كتاب " خدمات مشتري" نوشته "كانگ بي" و ترجمه "نادر صابري وند" توسط انتشارات "ورق" روانه بازار كتاب شد مشتري، اصلي‌‏ترين واژه مورد استفاده در سازمان هاي پويا و موفق است. تمام برنامه ريزي طراحي، فرايندها و مهندسي مجدد بر حول محور مشتري صورت مي‌‏گيرد. امروزه مشتري ايفا كننده نقش اصلي در سازمان‌‏هاست و حياط و بقاي آن در دست مشتري است. پويايي و سوددهي كسب و كار در گرو رفتار ذي‌‏نفعان اصلي هر سازماني يعني مشتري است .

" گانگ بي " در كتاب "خدمات مشتري" در 18 فصل به راه تعالي، رسالت سازماني ، مديريت ، اندازه‌‏گيري و سنجش ، انگيزش ، بازنمايي فكري ، شادمان سازي ، علائم رسيدن به كمال و سه گناه نابخشودني پرداخته است.لازم به ذكر است ،كتاب "خدمات مشتري" در 139 صفحه، شمارگان 3000 جلد و با قيمت 1500 تومان توسط انتشارات "ورق" روانه بازار كتاب شده است.