خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: نگاهي به وبلاگ‌ها

وبلاگ‌نويسان فارسي در دو سر يك طيف قرار مي‌گيرند، يكي "خود روايت گري" يعني نوشتن درباره افكار و احساسات و ديگري "اطلاع رساني" است و شايد بتوان در ميانه‌ي اين طيف هم وبلاگ‌هايي را يافت. گروه اول بلاگرهايي كه دفتر خاطرات روزانه خود را به ديد عموم مي گذارند و از آنجا كه بيشتر با نام مستعار مي نويسند، به نوعي نياز خود را به نوشتن حديث نفس و شنيدن نظرات ديگران، پاسخ مي‌دهند.اين گونه بلاگرها اغلب به زبان بسيار ساده و محاوره مطالب خود را مي نويسند. گروه دوم وبلاگ‌ها شامل مطالب خبري، علمي و تخصصي هستند و با وجود آنكه آنها در انتخاب زبان خود كاملا آزادند، اغلب به زباني نوشتاري، جدي و رسمي‌تر نوشته مي‌شوند و اين زبان فارسي است كه گاه خود را در قالب‌ نوشتاري و گاه گفتاري در دو سوي اين طيف عرضه مي‌كند و گاه آنقدر منعطف مي‌شود كه در يك صفحه در هر دو قالب جاي مي‌گيرد. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نوشته‌هاي ما تا زماني كه مخاطبي غير از خودمان نيافته‌اند، در معرض ارزيابي قرار نمي‌گيرند اما آنگاه كه فضايي مانند وبلاگ را براي ارائه نوشته‌هاي خود و زبان فارسي را براي نوشتن انتخاب مي‌كنيم، هزاران علامت سوال كه هريك ناظر به مسووليتي است، پيش‌رويمان قرار مي‌گيرد و شايد يكي از پرسش‌ها اين باشد كه استفاده از زبان فارسي و ضرورت حفظ آن چه مسووليتي بر عهده ما مي‌گذارد؟ و پرسش‌هاي ديگري كه خبرنگار سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گفت‌وگو‌هاي خود با بلاگرها، استادان دانشگاه و مديران سرويس‌دهندگان وبلاگ فارسي مطرح كرده است.

بلاگر"خبرنگار": زبان فارسي، با گسترش اينترنت، از بن‌بست خارج و در فضاي مجازي احيا شده است

حميد ضيايي پرور، دانشجوي دكتراي تخصصي علوم ارتباطات نيز در اين زمينه به ايسنا گفت‌: « امروزه با گسترش اينترنت و تكنولوژي، زبان فارسي از بن‌بست خارج و در فضاي مجازي احيا شده استوي افزود‌: « گسترش فضاي مجازي موجب شده، زبان‌هايي كه به عنوان زبان زنده دنيا تلقي نمي‌شوند، امكان توليد محتوا و نشر و گسترش در فضاي مجازي داشته باشند و از سويي، كساني هم كه به زبان مادري دسترسي دارند، از امكان توليد محتوا به اين زبان بهره گيرندبلاگر " خبرنگار " با بيان اين‌كه " برخي فرهنگ شناسان و متخصصان زبان و ادب فارسي، نسبت به تحريف اين زبان وسبك محاوره و گفت وگوي كاربران اينترنتي در فضاي مجازي و وبلاگ‌هاي ناراضي هستند." افزود‌: « اين مساله باعث نمي‌شود، مالكيت اين امر را زير سوال ببريم، و تصور كنيم، اينترنت به ضرر زبان فارسي بوده است. زيرا فضاي مجازي توانسته وحدت و مركزيتي را براي فارسي زبانان حوزه‌ي تمدني ايران و بسياري از قوميت‌هايي كه در كشورهاي همسايه ايران زندگي مي‌كنند، ايجاد مي‌كند ومنجر به تبادل اطلاعات و دانش ميان آن‌ها شودضيايي پرور گفت‌: « تهديد به منزله‌ي آن‌كه، كليت زبان فارسي در معرض خطر باشد، وجود ندارد. ولي به موازات گسترش زبان فارسي در فضاي مجازي، آفت‌ها و آسيب‌هايي وجود دارد كه آسيب شناسي اين ‌آفت‌ها ضروري استاين دانشجوي دكتراي تخصصي علوم ارتباطات تصريح كرد‌: « زماني كه براي اين فضاي جديدد معادل سازي نشود و تكنيك‌هاو روش‌هاي جديد براي توسعه‌ي زبان انديشيده نشود، آسيب‌هايي اين زبان را تهديد خواهد كردضيايي پرور با اشاره به اين كه، فضاي اينترنت فضايي است كه زبان‌هابراي توسعه خود، به شدت درحال رقابت با يكديگر هستند، اظهار داشت‌: « هيچ تلاش براي رشد زبان فارسي از نظر توليد محتوا در اينترنت صورت نگرفته استوي با اشاره به اين‌كه چندين شورا و دستگاه متعدد در ارتباط با حوزه‌ي IT و فرهنگ ايجاد شده است، گفت‌: « هيچ انتقادي به توليد كنندگان محتوا در اينترنت وارد نيست، بلكه بايد ديد اين شوراها چه اقدامي‌براي توسعه‌ي زبان فارسي در فضاي مجازي انجام داده اند؟ چند نرم افزار براي ترجمه‌ي متون به فارسي ايجاد شده است؟ چند كار پژوهشي و تحقيقي براي توسعه‌ي زبان فارسي در فضاي وب انجام شده است؟ چه ميزان، حمايت از ا فرادي كه در ساليان اخير، انبوهي از توليدات محتوا و دانش و اطلاعات را در فضاي مجازي به مخاطبان منتقل كردند، وجود داشته است؟ اين انتقادها به كساني كه نقد غير اصولي مي‌كنند و همه چيز را به چشم تهديد و آسيب مي‌بينند، وارد استضيايي پرور به اشاره به اين كه وبلاگ، يك رسانه غير رسمي‌ و جايگزين است، تاكيد كرد‌: « وبلاگ هم‌چون ديگر تكنولوژي‌ها، زبان خاص خود را دارد كه در حال حاضر افراد به زباني فرهيخته و فاخر و درعين حال غير رسمي ‌و متفاوت با محيط بوركراسي،‌ اداري و حتي راديو و تلويزيون در حال توليد مطلب در وبلاگ هستند

بلاگر"روزنوشت": مهم‌ترين خطر براي زبان فارسي جايگزيني اصطلاحات اينترنتي است

شبنم كهن‌چي، بلاگر ديگري است كه در پاسخ به ايسنا گفت: « در صورتي كه وبلاگ‌ها داراي محتواي غني باشند، در توسعه و نشر زبان فارسي موثر خواهند بودوي با اشاره به افزايش وبلاگ‌هاي ايراني و فارسي زبان، نسبت به ساير وبلاگ‌ها تصريح كرد: « امروزه، كاربران اينترنت از تاثير گذاري وبلاگ به عنوان يك رسانه آزاد آگاه شده‌اند. در برخي مواقع، ميزان بازديد از وبلاگ‌ها بيش از وب سايت‌ها استاين بلاگر با اشاره به محتواي وبلاگ‌ها در حال حاضر، گفت: « محتواي وبلاگ‌ها بيشتر به سمت نقد، تحليل و اطلاع‌رساني رفته است و اين مساله موجب افزايش بازديد فارسي زبانان خارج از كشور از وبلاگ‌هاي ايراني شده استبلاگر " روز نوشت " اظهار داشت: « مهم‌ترين خطري كه زبان فارسي در مسير وبلاگ نويسي با آن مواجه است، جايگزيني اصطلاحات رايانه‌اي رايج و غير‌فارسي به جاي اصطلاحات فارسي است كه اين مساله به مرور زمان وارد گفتارهاي روزمره و به دنبال آن، وبلاگ‌ها مي‌شودبه گفته‌ي وي، بلاگر‌هاي فارسي زبان، با زبان ملي خود، مطلبي را در عرصه‌ي بين المللي و بدون مرز بيان مي‌كنند؛ بنابراين نحوه‌ي استفاده و معرفي اين زبان در وبلاگ اهميت زياد دارد و در اين راستا، فرهنگ سازي به منظور جايگزين كردن اصطلاحات مناسب و مانوس زبان فارسي به جاي اصطلاحات رايج در اينترنت ضروري است. كهن چي با بيان اين كه در حال حاضر حدود 80 درصد وبلاگ‌ها از زبان محاوره و گفتاري استفاده مي‌كنند، گفت: « تعداد وبلاگ‌هاي عمومي ‌بيشتر از وبلاگ‌هاي مربوطه به نقد و تحليل و اطلاع رساني است؛ زيرا كاربران فضاي مجازي ارتباط ساده تر با مخاطبان را ترجيح مي‌دهندوي ابراز عقيده كرد: « وبلاگ‌هايي كه به نقد و تحليل شرايط اجتماعي مي‌پردازند، بايد به زبان نوشتاري و آن‌هايي كه بيشتر جنبه‌ي شخصي و خاطره نويسي دارند، به زبان محاوره و گفتاري نوشته شوند

بلاگر"مديريت فناوري اطلاعات": فرهنگ استفاده از واژگان فارسي در برابر واژه‌هاي بيگانه در وبلاگ‌ها ايجاد شود

يك فعال وبلاگ نويس ديگر هم به ايسنا گفت: «در عرصه‌ي بين المللي، بايد از زبان‌هاي ديگر به عنوان ابزاري براي اشاعه‌ي فرهنگ و زبان فارسي در وبلاگ‌ها، استفاده كنيمفرنود حسني، با اشاره به اين كه بلاگرهاي ما محدود به مرزهاي ايران و فارسي زبانان هستند، گفت: « به زبان فارسي بودن بيشتر وبلاگ‌ها ضعف بزرگي است، زيرا اين مساله مانع اشاعه هويت و فرهنگ ايراني به خارج از كشور مي‌شودوي گفت : « به دليل آن كه كشور ما ازقوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلفي تشكيل شده است، شكل گيري و افزايش وبلاگ‌ها‌ي فارسي زبان در ايران، به هويت بخشي به فرهنگ عام و ملي كمك مي‌كندعضو هيات تحريريه ماهنامه "عصر فناوري اطلاعات" اظهار داشت : « وبلاگ‌نويسي جهش بزرگي در تنوع نوشتاري و افزايش توجه مردم به ويژه جوانان به مطالعه و شناخت بيشتر از تكنيك‌هاي زبان فارسي و تقويت نويسندگي در كشور به وجود آورده استوي افزود : « افراد مختلف به واسطه مطرح كردن ديدگاه‌هاي خود از طريق وبلاگ، مجبور به افزايش شناخت خود از ادبيات فارسي هستند،‌بنابراين وبلاگ‌ها به سطوح مختلف افراد جامعه كمك زيادي كرده اند، زيرا افراد با زبان فارسي كه نقطه مشترك همه است، اخبار و ايده‌هاي خود را منتشر مي‌كنندحسني با بيان اين كه وبلاگ نويسي نه تنها موجب تهديد زبان فارسي نشده كه باعث تقويت و توسعه آن شده است، گفت : « زبان با توليد محتواي بيشتر در عرصه‌ي وبلاگ گسترش يافته است، زيرا وبلاگ اين امكان را فراهم كرده است كه افراد بدون هيچ هزينه‌اي، مطلبي را منتشر كننداين بلاگر تصريح كرد: « ما در وبلاگ‌ها با مجموعه‌اي از سطوح مختلف ادبيات فارسي مواجه ايم، هم به فرهنگ عاميانه زبان و هم به فرهنگ تخصصي آن نياز داريم كه هيچ يك نه موجب ضعف در وبلاگ كه باعث تقويت و تكميل يكديگر هستندوي هم‌چنين گفت : « بايد فرهنگ استفاده از واژگان فارسي در برابر واژه‌هاي بيگانه در قالب يك حركت خود جوش در وبلاگ‌ها ايجاد شودحسني با بيان اين كه وبلاگ نويسان جدا از بطن جامعه نيستند، گفت : « بايد در برابر كلمات نامانوس بيگانه و كلماتي كه روزانه وارد حوزه‌ي IT مي‌شوند، واژگان جديد فارسي توليد شود

بلاگر"نگاه مشرقي" : ساده و كوتاه نويسي، عامل موفقيت وبلاگ‌نويس‌ها است

فرشاد مهدي پور، بلاگر ديگري است كه در اين زمينه و در گفت‌وگو با ايسنا گفت‌: « وبلاگ‌نويسان به عنوان اعضايي از فضاي مجازي، مي‌توانند از ادبياتي منحصر به فرد در وبلاگ‌هاي خود استفاده كنندوي اظهار داشت:«همان‌طور كه در برخي از كشورها، براي هر يك از گونه‌هاي كاري و اجتماعي، زبان‌هاي مختلف وجود دارد، زبان وبلاگ‌ها نيز مي‌تواند يك زبان متمايز از زبان عمومي‌ و رايج در ميان مردم، و داراي يك ادبيات خاص باشدبه اعتقاد وي، با وجود آن كه اصطلاحات انگليسي در ميان وبلاگ‌نويسان و افراد ديگر رايج شده است، زبان فارسي در مسير وبلاگ نويسي با تهديد مواجه نيست، زيرا محصور كردن زبان غير ممكن است و حجم لغات خارجي به قدري است كه كسي توانايي معادل‌يابي براي تمام اين واژگان را ندارد. وي همچين گفت‌: « زبان فارسي، خود شامل زبان‌هاي مختلفي است، از طرفي اگر جايگزين‌هاي مناسب براي لغات خارجي انتخاب شود، ورود اين واژگان موجب تقويت و رشد زبان فارسي نيز مي‌شوند

مهدي پور، عاميانه نويسي،غير قابل فهم بودن و هتاكي در برخي موارد را از ضعف‌هاي وبلاگ نويسي و ساده و كوتاه نويسي را ازعوامل قوي‌تر شدن آن عنوان كرد و گفت: « وبلاگ‌هاي موفق از دو عنصر كوتاهي متن و استفاده از عكس برخوردارند

بلاگر " روزنامه‌نگار نو ": نوشتن در اينترنت نيازمند آداب خاصي است

يكي ديگر از فعالان وبلاگ نويس گفت‌: « به دليل آن كه وبلاگ در دسترس عموم‌ مردم قرار دارد، بايد زبان محاوره وارد زبان نوشتاري شود، يعني مطالب همان طور كه بيان مي‌شوند، نوشته شوندمصطفي قوانلو قاجار، با بيان اين كه نوشتن، در اينترنت نيازمند ‌آداب اينترنتي خاصي است، بر رعايت اصول ادبيات نوشتاري از سوي بلاگر‌ها تاكيد كرد. بلاگر " روزنامه‌نگار نو " به ايسنا گفت ‌: « براي نوشتن وب سايت، رعايت تمام قوانين نوشتاري ضروري است، در حالي كه در وبلاگ هيچ الزامي ‌براي رعايت قانوني وجود ندارد، و به طور قطع رعايت برخي نكات بدون ضرر نخواهد بود

بلاگر" خوابگرد": وبلاگ بين دو زبان محاوره و رسمي‌ ارتباط برقرار مي‌كند

بلاگر "خوابگرد" در پاسخ به پرسش‌هاي ايسنا گفت‌: « در دنياي ارتباطات و رسانه و گسترش زبان‌هاي اصلي دنيا‌، وبلاگ، تنها جايي است كه امكان تحرك بيشتري را به زبان فارسي داده استرضا شكرالهي با اشاره به نياز زبان به حركت و پويايي افزود‌: « اين تحرك به شكل نزديك شدن زبان محاوره به زبان معيار و رسمي‌بوده است. به صورتي كه وبلاگ توانسته بين دو زبان محاوره مردمي‌و زبان معيار مورد استفاده در مطبوعات، راديو و تلويزيون پيوندي برقرار كندبه اعتقاد وي، اين تحرك لزوما داراي نتايج مثبتي نيست؛ ولي نفس تحرك و توجه زبان شناسان و متخصصان به زبان وبلاگ‌ها مهم ست. بلاگر "خوابگرد" در خصوص اصطلاحات غير فارسي به كار گرفته شده از سوي بلاگر‌ها، گفت‌:« در اين خصوص، دو طيف مقابل هم وجود دارند، گروهي موافق و ديگري مخالف معادل سازي براي واژه‌ها هستند. در اين راستا، بهترين شكل ممكن، انتخاب مخاطبان و جامعه از مفاهيم و واژه‌ها ستوي هم‌چنين گفت‌: «اين مساله با پيشنهاد معادل‌ها از سوي متخصصان منافاتي ندارد، ولي نبايد اين پيشنهاد‌ها به صورت دستور‌العمل و آيين‌نامه به افراد ديكته شود، زيرا تجربه نشان داده است كه جامعه برخي معادل‌ها را مي‌پذيرد و بعضي را نهشكرالهي تاكيد كرد‌: « افزايش سرعت پيشرفت تكنولوژي در دنياي امروز باعث شده كه حتي اروپايي‌ها هم فرصت معادل سازي نداشته باشند. زيرا به محض تصميم گيري براي يك دسته از كلمات، آنها با سير جديدي از واژه‌ها مواجه مي‌شونداين بلاگر با تاكيد بر استفاده از زبان غير محاوره‌اي و با ويژگي ساده و شكسته نويسي گفت‌: « در حال حاضر ميزان استفاده از زبان گفتاري و غير محاوره‌اي در وبلاگ‌ها يكسان است

بلاگر"فصل زن": وبلاگ‌نويسي به جمع‌آوري ادبيات شفاهي كمك مي‌كند

بلاگري ديگر در اين خصوص به ايسنا گفت‌: « وبلاگ نويسي در مسير هدايت زبان فارسي، منجر به آشنايي افراد با انواع مختلف صحبت كردن و محاوره در قشرهاي مختلف جامعه مي‌شودمريم ميرزا ، نويسنده وبلاگ "فصل زن" افزود‌: « وجود انواع مختلف زبان محاوره در وبلاگ، به جمع آوري ادبيات شفاهي در ايران كمك مي‌كند و باعث مي‌شود كه در درازمدت با ايجاد تاريخچه‌اي مشخص شود كه در هر زماني، هر يك از انواع محاوره‌ها به چه صورتي بوده است. بنابراين به دليل آن كه وبلاگ نويسي يك ضامن ماندگاري براي زبان فارسي و در رشد آن نيز موثر استوي با بيان اين كه، مختلط شدن حوزه‌هاي نوشتار منجر به ايجاد مشكلاتي مي‌شود، گفت‌:« نوع زبان هر رسانه‌اي متفاوت است، مثلا استفاده از متن وبلاگي در مطبوعات مطلوب نيستميرزا به اصلاحات غيرفارسي به كار گرفته شده در وبلاگ‌ها اشاره كرد و گفت‌: « اين واژه‌ها هم جزئي از زبان محاوره‌اي هستند كه در گفتارهاي بيروني جامعه استفاده مي‌شود

بلاگر " چراغ‌هاي خاموش": زبان فارسي در وبلاگ خود را به صورت روزمره و عيني منتقل مي‌كند

يك وبلاگ نويس اظهار داشت‌: « وبلاگ اين امكان را به زبان فارسي داده است كه بتواند خود را به صورت روزمره و عيني به مخاطب منتقل كندمهدي تاجيك، نويسنده‌ي وبلاگ "چراغ‌هاي خاموش" گفت‌: « بخشي از واژه‌هاي موجود در زبان فارسي، آن واژه‌هايي هستند كه از طريق محاوره در زندگي روزمره منتقل مي‌شود. بنابراين دامنه‌ي لغات از طريق وبلاگ‌ها، سريع تر مي‌تواند رشد كندوي با بيان اين كه زبان فارسي در مسير وبلاگ نويسي با تهديد جدي رو به رو نيست، تصريح كرد‌: « رابطه زبان فارسي و زبان وبلاگ نويسي، يك رابطه‌ي تعامل‌گونه است، به صورتي كه اگر در گذشته‌، از طريق كتاب بسياري از واژه‌هاي محاوره‌اي عمومي‌ مي‌شد، امروزه وبلاگ‌ها بخشي از لغات روزمره و خاص هر شرايطي را منتقل مي‌كنند كه مخاطبان بتوانند با آن زبان و ادبيات جديد ارتباط برقرار كنندتاجيك با اشاره به ا ين‌كه، افراد ياد گرفته‌اند كه تا چه حد،‌ زبان انگليسي را وارد محاوره كنند، به ايسنا گفت‌: « در حال حاضر، بسياري از واژه‌هاي غيرفارسي معمول شده‌اند و كار عاقلانه‌اي نيست كه براي برخي از آنها جايگزين تعريف شود و اكنون در تمام وبلاگ‌هاي جهان، يك سري واژگان به صورت عمومي‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرند