/ 3 نظر / 5 بازدید
samira

سلام دوست من . من برای تجارت الکترونيک برنامه هايی داشتم که متاسفانه يار همراه برای خودم پيدا نکردم . شاید دلیل اصلی آن عدم آشنایی من با وب و مردان آی تی با بیزینس بوده است . يکی از دلايل هم اين بود که کار دوم و سوم من بود

arman

سلام دوست من . من برای تجارت الکترونيک برنامه هايی داشتم که متاسفانه يار همراه برای خودم پيدا نکردم . شاید دلیل اصلی آن عدم آشنایی من با وب و مردان آی تی با بیزینس بوده است . يکی از دلايل هم اين بود که کار دوم و سوم من بود راستی نام قبلی را میتوانی پاک کنی

arman

سلام دوست من . من برای تجارت الکترونيک برنامه هايی داشتم که متاسفانه همراه مناسبی که بزرگ بیندیشد و همراه باشد برای خودم پيدا نکردم . شاید دلیل اصلی آن عدم آشنایی من با وب و مردان آی تی با بیزینس بوده است . يکی از دلايل هم اين بود که این موضوع کار دوم و سوم من بود .