جديدترين آمار تعداد کاربران اينترنت در ايران

بر اساس جدیدترین آمار، وضعیت شبکه دیتای کشور که از سوی شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) منتشر شد، تعداد کاربران اینترنت در داخل کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری به 11 میلیون 260 هزار نفر رسید.
port01.jpg
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره توسط شرکت فناوری اطلاعات در تیرماه سال گذشته 7 میلیون و 350 هزار کاربر در کشور به ثبت رسیده اند.

بر اساس این گزارش هم‌چنین میزان پهنای باند IP مصرفی در سال های 80 تا بهمن سال گذشته معادل قریب به 7/1 گیگابایت برآورد شده است.

port1.jpg

دیتا و برنامه پنج ساله چهارم


اما آن‌چه که در برنامه پنج ساله چهارم برای توسعه شبکه دیتای کشور پيش بينی و هدف گذاری شده به این شرح است.
بر این اساس ضريب نفوذ كاربران اينترنت 30درصد (معادل 22042847 نفر ) و ضريب نفوذ كاربران ديتا نیز 43درصد (معادل31594747 نفر) پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش افزايش تعداد 22 ميليون كاربر اينترنت در برنامه پنج ساله چهارم و نحوه دسترسی ایشان به شبکه جهانی اینترنت نیز به این شرح خواهد بود.

1- 25درصدکاربران (5584390نفر) از طريق PAP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.
2- 2 – 75درصداز کاربران (16458457 نفر) از طريق ISP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.

port12.jpg
پورت های پر سرعت


بر اساس برنامه ریزی ها تا پايان برنامه پنج ساله چهارم تعداد پورت های پرسرعت به یک میلیون و 500 هزار پورت خواهد رسید.

بر این اساس تعداد یک میلیون و 240 هزار و 975 پورت در برنامه چهارم بر عهده بخش خصوصي(PAPها) گذاشته شده است.


هم‌چنین تعداد 275 هزار و 254 پورت توسط استان ها به این شرح انجام می پذیرد:
1- تعداد 262,147 پورت مورد نياز برای مشترکان متوسط
2- تعداد 13,107 پورت مورد نياز برای مشترکان بزرگ

port123.jpg

مسدود سازی 54 هزار خط

اما بر اساس آمار شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت تعداد 53 هزار و 999 خط تلفن که در زمينه فعاليت های غير مجاز تلفن خارج از کشور Termination فعاليت داشتند از تاريخ 1/10/82 شناسايی و مسدود کرد.

بر این اساس هم‌چنین حجم ترافيک وارده در انتهای سال 83 به نسبت سال 82 قریب به 163 ميليون دقيقه افزايش داشته است.

تعداد مجوزهای صادره به بخش خصوصی

بر اساس این گزارش تعداد مجوزهای صادره به بخش خصوصی تا انتهاي سال 84 به این شرح اعلام شد.نحوه محاسبه تعداد كاربران اينترنت


نحوه محاسبه تعداد کاربران اینترنت در ایران همواره از جمله مواردی است که برای بسیاری نا مشخص بوده است. اما شرکت فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش عملکرد خود نحوه محاسبه تعدا کاربران را به این شرح اعلام کرده است.

port1234.jpg
منبع: بزرگراه فناوري

/ 0 نظر / 3 بازدید