فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤

نوشته شده توسط: فرنود حسني       تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال:22 خرداد 1384

سرعت فوق العاده توليد و توزيع اطلاعات به واسطه فناوري هاي نوين باعث شده زمينه تصحيح و تکميل اطلاعات با رشد قابل توجهي همراه باشد به گونه اي که نيم عمر اطلاعات در عصر حاضر بسيار کم شده است. فناوريهاي جديد اطلاعاتي به سرعت تغيير مي کنند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها و جديدترين اطلاعات، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از سوي ديگر انتظاري که در سازمان براي توسعه کاربري فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع وجو داشت تغيير کرده و امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و کارکنان سازمان ها مطرح است. همانطور که مي دانيم معماري اطلاعات روش،وسيله يا متدي است براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع سازمان در بستر فناوري اطلاعات.

روابط عمومي هاي الکترونيک به عنوان واحدهاي ارتباطي – اطلاعاتي سازمان ها مي توانند نقش مهمي را در بهينه سازي تاثيرات معماري اطلاعات در سازمان داشته باشند چرا که در سازمان هايي که جايگاه و نقش روابط عمومي به طرز مناسبي شناخته و تعيين شده است روابط عمومي به عنوان سلولي تراوا در بدنه سازمان کار ورود اطلاعات به سازمان و همچنين خروج اطلاعات از سازمان را انجام مي دهد اين نقش با بحث توزيع اطلاعات جلوه کامل تري به فعاليت روابط عمومي ها مي دهد.

با توجه به نقش حساس روابط عمومي ها در دريافت، کنترل و توزيع اطلاعات در دو بعد درون و برون سازماني مي توان اهميت معماري اطلاعات در روابط عمومي ها را مورد توجه قرار داد.

با توجه به اينکه کانال هاي ارتباطي در روابط عمومي بسيار گسترده است و ابعاد و پيچيدگي ارتباطات درون واحدهاي روابط عمومي با داخل و خارج سازمان از يك يا چند واحد معين فراتر رفته و  نيازمنديهاي خاصي را از جنيه نيروي انساني، و منابع نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد، بنابراين نگرشي ويژه و همه جانبه به مسئله معماري اطلاعات در روابط عمومي نياز خواهد بود.

در تعريفي کلي معماري را تركيبي از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است معرفي مي کنند. معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم همه جانبه نگر و آينده نگر روابط عمومي (با توجه به تعريف سيستم) كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين اجزا (که شامل سخت افزارها، نرم افزارها و نيروي انساني باشد) و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان است.

اساس معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک اين است که رويکرد معماري را در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در واحد روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي بکار مي گيرد نگرش معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک در ابتدا بر توسعه زيرساختي، آموزش و فرهنگ سازي، راهيردهاي کوتاه مدت و راهبردهاي طولاني مدت تاکيد مي ورزد.

براي برنامه ریزی معماری اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک سه فاز کاري پيش بيني وپيشنهاد مي شود:

1.      تدوین معماری موجود (وضعیت موجود واحد روابط عمومي را  از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)

2.      تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب روابط عمومي  سازمان را از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند و در اين کار اولويت هاي اطلاع رساني و ارتباطي را بر اساس کارکردها و نياز هاي سازمان شناسايي مي کند)

3.      تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها برنامه ريزي لازم براي اصلاح ساختار موجود روابط عمومي براي رسيدن به روابط عمومي الکترونيک را انجام مي دهد) 

معماری اطلاعات در روابط عمومي از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :

1.      کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري روابط عمومي و توزيع مکاني آنها، که البته در روابط عمومي الکترونيک تلاش زيادي براي حذف بعد مکان و زمان به وسيله فناوري اطلاعات صورت مي گيرد.

2.      مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري

3.      برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.

4.      زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي

 

 برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات در روابط عمومي :

1.   بهينهسازي بودجه روابط عمومي ها از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف

2.   تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات

3.   پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي کارکنان و مخاطبان سازمان، از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغيير و گزارش گيري

4.   حل مسائل با راهحلهاي مناسب از طريق به حداقل رساندن دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف 

5.   بهينه سازي سرمايهگذاري در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT

6.   حرکت در جهت همگرايي و يکپارچهسازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران

7.   مديريت صحیح و کارامد پروژهها

8.   پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير

9.   همگرايي با ساير بخش هاي سازمان

با توجه به توضيحات فوق بايد اذعان داشت که معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک علاوه بر محاسني که عايد خود گروه روابط عمومي مي کند باعث بهره مندي ساير گروهها و بخش هاي سازمان نيز مي شود و باعث افزايش قدرت تصميم گيري، اطلاع رساني و مشتري محوري در سازمان ها مي شود                                                                                                                    .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب