فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۳

گزينش از:IMI.ir          تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال: 2 آذر 1383

مقدمه : تاثيرات رشد نمايي فناوري اطلاعات در سالهاي اخير به مراتب ملموس تر از گذشته شده و چهره سازمانها را به شدت متحول نموده است . تحولات ناشي از پيچيدگي هاي اقتصادي ، جهاني شدن و برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي در تعاملات بين المللي ، دگرگوني در اقتصاد هاي صنعتي و بنگاههاي كسب و كار و پيدايش موسسات ديجيتالي ، تغييرات مهم جهاني هستند كه محيط هاي كسب و كار را دچار دگرگوني نموده اند .در بنگاهها و موسسات ، اين تحولات در زمينه هاي مختلفي مشهود است : تغييرات بنيادين در پايه هاي كسب و كار و تجارت ، رويكردهاي مهندسي مجدد ، روش هاي تصميم گيري ، مكانيزمهاي كنترلي در سازمان ، شيوه هاي مديريت بر منابع انساني ، ساختار هاي سازماني ، جايگاه هاي شغلي و نوع مسئوليت ها ، مهارتهاي مورد نياز ، ارتباطات درون سازماني ، ... . همچنين به موازات افزايش نفوذ فناوري در زندگي ، رهبران و مديران كسب و كارهاي مختلف با پيچيدگي هاي جديد و روز افزوني در مسايل سازماني متاثر از فناوري اطلاعات مواجه مي گردند . دانش سنتي مديريت ديگر نمي تواند پاسخگوي نيازهاي آنان در اين فضاي متحول باشد . سرعت و گستره تحولات ، مجال برخورد سنجيده را از مديران و تصميم گيرندگان گرفته و گاه نوعي هراس و سردرگمي را جايگزين نموده است . در اين شرايط ، تجهيز مديران و مشاوران ارشد سازمانها به دانش و مهارتهاي ويژه اين عصر ، براي درك مسايل امروز و پيش بيني درست آينده ، جنبه اي راهبردي يافته است . طراحي دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات در واحد تحصيلات تكميلي و دوره هاي عالي مديريت مركز آموزش سازمان مديريت صنعتي با رويكرد پاسخگويي به اين طيف از نيازهاي آموزشي مديريتي كشور صورت پذيرفته است .دانشجويان اولين دوره اين برنامه از مهرماه سال 1382 آغاز به تحصيل نموده اند.

هدف دوره : دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات به منظور توانمند سازي و تجهيز مديران سازمانها ، موسسات و بنگاههاي مختلف دولتي و خصوصي به دانش روز در زمينه هاي گوناگون مديريتي متاثر از فناوري نوين اطلاعات و شناخت آثار و نقش اين فناوري در مسايل مختلف سازمانهاي امروز ، كمك به درك مسايل جديد سازماني ، برنامه ريزيها و سياست گذاري هاي متاثر از اين فناوري ، تقويت قابليتهاي تحليل و تصميم گيري ، نيز آشنايي با آخرين دستاوردهاي اين فناوري و مجهز ساختن آنها به توان استفاده موثر از مزاياي آن طراحي شده است . اين دوره مي تواند در حذف خلاء موجود بين دانش و مهارتهاي مديران كشور با سطح معلومات ضروري يك مدير در عصر اطلاعات بويژه در شرايطي كه حركتهاي روبه جلو در بهره گيري هرچه موثرتر از اين فناوري در طرحهاي كلان توسعه كشور نمود بيشتري پيدا كرده تاثير قابل توجهي داشته باشد . انتظار مي رود اين دوره بتواند در جهت دهي صحيح به تفكر مديران كشور، آماده سازي آنها براي هضم مسايل و چالشهاي اين فناوري و كسب مهارتهاي لازم براي بهره وري درست از آن ، از طريق آشنا شدن با ابعاد فناوري اطلاعات و بررسي تاثيرات آن از زواياي مختلف ، ايفاي نقش نمايد . فارغ التحصيلان ، در زمينه مسايل ناشي از فناوري اطلاعات در سازمانهاي خود، تسلط بيشتري يافته و با اتكاء بر پارادايم هاي نوين و نگرش هاي نو ، قادر خواهند بود به حل مسايل و مشكلات سازماني و مديريت آنها بپردازند . اين دوره چارچوبه اي به مديران مي دهد تا به كمك آن بتوانند جنبه هاي بحراني فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات محور در سازمان را شناسايي نمايند ، و در جهت پياده سازي استراتژيهاي تكنولوژي اطلاعات محور ياري گردند. ايجاد زمينه ارتباط موثر بين رده مديريت و كارشناسان و مشاوران فناوري اطلاعات از اهداف مورد انتظار دوره محسوب مي گردد. اين برنامه همچناني مي تواند زيربنايي مستحكم براي آماده سازي افراد داوطلب تصدي پست مديريت واحدهاي مرتبط با فناوري اطلاعات در رده هاي مختلف سازماني ، نيز مشاورت ارشد سازمانها و ايجاد قابليتهاي لازم در آنان براي كمك به تصميم گيرندگان سازمان ها فراهم آورد.

محتوي دوره: دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات شامل 34 واحد درسي مي باشد كه در قالب مجموعه اي با شرح زير ارائه مي گردد

دروس پيش نياز ( 6 واحد)

 • دروس اصلي (19 واحد )
 • سمينار و پايان نامه ( 6 واحد )
 • دروس انتخابي (3 الي 6 واحد )

دروس پيش نياز

 • 1- آمار كاربردي (2 واحد)
 • 2- روش تحقيق (+كارگاه منبع يابي و كاربرد اينترنت در پژوهش )(2 واحد )‌
 • 3- تحقيق در عمليات و مدلهاي تصميم گيري (2 واحد )‌

دروس اصلي

 • 1- رويكرد سيستمي ( 5/1 واحد )
 • 2- مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات(5/1 واحد ) (ICT)‌
 • 3- فناوري اطلاعات براي مديران( 5/1 واحد )
 • 4- فناوري اينترنت +كارگاه (1 واحد )
 • 5- مديريت داده ها +كارگاه(5/1 واحد )‌
 • 6- مديريت تكنولوژي و نوآوري (2 واحد )‌
 • 7- آثار فناوري اطلاعات بر سازمانها ، افراد و جامعه (1 واحد )‌
 • 8- مهندسي سازمان ( 1 واحد )‌
 • 9- كسب و كار و تجارت الكترونيك (1 واحد )‌
 • 10-برنامه ريزي منابع بنگاه (2 واحد )‌
 • 11- بنگاههاي اقتصادي گسترش يافته ( 2 واحد )‌
 • 12- مباحث منتخب در فناوري اطلعات (1) ( 1 واحد )‌
 • 13- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (2) (1 واحد )‌
 • 14- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (3) (1 واحد )‌
 • 15- سمينار (2 واحد )‌
 • 16- پايان نامه (4 واحد )‌

دروس انتخابي ( 3 الي 6 واحد از ليست دروس زير قابل انتخاب خواهد بود)

 • 1- مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات +كارگاه
 • 2- مديريت استراتژيك ‌
 • 3- هوش تجاري ‌
 • 4- مديريت زنجيره تامين
 • 5- سيستمهاي اطلاعات مديريت
 • 6- سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري
 • 7- هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
 • 8- روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي
 • 9- كاربرد نظريه فازي در سازمان
 • 10- پويايي سيستم
 • 11- مديريت منابع داده ها
 • 12- اتوماسيون اداري و سيستم مديريت اسناد + كارگاه
 • 13- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (4 )

مدير علمي دوره: جناب آقاي دكتر اعتماد مقدم

شرايط جذب دانشجو

 • 1- مدرك تحصيلي كارشناسي
 • 2- سه سال سابقه كارمرتبط پس از دريافت مدرك كارشناسي
 • 3- پذيرفته شدن در مصاحبه ورودي
 • 4- آشنايي با زبان انگليسي

فرم ثبت نام دوره

طريقه ثبت نام دوره

تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به سازمان - فراهم آوري مدارك ثبت نام - شركت در مصاحبه ورودي

شهريه دوره: براي هر سال مبلغ شهريه در فرم ثبت نام ذكر شده است

اطلاعات مدير علمي دوره: نام: كامران اعتماد مقدم email: rkem@imi.ir

اطلاعات مجري دوره: خانم راعي  email: raee@imi.ir

اطلاعيه ثبت نام سومين دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات                                                                                                     .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب