نوشته شده توسط: علیرضا کتابدار              تاريخ ارسال:9 شهريور 1384
نمی توان ادعا کرد منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی منحصر به موارد ذیل است ولی تجربه سال های گذشته نشان داده که احتمال طرح سوال از این منابع بیشتر است، ضمن اینکه بعضی از مباحث بسیار مهم مانند جامعه اطلاعاتی که پیش بینی می شود امسال در سوالات گنجانده شود نیز در این منابع گنجانده شده است. البته منابع ذکر شده بر اساس آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی بویژه دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران تنظیم شده است.بر اساس تجربه شخصی خودم بعضی از منابع را با ستاره مشخص کرده ام که فکر می کنم مهمتر از بقیه هستند و از این منابع سوالات بیشتری طرح می شود (البته این موارد به هیچ وجه به معنای مهم بودن دیگر منابع ذکر شده نیست).

ادامه مطلب