آشنائي با تجارت الكترونيك و زيرساختهای آن(قسمت دوم)

خصوصيات TCP/IP   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پروتكل TCP/IP خصوصيات مهم وبسياري را شامل مي گردد كه برخي از آنها به شرح ذيل است :

      -           آدرس دهي منطقي

-           مسيريابي

-            سرويس نام گذاري

-            بررسي خطا وكنترل جريان

-            پشتيباني كاربردها

دريك شبكه با پروتكل TCP/IP ، دستگاه هائي نظير SERVER ها ،‌CLIENT ها و نيز تجهيزات سخت افزاري همانند ROUTER ها و GATEWAY ها ، داراي يك آدرس منحصر بفرد هستند.

هرآدرس IP يك آدرس 32 بيتي است كه نمايش آن بصورت دهدهي با مميز شناور ميباشد واز دوقسمت تشكيل ميشود.

        الف ID  شبكه (NET ID)

ب‌-     ID همزمان ( HOST ID)

مسيريابي  

مسيرياب ROUTER ابزار مخصوصي است كه مي تواند با تشخيص آدرسي منطقي ، داده ها را درشبكه به سمت مقصدش هدايت نمايد.

سرويس نامگذاري

عليرغم سهولتي كه بكارگيري IP نسبت به آدرس فيزيكي از پيش تعيين شده روي آداپتور شبكه دارد اما همچنان IP و طولاني بودن آن مشكل بخاطر سپردن اعدادي مانند 126.112.131.146 يا 101.192.156.131 را بدنبال دارد لذا TCP/IP ساختاري موازي با درنظر گرفتن اسامي حرفي عددي را فراهم ساخته است . اين اسامي ، قلمرو يا (DOMAIN NAMED SERVICE) ناميده مي شود.تطابق بين اسامي قلمرو و آدرس هاي IP تحليل نام خوانده مي شود. (DOMOIN NAMED SERVICE) آدرس كامپيوترها درشبكه اينترنت بطور معمول به شكل اسـامي DNS درقالب آدرس هاي الكترونيكي يا شبكه سراسري WWW بيان مي شود (براي مثال WWW.ISIRAN.COM) ويا (WWW.HAFEZ.NET)

كامپيوترهاي مخصوصي بنام سرويس دهنده هاي نام  ( NAME SERVERS) جداولي را ذخيره مي كنند كه چگونگي تطابق بين اسامي قلمروئي وآدرس هاي IP را نشان مي دهد.

سيستم سرويس نام در TCP/IP يك سلسله مراتب از سرويس دهنده هاي نام كه اسامي قلمرو را براي كامپيوترهاي ثبت شده DNS درشبكه دارد فراهم مي سازد اين بدين معني است كه كاربر شبكه به ندرت به وارد كردن آدرس IP نياز دارد وتنها آدرس قلمروئي را مورد استفاده قرار مي دهد.

EDI  :

EDI مخفف ELECTRONIC DATA INTERCHANGE  و به معناي مبادله الكترونيكي داده ها ميباشد و درسالهاي گذشته مورد توجه قرارگرفته است . EDI در واقع پيشينه تجارت الكترونيكي يا E _ COMMERCE  تلقي ميگردد . E_COMMERCE جايگزين EDI گرديده است زيرا بجاي راه حلهاي گران EDI كه تنها توسط شركتهاي بزرگ قابل پياده سازي بود تجارت الكترونيك به كمك شبكه هاي اينترنت به راحتي قابل پياده سازي و بهره برداري ميباشد.در واقع EDI  ابزاري الكترونيكي براي شركت ها محسوب ميشود تا بتوانند مستندات تجاري خود را در بستري الكترونيكي رد وبدل نمايند . بدين ترتيب انتقال مستنداتي نظير شفارشات خريد و صورتحساب ها از طريق خطوط تلفن بكمك پست الكترونيكي ، فاكس و تلكس در فرآيندهاي EDI ، ارسال مستندات كاغذي را حذف نموده است .

مزاياي استفاده ازتبادل الكترونيكي اطلاعات  

مزاياي استفاده از مكانيزم تبادل الكترونيكي اطلاعات در تجارت بين المللي و آثار كلي روي اقتصاد كلان كشورها را ميتوان بشرح زير برشمرد.

-         پائين آوردن چشمگير هزينه هاي عملياتي

-   انجا م خريد وفروش (واردات وصادرات ) انجام مناقصه هاي بين المللي ، كنترل موجودي ها ، امور بانكي و پرداخت ها ،‌  انجام فعاليت هاي گمركي و غيره به گونه اي آسانتر ، سريعتر و دقيقتر .

-         بالارفتن سطح توليد و برگشت سريع سرمايه ها ( توسعه صادرات )

-   ايجا د هماهنگي و تطبيق شرايط كاري با كشورهاي ديگر به ويژه از ديدگاه موضوع رقابت در بازار جهاني و همچنين پيوستن به قطب هاي اقتصادي

-         به حداقل رساندن اشتباهات انساني و به وجود آوردن امكانات بهتر براي كنترل و برنامه ريزي

-   ورود تجارت هاي كوچك و متوسط به صحنه تجارت بين المللي ، ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و انتقال فن آوري

هزينه هاي استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات

هزينه هاي مربوط به استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات راميتوان بطور كلي در محورهاي زير خلاصه نمود:

-         هزينه هاي مربوط به آموزش وآگاه سازي عمومي وايجاد فضاي قانوني

-    هزينه هاي مربوط به استقرار سخت افزارها كه معمولاً درهرنوع مكانيزاسيوني وجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنگ سازي سخت افزارهاي موجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنك سازي سخت افزارهاي موجود .

-    هزينه هاي مطالعاتي به اين معني كه برقراري تبادل الكترونيكي اطلاعات بايد به همان شيوه ها انجام پذيرد كه معمولاً درپروژه هاي مكانيزه وسيع عمل ميشود بدين معنا كه هزينه هاي مربوط به بررسي هاي ومطالعات اوليه ، تهيه گزارشات حاوي توجيهات فني واقتصادي كه توسط متخصصان ويا مشاوران انجام ميشود، درنظر گرفته شود.

-         هزينه هاي مربوط به نرم افزارهاي موردنياز

-   هزينه هاي مربوط به بستر سازي هاي سيستم هاي ارتباطاتي ومخابراتي كه بستگي به ابزار انتخاب شده دارد.

-   هزينه هاي مربوط به تجديد ساختار تجاري ، راه اندازي بخشي تبادل الكترونيكي اطلاعات دربخش هاي مرتبط با تجارت خارجي مانند پروژه سوئيفت  (SWIFT) در بانك مركزي و پروژه اسيكودا ( ASYCUDA)  در گمرك ايران .

-         هزينه هاي مربوط به ايجاد شبكه هاي اطلاعات بازرگاني

-   هزينه هاي عملياتي و نگه داري كه شامل هزينه هاي مربوط به توسعه سيستم ها و نرم افزارهاي جديد نيز ميشود.

گفتني است  كه از ديدگاه توجيه فن

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهرداد

وبلاگ خوبی داری اميدوارم موفق و پيروز باشيد