فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
انتقال فن‌آوری اطلاعات به سازمان نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط:شايان رضا مشاطيان   گزینش از: www.it4managers.com               تاریخ ارسال:2تیر1383

مقدمه
امروزه در هر سازماني، بحث به کارگيري آي-تي و فن اوري اطلاعات مطرح است. همه جا سخن از سودمندي يا ضروري بودن استفاده از کامپيوتر است و به همين خاطر مديران دائما در گير تصميم‌گيري براي صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به کارگيري تکنولوژي در سازمان خود هستند، اما يک سوال همواره پيش رو است: مرز سرمايه‌گذاري در تکنولوژي کجاست؟
طبيعي است که تکنولوژي به عنوان يک راه به صرفه‌تر در برابر روشهاي دستي يا سنتي‌تر است که اهميت پيدا مي‌کند. به همين خاطر يک مدير بايد بداند تکنولوژي در کدام بخش از سازمان يا زنجيره فعاليتهايش مفيدتر است و براي پاسخ دادن به اين سوال احتياج با شاخصهايي براي اندازه‌گيري دارد.
اين مقاله سعي مي‌کند با ارائه تعاريف و مثالهايي، نقش فن‌آوري را در سازمان توضيح دهد تا يک مدير (اعم از آنکه مدير يک سازمان دولتي باشد يا شرکتي خصوصي، کارخانه توليدي باشد يا يک مدرسه) بتواند انتظارات خود و نقشي که تکنولوژي مي‌تواند يا بايد برايش ايفا کند را به دقت تعريف کند. از دل چنين فرآيندي، ميزان سرمايه‌گذاري و نحوه آن خود به خود مشخص مي‌شود.
انتقال فن‌آوری اطلاعات به سازمان
براي شروع، به مرور تعريف و مفاهيم اصلي مي‌پردازم و پيش از همه تفاوت بين «فن‌آوري اطلاعات» Information Technology (IT) و «سيستم اطلاعاتي» Information System (IS) را توضيح مي‌دهم. زيرا اين دو مفهوم گرچه به طور ناخواسته به جاي يک ديگر به کار برده مي‌شوند اما معاني متفاوتي دارند.
فن آوری اطلاعات چیست؟
فن آوری اطلاعات مجموعه‌اي شامل حداقل يکي از اجزای زیر است:
1.
سخت افزار Hardware
2.
نرم افزار Software
3.
سیستمهای ارتباطی Telecommunication
4.
ایستگاه کار Workstation
5.
سیستمهای خودکارسازی Computer Controlled robots
6.
محصولات هوشمند Smart Products
سامانه اطلاعاتي چيست؟
سامانه اطلاعاتي، يکي از نتايج حاصل از به کارگيري فن‌آوري اطلاعات است که به کمک آن اطلاعات مختلف رده بندي و طبقه بندي مي‌شوند تا دوباره به کار گرفته شوند.
انواع سامانه‌های (سيستم‌هاي) اطلاعاتی به شرح ذيل مي‌باشند:
سامانه مدیریت محتوا
Content Management System (CMS)
سامانه مدیریت مستندات
Document Management System (DMS)
سامانه مدیریت اطلاعات
Management Information System (MIS)
سامانه پشتیبانی تصمیمگیری
Decision Support System (DSS)
سامانه اطلاعات اجرایی
Executive Information System (EIS)
سامانه پشتیبانی مدیریت
Management Support System (MSS) >> DSS + EIS
سامانه اطلاعات استراتژيک
Strategic Information System (SIS)
بر اساس کارکرهاي مختلف فن‌آوري اطلاعات، و ترکيب قابليتهاي آن، سامانه هاي اطلاعاتي شکل مي‌گيرند. بدين لحاظ براي فهم نقش فن‌آوري در سازمان، بايد ابتدا کارکردهاي پايه آن را شناخت:
کارکردهای پایه فن آوری اطلاعات
Basic Functions of IT
هر جا که فن‌آوري اطلاعات به کار گرفته مي‌شود، حداقل يکي از عمليات زير (و معمولا ترکيبي از آنها) اتفاق مي‌افتد:
۱. تبدیل اطلاعات (Conversion)
يعني اطلاعات از يک شکل به شکل ديگر تبديل ميشوند (مثل پخش صداي شما از يک بلندگو، يا اسکن کردن متن يک قرارداد و تبديل آن به قالب الکترونيک)
۲. ذخیره سازی اطلاعات (Storage)
مثل ذخيره صداي شما بر روي ديسک يا نوار يا ذخيره کردن اطلاعات
۳. پردازش اطلاعات (Processing)
مثل محاسبه معدل دانش‌اموزان به وسيله کامپيوتر يا تراز حساب مالي در يک نرم افزار حسابداري
۴. تبادل اطلاعات (Communication)
مثل مبادله اطلاعات از يک کامپيوتر به يک کامپيوتر ديگر
۵. تحليل و همگرایی اطلاعات
مثل نرم افزارهاي هوشمند طراحي صنعتي و الکترونيک
فن آوری های نوپدید
ٍEmerging Technologies
از ترکيب کارکرهاي بالا، فن‌آوري‌هاي جديدي پديد آمده است که به تنهايي هويت خاص خود را پيدا کرده‌اند و بسيار پيش مي‌آيد که يک طرح به کارگيري تکنولوژي در سازمان شما، يکي از اينها را به عنوان هدف طرح ذکر مي‌کند (مثل طرح اتصال شرکت شما به اينترنت). بعضي از اين فن‌آوري‌ها به قرار ذيل هستند:
-
چند رسانه ای (Mulimedia)
-
شبکه های کامپیوتری (Computer Networks)
-
بسته های نرم افزاری (Software Application/Trends)
-
انبارهای داده (Data Warehouses)
-
فن آوری بدون سیم (Wireless Technologies)
-
سیستمهای هوشمند (Artificial Intelligence Systems)
-
اینترنت
برنامه ریزی فن آوری اطلاعات
هر برنامه انتقال يا به کارگيري فن‌اوري به سازمان بايد به سوالهاي زير پاسخ دهد:
-
چه؟ (چه چيزي مي‌خواهد در سازمان به کار گرفته شود)
-
کجا؟ (در چه بخش از سازمان يا براي کدام فعاليت)
-
چه وقت؟
-
چقدر هزینه در ازای چقدر سود؟
-
چگونه؟ (مراحل انجام کار چيست)
-
توسط چه کسی؟ (آيا با تکيه بر نيروهاي داخل سازمان يا بيرون آن؟ و در ميان شرکتهاي بيروني، کدام يک و چرا مناسبتر است؟)
براي پاسخ دادن به سوال اول، به مرور نقش‌هايي که فن اوري مي‌تواند در سک يازمان داشته باشد مي‌پردازيم:
قش فن آوری اطلاعات در سازمان
-
نقش پشتیبانی
در اين نقش، فعاليت اصلي و محوري سازمان بدون استفاده از فن آوري هم انجام مي‌شود، اما به کار گيري فن آوري به نحوه انجام فعاليت‌ها به شدت کمک مي‌کند يا اينکه آنها را توسعه مي‌دهد. مثل به کارگيري سیستم مالی یا حسابداری برای یک کتابفروشی که گرچه مي‌توان همچنان حساب و کتاب‌ها را در دفاتر ن داشت، اما کامپيوتر انجام عمليات حسابداري را تسهيل مي‌کند.
-
نقش محوری
فن‌آوري براي برخي سازما‌نها نقش محوري دارد به نحوي که بدون به کارگيري ان، اگر چه مي‌توان به فعاليت ادامه داد، اما تفاوت بين به کارگيري و عدم به کارگيري فن‌آوري فاحش است. مثل به کارگيري سيستم تايپ کامپيوتري در يک روزنامه يا انتشاراتي. امروزه تقريبا بدون به کارگيري حروفچيني کامپيوتري، اداره يک روزنامه يا انتشار يک کتاب غيرممکن است.
-
نقش استراتژيک
در نقش استراتژيک، اصولا ادامه فعاليت سازمان بدون به کارگيري فن‌آوري بي‌معني است. مثل شبکه ارتباطی برای فروش بلیط هواپیما یا به کارگيري کامپيوتر در سيستم بانکي.
تشخیص
قدم بعدي، تشخيص نقش فن‌آوري در سازمان يا فعاليت شما است. براي اين کار، شاخصهايي معرفي مي‌کنم:
شاخصهای تشخیص نقش فن آوری اطلاعات در سازمان
-
شاخص اول: میزان وابستگی سازمان به فن آوری اطلاعات
کارکرد مطلوب سازمان در گرو به کارگیری فن آوری است
-
تاثیر استراتژيک فن آوری اطلاعات بر سازمان
فن آوری یکی از چند عامل اصلی برای حفظ سازمان و تضمین موفقیت آن در آینده است
جدول تشخیص
ترکيب دو شاخص بالا، جدول تشخيص را در اختيار قرار مي‌دهد:


 

 

                                                            

 

 

 

نقش محوری سطح یک- فن آوری فعلی نقش حیاتی را ایفا نمیکند ولی سازمان و شرایط فعالیت آن در حال حرکت به آن سو است
نقش محوری سطح دو- تکیه سازمان بر فن آوری قابل توجه است، اما توسعه فن آوری اطلاعات در سازمان لزوما به معنی پیش افتادن از رقبا نیست.
شناسایی موقعیتهای به کارگیری IT
علاوه بر جدول بالا، شناسايي موقعيتهاي به کارگيري فن‌آوري نيز اهميت دارند. اين موقعيتها دو دسته هستند:
-
موقعیتهای خارج از سازمان
به کارگيري فن اوري منجر به بهبود فعالیتهای سازمان در ارتباط با مشتریان، شرکتهای وابسته، فراهم کنندگان خدمات، ارائه خدمات یا محصولات تازه به مشتریان و
-
موقعیتهای داخل سازمان
در اين حالت، به کارگيري فن اوري منجر به افزایش کیفیت در زنجیره ارزش افزوده در بخشهای مختلف سازمان از خط تولید گرفته تا مدیریت، نیروی انسانی، بخشهای مالی و خدماتی و
اعمال شاخصهاي فوق به فعاليت سازمان شما توسط کارشناسان يا مشاوران صورت مي‌پذيرد تا سودمند ترين حالت سرمايه‌گذاري و بهره‌وري از به کارگيري فن‌آوري حاصل گردد                                                                                                                                                         .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) بانک سامان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) آینده نگری (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) روابط عمومی (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) نوروز (٢) زنجیره تامین (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) استخدام (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) موبایل (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب