فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
فرهنگ لغات فناوری اطلاعات-الف- بخش سوم نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥

تدوين: فرنود حسني

اطلاعات
اطلاعات مجموعه‌ای از آگاهی‌هاست، چه درست و چه اشتباه، که باعث شود چیزی بر دانش فرد یا افرادی اضافه شود. منظور از اطلاعات معمولآ داده‌های خام يعنی داده‌های پردازش نشده است. واژه‌های داده و اطلاعات اکثر اوقات به جای هم به کار می‌روند، اما اين بی‌دقتی از طرف مديران و متخصصان امری غيرقابل اغماض است. برای شکل‌دهی اطلاعات، داده‌ها بايد پردازش شوند، اما بايد توجه داشت اقدام صرف پردازش داده‌ها به تنهايی باعث توليد اطلاعات نمی‌شود.

اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این علم به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. در حال حاضر این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظريه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی انسانها را در شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود ( مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می گیرد.

اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل بیکاری و تورم در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تاثیرات متفاوتی نسبت به تاثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تاثیرات سطح کلان می تواند با تاثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

الگوریتم تورینه
الگوريتم تورينه (Rete Alghorithm)، الگوريتم تطابق الگوي كارآمدي براي پياده‌سازي سيستم‌هاي خبره‌ي مبتني بر قانون‌ها مي‌باشد. الگوريتم تورينه در سال 1979 توسط دكتر چارلز فورگي از دانشگاه كارنگي ملون طراحي شده است. مفهوم تورينه بعنوان پايه‌ي بسياري از سيستم‌هاي خبره مانند OPS5, JESS, CLIPS و LISA درآمده است ولي اولين بار در OPS5 بكار گرفته شد.
يك پياده‌سازي ساده‌اي از يك سيستم خبره ممكن است هر قانون را به ازاي واقعيت‌هاي موجود در پايگاه دانش چك نموده و در صورت لزوم آن قانون را فعال كند و سپس سراغ قانون بعدي برود (و زماني كه قوانين به انتها رسيد در يك حلقه به اولين قانون بازگردد). حتي براي پايگاه‌هاي دانش با تعداد واقعيت‌ها و قوانين متوسط نيز اين ديدگاه ساده‌انگارانه بيش از حد كند عمل مي‌كند. الگوريتم تورينه يا Rete (كه از لغت لاتين "rete" به معناي تور يا شبكه مشتق شده‌است) پايه‌اي براي پياده‌سازي بهينه‌تر يك سيستم خبره را تامين مي‌كند. يك سيستم خبره‌ي مبتني بر تورينه شبكه‌اي از گره‌ها را مي‌سازد كه در آن هر گره (بجز ريشه) هم‌ارز با يك الگويي است كه در بخش سمت چپ يك قانون رخ مي‌دهد. مسيري كه از ريشه به يك گره‌ي برگ وجود دارد، بخش سمت چپ يك قانون را به طور كامل توصيف مي‌كند. هر گره حافظه‌اي دارد از واقعيت‌هايي كه الگوي مد نظر آن گره را داشته‌اند. زمانيكه واقعيت‌هاي تازه‌اي وارد مي‌شوند يا واقعيت‌هايي تغيير داده مي‌شوند، ويژگي‌هاي اين واقعيت‌هاي جديد در سراسر شبكه منتشر مي‌شود و موجب مي‌گردد كه گره‌ها وضعيت خاصي كه آن واقعيت با الگوي موجود در گره مطابق مي‌شود را در حافظه‌ي خود ثبت كنند. زمانيكه يك واقعيت يا تركيبي از واقعيت‌ها باعث ارضاي كليه‌ي الگوهاي يك قانون شدند، به يك گره‌ي برگ مي رسيم و قانون هم‌ارز آن فعال مي‌شود.
الگوريتم تورينه به شكلي طراحي شده است كه حافظه مصرفي را فداي سرعت بيشتر مي‌نمايد. در اغلب مواقع، سرعت اين روش در مقايسه با پياده‌سازي ساده‌انگارانه‌اي (كه در بالا توصيف شد) چند برابر مي‌باشد (چرا كه كارآيي الگوريتم تورينه به شكل نظري مستقل از تعداد قوانين موجود در سيستم مي‌باشد). هر چند در سيستم‌هاي خبره‌ي بسيار بزرگ، استفاده از الگوريتم تورينه به شكل بدون تغيير مشكلات كمبود حافظه را بوجود مي آورد. از زمان طراحي الگوريتم تورينه، الگوريتم‌هاي ديگري – چه مبتني بر تورينه و چه الگوريتم‌هاي كاملاً جديد – طراحي شده‌اند كه نياز به حافظه‌ي كمتري دارند.

 

ويژگي‌هاي كاركردي الگوريتم تورينه

  • قوانين حاصله مي توانند با هدف بهينه‌سازي فرآيند تطبيق الگو مرتب‌سازي مجدد گردند.
  • الگوريتم تورينه يك درخت تصميم‌گيري مي‌سازد كه الگو را در تمامي قوانين پايگاه دانش ادغام مي‌كند.
  • اين الگوريتم از يك گراف داراي ريشه، بدون دور و جهت دار بعنوان درخت تصميم‌گيري استفاده مي‌كند

ارتباطات
ارتباطات رشته‌ای دانشگاهی است که به بررسی پديده‌ی ارتباط می‌پردازد. ارتباط فرايند تبادل داده‌هاست که معمولاً از رهگذر سامانه‌ای از نمادهای مشترک انجام می‌گیرد. ارتباطات امروزه دارای دو حوزه كلی است، یکی ارتباطات به عنوان يكی از شاخه‌های علوم‌انسانی كه شامل زيرشاخه‌هايی از جمله روزنامه‌نگاری و روابط عمومی است، و ديگری ارتباطات به عنوان يكی از شاخه‌های فناوری كه مخابرات از زيرشاخه‌های آن محسوب می‌شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب