شرکت خدمات انفورماتيک(سهامي عام)

ü    اگر به فرداي بهتر خود و آبادي و اعتلاي ميهن خويش مي انديشيد؛

ü    اگر مايليد به تخصص و خلاقيت شما به بهترين نحو ارج گذاشته شود؛‌

ü    اگركار با پيشرفته ترين تكنولوژي روز را تجربه اي ارزشمند مي دانيد؛‌

شركت خدمات انفورماتيك براي اجراي پروژه هاي بزرگ کامپيوتري و مخابراتي کشور از خبرگان و نخبگان علمي، متخصصان و برجسته ترين فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر  دعوت به همکاري مي نمايد.

·         کارشناس يا کارشناس ارشد کامپيوتر، الکترونيک، برق و مخابرات

داراي تجربه علمي و عملي مفيد در هر يک از زمينه ها ي زير:

ü       نصب،  راه اندازي و پشتيباني سرورهاي Intel و IBM System P5

ü       نصب و پشتيباني سيستم عامل هاي IBM Unix (AIX), Windows 2003/XP

ü       زيرساخت کليد عمومي (PKI)، کاربردهاي آن و نصب و راه اندازي تجهيزات رمزنگاري

ü       نصب، مديريت و پشتيباني Informix Database

ü       نصب، تنظيم و پشتيباني محيطهاي نرم افزاري .Net, Windows, Java2, Perl and Cpp Development

ü       کارشناس طراحي شبکه هاي LAN و WAN

ü       ترجمه مستندات(انگليسي به فارسي) و فارسي سازي نرم افزارها

ü       مستند سازي و گزارش نويسي در زمينه نرم افزارها و سخت افزار هاي  شبکه هاي مخابراتي

ü       تسلط کافي به آموزش در زمينه هاي الکترونيک و سخت افزار

·         کارشناس يا کارشناس ارشد کامپيوتر، برق

داراي مهارت، دانش فني و تجربه مفيد در يکي از زمينه هاي زير:

ü       آشنايي کافي با سخت افزارها و نرم افزارهاي کامپيوتر،  سيستم عامل هاي Windows NT,XP ،چاپگر ها، تجهيزات جانبي کامپيوتر و قطعات الکترونيکي

ü       برنامه نويسي تحت Windows NT/XP و تسلط کامل بر VC++، جهت طراحي و توسعه نرم افزاردستگاههاي خودپرداز

ü       رفع اشکال سخت افزارها و نرم افزارهاي کامپيوتر، تجهيزات جانبي و بردهاي الکترونيکي

ü       برنامه نويسي به زبان Cobol تحت CICS

 

·         کارشناس يا کارشناس ارشدکامپيوتر، صنايع، مديريت، آمار و رشته هاي مشابه

ü       آشنايي کامل با مباحث برنامه ريزي و کنترل پروژه با تاکيد بر پروژه هاي اتوماسيون بانکي

ü       آشنايي کامل با نرم افزارهاي MS Office و MS Project

ü       داراي روحيه انجام کارگروهي و برقراري ارتباط سازنده به منظور پيگيري فعاليت هاي پروژه

ü       آشنايي کامل  با محيط هاي برنامه نويسي VB، ASP و...با تسلط بر مکاتبات اداري

·         کارشناس يا کارشناس ارشد مديريت  ترجيحاً مرتبط با امور بانکي

ü       کارشناس امور بانکي با تسلط کامل به زبان انگليسي

·         کارشناس ارشد کتابداري و کارشناس برنامه ريزي آموزش

داراي دانش  علمي و تجربه مفيد در زمينه:

ü       مديريت کتابخانه و آشنايي با کامپيوتر و زبان

ü       مديريت و برنامه ريزي آموزشي و آشنايي با کامپيوتر و زبان

·         تکنسين و کارشناس برق، مخابرات، کامپيوتر و الکترونيک

داراي تجربه و دانش فني در زمينه هاي زير:

ü       آشنايي با نرم افزارها و سخت افزارهاي شبکه

ü       آشنايي با امور مخابراتي و شبکه

ü       تسلط بر تجهيزات کامپيوتري و شبکه

ü       آشنايي با الکترونيک، برق و تاسيسات

شرايط عمومي داوطلبان :

·          توانايي قبول مسئوليت،‌ روحيه اجرائي و قدرت ابتكار

·          حداقل معدل ديپلم 16

·          تسلط كافي به زبان انگليسي

  • حداكثر سن 40 سال
  • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت  دائم براي آقايان

ارائه الزامي و دقيق  كليه اطلاعات ذيل:

1-نام و نام خانوادگي 2- تاريخ تولد3- معدل ديپلم 4- رشته تحصيلي دانشگاهي  5- نام دانشگاه 6- معدل دانشگاه 7- تاريخ فارغ التحصيلي 8- ميزان آشنايي به زبان انگليسي 9- تخصص هاي فني 10- تجارب كاري همراه با مدت اشتغال در هر مورد 11- وضعيت نظام وظيفه 12- رديف يا رديف هاي شغلي مورد تقاضا  13 آدرس، تلفن تماس و پست الكترونيكي

داوطلبان همكاري مي توانند درخواست تايپ شده خود را با ذكر نشاني و شماره تلفن تماس و يك قطعه عكس به نشاني شركت خدمات انفورماتيك،‌ صندوق پستي 4953/15875 يا نمابربه شماره 22221022 و يا info@isc.iranet.net E-mail: ارسال نمايند. ذکر رديف شغلي مورد نظر در رزومه و روي پاکت پستي الزامي است. بديهي است متعاقباً از واجدين شرايط برتر، بنابر انتخاب شرکت جهت آزمون و مصاحبه دعوت به عمل مي آيد.