سایه جنگ را چه مذاکرات مسئولین و چه حضور مردم از سر کشور گذرانده باشد, لاجرم جای شکرش باقیست که بودنش را پذیرفته ایم.
دو روز دیگر نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی افتتاح خواهد شد.
نمایشگاهی که نمایی از وضعیت عمومی اقتصاد ایرانی است که نفت محور است و به اذعان متخصصان 10 سالی حال و روز خوبی نداشت, درست مثل اقتصاد تحریم شده ایران.
اما امروز رویت پشت صحنه نمایشگا و شور و هیجان ساخت و ساز غرفه ها, حال و هوایی دیگر را نشان می داد.
حال و هوای دیپلماسی, ثبات, تعادل, برنامه, اندیشه, تدبیر و امید به آینده.
صدها طراح, نقاش, ,آهنگر, برقکار, نجار, راننده و... که روزی قرار بود پول نفت به سفره هایشان برسد و به واسطه سالها تحریم کار خود را نیز از دست داده بودند با امیدی زیاد غرفه های نمایشگاه نفت را می ساختند. نمایشگاهی که رونق آن می تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد و اسباب تابش خورشید امید بر آسمان ایران باشد.