نوشته شده توسط: فرنود حسنی                 تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال: ۸تير۱۳۸۳

 

در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند.

 

ظرفیتهای کسب و کار الکترونیک

کاربری های کسب و کار الکترونیک می تواند به سه شاخه مختلف تقسیم بندی شود.

1-      سیستم های کسب و کار داخلی

·         مدیریت ارتباطات مشتریان

·         برنامه ریزی منابع سازمانی

·         درگاه اطلاعات کارمندان

·         مدیریت دانش

·         مدیریت کارهای تیمی

·         سیستم مدیریت اسناد

·         مدیریت منابع انسانی

·         کنترل فرآیند

·         مدیریت تراکنش های داخلی

 

2-      ارتباطات و همکاری سازمانی

·         نامه های الکترونیکی

·         صدا نامه ها

·         انچمن های بحث

·         کنفرانس ها

·         سیستمهای همکاری کننده

3-      تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری

·        سرمایه گذاری الکترونیکی

·        مدیریت زنجیره تامین

·        بازاریابی الکترونیکی

·        پردازش رخط تراکنش ها

هدف کاربرد کسب و کار الکترونیک

 

این کاربری ها می تواند مورد استفاده افراد مختلفی قرار گیرد:

  • همه کاربران اینترنت
  • فقط کارمندان در اینترانت
  • گروه خاصی از کاربران هدف در یک اکسترانت (مثل مشتریان و شرکا)