فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
موضوع ها و سرفصل های کاری نشریه مدیریت فناوری اطلاعات نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢

حوزه­های فعالیت نشریه مدیریت فناوری اطلاعات

حوزه های اصلی

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

 

رویکردهای مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات

تلویحات مدیریتی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

Managerial Implications of Information Systems Implementation

 

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت تغییر

IT Implications for Change Management

 

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

IT Project Management (ITPM)

 

سازمان های مجازی و شبکه ای

Virtual and Networked Organizations

 

شبکه های اجتماعی

Social Networks

 

فناوری اطلاعات و سازماندهی اجتماعی

Information Technologies and Social Organization

 

حاکمیت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان

Organizational IT governance and control

 

یادگیری سازمانی

Organizational Learning (OL)

 

تعاملات انسان و رایانه

Human-Computer Interaction (HCI)

 

اخلاقیات در فناوری اطلاعات

Ethics of Information Technology

 

آموزش و یادگیری در فناوری اطلاعات شامل:

یادگیری الکترونیک، یادگیری ترکیبی و موارد مشابه

IT-Based Learning and Training including

  • e-Learning, Blended Learning, and so on

 

مدیریت اطلاعات

Information Management

 

مدیریت منابع اطلاعاتی

Information Resources Management

 

مدیریت دانش شامل:

خلق / تسخیر / تصریح / اکتساب / پردازش / فشرده سازی / ذخیره سازی / بازیابی / تسهیم / کاربرد / و عملکرد دانش

Knowledge Management including

  • Knowledge creation / Capture / Elicitation / Acquisition / Processing / Compaction / Storage / Retrieval / Sharing / Application / Performance

 

حاکمیت الکترونیک

E-Governance

 

توسعه روش تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی

Information Systems Research Method Development

 

همراستایی راهبرد کسب و کار و راهبرد سیستم های اطلاعاتی

Information Systems and Business Strategy Alignment

 

جنبه های شناختی هوش مصنوعی

Cognitive Aspects of Artificial Intelligence (AI)

 

کاربردهای نوآورانه فناوری اطلاعات

Innovative Applications of IT

 

موضوعات جهانی و میان فرهنگی فناوری اطلاعات

Global and Cross-cultural Issues of IT

 

اثرات فناوری اطلاعات بر طبیعت (فناوری اطلاعات سبز)

IT impacts on nature (Green IT)

 

تاثیر و اهمیت و فناوری های اطلاعاتی نوظهور

The impact and significance of Emerging Information Technologies

 

نوآوری های آینده محور در حوزه فناوری اطلاعات

Futuristic IT Innovations

 

بازطراحی فرآیندهای کسب و کار

Business Process Redesign

 

تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات بین کسب و کار و مشتری

Business and Customer IT interactions (B2B, B2C, C2B, C2C)

 

کسب و کار الکترونیک

Electronic Business (e-Business)

 

تجارت الکترونیک

Electronic Commerce (e-Commerce)

 

دولت الکترونیک

Electronic Government (e-Government)

 

یکپارچه سازی سازمان

Enterprise Integration

 

پرتال های اطلاعاتی در سازمان

Enterprise Information Portals

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems

 

برنامه ریزی منابع سازمان

Enterprise Resource Planning

 

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

 

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management (SCM)

 

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Business Process Management (BPM)

 

سیستم مدیریت دانش

Knowledge Management System (KMS)

 

مدیریت روابط با شرکاء تجاری

Partner Relationship Management (PRM)

 

سیستم های پشتیبانی از تصمیم

Decision Support System (DSS)

 

سیستم های خبره هوشمند / فازی

Fuzzy / Intelligent Expert Systems

 

سیستم های بین سازمانی

Inter-Organizational Systems (IOS)

 

رایانش ابری

Cloud Computing

 

رایانش همراه

Mobile Computing

 

سیستم های اطلاعاتی در دولت

Government Information Systems

 

سیستم های اطلاعاتی راهبردی

Strategic Information Systems (SIS)

 

کاربردهای هوش مصنوعی

Applications of Artificial Intelligence (AI)

 

سیستم های قدیمی سازمان

Legacy Information Systems

 

توسعه سیستم های اطلاعاتی شامل:

مدل‎سازی کسب و کار، مدیریت نیازمندیها، تحلیل سیستم طراحی، پیاده سازی، تست و بکارگیری

Information Systems Development including:

  • Business Modeling, Requirement Management, System Analysis, Design, Implementation, Test and Deployment

 

شاخص های ارزیابی و اعتبارسنجی نرم افزار

Software Validation and Verification Metrics

 

روش شناسی های توسعه نرم افزار

Software Development Methodologies (RUP, Agile, SCRUM, Xp, and so on)

 

روش شناسی های استقرار و پشتیبانی نرم افزار

Software Deployment Methodologies (AIM, Prince II, Signature, and so on)

 

معماری نرم افزار

Software Architecture

 

معماری خدمت گرا

Service Oriented Architecture (SOA)

 

مفاهیم و کاربردهای هوشمندی کسب و کار

Business Intelligence (BI) Concepts and Applications

 

یادگیری ماشینی

Machine Learning

 

استدلال و استنتاج خودکار

Automated Reasoning and Inference

 

فنون و سیستم های شبیه سازی

Simulation Techniques and Systems 

 

سیستم های دانش محور

Knowledge-Based systems

 

هوشمندی محاسباتی شامل:

منطق فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم های تکاملی، سیستم های فازی- عصبی و دیگر ترکیبات روش های هوشمندی محاسباتی

Computational intelligence including

  • Fuzzy logic, Neural Networks, Evolutionary Algorithms, Neuro-Fuzzy Systems, and other combinations of Computational Intelligence methods

 

سیستم های مدیریت پایگاه داده

Database Management Systems (DBMS)

 

انبار داده سازمانی و انبار داده موضوع محور

Data Warehousing and Data Marts

 

داده کاوی، متن کاوی و وب کاوی

Data, Text and Web Mining

 

مصورسازی داده ها

Data Visualization

 

بازیابی هوشمند اطلاعات

Intelligent Information Retrieval

 

عوامل نرم افزاری هوشمند

Intelligent Software Agents

 

سیستم های چند عاملی

Multi-Agent systems

 

شبیه سازی نرم افزاری

Software Simulation

 

پردازش زبان طبیعی

Natural language processing (NLP)

 

خودکارسازی لحظه ای هوشمند

Real-time Intelligent Automation

 

وب معنایی

Semantic Web

 

محاسبات شبکه ای / خوشه ای

Grid Computing / Clustering

 

شناسایی الگوها

Pattern Recognition

 

محیط های مجازی رایانه محور

Computer-Aided Virtual Environments (CAVE)

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://jitm.ut.ac.ir زیر بروید.
 
  نظرات ()
تربیت 100 مدیر جوان فناوری اطلاعات در تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱

وزارت ارتباطات طرح "وفا" را به منظور تربیت یک صد مدیر جوان فناوری اطلاعات در هر دستگاه ارائه کرد.
 
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، همایش مدیران جوان فناوری اطلاعات امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این همایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح "وفا" را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، طرح وفا به منظور تربیت یک صد مدیر جوان فناوری اطلاعات در هر دستگاه پیاده سازی شده است.

وزارت ارتباطات، این طرح را دستاوردی برای توسعه کمی و کیفی سازمان‌ها عنوان کرده است که بر اساس آن، تمامی دستگاه‌های کشور، با مدیریت به روز مدیران جوان، تحول قابل توجهی خواهند داشت.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح نیازمند ایجاد مولفه‌های مهمی نظیر، شناسایی سیاست‌گذاران و دولت مردان، آماده سازی و فرهنگ سازی، حضور اساتید دانشگاه، تخصیص بودجه، ارزیابی و محتوای سازی است.

  نظرات ()
معرفی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠

مقدمه :
تهیه و تدارک ارتباطات ، فناوری و سیستم های اطلاعاتی ، برای پشتیبانی از استراتژی های رقابتی و بهبود سطح خدمات سازمان ها نیازی بنیادین به شمار می رود.توسعه تجارت الکترونیک به کمک اینترنت و وب جهان گستر در کنار افزایش مقبولیت و الزامات تنظیم مقررات آن ، بنگاه های تجاری متوسط و بزرگ و دولت ها را به اعتماد روزافزون به فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از عملیات و اداره ترغیب می کند.بنگاه های کوچک و متوسط نیز برای کسب منافع تجاری از وب ، پست الکترونیک و بسته های بهره وری اداری استفاده می کنند.
سازمانها برای تحویل راه حل های تجاری با استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات ، پروژه هایی را بنیانگذاری می کنند.هر پروژه منحصر بفرد است و می تواند با اهداف خاص ، تاریخ شروع و پایان معین و مجموعه ای منحصر بفرد از فعالیتها ، منابع (سرمایه ، افراد و تجهیزات) ، ساختار سازمانی مجزا و نیاز به مدیریت مشخص می گردد.پروژه ها نیاز به مدیریت دارند چرا که مجموعه اهداف باید با وجود محدودیت هایی چون میدان ، زمان و بودجه محقق شوند..مدیریت پروژه (PM) منحصر به محیط های فناوری اطلاعات نیست و در بخش های مختلف صنعت اعم از تجاری ، دولتی و حرفه ها عمومیت دارد.موسسه مدیریت پروژه(PMI) در سال 2001 ،70.000 عضو داشته است که از این تعداد 15.000 عضو به گروه بهره ور ویژه سیستم های اطلاعاتی پیوسته بودند.
استاندارد جهانی (IEEE std. 1490-1998) زیر مجموعه ای از دانش و تمرین های “قابل استفاده عموم” بدنه دانش مدیریت پروژه ی موسسه مدیریت پروژه را منتشر می کند.اصطلاح “قابل استفاده عموم” بدین معناست که محتوای استاندارد در اکثر پروژه ها کاربرد دارد و توافقی فراگیر نسبت به ارزش و و شایستگی آن وجود دارد.با اینحال این مسئله به این معنی نیست که محتوای استاندارد ، بدون در نظر گرفتن اقتضائات ، بطور ثابت در تمام پروژه های فناوری اطلاعات کاربرد دارد.
پیشینه :
چارچوب مدیریت پروژه مفاهیم چرخه حیات پروژه را ترکیب می کند و از این طریق ماهیت پروژه را نشان می دهد.پروژه اساسا(در اصل) تلاشی است موقت با شروع و پایانی معین.چرخه حیات پروژه شامل چندین فاز است.هر فاز بخشی قابل مدیریت از کار است و مجموعه این فازها چرخه حیات پرئژه را تشکیل می دهند.فرآیندهای مدیریت پروژه برای تعریف ، مدیریت و تکمیل پروژه یا فازی از پروژه بکار می روند.راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه که معمولا بطور مخفف PMBOK خوانده می شود ، پنج فرآیند وابسته را به شرح زیر می شناسد :

  • آغاز به کار : شامل فعالیت های آغاز به کار ، تصویب پروژه و تنظیم منشور پروژه است.
  • برنامه ریزی : شامل تعریف اهداف و انتخاب بهترین رهیافت برای پروژه است.
  • اجرا : بیانگر هماهنگی افراد و منابع به منظور اجرای طرح است.
  • کنترل : با سنجش پیشرفت ، نظارت و مدیریت ناسازگاری های بوجود آمده با برنامه ، سروکار دارد.
  • بستن : با تایید و خاتمه پروژه سروکار دارد.

با اینحال رهیافت های دیگری از جمله شیوه مدیریت پروژه ساختیافته PRINCE2 نیز وجود دارند.PRINCE2 یک متدولوژی (روش شناسی) غیر خصوصی است که توسط دولت انگلستان توسعه یافته است.این شیوه شامل یک مولفه Startup پیش از فاز آغاز به کار و فرآیندهای هدایت پروژه ، کنترل گام (یا فاز) ، مدیریت محدودیت های گام و بستن پروژه ، است.رهیافت های دیگری چون فرآیندهای چهارگانه تعریف ، برنامهریزی ، اجرا و خاتمه نیز وجود دارند.
هنگام آغاز به کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات درک رابطه میان متدولوژی های چرخه حیات محصول و فرآیندهای مدیریت پروژه اهمیت دارد.با وجودی که این دو به هم وابسته اند ، ولی تفاوتهای میانشان همواره واضح نیست و به متدولوژی پذیرفته شده پروژه بستگی دارد.
متدولوژی چرخه حیات محصول راهنمایی برای طرح ریزی و پیاده سازی محصولاتی چون سیستم های فناوری اطلاعات فراهم می کند.تفاوتی میان متدولوژی های چرخه حیات مورد استفاده در حوزه های عمومی و تجاری وجود دارد.ممکن است هر متدولوژی ویژگی های منحصر بفردی داشته باشد ولی معمولا شامل مجموعه ای از فازها همچون نیازمندی ها ، طراحی ، ساخت و بهره برداری هستند.این متدولوژی ها ممکن است رهیافت های چرخه حیات متمرکز بر محصولی با مجموعه گسترده تری از فازها را ارائه دهند.
فرآیندهای مدیریت پروژه می توانند در چرخه حیات پروژه و فازهای مختلف آن بکار روند.علاوه بر این فرآیندها در طول پروژه یا فازی از پروژه تقسیم می شوند.ترکیب چرخه حیات محصول با فرآیندهای مدیریت پروژه در پروژه های فناوری اطلاعات امر غیر معمولی نیست.برخی از متدولوژی ها با تشخیص اینکه پروژه های فناوری اطلاعات بجای فعالیت محصولات ارائه می کنند ، فرآیندها و چرخه های حیات مبتنی بر محصول را با هم تجمیع می کنند.
بعنوان مثال یک چرخه حیات محصول ممکن است برای پوشش ایجاد یک سیستم جدید فناوری اطلاعات از آغاز تا پایان بکار رود.چرخه حیات معمولا شامل تعدادی فاز است که یکی از آنها می تواند فاز تهیه باشد.در این فاز ممکن است فرآیندهای مدیریت پروژه برای مدیریت تهیه سخت افزار ، نرم افزار ، ارتباطات و خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرند.متدولوژیهای مدیریت پروژه فراهم کننده تفسیری عام از چرخه حیات محصول فناوری اطلاعات بصورت یکپارچه با فرآیندهای مدیریت پروژه اند.متدولوژی های خاص ممکن بر کاربرد مدیریت پروژه در انواع محصولات فناوری اطلاعات از قبیل انواع پروژه های پیاده سازی نرم افزارهای پیچیده متمرکز باشند.یک رهیافت نمونه می تواند شامل راه حل های مدیریت زنجیره تولید باشد.نمونه دیگر هدف خود را تحویل سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری قرار داده است تا رقم بالای شکست اینگونه پروژه ها را کاهش دهد.تلاشهای مشابه شامل کاربرد مدیریت پروژه در تولید سیستم های یکپارچه مدیریت محتوای وب و مستندات می باشند.
کاربرد :
در راهنمای دانش مدیریت پروژه (PMBOK) فرآیند های مدیریت پروژه با 9 حوزه کاربردی دانش تکمیل می شوند.این حوزه ها عبارتند از : مدیریت یکپارچگی پروژه ، میدان ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع انسانی ، ارتباطات ، ریسک و تهیه (موسسه مدیریت پروژه 2002).
مدیریت یکپارچگی پروژه:
مدیریت یکپارچگی پروژه بیانگر هماهنگی عناصر از قبیل توسعه و اجرای طرح پروژه و یکپارچگی کنترل تغییر است.توسعه طرح در فرآیند راه اندازی ، زمانی که اهداف پروژه تعیین ، محدودیت ها و پیش فرض ها تعریف و یک رهیافت مورد قبول واقع می شود ، شروع می گردد.
مدیران پروژه از یک تکنیک ساختار تفکیک کار (WBS) به منظور قرار دادن وظائف خاص در مجموعه ای منطقی از فعالیت های مرتبط استفاده می کنند.WBS یک ورودی نمودار گانت است و اغلب بوسیله ابزار تولید نمودار گانت که در عموم نرم افزار های مدیریت پروژه وجود دارد ، ایجاد می گردد.نمودار گانت برای تولید زمانبندی پروژه از طریق ترکیب فعالیت ها (وظائف) ، مدت زمان آنها ، تاریخ شروع و پایان ، منابع تخصیص یافته و پیوند های میان فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
طرح پروژه سند کلیدی برنامه ریزی پروژه است.ساختار طرح پروژه بسته به روش شناسی مدیریت پروژه متفاوت است ولی عناصر مشترکی در تمام آنها قابل مشاهده است.یک طرح بطور نمونه ترکیبی است از فرمان (منشور / چارتر) پروژه و اسناد مربوط به رهیافت یا استراتژی پروژه و شامل تعریف محدودیت ها و ظرفیت های میدان پروژه ، فهرست سهامداران کلیدی ، تشریح معیار های سنجش موفقیت و سنجش کارآیی می گردد.علاوه بر این معرف سازماندهی پروژه ، تخصیص منابع ، تخمین بودجه و هزینه ، فعالیت ها / محصولات (Deliverable) کلیدی و تاریخ های حساس (Milestone) نیز می باشد.طرح پروژه علاوه بر اینها شامل استراتژی های ارتباطی ، ساختار های گزارش گیری و استراتژی ریسک است و معمولا به زمانبندی گانت مربوطه ضمیمه شده است.پس از تصویب ، طرح پروژه ، “طرح مبدا”(Baseline) نامیده می شودکه به معنی طرح مصوب اصلی است و اجرای پروژه فرآیند به نتیجه رساندن این طرح است.مدیر پروژه باید منابع فنی را هدایت و روابط سازمانی را هماهنگ کند.طرح پروژه تحت نظارت مدیر پروژه است و زمانی که فعالیت ها یا اتفاقات بر اجرای طرح اثر می گذارد اقدامات اصلاحی بوسیله او انجام می شود.کارآیی طرح با ارائه گزارش وضعیت و برگزاری جلسات برنامه ریزی شده با پشتیبان (Sponsor) یا هیات مدیره (Project Board) و یا بطور کلی هر کسی که حاکمیت (governorship) بر پروژه را عهده دار است سنجیده می شود.
در طول چرخه حیات پروژه هر زمان که نیاز به تغییر در میدان باشد ، این تغییرات موضوع کنترل تغییر رسمی قرار می گیرد.کنترل تغییر مولفه ای کلیدی در مدیریت یکپارچگی پروژه بشمار می رود و شامل مدیریت و فرآیندهایی برای تغییرات میدان پروژه در میان تمام عناصر مدیریت پروژه است.مدیریت یکپارچگی پروژه شامل نیازمندی هایی است که باید به عنوان اثر تغییر بر عناصری چون زمانبندی ، هزینه ها ، منابع ، ریسک و مدیریت کیفیت به حساب آیند.کنترل تغییر معمولا شامل ارائه یک فرم کنترل تغییر است که در دفتر کنترل تغییر ثبت می شود.درخواست تغییر بر اساس تاثیری که بر میدان ، هزینه ها ، سیر زمانی (timeline) ، محصولات و ارزیابی ریسک و فایده دارد سنجیده می شود.سپس برای تایید به هیات مدیره یا سایر قدرت ای حاکم (governing authority) ارائه و در صورت تصویب در میدان پروژه وارد می شود.

مدیریت میدان پروژه :
کلید یک تحویل پروژه موفق تعریف و مدیریت میدان آن است.میدان پروژه نشانگر کاریست که باید بوسیله پروژه انجام شود و کاری که بطور خاص نباید انجام شود.میدان معمولا در طول فرآیند راه اندازی پروژه و بسته به روش شناسی مدیریت پروژه ، در پوشش منشور پروژه یا سند راه اندازی تعریف می شود.بیانیه میدان باید شامل فهرستی تفصیلی از کارهای داخل میدان و فهرستی قطعی از کارهایی که در میدان قرار ندارند باشد.فعالیت هایی که مشخص نشده در ظرفیت میدان پروژه قرار دارند یا خیر باید مستند شده و درباره آنها تصمیم گیری شود.
در مدیریت میدان ممکن است پیچیدگی هایی نیز نمایان گردد چرا که احتمال دارد در طول راه اندازی پروژه میدان بطور شفاف چه از سوی مشتری و چه از طرف فراهم کننده راه حل درک نشده باشد و یا برای جلوگیری از ابهامات احتمالی با جزئیات کافی تعریف نشده باشد.رهیافت کلاسیک به مدیریت پروژه بطور معمول و بخصوص در مواردی که نیازمندی ها در طول تعیین مشخصات (Specification) به مرور شفاف تر می شوند شامل مباحثه(منازعه – مجادله) میان مدیر پروژه و مشتری است.
یک رویکرد تکراری (Iterative) به توسعه نرم افزار می تواند مفید واقع شود.توسعه سریع (RAD) نمونه ای از رویکرد تکراری به توسعه نیازمندی هاست که به تسریع تحویل سیستم های فناوری اطلاعات کمک می کند.با اینحال RAD بسته به بازه ای از خصوصیات پروژه شامل میدان ، اندازه ، پراکندگی جغرافیایی و عوامل دیگر در همه جا قابل اجرا نیست.RAD در پروژه هایی که میدانی محدود و کاملا معین و نتیجه ای قابل سنجش دارند کاربرد دارد.
مدیریت زمان :
مدیریت زمان با فرآیند هایی که هدف تکمیل به موقع (به هنگام) پروژه را دارند سرو کار دارد.در هنگام ایجاد طرح پروژه فعالیت های خاصی که نیاز به اجرا دارند در WBS مشخص می شود.این فعالیت ها در یک ترتیب منطقی قرار می گیرند.منابعی به فعالیت ها تخصیص می یابد و میزان تلاش مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت تعیین می شود.
تخمین مدت زمان اجرای هر فعالیت به عوامل مختلفی وابسته است.این عوامل شامل طبیعت فعالیت و توانایی های منابع و همچنین دانش مدیر پروژه یا منابع فنی و کاربرد سنجش های کمی در مواردی که امکان پذیر باشند، می شود. توجه به مدت زمان ، نیازمند به حساب آوردن تفاوت های میان “زمان سپری شده” و “میزان تلاش صورت گرفته” است.به عنوان مثال ممکن است زمان سپری شده برای آموزش کاربر نهایی 2 روز باشد در حالی که میزان تلاش مدیر آموزش در طول این فعالیت تنها نیم روز بوده ، چرا که فعالیت منبع ممکن است به عنوان مثال نمایانگر تلاش های هماهنگی باشد.
مدت زمان تخصیص یافته به فعالیت ها در طول اجرای پروژه تحت نظارت قرار می گیرند.اگر فعالیتی زمانی بیش از آنچه برنامه ریزی شده ببرد ، آن جنبه ها باید مدیریت گردند.عموما احتمالات (اتفاقات احتمالی) در زمانبندی پروژه پیش بینی می شوند تا برای لغزش های کوچک تدارک دیده شود ولی در صورت بروز یک لغزش بزرگ فرآیند های کنترل تغییر می توانند درخواست شوند.کنترل تغییر همچنین در صورت ظاهر شدن فعالیت های جدید که در طول تعریف میدان پیش بینی نشده اند ، می تواند مورد نیاز باشد.
مدیریت هزینه :
مدیریت هزینه فراهم کننده اعمالی برای تکمیل پروژه در محدوده بودجه است و شامل فرآیندهایی چون برنامه ریزی منابع ، تخمین هزینه ها ، تامین بودجه و هزینه های کنترل است.هزینه باید در طول برنامه ریزی پروژه تعیین و در طرح منابع گنجانده شود.
هزینه پروژه شامل هزینه هایی است که بطور مستقیم با اجرای پروژه بوجود میآیند(هزینه های مستقیم) مانند هزینه هایی چون نیروی کار ، مواد اولیه ، تدارکات و تجهیزات ، خرید مستقیم تسهیلات ، آموزش ، مسافرت و غیره.ولی در هنگام تنظیم بودجه باید هزینه های غیر مستقیم مانند مزایای حاشیه ای (fringe benefits) ، تسهیلات (از قبیل اجاره ، هزینه استفاده و نگهداری) و پشتیبانی عمومی و مدیریتی را در نظر گرفت.
یک ویژگی مشترک پروژه های IT اینست که ممکن است از آنچه در ابتدا پیش بینی می شده بودجه کمتری مصرف کنند.بروز سرریز در طول اجرای یک پروژه می تواند نمایانگر نا کافی بودن تحلیل هزینه در طول برنامه ریزی باشد.در نتیجه در هنگام پیش بینی بودجه باید توجه دقیقی به تخمین های هزینه شود چرا که اینها می تواند موجب سطوحی از عدم صحت شود.
بیشتر به تجربه مدیر پروژه و منابع فنی در حوزه کاری بستگی دارد.با این وجود تخمین مشکلاتی چون عامل ریشه ای آن ، فشار کاری می تواند پروژه را با بودجه مصوب تطبیق دهد.تخمین ها ممکن است برای فریب تصویب پروژه از ابتدا حقایق را بیان نکنند.لغزش در میدان نیز زمانی که نیازمندی های پروژه بدون کنترل تغییر می کنند ، موجب هزینه می شود.
هزینه های واقعی در طول پروژه مشخص می گردند.این هزینه ها بطور نمونه با استفاده از سیستم های مالی سازمانی مدیریت می شوند.این سیستم ها گزارش هایی را برای تحلیل مدیر پروژه تولید می کنند و این امکان را بوجود می آورند که ناسازگاری های هزینه ای به هیات مدیره پروژه یا اسپانسر پروژه گزارش شود.
مدیریت کیفیت :
استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت(موسسه بین المللی استانداردسازی – 2004) چارچوبی برای نیازهای مدیریت کیفیت فراهم می کند.به دنبال آن استاندارد های پشتیبان بعدی مانند HB 90.9 – 2000 : راهنمای توسعه نرم افزار به ISO 9001 – 2000 که فراهم کننده راهنمایی هایی برای توسعه نرم افزار است ، نیز ایجاد شده اند.اینگونه استاندارد ها بوسیله رهیافت های غیر خصوصی به مدیریت کیفیت مانند مدیریت کیفیت کلی و بهبود مداوم پشتیبانی می شوند. برنامه ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، و تضمین کیفیت عناصر اصلی تحویل سیستم های فناوری اطلاعات و ضامن مدیریت موثر پروژه بشمار می روند.برنامهریزی کیفیت شامل تعریف استاندارد های کیفیت و اصول مربوط به پروژه فناوری اطلاعات و توسعه طرح مدیریت کیفیت برای پروژه است.کنترل کیفیت بیانگر مدیریت محصولات (deliverables) ، فرآیند های آزمون و مدیریت مسائل و ریسک ها و کنترل تغییر با استفاده از نظارت منظم است.تضمین کیفیت مبین تایید تاثیر فرآیند های کنترل کیفیت ، حذف کارآیی های غیر رضایت بخش و بر قرار کردن اقدامات اصلاحی است.
مدیریت منابع انسانی :
طرح پروژه مشخص می کند که چه نوع منابعی باید به فعالیت های پروژه تخصیص یابد و این امر نیازمند تحلیل دقیق برای تعیین وابستگی ها و اینکه آیا تداخل منابعی وجود دارد که نیازمند بازنگری در زمانبندی باشد یا خیر ، است.
پس از اینکه طرح اینگونه بهینه شد ، منابع در دسترس به نقش های تعریف شده تخصیص داده می شوند و شکاف های منابع به عنوان فعالیت های استفاده بعدی مشخص می شوند.منابع اضافی مورد نیاز نقش ها ممکن است از قبل در سازمان باشد یا ممکن است تحت توافقات قرارداد درون سپاری شده یا به یک فراهم کننده خدمات برون سپاری شود.
یکی از چالشهایی که مدیران پروژه های IT با آن مواجه هستند اینست که ممکن است منابع مورد نیاز برای یک فعالیت خاص کمیاب باشند.منابع متخصص ممکن است بطور گسترده برای تولید یک محصول جدید یا نسخه ای جدید از یک محصول موجود نباشند یا منابعی که تخصص و تجربه محصول را دارند ممکن است تقاضاهای زیادی داشته باشند و در دسترس نباشند.برنامه ریزی منابع باید خیلی زود صورت گیرد و فعالیت های بدست آوردن منابع در موارد لزوم بلافاصله پس از آن آغاز شود.
مدیریت ماتریسی می تواند عواقبی نیز داشته باشد چرا که یک منبع تخصیص یافته به پروژه ممکن است به مدیر ارشدی خارج از پروژه گزارش دهد.چنین وضعیتی می تواند مشکلات مدیریت منابع را افزایش دهد.پایه مدیریت ماتریسی فرمانی صریح در آغاز به کار پروژه است که تصویب رهبری پروژه و تعامل میان پروژه و مدیران حمایت می شود.
رهبری و هدایت ، محول کردن وظائف به اعضا و عمل به عنوان مربی ، توسعه صلاحیت های تیمی و فردی ، ساخت تیم ، مواجهه با تضاد (تداخل) و هدایت و ارزیابی کارآیی مسئولیت مدیر پروژه است.این مسئولیت ها زمانی که اعضا در یک مکان نباشند ، تشدید می شوند.
پیشرفت های فناوری و ارتباطات موجب توسعه پدیده “تیم مجاری”(virtual team) شده است.مزیت تیم های مجازی در اینست که می تواند به سرعت و بر پایه تجربیات منابعی که در غیر اینصورت در یک جا در دسترس نیستند پایه گذاری شود.چالش های این تیم ها نیز می تواند ناشی از تفاوت های زبانی و فرهنگی و ناحیه نازمانی متفاوت باشد و چنین مدیر پروژه ای باید استراتژی هایی برای مواجهه با این جنبه ها ایجاد کند.
مدیریت ارتباطات :
مدیرت ارتباطات با ارتباط موثر و بهنگام سروکار دارد.برای این امر باید یک استراتژی ارتباطی ایجاد و در طرح پروژه گنجانده شود.این استراتژی معرف سهامداران کلیدی و نیاز های ارتباطیشان از قبیل نوع اطلاعاتی که نیاز دارند و اینکه کی و چگونه باید این اطلاعات فراهم شود ، است .
اطلاعات باید در زمانی که سهامداران نیاز دارند و متناسب با زمینه کاریشان برای آنها در دسترس باشد.به عنوان مثال بعید است که یک مدیر اجرایی نیازمند مرور نمودار گانت با تمام جزئیات آن باشد و شاید فقط مروری سطح بالا بر فعالیت های کلیدی و مدت زمان آنها برای کسب اطلاع از چگونگی اجرای پروژه برایش کافی باشد.
گزارش پروژه نیز باید به گونه ای باشد که هیات مدیره ، پشتیبان و سهامداران کلیدی از نیاز های گزارشیشان از قبیل گزارش وضعیت ، گزارش کارآیی و پیش بینی بودجه آگاه شوند..
در پایان پروژه نیز باید فعالیت های پایانی برای تکمیل نیازهای اطلاعاتی پروژه و انتشار مناسب اطلاعات به سهامداران مربوطه به انجام رسد.

مدیریت ریسک :
دو تکنیک بنیادی برای پشتیبانی از تلاش های مدیر پروژه وجود دارد.این دو تکنیک عبارتند از مدیریت ریسک و مدیریت مسائل (مشکلات – issues) که هر کدام از طریق ابزار ساده مربوط به هم (دفتر ریسک و دفتر مسائل) پشتیبانی می شوند.
یک مسئله را می توان هر اتفاق یا مجموعه ای از اتفاقات مربوط به هم دانست که به مشکل فعال (active problem) تبدیل شده و یکپارچگی یک پروژه یا پروژه مربوط به آن را به خطر می اندازند.یک مسئله بر توانایی پروژه در دستیابی به اهداف ، قاب های زمانی (time frame) یا بودجه ها اثر می گذارد و به دلیل همین آثاری که بر پروژه می گذارد باید به عنوان موضوعی اولویت دار با آن برخورد شود.یک مسئله ، فرآیند های مورد نیاز برای شناسایی مسئله ، تشخیص آثار آن و اعمال لازم در جهت رفع آن و اینکه به وسیله چه کسی باید انجام شود در دفتر مسائل ثبت می شود.
ریسک وضعیتی است که ممکن پدیدار گشته و پروژه را تحت تاثیر قرار دهد.فرآیند مدیریت ریسک باید با مروری بر پیش فرض های اولیه پروژه آغاز شود.این فعالیت شامل تشخیص ریسک ، ایجاد روش هایی برای کاهش آن و تصمیم گیری برای چگونگی مدیریت آن می شود.
هر ریسک باید تشخیص داده و بر اساس احتمال وقوع و آثار بالقوه ای که بر پروژه دارد ارزیابی شود.ریسک به همراه راه های کاهش آن ، منابعی که به این راه ها تخصیص می یابند و زمان خاص تصمیم گیری درباره آن در دفتر ریسک مستند می شود.
مدیریت تهیه :
مدیریت تهیه با تهیه محصولات و خدمات مورد نیاز از طرف های خارج از سازمان سروکار دارد.فرآیند تهیه شامل اینست که چه کالا و خدماتی ، چه زمانی و چرا باید تهیه شود.بر طبقنیازمندی های پروژه باید گزینه هایی چون خرید ، ساخت و اجاره را مورد ملاحظه قرار داد.درخواست کالا یا خدمات شامل آماده کردن میدان تفصیلی کار ، تصریح نیازمندی های احاطه کننده آن ، شرایط و وضعیت ها (Terms and Conditions) و شرایط قراردادی (Contractual Conditions) می شود.سازمان ممکن است از یک درخواست اطلاعات (RFI) برای بدست آوردن مجموعه ای اولیه از پیشنهادات تهیه کنندگان و سپس از یک درخواست پیشنهاد (RFP) برای بدست آوردن پیشنهادات دقیق تعداد محدودی تهیه کننده استفاده کند.متناوبا (alternatively) سازمان می تواند استفاده از یک RFP بر پایه شرایط تهیه محدود یا باز (open) را انتخاب کند.انتخاب فراهم کننده شامل ارزیابی پیشنهادات ، تخمین مقبولیت تجاری ، قابلیت های سرویس یا محصول ، تخمین توانایی های تحویل و پشتیبانی و ارزیابی ریسک وابسته با ارآیی تهیه کننده و امکان سنجی مالی فراهم کننده می شود. نتیجه اولیه فرآیند انتخاب ، اعطای قرارداد است.
اداره قرارداد شامل مدیریت ارتباط با فراهم کننده از جمله کنترل تغییر قرارداد ، گزارش و پرداخت است.این فعالیت ها ممکن است بوسیله نرم افزار مدیریت قرارداد سیستم های مدیریت مالی برای پردازش صورتحساب و پرداخت پشتیبانی گردد.مدیریت تهیه به تکمیل قرارداد و قبول رسمی و خاتمه (Closure) منجر می شود.
اهمیت :
حرفه مدیریت پروژه برای رفع نیاز شرکت ها و دولت ها به تحویل پروژه ها در محدوده ی میدانی آن ، در زمان مقرر ، و در ظرف بودجه بوجود آمده است.نیاز به مدیریت پروژه در جامعه فناوری اطلاعات بدلیل رشد پیچیدگی های توسعه و یکپارچه سازی کاربردهای تجاری مختلف در معماری نرم افزار های کاربردی سازمانی یکپارچه ، یکپارچه سازی و پشتیبانی از زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطی اهمیت یافته است.انتساب مدیر پروژه با هدف کسب اطمینان از اینکه یک فرد قدرت و مسئولیت هدایت پروژه را برای توسعه و اجرای طرح پروژه ، نظارت بر انجام طرح و بر عهده گرفتن اقدامات اصلاحی صورت می گیرد.
مسائل بحرانی :
برخی از مسائل بحرانی پیش روی مدیران پروژه در جدول زیر آمده است.
منشور پروژه نا واضح :
ناتوانی پشتیبان پروژه در هدف و استراتژی پروژه می تواند بر موفقیت اثر گذارد.
سرریز هزینه :
تخمین ناکافی هزینه ، تغییر میدان و تاخیرات زمانی می توانند بر بودجه پروژه اثر گذارند.
برنامه ریزی نا کافی :
برنامه ریزی ضعیف می تواند با تاثیر بر میدان ، زمان و بودجه بر نتیجه اثر منفی بگذارد.
کیفیت پایین :
محصولات ممکن است به ضرب الاجل های زمانی برسند ولی با کیفیتی پایین ، اثر گذاری ضعیف و نیاز به دوباره کاری
میدان خارج از کنترل :
تعریف ناکافی میدان مبدا ممکن است بوسیله ورود تخیلات به تعریف میدان بر پروژه اثر گذارد.تغییرات(creep) میدان همچنین ممکن است بر بودجه ، محصولات و نتیجه اثر گذارد.
کمبود منابع باتجربه / ماهر :
رقابت بر سر منابع ممکن استدر تامین منابع ماهر / مجرب مشکلاتی را بوجود آورد.همچنین منابع ممکن است در یک زمان بحرانی پروژه را ترک کنند
تاخیرات زمانی :
مدیریت ناکافی زمان و منابع متمرکز بر فعالیت های خارج از پروژه زمانبندی پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند.
کمبود ارتباط :
ناکامی در برقراری ارتباط با تمام سهامداران ممکن است موجب بحران شده و بر مرور یا تکمیل به موقع محصولات اثر گذارد.
مدیریت ضعیف ریسک / مسئله :
مسائل و ریسک هایی که مشخص نشده اند ، کیفیت و کمیتشان مشخص نشده یا مدیریت نشده اند می توانند اثری کم ، متوسط یا زیاد بر پروژه داشته باشند.
مدیریت ضعیف تهیه :
فرآیند های تهیه و تعیین مشخصات ناکافی ممکن است بر محصولات اثر گذارد.علاوه بر این فناوری ناکافی / نامناسب نیز ممکن است انتخاب شود.

نتیجه گیری :
مدیریت پروژه برای پیاده سازی پروژه های IT قطع نظر از اینکه برای گسترش جهانی به سرمایه ای چندین میلیون دلاری برای نرم افزار ، زیرساخت و خدمات نیاز داشته باشد یا خرید اولین کامپیوتر ، دستگاههای جانبی و نرم افزارهای کاربردی و اتصال به اینترنت یک مالک تجارت کوچک باشد ف حیاتی است.
آگاهی از نظریه مدیریت پروژه ، موفقیت پروژه را تضمین نمی کند.مدیر پروژه باید اصول مدیریت پروژه را با استفاده از مهارت های ذاتی و شایستگی های اکتسابی ، آموخته های تجربی که بطور نمونه مربوط به یک حوزه کاری یا فناوری از پروژه می شود ، بکار می رود.مدارک حرفه ای برای مدیران پروژه توسط گروه های آموزشی و صنعتی وجود دارد مانند مدرک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP) که توسط موسسه مدیریت پروژه ارائه می شود.

منبع:

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
نویسنده : لن اسپری
مترجم : سعید رستگار
  نظرات ()
بهترین و بدترین مدیران جهان دیجیتال نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠

بسیاری معتقدند که نقش مدیران ارشد در موفقیت یا شکست شرکت‌ها کلیدی است. وب سایت memeburn ۱۴ مدیر موفق و ناموفق را در کنار هم معرفی کرده است

مرگ استیو جابز مانند زندگی‌اش، دنیای تکنولوژی را دستخوش تغییر و تحولات مختلفی کرده است. در حالی از مرگ بنیانگذار محبوب شرکت Apple تنها دوازده روز می‌گذرد، اما همچنان اخبار مربوط به زندگی و مرگش در رسانه‌های مختلف جالب توجه هستند. تا قبل از مرگ استیو جابز شاید انتخاب بهترین و بدترین مدیران شرکت‌های تکنولوژی کار چندان ساده‌ای نبود، حالا اما بسیاری از رسانه‌ها با قاطعیت تیتر زدند: بهترین مدیر تکنولوژی دنیا مرد. شاید به همین دلیل هم باشد که وب‌سایت memeburn.com به تازگی دست به انتخاب بهترین و بدترین مدیران عامل شرکت‌های تکنولوژی جهان زده است. فهرست انتخاب این وب‌سایت شامل هفت مدیر تکنولوژی در دسته بهترین‌ها و هفت مدیر دیگر در دسته بدترین‌ها است که آنها را در زیر می‌خوانیم:
بهترین‌ها
استیو جابز از Apple: بسیاری از کارشناسان علوم مدیریتی بهترین مدیران تکنولوژی را کسانی می‌دانند که بیشترین تحولات را در این عرصه ایجاد کرده‌اند. با این تعریف، انتخاب استیو جابز به عنوان بهترین مدیر تکنولوژی جهان چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.

 او در دهه هفتاد میلادی پرفروش‌ترین کامپیوتر یعنی Apple II را در آن زمان طراحی و تولید کرد. او بعد از بازگشت دوباره به شرکت Apple از سال 1997 تا تنها یک ماه قبل از مرگش به عنوان مدیر عامل این شرکت فعالیت کرد و نوآوری‌ها و موفقیت‌های مختلفی را برای آن به همراه آورد. محصولاتی مانند iPod، iPhone، iMac و iPad شاید بهترین تعبیر برای نوآوری و موفقیت‌های استیو جابز در Apple باشند. حالا این وظیفه سنگین به عهده «تیم کوک» گذاشته شده است. این در حالی است که بسیاری از طرفداران Apple به عنوان پیشروترین شرکت جهان معتقدند بعد از مرگ استیو جابز دوران طلایی این شرکت هم به پایان رسیده است.
بیل گیتس از Microsoft: او مانند استیو جابز یکی از بهترین دانشجویان اخراجی از دانشگاه‌های ایالات متحده بود که توانست انقلاب بزرگی را در دنیای تکنولوژی به وجود بیاورد؛ تحولی چشمگیر در عرصه پردازش‌های کامپیوتری شخصی. او از زمان آغاز به کار Microsoft در سال 1975 تا زمان بازنشستگی ساختگی‌اش در سال 2006 مسوولیت استراتژی تولید و بازاریابی محصولات این شرکت را به عهده داشت.

 


او با پشتکار زیاد سعی کرد حاکمیت شرکتش را در بازارهای مختلف به‌دست بیاورد و موفق هم شد. یکی از موفقیت‌های بزرگ او نجات Microsoft از اتهام نقض قوانین ضدانحصارطلبی در اواخر دهه 90 بود. ذکاوت بیل گیتس او را به ثروتی عظیم رساند تا برای سال‌های متمادی در جایگاه ثروتمندترین فرد دنیا قرار بگیرد. این در حالی است که مجیه تایم او را در فهرست موثرترین افراد در قرن 20 و 21 قرار داده است.
مارک زوکربرگ از Facebook: او مخترع شبکه‌های اجتماعی نبود، اما قطعا این شبکه‌ها را به یک پدیده فرهنگی اجتماعی بزرگ تبدیل کرده است. او کارش را از یک برنامه نویسی ساده در دانشکده آغاز کرد و حالا بعد از گذشت چند سال و البته پشت سر گذاشتن بسیاری از شکایت‌های قانونی با سرمایه‌ای برابر 13 میلیارد دلار در دسته جوان‌ترین ثروتمندان جهان قرار گرفته است.


ساتورو ایواتا از Nintendo: در حالی که این شرکت در سال‌های اخیر جایگاه خوبی در بازار کنسول‌های بازی‌های کامپیوتری پیدا کرده است، کارشناسان و تحلیلگران این بازار موفقیت آن را به خاطر حضور رییس این شرکت می‌دانند. او چهارمین مدیر این شرکت است که کمک کرد درآمد Nintendo در سال 2002 افزایش 41 درصدی را تجربه کند.

 ایواتا در طول مدیریتش محصولاتی مانند Wii و DS را که موفق‌ترین کنسول‌های بازی جهان هستند، به بازار عرضه کرده است.
جونگ یونگ یون از Samsung: او از سال 1996 تا 2008 مدیر عامل شرکت بزرگ Samsung بوده است.

 

 

در این مدت این شرکت موفقیت‌های زیادی در بازارهای مختلف به‌دست آورد. او درست در زمانی که Samsung در حال ورشکستگی بود تغییرات جالبی را در این شرکت ایجاد کرد. برای این کار او ابتدا جلسات و نشست‌های تشریفاتی را حذف کرد، بخش قابل توجهی از سهام شرکت را فروخت، نیمی از معاونت‌های اداری را اخراج کرد و در نهایت سقف حقوق و دستمزد افراد را کاهش داد. به این ترتیب Samsung به‌دست یون نجات پیدا کرد. حالا این شرکت به عنوان یکی از قوی‌ترین برندهای دنیای تکنولوژی در جهان شناخته می‌شود.
مارک هوارد از HP: اگرچه او به خاطر یک رسوایی اخلاقی از شرکت HP اخراج شد؛ اما همیشه به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران تکنولوژی در تاریخ این صنعت باقی خواهد ماند. در زمان مدیریت او بود که این شرکت به پرفروش‌ترین تولیدکننده کامپیوترهای شخصی از جمله کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ از سال 2007 تا حالا تبدیل شد. این در حالی بود که سهم  این شرکت در بازار پرینترها هم در این مدت افزایش چشمگیری داشته است. حتی در شرایط بحران اقتصادی در نیمه سال 2008 هم HP شاهد افزایش میزان فروش خود تا 6 درصد بود.


رید هاستینگز از Netflix: این شرکت در اصل یک عرضه کننده فیلم‌های DVD با استفاده از پست بوده است؛ اما با رشد استفاده از اینترنت حالا به یک عرضه کننده محتوای چند رسانه‌ای آنلاین تبدیل شده است. در واقع این کاری بود که هاستینگز برای همراه شدن با آینده تکنولوژی در این شرکت انجام داد تا او را به یک مدیر افسانه‌ای برای Netflix تبدیل کند.


بدترین‌ها
جاناتان شوارتز ازSun Microsystems: این شرکت با وجود ارزش 4/7 میلیارد دلار از ضعف مدیریتی بزرگی به نام شوارتز بهره می‌برد. او از سال 2006 به این شرکت آمد تا سلسله شکست‌های این شرکت را آغاز کند که مهم‌ترین این شکست‌ها از دست دادن سهم بازار در زمینه سرورهای تجاری به شرکت HP بود. این موضوع بحران مالی و بالاخره اخراج گروهی از کارمندان را به دنبال داشت. در نهایت او مجبور به کناره‌گیری از این شرکت با تنها یک پست در شبکه اجتماعی توییتر شد.


جورج شاهین از Webvan.com: او اگرچه یک مشاور تجاری حرفه‌ای بود اما هرگز نتوانست در حوزه تکنولوژی موفق باشد.


خرده فروشی آنلاین او که محصولات مورد نیاز کاربران را تنها در سه دقیقه به دستشان می‌رساند خیلی زود و در سال 2001 ورشکست شد.
این شرکت اما ارزشی برابر 5/1 میلیارد دلار داشته و در روزهای آخر کار خود مجبور به اخراج بیش از 4500 نفر از کارمندانش شد.
جان اسکولی از Apple: او از سال 1983 تا 1993 به عنوان مدیر عامل شرکت Apple فعالیت می‌کرد؛ دوره‌ای که از آن به عنوان دوره سیاه غیبت استیو جابز یاد می‌شود.


او سعی داشت ایده‌های جابز را الگوبرداری کند، اما حتی در این کار هم موفق نبود تا در نهایت مجبور به استعفا شد تا جابز جای او را گرفته و این شرکت را دوباره زنده کند.
اکارد پفیفر از Compaq: او از سال 1991 تا 1998 مدیریت این شرکت را به عهده داشت. Compaq که زمانی دومین شرکت بزرگ تولید کننده کامپیوترهای شخصی بود به خاطر ضعف مدیریتی پفیفر رو به ورشکستگی رفت.


اد زاندر از Motorola: مشکل زاندر دور بودن از فضای رشد تکنولوژی بود که در نهایت باعث شد شرکتش از ریتم تند بازار موبایل عقب بماند. او تکنولوژی 3G را خیلی دیرتر از شرکت‌های دیگر در محصولاتش به‌کار گرفت تا منتقدانش را راضی کند. همین کار او باعث شد شرکتش به رتبه سوم برترین تولید کنندگان بازار موبایل سقوط کند.


گری لوین از AOL: او همیشه به عنوان یکی از بدترین مدیران تکنولوژی جهان شناخته می‌شود، چون آینده این شرکت را با به هم زدن معامله خرید آن توسط شرکت بزرگ Time Warner یعنی معامله‌ای با ارزش 200 میلیارد دلاری خراب کرد.


گری فورسی از Sprint Nextal: اولین اشتباه بزرگ فورسی تلاش ناموفقش برای ادغام با شرکتی بزرگ‌تر بود. دومین  اشتباه بزرگ او خرید 5 میلیارد دلاری شرکت WiMax Network در سال 2007 بود که یک شرکت ناموفق در حوزه تکنولوژی به حساب می‌آمد.

 


نوشته: ندا لهردی

منبع: دنیای اقتصاد

  نظرات ()
کتاب آنچه مدیران فناوری اطلاعات باید بدانند منتشر شد. نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩

این کتاب به عنوان نخستین راهنمای گام به گام اصول کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات شامل 199 نکته کاربردی که یک مدیر فناوری اطلاعات باید بدانند است و در هفته دوم دی ماه 1389 وارد بازار کتاب شده است.

اطلاعات نشر:

مولفان: دکتر محمد فتحیان- مهندس فرنود حسنی- سهیلا سلطانی

چاپ: اول

تعداد: 1000 نسخه

ناشر: تولید دانش

قیمت:25000 ریال

تعداد صفحات: 140

شابک: 2-13-8632-964-978

لینک متن کامل خبر:

http://vivannews.com/Pages/News-4625.aspx


  نظرات ()
مدیریت فناوری اطلاعات کماکان چالش اصلی IT در ایران نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩

فرنود حسنی

حدود هفت سال پیش که مطالعات و تحقیقاتم را در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات آغاز کردم و همزمان بود با اولین جرقه ها و سپس امواج توسعه جدی فناوری اطلاعات در کشور که به واسطه طرح هایی همچون تکفا رونق و هیجان زیادی در بازار فناوری اطلاعات به وجود آورد و البته همانطور که آن سال در افتتاحیه وبلاگ قدیمی مدیریت فناوری اطلاعات نوشتم گذرا و سطحی بودن این موج کاملا قابل پیش بیبنی بود و به راحتی می شد پیش بینی کرد که آن همه سر و صدا و دادو فریاد با شعار توسعه دانش محور جز حیف و میل میلیاردها ریال سرمایه مملکت نتیجه برای کشور به همراه نداشت چرا که علی رغم همه گزارش ها که مدیران آن زمان فناوری اطلاعات کشور در سمینارها و نشریات عرضه می کردند متاسفانه امروز شاهد اتفاق چشمگیری به نسبت پیشرفت فناوری, زمان و سرمایه گذاری انجام شده نیستیم.

هنوز در تجارت الکترونیک حرفی برای گفتن نداریم و هنوز دولت الکترونیک آنچنان که باید و شاید عرضه و اجرا نشده است و هزارو یک مورد و شاخص دیگر که باید جلوتر از امروزش می بود و نیست.

شاید آن روزها گره زدن دو مقوله مدیریت و فناوری اطلاعات و خلق یک دانش و رشته میان رشته ای در خیلی از اذهان پیچیده و بعضا غیر ضروری می آمد و داد سخن از این مقوله زدن در جایی که همه به دنبال خرید سخت افزار, راه اندازی دیتا سنتر, تولید نرم افزار ملی و رایانه ملی و... بودند خیلی خنده دار بود به خصوص که آن زمان شکاف بسیار بزرگی بین سطح دانش و تجربه مدیران پر سن و سال و جوان های تازه به عرصه آمده وجود داشت به گونه ای که دو گروه کاملا مشخص داشتیم افرادی که به واسطه سن و موقعیت و ...مدیرانی قدیمی و با ثبات بودند که فناوری اطلاعات نمی دانستند و جوانانی جویای نام و پر انگیزه و با سواد فراوان از دانش فناوری اطلاعات که فرصت کسب تجارب و مهارت های مدیریتی را نداشتند.

در چنین شرایطی اغلب دانشگاه های کشور هم از فقر استاد و متخصص در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات رنج می بردند و این موضوع را به راحتی می شد از سیلابس های دانشگاهی حس کرد که وصله پینه ای عجله ای برای خلق یک رشته صورت گرفته است که در نهایت فارغ التحصیلانش نه فنی بودند و نه اجرایی.

باری تمام قصه به اینجا ختم نمی شد چرا که همین چالش ها و مسائل به مرور و با آغاز پروژه ها رخ نمایان کردند و پس از یکی, دو سالی شاهد شکست بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات کشور بودیم که باعث هدر رفتن سرمایه های بسیاری از کشور شد.

پروژه های که بعضا با آینده نگری و نیاز سنجی مناسبی طراحی و ساختار بندی نشده بودند و بیشتر آن ها نیز کپی برداری ها و فارسی سازی تجارب کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند. این رویکرد های چالش برانگیز وقتی با ضعف عمومی جامعه فناوری اطلاعات در مهارت های مدیریتی فناوری اطلاعات همراه شد مزیدی بر علت گردید تا ثمره و نتیجه مناسبی عاید کشور نشود.

از جمله نمونه های جالب آن پروژه رایانه مالی بود که به یک طنز تبدیل شده بود و علت اصلی آن را دقیقا می توان در عدم شناخت مدیران چنین پروژه ای از وضعیت موجود و آینده بازار داخل و جهان برای ورود حساب شده و آینده نگرانه دانست.

به هر حال پس از گذشت آن سال های پر از اشتباه و سعی و خطا امروز به زمان و جایگاهی رسیده ایم که شاهد خروج اولین گروه های فارغ التحصیل از مقاطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ها و زیر شاخه های فناوری اطلاعات هستیم و لازم است این جامعه پر انرژی و جوان با مدیریتی صحیح به سمت و سوی استفاده عملی از دانش آموخته شده هدایت شوند و به مرور به پروژه های جدی و عملیاتی اضافه شوند تا به خوبی بتوانند فضای کار واقعی را لمس کنند و با تکیه بر زیرساخت های نرم افزاری, مخابراتی و سخت افزاری که خوب نسبت به گذشته قوی تر و بهتر هم شده اند بتوانند تکنیک ها, مدل ها و الگوهای کاربردی و معنا دار بین مفاهیم مدیریتی و ابزارهای فناوری اطلاعات را در فرآیندهای بهره برداری, خلق و توسعه به کار بندند.

امید نگارنده این است که تلفیق کاربردی این دو مقوله بتواند در توسعه بهتر و سریعتر, پایدارتر و البته عملی تر فناوری اطلاعات موثر باشد.

 

  نظرات ()
نگاهی به وضعیت فناوری اطلاعات در لایحه برنامه پنجم توسعه نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸

به گفته دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات طبق پیش‌بینی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید در بین 25 کشور منطقه رتبه دوم را داشته باشیم که یکی از شاخص‌هایی که طبق آن ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد IDI (توسعه فن‌آوری اطلاعات) و شاخص دیگر دولت الکترونیکی است.
عبدالمجید ریاضی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که برنامه پنجم توسعه بخشی از سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران است، یکی از ویژگی‌های برنامه پنجم توسعه را جامع دیده شدن آن در تمام مولفه‌های موثر در توسعه فن‌آوری اطلاعات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شاخص‌های دیده شده با سعی این که بومی باشد، فن‌آوری اطلاعات را هدایت می‌کند، ادامه داد: طبق این شاخص‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 80 درصد از پرداخت‌ها باید الکترونیکی انجام شود که همین نشان دهنده توسعه بانکداری الکترونیکی است. همچنین 100 درصد تعاملات درون دستگاهی و بین دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیکی و 70 درصد از خدمات نیز باید به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود.

به گفته ریاضی در رابطه با سلامت الکترونیک تا پایان برنامه پنجم توسعه طبق شاخص‌های تعریف شده باید 100 درصد از شهروندان از پرونده الکترونیکی برخوردار باشند.

در حوزه آموزشی نیز 30 درصد از آموزش‌های متوسطه و عالی و 70 درصد از آموزش‌های اداری و سازمانی باید به صورت الکترونیکی عرضه شود.

او ادامه داد: همچنین 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی کشور باید الکترونیکی شده و 100 درصد از جمعیت کشور باید از کارت هوشمند ملی بهره‌مند باشند.

نقل و انتقال اسناد و املاک در سازمان ثبت اسناد نیز باید 100 درصد الکترونیکی انجام شود.
دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات گفت: در حوزه زیرساخت اطلاعات مکان محور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 100 درصد برآوردن نیازها در سطح کشور برسیم. طبق برنامه در توسعه صنعت IT و صادرات آن باید به میزان 1.5 درصد از صادرات غیرنفتی برسیم و سهم صنعت IT در تولید ناخالص ملی هم به میزان دو درصد افزایش یابد.
او با بیان اینکه حداقل 50 درصد از خانوارهای کشور باید از خط پرسرعت اینترنت بهره‌مند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند، خاطر نشان کرد: از آنجا که طبق تجربه بعضی افراد توانمندی استفاده از امکانات و فن‌آوری‌های نوین را ندارند، این افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر این ممکن است عده‌ای نیز تنها با اینترنت به صورت دایل آپ کار کنند و به نوع پرسرعت آن نیاز نداشته باشند.
وی ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی ایجاد شبکه ملی اینترنت را تصویب کند تا در بستر آن‌ همه سازمان‌های مکلف به پیوستن به آن خدمات خود را در آن تجمیع و ارائه کنند تا سریع‌تر به شاخص‌های مورد نظر برسیم گفت: ایجاد شبکه علمی کشور نیز از جمله مواردی است که راهگشای این اهداف است.


او با تاکید بر این که تمام مولفه‌های لازم برای توسعه صنعت IT و نیز تربیت نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی استفاده از این فن‌آوری در برنامه پنجم توسعه دیده شده است، خاطر نشان کرد: در رابطه با بازار داخلی و خارجی نیز پیش‌بینی‌هایی شده است که توسط بخش خصوصی در کنار همکاری‌های دولت انجام می‌شود.
دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا بستر لازم برای رسیدن به این شاخص‌ها فراهم است یا خیر؟ گفت: یکی از کارهایی که در این راستا انجام شده تشکیل یک کارگروه تخصصی IT با حضور دستگاه‌های بخش خصوصی و دولتی است که تاکنون طی یک سال بیش از 40 جلسه برگزار کرده است و در نتیجه آن برنامه توسعه همه دستگاه‌ها درآمده و امیدواریم در مجلس با احکام قانونی خود تصویب شود.
او در پایان خاطر نشان کرد: هر چند بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه به سال آینده موکول شده است اما امیدواریم با تصویب آن گام‌های بلند و موثری در این حوزه برداشته شود و به اهداف تعریف شده دست یابیم.

  نظرات ()
ده مسئولیت اصلی مدیر فناوری اطلا‌عات نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

با توجه به شرحی که پیرامون مهارت‌های عمومی و تخصصی یک مدیر فناوری اطلاعات در سازمان آوردیم، اینک به راحتی می‌توان حدس زد که مسوولیت‌های اساسی یک CIO چه‌چیزها‌یی هستند. این مسوولیت‌ها از یک سو به مهارت‌های عمومی مدیریتی وی و از سوی دیگر به مهارت‌های تخصصی او مرتبط هستند. این مسوولیت‌ها را از دیدگاه دیگری نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد. اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که برخی از وظایف یک <مدیر ارشد اطلاعات> (2) در حقیقت مدیریت مقولات نرم‌افزاری مانند خود اطلاعات و نیروی انسانی مرتبط با آن و نیز جنبه‌های راهبردی مدیریت است


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مدیر فناوری اطلا‌عات باید دارای چه مهارت‌های تخصص باشد؟ نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

فناوری اطلاعات> به خودی خود و به تنهایی چندان کارآمد نیست. این فناوری معمولا هنگامی ارزش‌های اصلی خود را نشان می‌دهد که در ارتباط با کاربردهای واقعی و نیازهای عینی سازمان به‌کارگرفته شود. آن‌دسته از مدیران IT که بدون توجه به خصوصیات و مقتضات خاص هر سازمان می‌خواهند نسخه واحد و یکسانی برای پیاده‌سازی فناوری اطلاعات ارائه کنند‌، معمولاً نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. در اغلب موارد یک مشکل اساسی این است که ابزارهای نصب شده واقعا در خدمت اهداف سازمان عمل نمی‌کنند. در این شرایط معمولا بهترین راه‌حل این است که ‌CIO دنبال راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای همان سازمان باشد، نه این‌که بر پیاده سازی یک سیستم عمومی و همه منظوره، اصرار ورزد. سیستم‌های همه‌منظوره بهروری مورد انتظار را در مقایسه با گستره کلی فعالیت‌های سازمان ایجاد نمی‌کنند. خوشبختانه فناوری اطلاعات یک ابزار انعطاف‌پذیر و اصطلاحاً Customizable است. خیلی مهم است که از این ویژگی فناوری اطلاعات هنگام تطبیق آن با نیازهای واقعی سازمان استفاده کنیم. آشنایی با این موضوع مهم در مدیریت فناوری اطلاعات نیاز به تجربه ، دانش و تخصص ویژه دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الفبای مدیریت فناوری اطلاعات - CIO یا مدیر فناوری اطلاعات کیست؟ نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

این کلمه سرنام عبارت Chief Information Officer است و ما در زبان فارسی این مقام اجرایی را در مجموعه مدیران یک سازمان یا شرکت تحت عنوان <مدیر فناوری اطلاعات> می‌شناسیم. البته معنی دقیق و صحیح لغوی این عبارت <مدیر اطلاعات> است و اطلاع داریم که این واژه کمی پیش از متداول شدن فناوری اطلاعات در جوامع صنعتی، در مباحث مدیریتی مطرح شده بود. اما چون فناوری اطلاعات در جامعه و به‌خصوص محیط شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی چنان پیشرفت کرده است که عملاً تمام مقولات مرتبط با <اطلاعات سازمانی> را تحت تأثیر قرار داده است، می‌دانیم که وقتی ذکری از CIO به میان می‌آید، منظور همان مدیر فناوری اطلاعات است که به طور کلی <مدیریت گردش، ثبت و امنیت اطلاعات سازمانی> جزء وظایف اوست.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الفبای مدیریت فناوری اطلاعات - مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

BPR یا مهندسی دوباره‌ فرآیندهای کسب‌وکار یک راهکار مدیریتی است. همان‌طور که از نام این راهکار برمی‌آید، موضوعش حول و حوش یک تصمیم رادیکال دور می‌زند : همه امور را از نو بنا کن! نظریه BPR درباره روش‌های متحول‌کردن ساختار کسب‌وکار با استفاده از فناوری اطلاعات صحبت می‌کند. الکترونیکی کردن امور که با افزودن حرف E به ابتدای برخی واژه‌ها مانند Business (و البته نه به همین سادگی!) صورت می‌پذیرد ، یکی از پیامدهای مهم دنبال‌کردن ایده‌های این راهکار است. از مجموعه دیدگاه‌ها و پیشنهادات این نظریه می‌توان هم در جهت ایجاد تغییر و تحولات گسترده در ساختار کلی کسب‌وکار (ایجاد تحول به کمک IT) و هم در جهت تسهیل روند سازگاری محیط کسب‌وکار با تغییرات سریع ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات (ایجاد تحول برای سازگاری با IT) بهره جست. مقاله‌ای که پیش روست نگاهی اجمالی به مفهوم BPR و رابطه دوسویه آن با فناوری اطلاعات دارد. در تألیف این مطلب از مقاله <مروری بر طراحی مجدد فرآیند کسب‌وکار> از مجله IEEE Engineering Management Review استفاده کرده‌ام.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
چالش‌های ارتباطی مدیریت‌ IT نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

مهیار داعی‌الحق
ماهنامه شبکه - شهریور ۱۳۸۵ شماره 68

اشاره :

‌مدیریت IT یکی از بالا‌ترین و حساس‌ترین مناصب شغلی در دنیای فناوری را به خود اختصاص داده‌است. مسئولیت سنگین، نیاز به داشتن اطلا‌عات عمومی خوب در اکثر رسته‌های مربوط به IT، لزوم تجربه کافی در برخورد با نیروی انسانی متخصص، داشتن روحیه کاری مرتبط با یک پست مدیریتی و بسیاری از پیش‌نیازهای دیگر، در زمره ویژگی‌های یک مدیرIT به حساب می‌آیند، اما از آنجایی که هر شغلی در جای خود ممکن است دچار نوسانات اجرایی یا نقصان کارایی شود، ممکن است مدیر IT نیز بنا به دلا‌یلی، در راه انجام‌دادن وظیفه خود از بهره‌وری مطلوب بازبماند. در این نوشتار کوتاه قصد داریم چند نمونه از چالش‌های فراروی این جایگاه مدیریتی را بررسی نماییم.

‌مدیریت IT یکی از بالا‌ترین و حساس‌ترین مناصب شغلی در دنیای فناوری را به خود اختصاص داده‌است. مسئولیت سنگین، نیاز به داشتن اطلا‌عات عمومی خوب در اکثر رسته‌های مربوط به IT، لزوم تجربه کافی در برخورد با نیروی انسانی متخصص، داشتن روحیه کاری مرتبط با یک پست مدیریتی و بسیاری از پیش‌نیازهای دیگر، در زمره ویژگی‌های یک مدیرIT به حساب می‌آیند، اما از آنجایی که هر شغلی در جای خود ممکن است دچار نوسانات اجرایی یا نقصان کارایی شود، ممکن است مدیر IT نیز بنا به دلا‌یلی، در راه انجام‌دادن وظیفه خود از بهره‌وری مطلوب بازبماند. در این نوشتار کوتاه قصد داریم چند نمونه از چالش‌های فراروی این جایگاه مدیریتی را بررسی نماییم.

هر شغل مدیریتی با توجه به نیازهای ذاتی خود به ارتباط مناسب میان آن شغل و رده‌های بالا‌ و پایین‌تر از خود نیاز دارد، اما شاید بتوان مدیریت IT را از این لحاظ دارای ویژگی خاصی دانست. روابط یک مدیر IT با مدیران هم سطح یا مافوق خود مسئله‌ای است که می‌تواند به دلیل برداشت مختلف آن‌ها از مسائل گوناگون، در مقاطع زمانی بلندمدت تحت تأثیرات منفی قرار بگیرد. یعنی با توجه به نوپا بودن صنعت IT نسبت به سایر علوم مرتبط با فعالیت اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها، بسیاری از مدیران دپارتمان‌ها و قسمت‌های دیگر آنان ضمن این‌که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با فناوری و سیستم‌های اطلا‌عاتی یا تجهیزات مربوط به آن سروکار دارند، از لحاظ نوع نگرش یا شیوه استفاده از آن، با مدیر IT آن سازمان دارای نوعی تفاوت دیدگاه می‌باشند؛ به‌خصوص در مورد پروژه‌های نرم‌افزاری!
حتماً تاکنون شنیده‌اید که مثلا‌ً سرنوشت فلا‌ن پروژهIT  به دلیل عدم توانایی نرم‌افزار در برآورده نمودن نیازهای استفاده‌کنندگان، به شکست انجامیده است.
 

 
اما زمانی که به مراحل و شیوه انجام گرفتن پروژه نگریسته می‌شود، مشخص می‌شود که دلا‌یل این شکست نه به واسطه سوء مدیریت یا عدم کفایت آنان است و نه به خاطر عدم توانایی مجریان پروژه در برآورده ساختن اهداف پروژه، بلکه در بسیاری موارد می‌توان این‌گونه نتایج نامطلوب را در سوء تفاهم یا نوعی اختلا‌ف‌نظر عمده یافت که به شکلی در مراحل اولیه پروژه به دلیل نبود نمونه قابل آزمون و اجرایی آن، در لا‌به‌لا‌ی انبوه مسائل، مستتر شده است.
 
شاید در این‌گونه موارد در بسیاری از جلساتی که قبل از آغاز یک پروژه بین مدیران سازمان و مدیریت IT برگزار می‌شود و طی آن مباحثی چون زمان انجام گرفتن پروژه، تخصیص بودجه و نیروی انسانی موردنیاز پروژه بررسی می‌شود، یک مسئله مهم کمتر مورد توجه مدیران مذکور قرار می‌گیرد و آن، تلا‌ش در جهت رسیدن به هدف و درک و تفاهم مشترک است. در این صورت، پروژه مذکور طی مهلت زمانی موردنظر، بودجه از قبل پیش‌بینی شده و تعداد نفرات لا‌زم و کافی پایان می‌یابد، اما به دلا‌یلی که ذکر شده، خروجی پروژه و نتیجه کار، برای استفاده‌کنندگان یا مشتریان آن قابل‌قبول نیست. بنابراین واضح است که سایر اهداف و فاکتورهای به اصطلا‌ح محقق‌شده پروژه مثل بودجه، زمان، مدیریت منابع و امثال آن نیز زیر سؤال می‌رود.

بهترین راهکاری که در این‌گونه موارد توصیه می‌شود، بررسی همه جانبه اهداف، امکانات و سرویس‌های نهایی (Front End) محصول پروژه از ابتدای آغاز پروژه است. می‌توان گفت که حتی مطرح شدن این‌گونه مسائل در جلسات هماهنگی و همفکری مدیران سازمان با مدیریت IT مقدم بر سایر مسائلی است که معمولا‌ً جزء حیاتی‌ترین فاکتورهای پروژه به حساب می‌آیند، اما در واقع از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردارند.

آنچه امروزه تحت عنوان تحلیل پروژه بر مبنای زبان کاربران و استفاده‌کنندگان یا همان تحلیل مفهومی
(Conceptual) مطرح می‌شود، می‌تواند منبع و آغاز مناسبی برای نیل به این مقصود باشد. هرگاه همه دست‌اندرکاران یک پروژه IT، ‌اعم از مجریان و مشتریان آن، بتوانند به یک زبان مشترک برای برقراری ارتباط دست یابند، می‌توان به برداشت یکسان و عدم اختلا‌ف‌نظر آن‌ها در محصول نهایی پروژه امید بیشتری داشت. برقراری ارتباط فکری مناسب در تمام مراحل اجرای پروژه، مهم‌ترین وظیفه یک مدیر IT است که اغلب اوقات به دلیل مشغله فنی پروژه، فراموش می‌شود.

  نظرات ()
10 ویژگی برتر مدیران موفق IT نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
هر مدیر موفق IT که می خواهد مدیریت موفقی داشته باشد، بایستی دارای یک سری ویژگی هایی باشد.بهترین مدیران و آنانی که حرفه های موفقی دارند این مهارت ها را دارا هستند و با استفاده از قابلیت هایشان می توانند تشکیلات تخصصی و شرکت هایی را که برای آنها کار می کنند را بالا ببرند.گر چه بر سر تعداد و ماهیت این ویژگی ها اختلاف نظرهایی وجود دارد اما تعدادی از آنها بسیار مهم بوده و یکی از ضروریات مدیران IT هستند.

1-توانایی ارزیابی نیازها:

همه مدیران IT نیازمندند بدانند که چطور نیازهای شرکتشان را که به وظایف تکنولوژی آنها مربوطمی شود ، ارزیابی کنند. این مهم نیست که در چه سطحی از مدیریت می باشند بلکه بایستی بدانند که نیازهای واقعی و اعمال صورت گرفته چیست تا بتوانند بر روی فعالیت های صحیح کار کنند. بسیاری از مدیران تنها در صدد ایجادو توسعه برنامه های IT هستند و برای رسیدن به اهداف وکشف موضوعات و اعمال ملموس شرکت هیچ تلاشی نمی کنند. پروش توانایی ارزیابی سریع تکنولوژی مورد نیاز حیطه تخصصی یک مدیر IT توانایی او در پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر را افزایش می دهد. ارزیابی تکنولوژی مورد نیاز در کمک به مدیران IT در جهت توسعه حرفه آنان نقش بسیار مهمی را بازی می کند.

2- توانایی خلق یک دیدگاه:

یک مدیر موفق IT برای اینکه رهبری مطلوبی داشته باشد بایستی هدف های سازمان را بشناسد و دیدگاهی را برای کارکنان خود خلق کند که نشانده این باشند که می خواهد سازمان و کارکنان در کجا قرار گیرند . این مدیران بایستی مسئولیت پذیر بوده و تیم خود را به مقصد مطلوب هدایت کنند. مدیرانی که توانایی خلق یک دیدگاه و توضیح و تفصیل ماهرانه آن به کارکنان خود را دارا هستند می توانند کارهای بسیار خوبی را به انجام رسانند چرا که کارکنانشان ار آنان پیروی می کنند. انتقال این دیدگاه نشان دهنده وجود کانونی است که کارکنان را متعهد به رساندن سازمان به مقصد مشخص شده می کند.

3- توانایی ایجاد یک برنامه:

زمانی که کارکنان دانستند که کجا می خواهند باشند، مدیران موفق می دانند که چگونه با ایجاد یک برنامه آنان را به آنجا برسانند و این به معنی انتخاب اولویت های صحیح برای موقعیتی که در آن قرار دارند و سپس ایجاد برنامه ای پر تکاپو اما دست یافتنی است. برنامه ریزی یک عنصر ضروری برای مدیرانی است که می خواهند به اهداف عالی برسند، اما بسیاری از مدیران در برنامه ریزی شکست می خورند. در عوض آنان سعی می کنند بیشتر کار انجام دهند بدون اینکه ببینند سازمانشان قادر به انجام چه کارهایی است. داشتن توانایی ایجاد برنامه ای که سازمان را به اهدافش می رساند، مدیران را در موقعیت بهتری از پاسخگویی و مسئولیت پذیری قرار می دهد.

4- توانایی ساختن یک تیم:

مدیران موفق اهمیت ساختن تیمی را که به خوبی مهارت در زمینه های مهم و حیاتی را دارد ، به خوبی می دانند. یک مدیر موفق بایستی بداند که تیمی را که در حال حاضر وجود دارد، چگونه اصلاح کرده و بهبود بخشد و البته این کار را بایستی به خوبی ایجاد یک تیم جدید انجام دهد. هر مدیر خوبی توانایی ایجاد تیمی صحیح برای انجام اموری که در حال حاضر وجود دارد و پیش بینی نیازهای آینده را دارد ، بنابراین یک چنین تیمی آماده برای تلاشها و مبارزات جدید است. مدیران قوی حرفه ای سازندگان موثر افراد حرفه ای هستند. آنها اهمیت مشاغل و سازمان های حرفه ای به عنوان ابزاری برای ایجاد تیمی قوی با توانایی اداره کردن مستقلانه را به خوبی فهمیده اند.

5- توانایی تمرکز بر منابع:

متمرکز کردن کارکنان IT ، پول و منابع تکنولوژی بر اولویت های کلیدی شرکت برای دستیابی به موفقیت ضروری است. منابع تکنولوژی بایستی بر ابتکاراتی متمرکز باشد که همگام با نیازها و اهداف شرکت است و بایستی در یک راه پربار و هزینه های قابل اجرا به کار روند. انسان های حرفه ای متفکر در هر سطحی نیازهای تمرکز قوی را تشخیص می دهند.

6- توانایی مدیریت پروژه ها:


اساس شغل یک مدیر IT این است که سازمان می تواند اولویت های پروژه را با یک شیوه قابلپیش بینی انجام دهد. هماهنگی مدیریت پروژه های قابل اجرا بایستی بخش کلیدی هر مدیری باشد که انتظار موفقیت را دارد. صرفنظر از مسیر حرفه ای یک مدیر، مهارتهای مدیریتی پروژه های قوی فرصت ها و شانس های مدیر را بالا می برد.

7- توانایی اجرای فرایند مدیریت تغییر:


تکنولوژی به دلیل طبیعتی که دارد ، نیازمند تغییرات سریع است. هر مدیر IT لازم است که بتواند چگونگی اجرای موثر تغییرات را درک کند، چه این تغییر تعویض یک کامپیوتر شخصی یا بهبود یک شبکه یکپارچه و یا ایجاد و نصب یک نرم افزار جدید باشد. شکست در مدیریت موثر تغییرات هر مدیری را فلج خواهد کرد.

8- توانایی رهبری و ایجاد انگیزه:

سازمانهای IT به مقاصد خود دست نمی یابند مگر اینکه در آنان ایجاد انگیزه شود. مدیران IT کهمی توانند سرعت حرکت قابل توجهی مبتنی بر رهبری قوی و تکنیک های انگیزشی ایجاد کنند ، همیشه موفقیت های بیشتری نسبت به آنانی که نمی توانند این کار را انجام دهند بدست می آورند . انجام کارها توسط دیگران یکی از مهارتهای کلیدی مورد نیاز هر مدیر موفقی است.

9- توانایی برقراری ارتباطات موثر:

مدیران موفق می توانند در بسیاری از سطوح متفاوت و با همه نوع افراد ارتباط برقرار کنند. موفقیت حرفه ای بستگی بسیار زیادی به مهارت های برقراری ارتباطات موثر دارد. رساندن پیام در میان کارکنان فنی به خوبی مشتریان غیر فنی ، مدیران را قادر به مدیریت انتظارات قابل اجرا می گرداند. آن دسته از مدیران ITکه به موفقیت های حرفه ای بزرگی دست می یابند، کسانی هستند که می توانند با تمامی سطوح افراد مانند کارمندان، همتا ها، مشتریان داخلی و خارجی ، فروشندگان و مدیران ارشد به خوبی ارتباط برقرار کنند.

10- توانایی بررسی و سنجش عملکرد:


تنظیم و قراردادن اهداف و توانایی سنجش پیشرفت کار برای یک مدیر IT بسیار مهم است. مدیران موفق اندازه گیری های مخصوصی دارند که به آنها و دیگران می گویند که سازمان تا چه اندازه خوب کار می کند و همچنین بازخوردهایی را تهیه می کنند که به مدیران در امر هدایت کارهایی که عملکرد سازمان را بهبود می بخشد، کمک شایانی می کند.

نوشته سهیلا سلطانیsoheila_soltani@yahoo.com
  نظرات ()
مدیریت فن آوری اطلاعات - (Information Technology Management (IT نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧

مدیریت فن آوری اطلاعات - (Information Technology Management (IT

دانشگاه ها:

این گرایش از رشته مدیریت اولین بار در سال 80 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. پس از و دانشگاه تهران، الزهرا و تربیت مدرس، در سال 84 دانشگاه شهید بهشتی نیز به جمع سایر دانشگاه های پذیرش کننده اضافه شد. در سال 85  دانشگاه زاهدان در این گرایش پذیرش نمود.

 

گرایشهای مختلف:

این رشته در 3 گرایش زیر در دانشگاه ها تدریس می شود. این گرایشها عبارتند از :

o        سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

o        مدیریت منابع اطلاعاتی

o        نظام کیفیت فراگیر

گرایش های مذکور در 20 واحد درسی مشترک بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسی است.

 

واحدهای درسی در دانشگاه:

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی بوده و دانشجو باید 14 درس دانشگاهی را بگذراند. از مجموع درسهای این رشته 4 واحد درس مدیریت پیشرفته، 4 واحد تحلیل آماری و تحقیق در عملیات و مابقی آن دروس اختصاصی این رشته در زمینه آشنایی با مباحث کامپیوتر و IT می باشند.

 

آینده شغلی:

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس کامپیوتر و IT، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و هدایت موسسات تولید کننده نرم افزار یا واحدهای نرم افزاری از سازمانهای بزرگ را خواهند داشت. متاسفانه به دلیل نبود تجربه فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار، در عمل به امور کارشناسی در واحدهای تحلیل گری سیستمها یا پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده گمارده می شوند و امور مدیریتی به آنها سپرده نمی شود. از آنجا که گرایش نظام کیفیت فراگیر از این رشته دارای دروس تخصصی متفاوت می باشد لذا این دسته از فارغ التحصیلان علاوه بر موارد فوق، شانس استخدام در واحدهای مدیریت کیفیت، سیستمها و روشها از سازمانها را نیز خواهند داشت. هم اکنون امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقطع دکترا در ایران وجود ندارد.

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب