تجارت الكترونيكي

سخنراني پروفسور سوميتا، موسسه علوم سياسي و برنامه‌ريزي دانشگاه        تاريخ ارسال ۸ مرداد ۱۳۸۴ 

نقش اساسى اينترنت درهمه جاى دنيا يكى است ولى وقتى سيستم به عنوان بخشى از سيستم اجتماعى به كارگرفته مى‌شود، بطوركلى متفاوت است. درك اين موضوع بسيارحائز اهميت است. به ياد داشته باشيد تكيه امروز ما برروى تحليل مقايسه‌اى كسب و كار الكترونيكى بين كشورهاى آمريكا و ژاپن است يعنى اينكه چگونه فعاليتهاى كسب و كار الكترونيكى اين دو كشور با يكديگر متفاوت است.
قبل از هرچيز، اجازه دهيد از پتانسيل اينترنت بگوييم. امروزه اينترنت تغييرات زيربنايى قابل توجهى در چگونگى انجام بسيارى از كارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خريد وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جريان كارها را ساماندهى مى‌كنيم. اينترنت سرعت فرآيندها را افزايش داده و مرزهاى جغرافيايى را درهم نورديده است و بويژه در انتظارات مصرف‌كننده كه نقش عمده‌اى درخرده فروشيها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزينه هاى جست وجوى اطلاعات ازطريق اينترنت تقريباً به صفر رسيده و بنابراين اگر بخواهيد چيزهاى معمولى را بفروشيد، اين خريدار است كه هميشه برنده خواهد بود                                                                                                                                       .
                                                          متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 3 بازدید