آغاز به کار آزمایشی شبکه اجتماعی کسب و کار ایران

نخستین شبکه اجتماعی کسب و کار ایران با نام Vivanface فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی ویوان فیس, این شبکه اجتماعی با رویکرد توسعه کسب و کار در سازمان های ایرانی و افزایش ارتباطات حرفه ای متخصصان و مدیران در تمامی حوزه های تخصصی راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش ویوان فیس با امکانات و بسترهای مختلف فنی آماده بهره برداری کلیه مدیران و کارشناسان جهت مذاکرات و ارتباطات کسب و کار است.

این گزارش حاکی است توسعه دهندگان این شبکه اجتماعی با بررسی مدل ها و شیوه های استفاده شده در سایر شبکه های اجتماعی تلاش کرده اند زمینه کارکردی سایت رابه سمت بهره برداری های حرفه ای و تجاری سوق دهند تا در این بستر علمی و کاربردی زمینه توسعه روابط تجاری افراد و سازمان ها فراهم آید.

عضویت در این سایت برای تمامی مدیران و متخصصان رایگان خواهد بود. علاقه مندان برای ورود به سایت می توانند از نشانی www.vivanface.com  استفاده کنند.

/ 0 نظر / 44 بازدید