نوشته شده توسط: فرنود حسنی           تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com                  تاریخ ارسال:8 مهر 1383

 

لیست دروس دوره های کارشناسی فناوری اطلاعات در دانشگاه امیر کبیر   

دروس اصلی (62 واحد)

عنوان درس                                    تعداد واحد

ساختمان های گسسته                            3

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی                    4

زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم         3         

ساختمان داده ها                                     3

مدار های منطقی                                    3

معماری کامپيوتر                                      3

برنامه سازی پیشرفته                               3

سیستم های عامل                                  3

نظریه زبانها و ماشین                                3

پايگاه داده ها                                          3

طراحی الگوریتمها                                    3

مهندسی نرم افزار (1)                              3

مهندسی نرم افزار(2)                               3

مبانی الکترونیک دیجیتال                           3

هوش مصنوعی                                       3

اقتصاد مهندسی                                      3

آزمايشگاه شبکه                                      1

آزمايشگاه پايگاه داده ها                            1

شيوه ارائه علمی و فنی                            2

زبان تخصصی                                          2

آز - سيستم عامل                                   1

دروس تخصصی (31 واحد)

عنوان درس                                    تعداد واحد

مبانی فن آوری اطلاعات                            3

مهندسی فن آوری اطلاعات                       3

تجارت الکترونیک                                      2

مدیریت و کنترل پروژه های فن آوری اطلاعات  3

برنامه ريزی استراتژيک فن آوری اطلاعات       3

مهندسی فن آوری اطلاعات (2)                  3

گرافيک کامپيوتری                                     3

اصول و مبانی مدیریت                               3

محیط های چند رسانه ای                          3

پروژه فن آوری اطلاعات                              3

کار آموزی                                               2

                        دروس اختياری

عنوان درس                                    تعداد واحد

مدیریت نگهداری فناوری اطلاعات                 3

تحقیق در عملیات                                   3

سیستم های خبره                                  3

مدیریت رفتار سازمانی                              3

تعامل انسان و کامپيوتر                             3

مباحث نو در فناوری اطلاعات                      3

سیستم اطلاعات جغرافیایی                      3

شبیه سازی کامپيوتری                             3

طراحی و پياده سازی کتابخانه الکترونيکی    3

بهینه سازی کاربردی                                 3

نرم افزارهای توزیع شده                            3

آموزش مجازی                                         3

 

دروس عمومی و پایه 41 واحد می باشند که در این لیست ذکر نشده اند                                                                                                                                            .