نوشته شده توسط: سمانه بامشاد                                   تاريخ ارسال:۲۰ مرداد ۱۳۸۴         
با توجه به درخواست علاقه مندان به شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ارتباطات تصميم گرفتم منابع امتحاني اين رشته را تهيه و به شرکت کنندگان در آزمون معرفي نمايم البته به طور کامل نمی توان معرفی کرد زیرا منابع این رشته هر روز در حال به روز شدن است بنابراين  منابع کلیدی این رشته را براي استفاده علاقه مندان به شرکت در آزمون کارشناسي ارشد رشته ارتباطات  معرفی مي گردد که عبارتند از : 
                                                      
ادامه مطلب