شهر الکترونيکي، سر چهار راه استانبول

فرنود حسني

اگر بر حسب اتفاق گذر شما به چهارراه استانبول معروف افتاد و مجبور شديد براي مدتي توقف کنيد تا به کارهاي خود رسيدگي کنيد به خاطر داشته باشيد درست سر اين چهارراه تابلوييي وجود دارد که راهنماي پارکينگ هاي اطراف است. تا اينجاي کار که نبايد زياد مهم باشد اما نکته اينجاست که اين تابلوها در قسمت شمارشگر الکترونيکي هستند و متصل به سيستم ورود و خروج تمامي پارکينگ هاي اطراف، بنابراين به صورت لحظه اي گزارش ظرفيت خالي پارکينگ را به خودروهاي داخل خيابان مي دهند و اين امکان را فراهم مي آورند تا خودروها بتوانند مسير خود را براي يافتن پارکينگ نزديک و داراي ظرفيت خالي انتخاب نمايند. نمي دانم سازماني که باني نصب اين تابلوها بوده کجاست اما به واقع در حد خود، کاري ارزنده و مفيد است که مي تواند به طور نامحسوسي در مديريت ترافيک منطقه دوازده شهر تهران موثر باشد. اين تابلوها از مظاهر کاربردي شهر الکترونيکي محسوب مي شود.

بحث توسعه شهرهاي الکترونيکي در ايران از حدود چهار، پنج سال پيش به راه افتاد و طرح هايي مقطعي و محدود در تهران، کيش و مشهد ارائه شد و البته هيچگاه به مرحله اجرا و کاربري نرسيد. شايد بزرگترين و مهمترين مشکلي که در ياددآوري کلمه شهر به ذهن متبادر مي شود بحث جمعيت زياد، شلوغي، ترافيک و معضلاتي از اين دست است و بزرگترين هدف براي توسعه شهرهاي الکترونيکي نيز حذف مشکلات و معضلات ساختار شهري و اجتماع با توجه به دو جنبه توسعه "اطلاع رساني" و "خدمات رساني" در بستر فناوري اطلاعات است. آنچه در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در شهرهاي ما مي گذرد بسيار ضعيف، نامنظم، بدون پيوستگي با ساير فعاليت ها و ناکارآمد است و به همين دليل در ساختار شهري و مديريت امور شهري با مشکلات فراواني مواجه هستيم. ترافيک بسيار زياد، سردرگمي مردم براي يافتن اطلاعات مورد نياز، دوباره کاري ها، کاغذبازي و... همه از نتايج ضعف در عدم بهره برداري درست از ابزارهاي اطلاع رساني و در نهايت خدمات رساني شهري است. با ايجاد شهر الکترونيک که کانون مجازي آن وب سايت شهر الکترونيک خواهد بود از بسياري رفت و آمدهاي غيرضروري جلوگيري مي‌شود در نتيجه شهر از ترافيک کمتر و هواي پاکيزه‌تري برخوردار است و نيز هزينه‌هاي مصرف زياد بنزين کاهش يافته و منافع اقتصادي زيادي براي شهروندان به وجود مي‌آيد. بارها پيش آمده که مجبور شويم فقط به خاطر پرسيدن يک سوال از اداره اي از يک سوي شهر به سوي ديگر برويم و با اين کار هم وقت و هزينه خود را صرف کرده ايم و هم به ترافيک شهر افزوده ايم.

از سوي ديگر اگر اطلاع رساني دقيقي به مردم شود و آنها از حقوق و حدود خود آگاه شوند بسياري از مشکلات ناشي از عدم آگاهي عمومي خود به خود حل مي شود. نظير گسترش فرهنگ خاموش کردن خودرو پشت چراغ قرمز از زماني که چراغ هاي راهنمايي مجهز به شماره انداز معکوس شدند.

همچنين نبايد از توجه دور ساخت که آموزش و اشاعه فرهنگ در ميان عموم به وسيله سيستم اطلاع رساني يکپارچه و جامع بسيار  اسان تر خواهد بود.

با اين توضيحات بايد گفت که طراحي استراتژي هاي شهر الکترونيک  در دو محور اطلاع رساني و خدمات رساني الکترونيکي امري است که نياز به مطالعه، نياز سنجي و اجراي آزمون در منطقه هاي پايلوت دارد تا به صورت يک فرهنگ مورد پذيرش قرار گيرد. بنابراين در گزينش ابزارهاي نرم افزاري و امکانات سخت افزاري مديريت سامانه هاي اطلاع رساني و خدمات شهري بايد نگاهي جامع و آينده نگرانه را بر اساس نيازهاي جامعه داشت تا بتوان ارتباط معنايي مناسبي بين هر يک از زيرسيستمهايي که قرار است در طول زمان به سيستم کلان شهري متصل شود برقرار کرد. به عنوان نمونه استانداردهايي که وب سايت هاي شهري براي اطلاع رساني به مردم شهرهاي مختلف يا همان شهر بايد رعايت کنند و يا انواع کيوسک هاي اطلاع رساني و شرايط و استاندارهاي فني و محتوايي آنها از جمله موارد قابل توجه هستند.

با چنين نگرشي مي توان به راحتي ساير مشکلات و معضلات را همچون کاري که سيستم اطلاع رساني پارکينگ ها در چهارراه استانبول مي کند حل کرد و به طور محسوس و قابل توجهي باعث آموزش و فرهنگ سازي در ميان مردم شد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
IT84s

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز به...: http://it84s.blogfa.com/post-87.aspx