نورروز ایرانی شادباش باد

سال 1388

سال بازگشت به هویت ایرانی و پاسداشت تاریخ کهن ایران

شادباش باد.

روزی نو خواهد شکفت و نوروز خواهد شد, بار دیگر جشن خواهیم گرفت و مسرور خواهیم شد. فقیر و غنی, ضعیف و توانمند, همه و همه بر گرد سفره سبز و پر برکت هفت سین جمع خواهیم شد و شادمان از سور چهارشنبه سوری با دو زانوی ادب در حضور گران قدر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پدران و مادران خواهیم نشست و کام جان با شکر سخن ایشان شیرین خواهیم ساخت.

نوروز گاه تجدید مهربانی ها و تمدید دوستی ها و ستایش نیکی ها و ذکر خوبی هاست, لحظه ای است برای رستن و اندیشیدن و آنی برای خواستن و دوباره بودن است.

در آستانه نوروز باستانی که زیباترین نماد ملی است و نشانی و قدمتی به ژرفای تاریخ و هویت فرهنگی ایران دارد صمیمانه ترین شادباش ها و دوردهایم را نثار جان و دل همه فارسی زبانان و ایرانیان می نمایم و از خداوند هستی بخش طلب امید بسیار و توان فراوان برای ایشان دارم که بر جد و جهدشان بی افزاید و آنها را برای آغاز مبارزه با روزگار در زمان های پیش رو آماده سازد.

از خداوند می خواهم در سال جدید دلهای ایرانیان را به نور شادی روشن گرداند لبهایشان را به زیبایی خنده آغشته گرداند, چشم امیدشان را بیناتر گرداند, زبانشان را به گفتن حق روان سازد و اندیشه اشان را خیر و خوبی ها هدایت کند و سفره اشان را پر برکت و رنگین و گسترده نماید.

از ذات پاکش می خواهیم که یارمان باشد تا زبان جز به نیکی و حق نگشاییم, اندیشه جز به نیکی نکنیم و عمل جز به خوبی انجام ندهیم.

هم وطنان و هم دلان ایرانی, آنچه امروز مایه افتخار و اتحاد و تعامل ما از هر کیش, قوم و آیین و مذهب و دین و شهر و زبان و رنگ و مرامی است هویت و بن مایه تاریخی ماست که بر پایه ای مستحکم از فرهنگ ایرانی استوار است.

امروز آیین ها و رسوم ایرانی به عنوان نهاد یکدلی و باورهای مشترک همچون حلقه ای از نور ما را به گرد خود جمع کرده اند همچنین میراث بزرگی از نام ها و آثار فرهنگی و باستانی امروز برای ما به ارث مانده است که رشک تمام دنیا را برانگیخته است و با نابخردی های داخلی و هجمه های خارجی در حال نابودی است و تنها هدف آن تخدیر و تخریب ساختار هویتی و نقطه مشترک اتحاد و انسجام ایرانیان است.

باور ایرانیان بر سه اصل گفتار نیک, پندار نیک و کردار نیک استوار بوده و بی شک بازگشت به این سه اصل بنیادین انسانی می تواند زمینه اتحاد و انسجام را برای پاسداشت هویت و تاریخ کهن ایرانی و پارسی را فراهم کند.

با افتخار و به نام یزدان پاک سال 1388 را سال بازگشت به هویت ایرانی و پاسداشت تاریخ کهن ایران اعلام می کنم و از خداوند می خواهم که ما را در این راه پرتوان, مقام و پیروز گرداند.

 

به امید پایان زمستان

سربلند و جاودانه نام ایران

فرنود حسنی

 

/ 6 نظر / 26 بازدید
ناصربزرگمهر

رازآشکارزایش هرساله بهار آموختنی اسث. می آموزد که عمر ومقام رفتنی است. جاری آب و باد وخاک است. آ نچه می ماند،مهراست ومهربانی. آنچه شکوه می افزاید،عشق است وعشق ورزی. آنچه تاریخ می سازد،یاد است وخاطره. مهرتان ،یادتان ،نوشته ها وپیام ها یتان همیشه بامن است. طلوع بهار ،غروب غم همگان و شماباد. پوزش من برای عد م همراهی د ر طول زمان بپذیرید. همیشه خواننده یادداشت های شماهستم،اما پاسخگو نیستم،ببخشید. سلام من همراه بهترین آرزوهابدرقه راه شماو قلم شماباد.

حسن

farsi ast be name khda ba manteq va aql .shoma cheqadr etelaat da moorede irane kohan darid lotfan ketabhai ostad poorpiran ra mootale konid badan mifahmin .adambaid nazarate digaran ra mooredem barasi qarar bede .man hta bishtar az shoma iran ra doost daram.

جواد

آقای فرنود حسنی شما چیکاره مملکت هستید که برای سال اسم تعیین می کنید؟ اندازه خود را بشناسیم.

مرگ

جواد راست میگه [نیشخند] به روز کن این بی صاحابو[ماچ]

ندارم

به امید دیدار