تردید

...و تو می مانی در میانه که دشنه فروهشته در قفایت را باور کنی یا نان و نمک فرو خورده‌ی سفره‌ات را انکار!
این است داستان رفاقت های امروزی که نرخ نانش شناور است و نمکش گندیده.
می خواهم انکار کنم یک عمر انسانیت را اما هنوز مرددم...

/ 0 نظر / 51 بازدید