آشنائي با تجارت الكترونيك و زيرساختهای آن(قسمت سوم)

اقدامات اخير سازمان ملل <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با فراگير شدن اينترنت در سطح جهان ، سازمان ملل اقدامات بسياري را در جهت بكارگيري اين تكنولوژي انجام داده است . درسال 1999 كميته راهيري (CSG)  يك يادداشت تفاهم با OASIS به امضاء‌رساندند.

مجمع OASIS  متشكل از حدود دويست كمپاني بزرگ انفورماتيكي دنيا مانند  DELL, IBM , MICROSOFT   و   ميباشد كه يك سازمان غير انتفاعي ميباشند. لذا با توجه به وجود تخصص هاي انفورماتيكي دراين سازمان و از طرف ديگر وجود تخصص هاي بازرگاني دربخش CSG  اين دوسازمان اقدام به همكاري هاي دو جانبه در جهت تدوين استانداردهاي تجارت الكترونيك نمودند وگروهي موسوم به EBXML را تشكيل دادند ومقرر گرديد ظرف  هيجده ماه اين گروه DTD هاي استاندارد را تدوين و به تصويب برسانند تا بستر مناسب جهت بهره گيري از استانداردهاي لازم درتجارت الكترونيك ايحاد گردد.

اخيراً  قائم مقام بخش CEFACT  پيشنهادي را به كميته هدايت كننده (CSG) ارائه نموده است كه براسا س آن با توجه به لزوم فعاليت هاي بيشتر درتدوين استانداردهاي XML  و ادامه پشتيباني از فعاليت هاي قبلي انجام شده EDI درجهان ، پيشنهاد كرده است تا با ادغام سه گروه كاري كد ، اديفاكت و تجزيه وتحليل مراحل كسب و كار ، يك گروه كاري جديد بنام (E-BUSINESS WORKING GROUP)

EBWG  ايجاد گردد و تحت آن نيز يك بخش مستقل بنام ارائه دهندگان خدمات پشتيباني (SUPPORT SERVICES PROVIDER)  و پنج گروه كاري ديگر درزمينه هاي مختلف فعاليت نمايند.

درادامه ضمن معرفي EDI در ايران به توضيحات بيشتري پيرامون ساختار شوراي آسيا و اقيانوسيه مركز  UN/ CEFACT  و گروه هاي كاري آن پرداخته ميشود.

EDI  درايران

وزارت بازرگاني بعنوان دست اندر كار مسائل مربوط به تجارت خارجي و EDI  دركشور از سال 1373 فعاليت هائي را آغاز نموده است وشبكه اطلاع رساني كه شبكه اي براساس BBS  ميباشد متعاقباً شبكه نقطه تجاري ايران را ارائه نموده است  (TRADE POINT)  توسط سازمان ملل متحد پيشنهاد ومورد حمايت قرارگرفته است و مي بايد داراي سه مشخصه بشرح زير باشد :

1-         داراي مركز اطلاع رساني تجاري (TRADE INFORMATION CENTER)

2-          مركز تسهيلات تجاري (TRADE  FACILITAION  CENTER)

3-     G . T. P . NET

 

ساختار “ شوراي تسهيل تجاري و الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “   

جلسات “ شوراي تسهيل تجاري و تجارت الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “ كه هر شش ماه يكبار دريكي از كشورهاي عضو تشكيل مي شود ، مركب از اجلاس عمومي و نيز نشست هاي گروه هاي كاري تخصصي است .

گروه هاي كاري تخصصي “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “  كه هريك تصدي بررسي ،‌ تائيد  وبسط پيام هاي استاندارد اديفاكت در زمينه هاي گوناگون عمليات تجاري را برعهده دارند ، به قرار زير مي باشند:‌

 

1-       گروه كاري آگاه ساز ي و آموزش

AWARENESS & EDUCATION WORKING GROUP (AEG)

 

2-        گروه كاري ارزيابي فني پيام هاي اديفاكت

TECHNICAL ASSESSMENT GROUP (GAG)

 

3-    گروه كاري زبان XML براي مبادله الكترونيكي داده ها

XML  &  EDI WORKING GROUP (XMLWG)

 

4-           گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد خريد

PURCHASING WORKING GROUP (PWG)

 

 

5-    گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد گمركي

CUSTOMS WORKING GROUP (CWG)

 

6-    گروه كاري بررسي پيام هاي استانداردمالي

FINANCIAL WORKING GROUP (FWG)

 

7-    گروه كاري بررسي امور حقوقي

 

8-       گروه كاري بررسي امور ايمني وحفاظت گردش الكترونيكي اطلاعات

SECURITY WORKING GROUP (SWG)

 

9-        گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد ترابري و حمل ونقل

 TRANSPORT WORKING GROUP (TWG)

 

10-    گروه كاري بررسي امور مربوط به حفاظت محيط زيست

ENVIRONMENT PROTECTION WORKING GROUP ( EPG)

 

 

هيات نمايندگي وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در يازدهمين  اجلاس AFACT  (مالزي آبان ماه 1374  )  حضور پيدا كرد ومتعاقباً‌ در دوازدهمين اجلاس عمومي آن ( فيليپين خرداد 1375) ، بعنوان تنها كشور غرب آسيا ، رسماً  عضويت آن سازمان را احراز نمود.

ساختار تشكيلاتي “ كميته ملي اديفاكت ايران “

“ كميته ملي اديفاكت ايران “  كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه ( AFACT) “ را برعهده دارد درمردادماه 1379  با مشاركت ديگر وزارت خانه ها وموسسات ذيربط درمعاونت برنامه ريزي واطلاع رساني وزارت بازرگاني و چارچوب تشكيلاتي وموسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تاسسي شد هر يك از وزارت خانه ها ،‌سازمان ها وموسسات دولتي ،‌با توجه به حيطه كار تخصصي خود ، مسئوليت يا عضويت يكي از گروه هاي كاري موجود در “ كميته ملي اديفاكت ايران “  را عهده دار مي باشند.

گروه كاري آگاه سازي و آموزش  ( AEG)

فعاليت هاي اين گروه كاري عمدتاً‌ مربوط به گسترش ف

/ 1 نظر / 9 بازدید
عليرضا

سلام آقاي حسني . اگه امكان داره براتون آرشيوتون رو براساس موضوعات مقالات سورت كنيد . چون بر اساس تاريخ سخت مطلبي رو بشه پيدا كرد. خسته نباشيد.