سواد فناوري گلوگاه توسعه پايدار

نوشته شده توسط: مهندس محمدرضا ميرزااميني                    تاريخ ارسال:۵ مرداد ۱۳۸۴
اشاره :هنگامي كه پژوهشگري به نام بورك به كشف مفهوم سواد فناوري در آمريكا نايل شد، اظهار داشت "هرگز اين همه انسان درباره فناوري تا اين حد نادان نبوده‌اند!". او اين وضع را فاجعه‌آميز مي‌دانست و بر اين اعتقاد بود كه ديگر نمي‌توانيم نسل جديدي از افراد بي‌سواد در فناوري تربيت كنيم. بنابراين، روش‌هاي آموزش فناوري در مدارس، دانشگاهها و حتي در محيط‌هاي كار بايد اساساً دگرگون شود.


مقدمه:در قرن هجدهم، انسان با يك فاجعه بزرگ روبرو بود. "قدرت زمين" پاسخگوي نيازهاي سيل عظيم جمعيت در حال رشد جهان نبود. عليرغم پيشرفت‌هاي روزافزون علوم طبيعي ـ كه نتيجه آن كاهش مرگ و مير انسان‌ها بود ـ بسياري از انديشمندان آن دوره، آينده تاريكي را براي نسل انسان پيش‌بيني مي‌كردند. اما به ناگاه فناوري و انقلاب صنعتي به فرياد انسان رسيد و او را از مخمصه كمبود منابع طبيعي و معضل بيكاري رهانيد. امروز با گذشت دو قرن و بروز پيشرفت‌هاي عظيم و پرشتاب علم و فناوري، انسان مجددا" با مشكلات فراواني روبروست. بعضي از اين مشكلات همانند مشكلات گذشته هستند...

                                                         متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 8 بازدید