نوشته شده توسط: جمعی از نويسندگان             تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com            تاريخ ارسال: ۱۴مرداد۱۳۸۳

برای امروز چند مقاله مفيد در مباحث مختلف مديريتی که به صورتPDF قابل مطالعه هستند در اختيار شما قرار می گيرد.