نگاهي به پيشرفتهاي بانک کشاورزي در زمينه بانکداري الکترونيک( E-Banking )

نوشته شده توسط: فرنود حسني               تماس با سردبير:Manager_ict@yahoo.com            تاريخ ارسال:28 بهمن 1383
  
توسعه ICT آثار وتبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي جوامع بهره بردار از اين فناوريها گذاشته است. تجارت نوين نيازمند ابزارها و زير ساختهاي مناسبي براي گسترش فرآيند هاي اقتصادي است. يکي از مهمترين شاخص هاي مراودات تجاري بانک ها هستند . بانکها با برقراري ارتباطات تنگاتنگ و نزديک با مردم نقشي کليدي را در عرصه تجارت بازي مي کنند و به همين دليل خميشه در تلاش هستند براي پيشي گرفتن از رقبا خدمات خود را در ابعاد کمي و کيفي گسترش دهند. ورود بانکها به عرصه بزرگ ICT اين امکان را براي آنها فراهم آورد تا جهش هاي چشمگيري براي ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي هر روز شيوه هاي جديد تري را به مشريان خود معرفي ميکنند تا مشتري سريعتر و بهتر از گذشته خدمات مورد نيازش را دريافت کند. در و اقع فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به بانکها در رسيدن به شعار هميشگي مشتري محوري کمک بزرگي کردند.

اتوماسيون سيستم هاي بانکي در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشريان به بانک ها اين فرصت را داد که ضمن ارائه خدمات مطلوب تر اعتماد مشتريان را به استفاده از سيستم هاي الکترونيکي بانکداري افزايش يابد.
 در اينبين بانکهاي کشور ما نيز از قافله عقب نماندند و با شناخت مناسب ظرفيتها و نيازهايمردم اقدام به اشاعه و گسترش سيستمهاي الکترونيکي بانکداري کردند و در اين عرصه نيزرقابت قابل توجهي را براي جذب هرچه بيشتر مشتريان آغاز نموده اند. بانک کشاورزي بهعنوان يکي از بانکهايي است که توجه خاصي با مسئله بانکداري الکترونيکي دارد و دراين بين کليه نيروها و توانمنديهاي خود را صرف گسترش و بهينه سازي خدمات خود مبتنيبر سيتم هاي نوين بانکداري الکترونيکي کرده است. در آستانه نمايشگاه با نکداري در محل دائمي نمايشگاه هاي تهران سعس مي کنيمبا روند مکانيزاسيون در بانک کشاورزي آشنا شويم.      روند توسعه بانکداري الکترونيکي در سال 1382 با جديت و تلاش خوبي پي گيريشده است و تا کنون قريب به هزار و پانصد شعبه مجهز به وسائل و نرم افزارهاي لازمبراي ارده خدمات ماشيني و با کيفيت بهتر به مشريان شده اند همچنين با گسترش کاربردسيستم هاي تلفنبانک تعداد شعبي که مجهز به اين سيستم که خدمات اطالع رساني خود کاردر مورد حسابهاي مختلف را از طريق تلفن و نمابر به مشتريان ارائه مي کند به حدودهزار شعبه رسيده است.
    
يکي از مهترين طرحهاي اجراشده در بانک کشاورزي در زمينه رسيده به بانکداري الکترونيکي طرح جامع نظام مدرنبانکداري مهر است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از ابتداي سال 1379 بانککشاورزي با توجه به ضرورت ارتقا خدمات بانکي و ارائه تسهيلات و امکانات بيشتر بهمشتريان ضمن بررسي نيازها اقدام به تعيين طرحي براي يکپاچه سازي طرح جامع نظام مدرنبانکداري با نام اختصاري مهر يا به عبارت ديگر مديريت هوشمن رايانه اي کرد. هماکنون بر نامه هاي لازم جهت گسترش دستگاههاي خود پرداز اين طرح تا سطح 1700 شعبه درحال انجام است همچنين سيستم مهر خدمات مربوط به حساب جاري متمرکز مهررا در سطح بيشاز 900 شعبه سراسر کشور به صورت online انجام مي دهد و طبق برنامه هاي تعيين شدهتعداد کاربران کارتهاي مهر از مرز 200 هزار نفر نيز گذشته است.

بانک کشاورزي با تجهيز شعب خود به سيستم مهر توانسته استمشارکت مناسبي نيز در طرح شتاب يا همان شبکه بين بانکي داشته باشد که امکان استفادههمزمان از کارتهاي اعتباري اين بانک را در شعب خود پرداز بانک صادرات، توسعه صادراتو سامان فراهم اورده است.

يکي از جديدترين طرحهاي بانک کشاورزي استفاده از سيستم هايSMS است که از اين طريق به کاربران خود امکانمي دهد تا به وسيله دستگاه تلفن همراه خود در روز دو مرتبه موجودي حساب هاي خود رابررسي کنند و گزارش هاي لازمه را دريافت کنند.

ازديگر طرحهاي اين بانک راه اندازي اينترانت دو زبانه با آدرسwww.agri-bank.com استکه در اين شبکه اطلاعات گسترده اي در خصوص خدمات، اطلاعات سازماني، آيين نامه ها وبخش نامه ها، گزارش عملکرد، سامانه پيام بانک با اکان دريافت پيشنهادات و نظراتمشتريان و ارتباط با مدير و ارسال پيام از طريق شبکه فراهم شده است.

 يکي از مهترين طرحهايي که در سال 1382 از طريق بانک کشاورزيبه انجام خواهد رسيد که در واقع يکي از حياتي ترين نيازهاي روند توسعه تجارتالکترونيک است ايجاد کارتهاي اعتباري است. بانک کشاورزي در اين زمينه با سه نوعکارت اعتباري خدمات خود را ارائه مي کند. کارتطلايي يا GOLDEN CARD که اعتباري بالغ برده ميليون ريال را در اختيار کاربران خودمي گذارد.

کارت سيمين يا SILVER CARD که اعتباريبالغ بر پنج ميليون ريال را در اختيار کاربر قرار مي دهد. و کارت سبز (معمولي) کهاعتباري بالغ بر سه ميليون ريال را براي کابر فراهم مي کند.

بانک کشاورزي در صدد راه اندازي سيستم ارسال صورتحسابمشتريان از طريق پست الکترونيکي مي باشد.
    
شايديکي از قوي ترين و مهترين فعاليتهاي بانک کشاورزي را بتوان راه اندازي مر کز ارتباطسبزcall center ، عنوان کرد اين مرکز که به صورت 24 ساعته فعال است از طريقکارشناسان خود مشاوره و راهنمايي لازم را در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد.
از ديگر خدمات پيش بيني شده در سامانه پيام بانک مي توان به موارد زير اشارهکرد:
1)
سيستم پرسش و پاسخ(سامانه ارتباط مشتريان): براي ارتباط بي واسطه وشبانه روزي مديران بانک با مشتريان و همکاران
2)
سيستم خدمات اطلاع رساني (اطلاعرساني مکتوب از طريق دورنگار): برايدريافت اطلاعات به صورت مکتوب در مورد اطلاعاتشعب و طرح هاي بانک.
3)
سيستم اطلاع رساني شعب: براي دسترسي سريع به شماره تلفنيک يا چند شعبه
4)
سيتم ارز گويا: براي اطلاع يافتن از نرخ ارزتوافقي
5)
سيستم ارتباط با مدير (سيستم پست صوتي)

    
با اين توضيحات بايد خاطر نشان کرد که در نظام هاي بانکداري الکترونيکي توجهجدي و مهمي در آموزش به کارکنان و انتقال اطلاعات کاربردي به مشتريان مي شود. ازهمين روست که بايد اصل اول براي توسعه و ترويج نظام هاي بانکي مبتني بر سيستم هايالکترونيکي را مشتري مداري عنوان کنيم. اميد است برنامه ريزي ها و طرحهاي مورد توجهاز جانب مسئولان بانک کشاورزي بتواند تاثير مثبتي بر روند توسعه و کاربري بانکداريالکترونيک در بين مردم داشته باشد چرا که توجه و اقبال عمومي به استفاده از اينابزار در نهايت به رشد و توسعه نظام هاي اقتصادي کشورعلي الخصوص بخش کشاورزي کهبدون شک نقش عمده اي در دست يابي به توسه پايدار دارد خواهد انجاميد. در گزارش هايبعدي ساير بانکها را از نظر سيستم هاي E-banking مورد بررسي قرار خواهيم داد.                                                                                                                                             

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه یلان

با سلام خوشحال می باشم که یکی از افراد ی هستم که در این بانک حساب دارم. با توجه به اینکه در این بانک متناسب با سن و موقیعت افراد مختلف کارتهای الکترونیکی مختلفی تهیه گردیده است.