فرنود حسني در گفت‌وگو با ايسنا:

جشنواره‌ وبلاگ‌نويسي قرآني شروع خوبي براي به تصوير كشيدن آينده‌ايمثبت براي اين حوزه است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
  ۳۰/۱۱/۸۴
سرويس: نگاهي به وبلاگ‌ها
اين روزنامه نگار و بلاگر گفت: برگزاري جشنواره‌هاي مختلف وبلاگنويسي، نشان دهنده‌ي نگرش مثبت به اين حرفه در كشور است. فرنود حسني در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با تاكيدبر اينكه برگزاري جشنواره‌هاي وبلاگ نويسي قرآني و انقلاب اسلامي ‌يك شروع خوب برايبه تصوير كشيدن آينده‌اي مثبت براي وبلاگ نويسي است، بر لزوم تقدير وحمايت از وبلاگنويسان براي تداوم اين گونه جشنواره‌ها با نظم و تبليغات بهتري اظهار اميدواري كرد.
اين فعال عرصه وبلاگ‌نويسي اظهار داشت: برگزاري
جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي وبلاگ نويسي بايد به گونه‌اي باشد كه افراد در تخصص‌ها ولايه‌هاي ديگر اين حوزه هم بتوانند فرصتي براي نشان دادن توانايي‌هاي خود داشتهباشند .
عضو هيات تحريريه ماهنامه‌ي عصر فناوري اطلاعات
گفت: با وجود آنكه وبلاگ طي اين چند ساله رشد قابل توجهي داشته است، ولي برخوردمناسبي با وبلاگ نويسان نشده و از توان بالقوه آن‌ها به طور مناسب استفاده نمي‌شود .
حسني تاكيد كرد: يك راهكار مناسب براي خارج شدن از
بن بست‌هاي رسانه‌اي و شكستن محدوديت‌ها را ابعاد ملي، چند زبانه كردن وبلاگ‌هاست .
وي افزود: ما در عصري قرار نداريم كه چارچوب‌هاي
خاصي را براي رسالت رسانه‌اي خود تعيين كنيم و امروزه متاسفانه اطلاعات مطرح شده دروبلاگ‌ها، به دليل فارسي بودن، هيچ گاه در عرصه بين‌المللي مطرح نمي‌شوند .
حسني گفت: فراتر از زبان فارسي بودن محتواي
وبلاگ‌ها منجر به افزايش اعتماد، اعتقاد و شناخت صحيح مردم دنيا از ايران و فرهنگآن و همچنين ايجاد يك رابطه غيررسمي‌بين مردم عادي كشور ما با كشورهاي ديگر مي‌شود .
اين روزنامه نگار گفت: بايد اين باور در جوانان
علاقه‌مند ايجاد شود كه وبلاگ‌ها يك فضاي آزاد براي اظهار نظر است، به طوري كه اينرسانه شخصي جنبه عمومي‌ پيدا كند .
وي گفت: در گذشته از وبلاگ به صورت فردي استفاده
مي‌شد؛ ولي امروزه بسياري به ارزش واقعي وبلاگ و تاثيرات آن پي برده‌اند.
حسني اظهار داشت: در حال حاضر وبلاگ نويسي يك شغل
نيست، بلكه مي‌تواند به طور غيرمستقيم در گسترش ارتباطات افراد جامعه و شناخت آن‌هااز مسائل تخصصي حوزه كاري خود و افزايش گروه‌هاي مرتبط فكري و شغلي موثر باشد، بهطوري كه از طريق گروه‌ها و تشكل‌هاي همفكر، به منظور تبادل نظر و رشد افكارعمومي‌در خوانندان و نويسندگان و وبلاگ‌ها تشكيل شود.
اين وبلاگ نويس ادامه داد: بايد هر يك از افراد
جامعه در حوزه وبلاگ نويسي و دركنار هم به ارايه‌ي گوشه‌اي از مسائل كه در نهايتمنجر به ايجاد مجموعه‌ي كاملي از اطلاعات شود، بپردازند و از اين طريق حضور ايراندر فضاي وب پررنگ‌تر شود .
اين روزنامه‌نگار اظهار داشت: امروزه مساله
اينترنت به عنوان يك ابررسانه و وبلاگ به عنوان يك رسانه ايجاد مي‌كند كه مخاطبانخود را جهاني فرض كنيم و با اين كار، باورها و افكار و مسائل آموزشي را به صورتمستقيم و غير مستقيم انتقال دهيم .
حسني ايجاد و رشد و وبلاگ نويسي را ناشي از
حركت‌ها و تلاش‌هاي خود جوش مردمي ‌دانست، نه حمايت دستگاه‌هاي دولتي، به طوري كههر كس براساس تخصص و تجربه خود، اخبار واطلاعات را به صورت رايگان در اختيار مردمقرار مي‌دهد .
وي گفت: دخالت دولت در زمينه‌ي وبلاگ نويسي مانع
رشد خلاقيت‌ها و افكار و تكنيك‌هاي جديد مي‌شود و ما امروز شاهد پيشرفت بخش خصوصيرا در امر نرم افزارهاي وبلاگي هستيم .
اين روزنامه نگار، وظيفه دولت در اين زمينه را
ايجاد شرايطي براي فعاليت سرويس دهندگان و كاربران وبلاگ‌ها در يك فضاي امن عنوانكرد . اين فعال وبلاگ‌نويس در رابطه با امر نظارت بروبلاگ‌ها گفت: همان‌طور كه شروع وبلاگ نويسي، امري خودجوش بود، نقد و نظارت بر اينامر نيز برعهده مردم يك فضاي مجازي است، نظارتي كه از وجود كاربرا وبلاگ‌ها سرچشمهمي‌گيرد نه از يك نهاد و سازماني كه قوانين خاصي را تحميل كند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وي يكي از ويژگي‌هاي وبلاگ را قابليت نظردهي درمطالب آن دانست و گفت: وبلاگ نويسان متاثر از نظرات همديگر هستند و از طريق بهتريننظارت بر مطالب يكديگر انجام مي‌گيرد .

کد خبر:8411-15649

/ 1 نظر / 3 بازدید
آدينه بوک

سال نو مبارک! آدينه بوک، سالي سرشار از موفقيت و سلامتي براي شما آرزو مي کند.