نوشته شده توسط: فرنود حسنی                       تاريخ ارسال:۸ شهريور۱۳۸۴

مجله عصر فناوری اطلاعات به عنوان جديدترين مجله حوزه فناوری اطلاعات در شهريور ماه ۱۳۸۴ منتشر شد. اين مجله در ۱۲۰ صفحه رنگی و با قيمت ۸۰۰ تومان در اختياذ علاقه مندان قرار گرفته است. عصر فناوری اطلاعات يک نشريه خبري، تحليلي، پژوهشي، آموزشی و اطلاع رسانی است.
حوزه های کاری اين نشريه عبارتند از:

مديريت و برنامه ريزی فناوری اطلاعات

زيرساختهای فناوری اطلاعات

تجارت الکترونيک

مديريت دانش

نرم افزار

سخت افزار

بزرگان فناوری اطلاعات

آموزش و انتقال تجارب

برای مهندس عدالت مدير مسئول و دکتر رضايی سردبير اين نشريه و اعضا تحريريه آروزی موفقيت می کنيم و ورود عصر فناوری اطلاعات را به عرصه مطبوعات خوش آمد ميگوييم. نشانی الکترونيکی اين مجله هم www.infotechera.com است     .