نشاني وب سايت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ايران

 

 

دانشگاه الزهرا                                              www.alzahra.ac.ir<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشگاه امام حسين (ع)                                      www.ihu.ac.ir      

دانشگاه امام رضا (ع                                 www.emamreza.ac.ir

دانشگاه صنعت آب و برق                                    www.pwit.ac.ir

موسسه آموزش عالي صدر المتالهين                 www.sadra.ac.ir

دانشگاه هنر                                                      www.art.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                  www.uswr.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران                                 www.iust.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي                                    www.atu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي                www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکي تهران                             www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکي ايران                              www.tums.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف                                  www.sharif.ac.ir

دانشگاه بقيه الله                                          www.bmsu.ac.ir

دانشگاه پيام نور                                             www.pnu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس                               www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم                                       www.tmu.ac.ir

دانشگاه تهران                                                 www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمي – کاربردي                      www.uact.ac.ir

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي                   www.kntu.ac.ir

دانشگاه شاهد                                         www.shahed.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي                                  www.sbu.ac.ir

دانشگاه صنعتي اميرکبير                                 www.aku.ac.ir

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

سلام پست های خوبی داری از اينکه بلاگت رو به روز نگه ميداری تشکر ميکنم خوشحال ميشم نظرت رو در مورد مطالب بلاگم بدونم. موفق باشي