دانشكده صداوسيما جهت تكميل كادر هيات علمي تمام وقت خود از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي كند.

گروه

رشته موردنياز

مدرك موردنياز

 

 

ارتباطات

 

 

 

-  ارتباطات اجتماعي ( با تاكيد بر تحقيق در ارتباطات )

دكتري

-  مديريت بازرگاني

دكتري

- حقوق ارتباطات

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  پژوهش بازار ( بازاريابي )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  روانشناسي اجتماعي ( با تاكيد بر امور فرهنگي، ارتباطات، تبليغات )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  ژورناليسم راديو و تلويزيون

دكتري يا دانشجوي دكتري

 

فني

- مهندسي مخابرات سيستم ( صداوتصوير)

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  مهندسي نرم افزار كامپيوتر ( با گرايش مولتي مديا )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  مهندسي صدا ( آكوستيك )

دكتري يا دانشجوي دكتري

 

هنرهاي‌رسانه‌اي

-  كارگردان تلويزيوني

دكتري يا دانشجوي دكتري

- تهيه كنندگي ( با گرايش هاي مستند، نمايشي، آموزشي )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  تئاتر تلويزيوني

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  هنرهاي ديجيتال ( انيميشن كامپيوتري و گرافيك كامپيوتري )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  ادبيات نمايشي ( با تاكيد بر نويسندگي )

دكتري يا دانشجوي دكتري

 

علوم انساني

-  فلسفه تكنولوژي ( با گرايش رسانه )

دكتري يا دانشجوي دكتري

-  فلسفه هنر

دكتري

-  آموزش زبان انگليسي

دكتري

موسيقي

-  موسيقي ( رهبري اركستر، نوازندگي اركستر، آهنگسازي )

دكتري يا دانشجوي دكتري

 مدارك مورد نياز :

1 -  شرح حال كامل شامل اطلاعات فردي، سوابق تحصيلي، علمي، آموزشي و پژوهشي ( بطور كامل )

2 -  روگرفت مدارك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر

3 -  روگرفت صفحات كامل شناسنامه و آثار علمي چاپ شده

4   -  سه قطعه عكس 4 * 3

 

 توضيحات :
 

1 -  مهلت ارسال مدارك و فرم تقاضا حداكثر تا 10 خرداد ماه 1385 مي‌باشد.

2 -  از متقاضيان پس از بررسي مدارك، براي مصاحبه علمي و حضوري دعوت خواهد شد.

3 -  پذيرفته شدگان به استخدام دانشكده صداوسيما درمي آيند و حقوق و مزاياي آنان مطابق آئين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود. دانشجويان دوره دكترا نيز از تسهيلات بورسيه استفاده خواهند كرد.

4 -  پذيرش نهايي داوطلبان منوط به اخذ مرتبه هيأت علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

 فرم درخواست عضويت هيات علمي دانشكده صداوسيما

اينجانب  ...........................................  فرزند   ....................  متولد  ..................  داراي مدرك   ......................................... رشته  ..................................  گرايش  ........................................... از دانشگاه   ................................ كشور .............................متقاضي استخدام در گروه  ..................................... آن   دانشكده     مي‌باشم.

تلفن تماس :

نشاني محل سكونت :

متقاضيان مدارك ياد شده را حداكثر تا تاريخ 10/3/1385 به نشاني :

 

خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش، دانشكده صداوسيما – صندوق پستي    1746/ 19395 ، روابط عمومي دانشكده صدا و سيما ارسال كنند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن  22168539 تماس حاصل فرماييد.

نشاني اينترنتي : WWW.IRIBU.COM