تشريح جزييات و تسهيلات جديد دوره‌هاي فراگيردانشگاه پيام‌نور

رييس دانشگاه پيام‌نورخبرداد: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آغاز ثبت‌نام دوره‌هاي فراگير ازشنبه/حذف شرطميانگين وزني دانشپذيري
رييس دانشگاه پيام نور اعلام كرد: ثبت‌نام
دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي دانشگاه از روز شنبه 19 فروردين ماه در 270 مركزدانشگاه پيام آغاز مي‌شود. دكتر عليرضا علياحمدي، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي‌آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران،افزود: ثبت‌نام دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور نيز از هفته چهارمفروردين ماه در كشور آغاز مي‌شود. وي گفت: آزمون نيمسال دانشپذيري دوره‌هايفراگير دانشگاه پيام‌نور در مرداد ماه سال جاري برگزار مي‌شود. وي با اشاره به اعمال تغييرات و ايجاد تسهيلاتي دراين دوره از دوره‌هاي فراگير، گفت: امسال براي نخستين بار دارندگان ديپلم متوسطهنظام جديد و يا ديپلم فني و حرفه‌اي و كاردانش نيز مي‌توانند در دوره‌هاي فراگيرمقطع كارشناسي شركت كنند. وي تسهيلات ايجاد شده در اين دوره را ايجادرشته‌هاي جديد و امكان حضور مستقيم داوطلبانه در كلاسهاي درس بيان كرد.

حذف شرط ميانگين وزنيدانشپذيري

دكتر علي‌احمدي با اشاره به تغيير در چگونگي اعمالمعدل در پذيرش داوطلبان دوره‌هاي فراگير، گفت: معدل دوره پيش دانشگاهي و ديپلمداوطلبان تنها در صورتي كه تاثير مثبت در آزمون داشته باشد، اعمال مي‌شود. وي در ادامه افزود: شرط ميانگين وزني با تصويبوزارت علوم حذف شده است و همچنين تسهيلاتي براي پذيرش كاركنان دانشگاه و وزارت علومبراي ادامه تحصيل در اين دانشگاه فراهم شده است. به گفته دكتر علي احمدي، تعداد شهرها براي پذيرشدانشجوي فراگير افزايش يافته است و همچنين از امسال مركز تهران نيز مجددا دردوره‌هاي فراگير دانشجو مي‌پذيرد. وي همچنين گفت: امكان قرارداد با دستگاه‌هاياجرايي براي اجراي دوره‌هاي فراگير در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و با استفادهاز امكانات خودشان در شرايط خاص فراهم شده است. رييس دانشگاه پيام‌نور در خاتمه اظهار داشت: امسالبراي جلوگيري از خطا و اشكالات احتمالي سؤالات قرار است قبل از تصحيح پاسخنامهداوطلبان، ايراد و اشكالات پاسخنامه‌ها توسط گروه‌هاي علمي دانشگاه بررسي و باتوافق سازمان سنجش اصلاح ‌شود.

ادامه ثبت‌نام دوره‌هاي فراگير تا 7ارديبهشت/ برگزاري آزمون دوره‌هاي فراگير درمرداد ماه

معاون سنجش و دانشجويي دانشگاه پيام نورنيز اعلام كرد: ثبت‌نام دوره‌هاي كارشناسي دانشگاه تا هفتم ارديبهشت ماه در كليهمراكز دانشگاه ادامه دارد. دكتر ابوالفضل فراهاني در گفت‌وگو باخبرنگار صنفي‌آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، گفت: آزمون دوره هاي فراگير مردادماه سال جاري برگزار مي‌شود. وي با بيان اينكه در آيين‌نامه پذيرش به شيوهفراگير اصلاحات اساسي صورت گرفته است، گفت: اين اصلاحات در جهت ايجاد فرصت‌هايمناسب تر براي علاقه مندان به تحصيل است. وي اظهار داشت: چند رشته جديد از جمله مهندسيكامپيوتر، مهندسي صنايع، تربيت بدني، تاريخ و آموزش زبان انگليسي به مجموعهرشته‌هاي فراگير در مقطع كارشناسي اضافه شده است. دكتر فراهاني در پايان خاطر نشان كرد: ادامه تحصيلاز طريق دوره‌هاي فراگير پيام نور با اصلاحات انجام شده نسبت به گذشته سخت تر خواهدبود.

/ 0 نظر / 4 بازدید