سومين سمينار باما در تاريخ 22 لغايت 24 مرداد برگزار مي شود. در ادامه اين خبر برنامه اجرايي سمينار اعلام شده است.شرکت شهرتاش و بانک اطلاعاتي مهندسان ايران در ادامه تلاش هاي خود در جهت دستيابي به دانش و اطلاعات روز به عنوان انرژي عصر حاضر و انتقال آن به جامعه مهندسي کشور گروهي از صاحب نظران اين فناوري را گرد آورده تا با ارائه مطالعات، تحقيقات و تجربيات خود، ما را در شناخت بهتر آن ياري کنند.سومين سمينار فناوري اطلاعات در جامعه مهندسان در تاريخ 22 لغايت 24 مرداد سال 84 در سالن اجتماعات سنديکاي شرکتهاي ساختماني ايران برگزار مي شود. اين سمينار با هدف بررسي برخورد گذشته سازمانهاي مهندسي با مقوله فناوري اطلاعات، جانمايي امروز همين جامعه در اين مبحث نوين و تصويري از آينده براي شرکت کنندگان خواهد ساخت تا شايد مديران بخش مهندسي کشور با داشتن اين تصوير بتوانند تصميمات مناسب تري در حرکت رو به جلو اتخاذ نمايند.                                                                                                                                                

ادامه خبر