كتاب اصول مديريت كيفيت فراگير منتشر شد

نويسنده : دكتر منوچهر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مشاور گروه شركت‌هاي همكاران سيستم
ناشر : انتشارات كتاب نو
تاريخ انتشار : 19/06/1383

‌ ‌ در اين كتاب، مباحث مربوط به «كيفيت فراگير» از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. از آن جايي كه مطالب اين كتاب بيشتر جنبه كاربردي دارند، محتواي آن به شيوه‌اي انتخاب و شرح داده شده كه براي كليه متخصصان موسسات توليدي و خدماتي و همچنين دانشجويان رشته‌هاي مختلف قابل استفاده است. مباحث اين كتاب، تحت عنوان كيفيت جامع و نگرش‌هاي مختلف مديريتي به واسطه‌ي كيفيت، مطرح شده‌اند.

‌ ‌ نويسنده‌ي اين كتاب، عقيده دارد كه سازمان‌ها بايد براي تداوم فعاليت‌هاي خود و تامين رفاه مشتريان، خدماتي با كيفيت ارايه كنند. از اين رو، براي به ثمر رساندن اين خدمات با كيفيت، كليه‌ي مسئولان مي‌بايد براي تغيير سيستم از حالت موجود به حالت مطلوب، اقدام كنند و بكوشند.

 

كتاب اقتصاد ايران منتشر شد.

نويسنده : سيد احمد نخجواني / معاون فروش و بازاريابي گروه‌ شركت‌هاي همكاران سيستم
ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تاريخ انتشار : 10/07/1382

‍ در اين كتاب، اوضاع اقتصاد ايران طي دو دهه‌ي گذشته مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين كتاب حاوي آمار و ارقام و جداول و نمودارهاي متنوعي‌ست كه درك موضوعات مطرح شده را آسان مي‌سازد.
افزون بر آن كه در كتاب ياد شده، اقتصاد ايران از ديدگاه عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار گرفته، موضوعات خاصي نيز همچون ركود، بي‌كاري، فقر و ... مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

 

SSADM 4 روش تحليل و طراحي ساخت يافته‌ سيستم ها

نويسنده : فيليپ ال. ويور
مترجم : شركت همكاران سيستم
ناشر : نشر ويدا
تاريخ انتشار : 01/01/1379
‌ ‌ شركت همكاران سيستم همگام با ارائه‌ي راه‌حل هاي بنيادي براي بهبود بخشيدن به فرايندهاي تحليل و طراحي سيستم‌هاي مكانيزه، به منظور ايفاي نقش خويش در اعتلاي فرهنگ استفاده از روش ها و ابزارهاي مهندسي نرم افزار، كتاب SSADM Version 4 را در دو جلد ترجمه كرده است.
در اين كتاب، ساختار روش تحليل و طراحي سيستم هاي ساخت يافته، به صورت منسجم و يكپارچه و به همان ترتيبي كه در يك پروژه طراحي مورد استفاده قرار مي گيرد، ارائه شده است.
افزون بر اين، در اين كتاب علاوه بر ارائه‌ي مفاهيم تئوري به صورت يكپارچه و مرتبط با يكديگر، براي كاربردي شدن فرايند يادگيري روش تجزيه و تحليل سيستم هاي ساخت يافته، قضاياي آموزشي (
case Study) نيز پيش بيني شده است. بر اين اساس، با اجراي قضاياي مورد بررسي، امكان آموزش عملي نيز براي خوانندگان فراهم مي آيد.