فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
آشنائي با تجارت الكترونيك و زيرساختهای آن(قسمت دوم) نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥

خصوصيات TCP/IP  

پروتكل TCP/IP خصوصيات مهم وبسياري را شامل مي گردد كه برخي از آنها به شرح ذيل است :

      -           آدرس دهي منطقي

-           مسيريابي

-            سرويس نام گذاري

-            بررسي خطا وكنترل جريان

-            پشتيباني كاربردها

دريك شبكه با پروتكل TCP/IP ، دستگاه هائي نظير SERVER ها ،‌CLIENT ها و نيز تجهيزات سخت افزاري همانند ROUTER ها و GATEWAY ها ، داراي يك آدرس منحصر بفرد هستند.

هرآدرس IP يك آدرس 32 بيتي است كه نمايش آن بصورت دهدهي با مميز شناور ميباشد واز دوقسمت تشكيل ميشود.

        الف ID  شبكه (NET ID)

ب‌-     ID همزمان ( HOST ID)

مسيريابي  

مسيرياب ROUTER ابزار مخصوصي است كه مي تواند با تشخيص آدرسي منطقي ، داده ها را درشبكه به سمت مقصدش هدايت نمايد.

سرويس نامگذاري

عليرغم سهولتي كه بكارگيري IP نسبت به آدرس فيزيكي از پيش تعيين شده روي آداپتور شبكه دارد اما همچنان IP و طولاني بودن آن مشكل بخاطر سپردن اعدادي مانند 126.112.131.146 يا 101.192.156.131 را بدنبال دارد لذا TCP/IP ساختاري موازي با درنظر گرفتن اسامي حرفي عددي را فراهم ساخته است . اين اسامي ، قلمرو يا (DOMAIN NAMED SERVICE) ناميده مي شود.تطابق بين اسامي قلمرو و آدرس هاي IP تحليل نام خوانده مي شود. (DOMOIN NAMED SERVICE) آدرس كامپيوترها درشبكه اينترنت بطور معمول به شكل اسـامي DNS درقالب آدرس هاي الكترونيكي يا شبكه سراسري WWW بيان مي شود (براي مثال WWW.ISIRAN.COM) ويا (WWW.HAFEZ.NET)

كامپيوترهاي مخصوصي بنام سرويس دهنده هاي نام  ( NAME SERVERS) جداولي را ذخيره مي كنند كه چگونگي تطابق بين اسامي قلمروئي وآدرس هاي IP را نشان مي دهد.

سيستم سرويس نام در TCP/IP يك سلسله مراتب از سرويس دهنده هاي نام كه اسامي قلمرو را براي كامپيوترهاي ثبت شده DNS درشبكه دارد فراهم مي سازد اين بدين معني است كه كاربر شبكه به ندرت به وارد كردن آدرس IP نياز دارد وتنها آدرس قلمروئي را مورد استفاده قرار مي دهد.

EDI  :

EDI مخفف ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  و به معناي مبادله الكترونيكي داده ها ميباشد و درسالهاي گذشته مورد توجه قرارگرفته است . EDI در واقع پيشينه تجارت الكترونيكي يا E _ COMMERCE  تلقي ميگردد . E_COMMERCE جايگزين EDI گرديده است زيرا بجاي راه حلهاي گران EDI كه تنها توسط شركتهاي بزرگ قابل پياده سازي بود تجارت الكترونيك به كمك شبكه هاي اينترنت به راحتي قابل پياده سازي و بهره برداري ميباشد.در واقع EDI  ابزاري الكترونيكي براي شركت ها محسوب ميشود تا بتوانند مستندات تجاري خود را در بستري الكترونيكي رد وبدل نمايند . بدين ترتيب انتقال مستنداتي نظير شفارشات خريد و صورتحساب ها از طريق خطوط تلفن بكمك پست الكترونيكي ، فاكس و تلكس در فرآيندهاي EDI ، ارسال مستندات كاغذي را حذف نموده است .

مزاياي استفاده ازتبادل الكترونيكي اطلاعات  

مزاياي استفاده از مكانيزم تبادل الكترونيكي اطلاعات در تجارت بين المللي و آثار كلي روي اقتصاد كلان كشورها را ميتوان بشرح زير برشمرد.

-         پائين آوردن چشمگير هزينه هاي عملياتي

-   انجا م خريد وفروش (واردات وصادرات ) انجام مناقصه هاي بين المللي ، كنترل موجودي ها ، امور بانكي و پرداخت ها ،‌  انجام فعاليت هاي گمركي و غيره به گونه اي آسانتر ، سريعتر و دقيقتر .

-         بالارفتن سطح توليد و برگشت سريع سرمايه ها ( توسعه صادرات )

-   ايجا د هماهنگي و تطبيق شرايط كاري با كشورهاي ديگر به ويژه از ديدگاه موضوع رقابت در بازار جهاني و همچنين پيوستن به قطب هاي اقتصادي

-         به حداقل رساندن اشتباهات انساني و به وجود آوردن امكانات بهتر براي كنترل و برنامه ريزي

-   ورود تجارت هاي كوچك و متوسط به صحنه تجارت بين المللي ، ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و انتقال فن آوري

هزينه هاي استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات

هزينه هاي مربوط به استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات راميتوان بطور كلي در محورهاي زير خلاصه نمود:

-         هزينه هاي مربوط به آموزش وآگاه سازي عمومي وايجاد فضاي قانوني

-    هزينه هاي مربوط به استقرار سخت افزارها كه معمولاً درهرنوع مكانيزاسيوني وجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنگ سازي سخت افزارهاي موجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنك سازي سخت افزارهاي موجود .

-    هزينه هاي مطالعاتي به اين معني كه برقراري تبادل الكترونيكي اطلاعات بايد به همان شيوه ها انجام پذيرد كه معمولاً درپروژه هاي مكانيزه وسيع عمل ميشود بدين معنا كه هزينه هاي مربوط به بررسي هاي ومطالعات اوليه ، تهيه گزارشات حاوي توجيهات فني واقتصادي كه توسط متخصصان ويا مشاوران انجام ميشود، درنظر گرفته شود.

-         هزينه هاي مربوط به نرم افزارهاي موردنياز

-   هزينه هاي مربوط به بستر سازي هاي سيستم هاي ارتباطاتي ومخابراتي كه بستگي به ابزار انتخاب شده دارد.

-   هزينه هاي مربوط به تجديد ساختار تجاري ، راه اندازي بخشي تبادل الكترونيكي اطلاعات دربخش هاي مرتبط با تجارت خارجي مانند پروژه سوئيفت  (SWIFT) در بانك مركزي و پروژه اسيكودا ( ASYCUDA)  در گمرك ايران .

-         هزينه هاي مربوط به ايجاد شبكه هاي اطلاعات بازرگاني

-   هزينه هاي عملياتي و نگه داري كه شامل هزينه هاي مربوط به توسعه سيستم ها و نرم افزارهاي جديد نيز ميشود.

گفتني است  كه از ديدگاه توجيه فني اقتصادي ، طبق تجارب و گزارشات موجود مزاياي تبادل الكترونيكي اطلاعات و صرفه جوئي هاي چشمگير ناشي از كاربردآن وهمچنين آثار و مزاياي رقابتي منحصر به فرد تبادل الكترونيكي اطلاعات چه در مورد كشورها وچه در موردسازمانها به طور قاطع برهزينه هاي آن چيره ميشود.

ساختار تشكيلاتي EDI در سازمان ملل 

با توجه به روند تكنولوژي و همه گير شدن تجارت الكترونيك و با توجه به پيشينه EDI  پس از ارائه استانداردهاي پيشنهادي به سازمان ملل درحال حاضر ساختار تشكيلاتي جهاني مركز سي فاكت سازمان ملل (UN/CEFACT)  وجايگاه كميته ها وگروه هاي كاري و شوراهاي منطقه اي بصورت زير ميباشد كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است .

CEFACT

درحال حاضر درساختار تشكيلات جهاني مركز سي فاكت سازمان ملل يك گروه موسوم به گروه راهبري سي فاكت (CEFACT STEERING  GROUP – CSG)  تحت مركز تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي سازمان ملل وجود دارد كه پانزده عضو دارد و سهم آسيا دو نماينده ميباشد كه يكي از اعضاي ‌آسيائي آن جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

گروه راهبري سي فاكت (CSG)  بمنظور انجام فعاليت هاي خود شش گروه كاري زيررا ايجاد نمود :

-         گروه كاري روش هاي تجارت الكترونيك بين المللي

INTERNATIONAL TRADE PROCEDURE WORKING GROUP (ITPWG)

 

-         گروه كاري تجزيه وتحليل مراحل كسب وكار

BUSINESS PROCESS ANALYSIS WORKING GROUP (BPAWG)

 

-         گروه كاري تكنيك ها  و متدلوژي ها

TECHNICS AND METHODOLOGIES WORKING GROUP (TMWG)

 

-         گروه كاري حقوقي

LAW WORKING GROUP (LWG)

-         گروه كاري اديفاكت

EDIFACT WORKING GROUP (EWG)

 

-         گروه كاري كد

CODE WORKING GROUP (CWG)

 

ادامه دارد

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب