آمار سايت(Site Statistics)
آمار و وضعيت سايت از نظر ترافيك، بازديد كننده ها و مشخصات آنها وضعيت كاربران Online در سايت، صفحات بازديد شده ، مدت زمان بازديد هر صفحه و ... كه اين آمار بصورت ساعتي، روزانه، ماهيانه و سالانه گزارش داده مي شود.
آي اس پي(ISP )
شركتي كه خدمات اينترنت را ارائه مي دهد
آي پي(IP )
مخفف عبارت اينترنت پروتكل است و  شماره اختصاصي است که به هر كامپيوتر هنگام تماس با اينترنت از طريق شرکت خدمات دهنده اينترنت اختصاص مي يابد.

 

هر ماشين بر روی اينترنت دارای يک آدرس منحصر بفرد IP است. سرويس دهندگان اينترنت دارای آدرس های IP ثابت ( ايستا) بوده که تغيير نخواهد کرد. کامپيوتری که با استفاده از آن به اينترنت متصل می گرديد ، دارای يک IP متغير بوده که توسط ISP مربوطه  به شما  اختصاص داده می شود. آدرس IP تخصيص يافته در طول مدت اتصال به اينترنت ( يک جلسه کاری ) ثابت بوده و تغيير نخواهد کرد. آدرس IP نسبت داده به شما در آينده و تماس مجدد با ISP ممکن است تغيير نمايد.  مراکز ISP برای هر يک از پورت های خود يک IP ايستا را نسبت می دهند. بديهی است در آينده  با توجه به پورت مورد نظر که در اختيار شما قرار داده می شود، ممکن است آدرس IP  نسبت به قبل متفاوت باشد.
هر ماشين موجود در اينترنت دارای يک شماره شناسائی منحصر بفرد است.  اين شماره شناسائی ، آدرس IP)Internet Protocol)  ناميده می گردد.  پروتکل فوق مشابه يک زبان ارتباطی مشترک برای گفتگوی کامپيوترهای موجود در اينترنت است .  پروتکل ، به مجموعه قوانينی اطلاق می گردد که با استناد به آن گفتگو و تبادل اطلاعاتی  بين دو کامپيوتر ميسر خواهد شد. IP دارای فرمتی بصورت :211.27.65.138 است . بخاطر سپردن آدرس های IP به منظور دستيابی به کامپيوتر مورد نطر، مشکل است . بدين منظور هر  کامپيوتر دارای  نام انحصاری خود شده و از طريق سيستمی ديگر ، آدرس IP به نام درنظر گرفته شده برای  کامپيوتر ، نسبت داده می شود
در آغاز شکل گيری اينترنت ، تعداد کامپيوترهای موجود در شبکه بسيار کم بود و هر کاربر که قصد استفاده از شبکه را داشت ، پس از اتصال به شبکه از آدرس IP کامپيوتر مورد نظر برای برقراری ارتباط استفاده می کرد. روش فوق ماداميکه تعداد کامپيوترهای ميزبان کم بودند، مفيد واقع گرديد ولی همزمان با افزايش تعداد کامپيوترهای ميزبان در شبکه اينترنت ، کارآئی روش فوق بشدت افت و غيرقابل استفاده گرديد. به منظور حل مشکل فوق از يک فايل ساده متنی که توسط " مرکز اطلاعات شبکه " (NIC) پشتيبانی می گرديد ، استفاده گرديد.بموازات رشد اينترنت و ورود کامپيوترهای ميزبان بيشتر در شبکه ، حجم فايل فوق افزايش و بدليل ساير مسائل جانبی ، عملا" استفاده از روش فوق برای برطرف مشکل " تبديل نام به آدرس " فاقد کارآئی لازم بود. درسال 1983 ، سيستم DNS(Domain Name System) ارائه گرديد. سيستم فوق  مسئول تطبيق نام به آدرس، بصورت اتوماتيک است . بدين ترتيب کاربران اينترنت به منظور اتصال به يک کامپيوتر ميزبان ، صرفا" می تواتند نام آن را مشخص کرده و با استفاده از DNS ، آدرس IP مربوطه آن مشخص تا زمينه برقراری ارتباط فراهم گردد.

آمیخته بازاریابی
به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسیها, تصمیم گیری ها و ارزیابی های مربوط به بازاریابی یک بنگاه است که شناخت آنها برای مدیران در هنگام تصمیم گیری ضرورت دارد.آمیخته بازاریابی شامل مقوله های زیر است.

1- کالا یا محصول                                                       Product

 

2- بسته بندی                                                      Packaging

 

3- قیمت                                                                      Price

 

4- تبلیغات و پیشبرد فروش                                       Promotion

 

5- توزیع                                                      Place Distribution

 

6- روابط عمومی                                             Public Relations

 

7- قدرت حاکم بر بازار                                                    Power

 

8- مردم                                                                     People

آ اس پ(ASP )
استفاده از اينترنت و وب از سال 1994 وارد مرحله جديدی شده استدر ابتدا از وب به منظور ارائه و توزيع اطلاعات توسط دانشگاهيان و محققين  استفاده می گرديد .  به  موازات افزايش کاربران اينترنت  ، استفاده از وب در ساير موارد خصوصا" امور تجاری نيز با استقبال مواجه گرديد.
آمازون يکی از سايت هائی است که از سال 1995 با رويکردی کاملا" تجاری در عرصه  وب مطرح شده است. سايت فوق شامل بانک اطلاعاتی مربوط به ميليون ها کالا و محصولاتی است که کاربران اينترنت می توانند در هر زمان از امکانات آن بهره مند و اقدام به خريد کالا نمايند. سايت Ebay يکی ديگر از سايت هائی است که با رويکردی تجاری ، خدمات و کالای مورد نظر را در اختيار علاقه مندان قرار می دهد.
همزمان با گرايشات  فوق ، مدلی جديدی از فعاليت های تجاری با نام ASP)Application Service Provider) در عرصه اينترنت ظهور پيدا کرد. مراکز فوق روش جديدی برای ارائه نرم افزار و خدمات نرم افزاری را مطرح نمودند. مراکز ASP در طی ساليان اخير و همزمان با گسترش اينترنت و وب به شدت فراگير شده و به عنوان مدلی جديد برای ارائه خدمات و سرويس های نرم افزاری مطرح شده اند .
تعريف يک ASP
مراکز
ASP ، به شرکت ها و موسساتی اطلاق می گرددکه سرويس هائی را از طريق اينترنت ارائه می نمايند. اين نوع مراکز دارای ويژگی های زير می باشند :

محيط لازم برای اجرای يک نرم افزار را فراهم می نمايد.
مسئوليت پشتيبانی و نگهداری سرويس دهندگان  نرم افزاری را برعهده دارد.
پرسنل و کارمندان خاصی را به منظور نگهداری نرم افزارها استخدام می نمايد.
امکان دستيابی به برنامه را از طريق اينترنت فراهم می نمايد.
هزينه های مربوط به فضا و نگهداری را از موسسات مربوطه دريافت خواهد کرد.
مزايای ASP
مدل
ASP دارای مزايای عمده ای نسبت به ساير رويکردهای سنتی است :
هزينه پايين برای سازمانها و موسسات تجاری  کوچک
پهنای باند مورد نياز برای اجرای برنامه ها به امکانات ASP بستگی خواهد داشت .
مدل ASP امکان ايجاد زيرساخت های لازم برای حمايت از يک نرم افزار را حتی المقدور کاهش می دهد. مثلا" اگر برنامه ای به بانک های اطلاعاتی اوراکل و يا MS-SQL نياز داشته باشد ، می بايست امکانات لازم برای پشتيبانی از برنامه و بانک اطلاعاتی فراهم گردد.
پرداخت هزينه توسط سازمان ها  به مراکز ASP با توجه به شرايط متعدد و رعايت مشتری صورت می پذيرد.
نمونه هائی از مراکز ASP
مراکز
ASP با توجه به نوع خدمات ارائه شده دارای انواع متفاوتی می باشند. خدمات ارائه شده توسط مراکز فوق شامل موارد زير است :
ميزبانی وب . مراکز ارائه دهنده سرويس فوق با تهيه سخت افزار، نرم افزار و پهنای باند لازم امکان ميزبانی وب سايت های موسسات ، سازمانها و يا افراد را فراهم می نمايند .مراکز فوق بابت ميزبانی وب سايت ها ، هزينه هائی را بصورت ماهانه و يا سالانه دريافت و ممکن است بر روی يک ماشين صدها سايت را مستقر نمايند.

خدمات پست الکترونيکی . اکثر مراکز ASP که خدمات ميزبانی وب را ارائه می دهند ، سرويس خدمات پست الکترونيکی را نيز با استفاده از يکی از روش های موجود  در اختيار متقاضيان قرار می دهند.
موسسات و سازمانهائی که تمايل به راه اندازی وب سايت  داشته باشند، می توانند از پتانسيل های ارائه شده توسط مراکز ASP استفاده نموده و برای شروع کار ضرورتی به فراهم نمودن تمام امکانات توسط سازمان و يا موسسه مربوطه نخواهد بود. در گذشته سازمان هائی که تمايل به راه اندازی سايت داشتند، می بايست خود راسا" اقدام به تهيه و آماده سازی امکانات زير می نمودند :
تهيه خط ارتباطی با اينترنت با پهنای باند قابل قبول

تهيه روتر
تهيه يک يا چندين سرويس دهنده برای سرويس دهنده وب و يا سرويس دهنده خدمات پست الکترونيکی
استخدام کارشناسان مورد نظر برای نصب و مديريت نرم افزار و سخت افزار
امروزه با تولد مراکز ASP ، اکثر سازمان ها و موسسات می توانند از بستر و پتانسيل های فراهم شده توسط اين نوع مراکز استفاده نمايند. بديهی است مراکز ASP مسئوليت پشتيبانی و نگهداری را برعهده خواهند داشت .  استفاده از مراکز فوق برای راه اندازی وب سايت دارای مزايای عمده ای از منظر موسسات و شرکت هائی است که قصد راه اندازی  يک وب سايت را دارند :
مراکز ASP عموما" دارای پهنای باند قابل قبولی بوده و موسسات و سازمان ها  نگران پهنای باند نخواهند بود .
در صورت بروز مشکل ، کارشناسان مجرب شاغل در مراکز ASP به صورت شبانه روزی و بلافاصله مشکل را حل خواهند کرد.
در صورت نياز به فضای بيشتر برای ميزبانی وب ، می توان به سرعت اقدام لازم را انجام داد.
مراکز ASP دارای امکانات مناسب برای Backup و بازيابی اطلاعات بوده و امنتيت اطلاعات تضمين می گردد.

ASP چه امکاناتی را فراهم نمايد؟
مراکز
ASP به تمام نيازهای طرح شده توسط موسسات و سازمانها پاسخ مثبت خواهند داد.  قبل از انتخاب ASP مورد نظر برای ميزبانی وب وساير خدمات مورد نظر ، می بايست برای سوالات زير پاسخ لازم را اخذ کرد :

 کاربران چگونه به نرم افزار دستيابی پيدا خواهند کرد؟ آيا دستيابی به برنامه از طريق يک "مرورگر" و يا يک برنامه خاص ديگر می باشد؟ در صورتی که  دستيابی به برنامه از طريق مرورگر می باشد ، کاربران می بايست دارای چه نوع تجربه و يا دانشی باشند؟
به مشکلات  و سوالات کاربران به چه صورت پاسخ داده خواهد شد؟ در صورتی که  پرسنل و يا کارکنان سازمانی که از خدمات مراکز ASP استفاده می نمايند دارای سوال و يا مشکلی در رابطه با برنامه باشند ، به سوالات آنان چگونه پاسخ داده می شود؟ آيا مرکز ASP آموزش های لازم را ارائه می دهد ؟
نحوه امنيت داده ها به چه صورت است ؟ نحوه دستيابی به داده ها توسط پرسنل مراکز ASP به چه صورت است ؟ آيا برای دستيابی به داده ها توسط پرسنل سازمان ها و موسسات لايه حفاظتی تعريف می گردد؟ آيا امکان اخذ گزارشات متنوع در رابطه با افرادی که به برنامه و داده ها دستيابی پيدا کرده اند، وجود دارد ؟ مرکز ASP در رابطه با تهديدات خارجی چه سياستی را دنبال می نمايد؟ در صورت خرابی سخت افزار ، وضعيت ايمن بودن داده ها به چه صورت است ؟
ارتباط ايجاد شده بين کاربر و مرکز ASP به چه صورت است ؟ داده ها در زمان درخواست کاربر از طريق مرکز ASP در اختيار گذاشته خواهد شد. آيا از يک روش امنيتی نظير : رمزنگاری ، يک شبکه VPN استفاده می شود؟
نحوه استقرار برنامه بر روی سرويس دهنده به چه صورت است ؟ آيا داده ها بر روی يک سرويس دهنده اختصاصی ذخيره می گردند؟ آيا برای ذخيره سازی داده ها از يک ماشين مشترک استفاده می گردد؟
در صورت بروز اشکال و غيرفعال شدن ماشين مربوطه ، مرکز ASP برای فعال نمودن سرويس دهنده (Online) از چه سيستم های جايگزينی استفاده می نمايد؟
در صورت بروز اشکال برای  هارد ديسک و يا از کارافتادن نرم افزار ، مرکز ASP از چه سياست هائی برای Recovery استفاده می نمايد.
در صورت بروز حوادث غير مترقبه نظير آتش سوزی ، مرکز ASP چه مدت زمانی را صرف بازسازی خود خواهد کرد ؟ سرويس های مورد نظر پس از گذشت چه زمانی مجددا" فعال خواهند شد. ؟
مالکيت داده ها و اطلاعات با کيست ؟ با اين که مشخص است که مالکيت داده ها و اطلاعات سازمان و يا موسسه مربوطه است ، ولی می بايست مورد فوق با صراحت در قرارداد با مراکز ASP قيد گردد.
در صورت تغيير مرکز ASP ، به چه صورت می توان داده های موجود بر روی مرکز ASP فعلی را خارج نمود؟ در اين راستا سوالات متعدد ديگری نيز وجود دارد که هر سازمان و يا موسسه با توجه به شرايط اختصاصی خود می تواند آنها را با مرکز ASP  مطرح نمايد.

آی پی تلفنی VOIP
 IP تلفنی ، ارسال مکالمات تلفنی بر روی يک شيکه مبتنی بر داده است . به نکنولوژی فوق VoIP)Voice-over IP) نيز گفته می شود. امروزه مکالمات گسترده ای از طريق شبکه های مبتنی بر داده ( نظير اينترنت )  انجام می شود