فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
مديريت و سيستم‌هاي اطلاعاتي نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳

منبع: اينترنت           تماس با سردبير:manager_ict@yhaoo.com    تاريخ ارسال: 14 دي 1383

امروزه اهميت اطلاعات و اطلاع رساني بر كسي پوشيده نيست. اطلاعات بعنوان منبع اصلي قدرت و تسلط بر ديگران نقش مهمي را برعهده دارد. يكي از اساسي ترين و حياتي ترين كاربردهاي اطلاعات را مي توان در زمينه هاي مديريت مشاهده كرد. به‌كارگيري اطلاعات صحيح ، دقيق و بموقع در تصميم گيري ها ، برنامه ريزي ها و ديگر مسايل مديريت مي‌تواند در نوع سرنوشت سازمان بسيار موثر باشد . در عصر دانش كنوني، گسترش و پيچيدگي سازمان‌هاي تخصصي سيستم‌هاي مديريت سنتي را غيركارآمد ساخته و ابزار نوين و كارآمد امروز چيزي به جز سيستم هاي اطلاعات مديريت نيست.

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ، سيستم‌هاي رسمي و غير رسمي كه اطلاعات قديم ، حال و مربوط به آينده ، بصورت كتبي و شفاهي  ، مرتبط با عمليات داخلي سازمان و محيط آن فراهم مي سازد و سپس به‌وسيله اطلاعات فراهم شده در چهارچوب زماني مقتضي به‌منظور به‌كاربردن در تصميم گيري از مديران ، پرسنل و اجزا كليدي محيط پشتيباني مي كند.

اجزاي سيستم هاي اطلاعات مديريت را مي توان به صورت زير تقسيم بندي كرد:                                - مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي 

- سيستم‌هاي پردازش

-    اطلاعات

                                                                                                     

مديريت سيستم‌هاي اطلاعات:

مديران در مقابل تبادل اطلاعات و برقراي ارتباطات و رهبري سازماني خود در نقشهاي مختلف ظاهر مي‌شوند، اما اين قدرت مديريت اطلاعات آنهاست كه نوع نقشي را كه بايد ايفا كنند براي آنها تعيين مي‌كند.

         

- نقش‌هاي مديريت در سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و سازمان:

                               1- نقش‌هاي متقابل فردي:

                                                        1-1: تشريفاتي(شركت در مراسم)

                                                        1-2: رهبري(آموزش كاركنان و تصميم گيري)

                                                        1-3: ارتباطي(ارتباط با فرادستان،زيردستان،هم رديفان)

                               2- نقش‌هاي اطلاعاتي:

                                                        2-1:گيرنده(دريافت كننده اطلاعات)

                                                        2-2: نشردهنده(پخش در سازمان)

                                                        2-3: سخنگو(دادن اطلاعات به بيرون سازمان)

                               3-نقش‌هاي تصميم گيري:

                                                        3-1: كارآفريني(تاثير نوآوري)

                                                        3-2: تشنج زدايي(حل مشكلات و بحران‌ها)

                                                        3-3: تخصيص منابع(مالي،اعتباري،انساني و.....)

                                                        3-4: مذاكره كننده(قراردادها،....)

 

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت((MIS در سازمان‌ها از طريق مكانيزه كردن كامپيوتري تحقق مي‌يابد كه ايجاد سيستم اطلاعات كامپيوتري داراي مراحل مختلفي به شرح زير است(مدل مرحله اي نولان)

 

1.       آشنا سازي: در اين مرحله سازمان با دستگاهي به نام كامپيوتر آشنا مي شود . كاهش هزينه ها و كاهش حجم اطلاعات روي كاغذ هدف استفاده از اين دستگاه است.

2.        سرايت: تعريف كاربردهاي جديد براي كامپيوتر انجام مي شود و تقاضا براي استفاده از كامپيوتر افزايش مي يابد .

3.        كنترل: در اين مرحله مديريت احساس مي‌كند كه هزينه‌هاي استفاده از كامپيوتر افزايش پيدا كرده است و سعي در كنترل آن مي‌كند كه شروع به استفاده از سيستمي با عنوان DSS(Decision Support System)مي كند.

[‌‌‌DSS(سيستم پشتيباني تصميم): موقعي عمل مي كند كه مسيله بروز كرده باشد . اين نوع سيستم ادامه يا مكمل سيستم گزارشهاي مديريت است كه از مدلهاي تصميم گيري و پايگاه داده هايي خاص در جهت پشتيباني از تصميمات نيمه ساخت يافته يا ساخت نيافته استفاده مي كند.]

4.                                                                                                                                                                   جامعيت: سيستم‌هايي كه در دومين مرحله بطور مجزا پياده شده بودند با هم جمع شده به اين نحو كه داده ها از يك محدوده به محدوده‌ي ديگر جريان مي يابند. سيستم‌هاي فرعي پردازش داده با هم جمع شده و بين سيستم‌هاي فرعي اطلاعات ارتباط برقرار مي گردد.

5.        اداره  داده: مديريت داده از اهميت پايگاه داده براي پردازش داده آگاه مي شود و نرم افزاري با وظيفه اداره داده مطرح مي گردد.

6.        بلوغ: تمام اجزاي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در جاي خود قرار مي گيرند.

 

              متخصصان اطلاعاتي            مدير                                 مراحل

            پشتيباني                             تعريف مسئله و اهداف             برنامه ريزي

            سيستم                               كنترل                                   تجزيه تحليل و طراحي

            جمع آوري منابع MIS              كنترل                                   پياده سازي

            در دسترس قرار دادن منابع       كنترل                                   عمليات رفع نقص

 

 

در جدول فوق در هنگام آغاز، كليه متخصصان اطلاعاتي مديريت را از لحاظ داده هاي مورد نياز پشتيباني مي نمايند و مديريت وظيفه تعريف مسيله و اهداف كار را دارد و سپس براي تحقق امر، برنامه ريزي لازم انجام مي گيرد.

در مرحله بعد متخصصان تجزيه و تحليل و طراحي سيستم اطلاعاتي را انجام مي‌دهند و مديريت كنترل روند را بر عهدا دارد.

در گام سوم منابع مورد نياز براي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت توسط متخصصان جمع آوري شده و پياده سازي سيستم صورت مي پذيرد و مديريت كنترل كننده آنها است.

در گام چهارم ارايه‌ي منابع MIS به شكل عملياتي و اجرايي صورت مي پذيرد و در اين مرحله نيز مديريت روند كار را تحت كنترل خود تا تحقق كامل دارد.

 

سيستم‌هاي پردازش:

موضوع پردازش بر دو محور داده(Data) و اطلاعات(Information) استوار است كه ميتوان از داده و اطلاعات به شرح زير ياد كرد:

-          داده‌ها عبارتند از سمبل‌ها و نشانه‌ها كه نمايانگر وقايعي هستند كه اتفاق افتاده است. اين سمبل‌ها بصورت كلمات و شكل‌ها و ... است.

-          اطلاعات عبارت است از دانش درك گيرنده از پيامي كه دريافت مي كند. اگر پيامي چنين ويژگي را نداشته باشد از نظر گيرنده داده محسوب مي شود ، اطلاعات ممكن است در شكل زباني ، علايم رفتاري يا علايم و اشكال ديگر باشد و همچنين مفهوم اطلاعات و داده نسبي است.

پردازش داده و اطلاعات شامل ثبت ، مرتب كردن ، تركيب ، محاسبه ، جمع بندي ، ذخيره ، بازيافت ، توليد مجدد و... بوده است.

 

                                                                                    

اطلاعات:

پس از پردازش برروي داده ها نتيجه كار توليد اطلاعات است. اطلاعات توليد شده داراي ارزش مخصوص به خود هستند حال آنكه ارزش اطلاعات بستگي به ميزان كمكي است كه به تصميم گيري مي‌كند و در رفتار مديريت بهبود ايجاد مي‌كند.

اطلاعات در هر شرايطي داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه اين ويژگي‌ها بصورت زير است:

1-      صحت اطلاعات :اطلاعات مي‌تواند صحيح يا غلط باشد كه در صورت غلط بودن توليد كننده اطلاعات مقصر است.

2-      شكل اطلاعات: اطلاعات مي‌تواند به‌صورتهاي مختلف مانند اطلاعات عددي ، متني و ..... باشد.

3-      تناوب يا تكرار: اطلاعات معمولا هر چند وقت يكبار تكرار مي شود ، مانند ترازنامه ساليانه ، حقوق و دستمزد ماهيانه و .....

4-      مربوط بودن اطلاعات: اطلاعات وقتي مربوط محسوب مي شود كه براي وضعيت خاصي مورد نياز باشد.

5-      كامل بودن اطلاعات: اطلاعات وقتي كامل است كه تمام نيازهاي مصرف كننده را برطرف كند.

6-      بهنگام بودن اطلاعات: اطلاعات بايد به اقتضاي زمانش باشد.

7-      وسعت اطلاعات: اطلاعات ممكن است حدود وسيعي يا مقدار كمي از حوضه فعاليت را پوشش دهد.

8-      مبدا اطلاعات: اطلاعات مي تواند از منابع داخلي سازمان يا خارج سازمان باشد.

9-      افق زماني اطلاعات: اطلاعات ممكن است مربوط به حال ، آينده يا گذشته باشد.

     10- منبع اطلاعات: منبع اطلاعات مي تواند به دو دسته زير تقسيم شود:

                 

                                    اوليه :

-          مشاهده

-          تجربي

-          بررسي هاي پيمايشي

-          برآوردهاي ذهني

 

                                    ثانويه:

-          اطلاعاتي كه از منابع خارجي خريداري مي شوند

-          تهيه اطلاعات ازانتشارات ،رسانه هاي مكتوب ،ارگان‌ها ،سازمان‌هاي دولتي

 

 يكي از مهم‌ترين راههاي ارائه اطلاعات ،تهيه گزارش اطلاعات است كه در طبقه بندي زير تهيه مي شود:

 

1.       گزارش اطلاعات ساده: حاوي اطلاعاتي كه مديران را از اوضاع جاري يا سطح دستاوردهاي سازمان مطلع مي كند به‌طور مثال : ميزان فروش روزانه.

2.       گزارش اطلاعات وضعيتي(ميزان پيشرفت كار): مديران را در جريان بسياري از مسائل جاري در بحران‌ها قرار مي دهد و در عين حال از پيشرفت‌ها گزارش مي دهد.بطور مثال : پيشرفت‌هاي رقبا.

3.       گزارش اطلاعات هشدار دهنده: مبين وقوع تغييراتي است كه بصورت ظهور فرصت‌ها،پيش بيني مشكلات و... ظاهر مي شوند. بطور مثال :نوسانات چشمگير قيمت مواد اوليه.

4.       گزارش اطلاعات برنامه ريزي : اطلاعات مربوط به برنامه ريزي شامل پيشرفتهاي عمده و برنامه هايي است كه بايد در آينده آغاز شوند.مانند: برنامه هاي شركت براي بدست گرفتن سهم بازار.

5.       گزارش اطلاعات عمليات داخلي: شامل شاخص‌هاي مهم و كليدي در خصوص عملكرد سازمان است و از موقعيت‌هايي گزارش مي‌دهد كه نتايج سلامتي يا بيماري سازمان را نشان مي‌دهد مانند:نرخ برگشت سرمايه.

6.       اطلاعات هوشمند خارجي: اطلاعات و اظهار نظرها درباره فعاليت‌ها در محيط يك سازمان شامل دامنه وسيعي از زمينه هاي مختلف نظير تغييرات مربوط به صنعت و رقبا ، نوسانات مالي ، شايعات و .....

7.       گزارش اطلاعاتي كه توزيع خارجي دارند: شامل اطلاعاتي است كه مديران مايلند آنها را قبل از توزيع بين سهام‌داران و يا رسانه‌هاي خبري مورد بررسي قرار دهند مانند گزارش ترازنامه.

در پايان بدين سخن بسنده مي‌شود كه توليد يا كسب اطلاعات صحيح باعث شناسايي سريع‌تر و بهتر عوامل و موقعيت‌هايي كه موفقيت و عدم موفقيت يك سازمان را تعيين مي‌كنند مي‌شود و سبب تصميم گيري صحيح مديريت در رابطه با آنها مي‌گردد                                                                                                                                  .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب