براي تمرکز خبري از بازديدکنندگان محترم وبلاگ مديريت فناوری اطلاعات خواهشمندم اطلاعات و آخرين اخبار جامعه اطلاعاتي را از طريق سايت هم انديشي و گفتمان ايران و جامعه اطلاعاتي دنبال کنند              .