.

 

بعدها دانشمندان ديگري از قبيل «لازارسفلد» و «مرتون» نوشتند كه وسايل ارتباط جمعي «تقويت معيارها و ارزش هاي اجتماعي است.» «جانو ويتز» نقش مطبوعات هفتگي و كوچك محلي را در برقراري ساخت و زيربناي اجتماعي را مطالعه كرده و متوجه شد كه توافق هاي گروهي و رشد سريع شهرها با توسعه وسايل ارتباط جمعي همزمان بوده است.

وسايل ارتباط جمعي براي ايجاد يكپارچگي افراد جامعه يك وسيله لازم است، ولي كافي نيست. وسايل ارتباط جمعي صرفا يك ابزار هستند و به وجود زيربناي اجتماعي، خطوط حمل و نقل جديد، زبان ملي مشترك و سواد بستگي دارد.

بعد ديگر توسعه اجتماعي «فرهنگ» است و منظور خلاقيتي است كه از طريق آن، انسان
 به طبيعت مي افزايد. ارتباط خود منتقل كننده فرهنگ و پايه اي براي توسعه جامعه و ملت است.

وسايل ارتباط جمعي، وسايلي فرهنگي هستند كه مي توانند در هر حال در ابعاد مختلف موثر باشند. وسايل ارتباط جمعي از يك طرف مي توانند فرهنگ بومي يك جامعه و ارتباط آن را با گذشته حفظ كند و از طرفي ديگر، مي تواند موجب سرخوردگي مردم شود و باعث از بين رفتن يا حداقل تضعيف فرهنگ بومي جامعه گردد. در نتيجه تصويري را ارائه دهد كه مهاجم و غريبه باشد. اين حالت، «تهاجم فرهنگي» ناميده شده است و بيشتر نشان دهنده سبك زندگي و ارزش هاي ناسازگار است                                                                                                                                     .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب