*سكوت قانون درباره‌ صنفي بودن فروشگاه‌هاي اينترنتي*

مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي:
حتي يك بند هم از سند توسعه تجارت الكترونيكي اجرا نشده است

اينكه اتحاديه‌هاي صنفي واحدهاي الكترونيكي را به عنوان يك واحد صنفي بدانند، موضوعي است كه تا به امروز اتفاق نيفتاده و سكوت مبهمي‌ درباره‌ آن حاكم است.

ميرزايي ـ مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با بيان اينكه شاهد وجود فروشگاه‌هاي الكترونيكي هستيم كه فاقد واحد صنفي هستند، عنوان كرد: اينكه يك فروشگاه الكترونيكي يك واحد صنفي است يا نه؟ قوانين تجارت درباره‌ آن سكوت كرده‌اند در حالي كه در بسياري از مواقع يك فروشگاه الكترونيكي به يك فروشگاه صنفي متصل است. />

به اعتقاد ميرزايي فرهنگ سازي تجارت الكترونيك در حوزه‌هاي مديريت دولتي، آموزش بازرگانان و مردم از عمده ترين چالش‌هاي رشد تجارت الكترونيك در كشور است. />

وي گفت: چالش ديگر بحث پرداخت‌هاي الكترونيكي است كه متاسفانه شاهد حضور بانك‌هاي خصوصي در اين حوزه هستيم و متاسفانه بانك‌هاي دولتي با پشتوانه‌اي كه دارند در اين زمينه سكوت كرده و حركت مثبتي را در پرداخت‌هاي الكترونيكي و اينترنتي انجام نداده‌اند. />

از نظر ميرزايي بحث قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي و نبود آيين نامه دادرسي آن در قوه‌قضاييه چالش است كه از موانع اصلي رشد تجارت الكترونيك در كشور محسوب مي‌شود. />

وي با اشاره به سند توسعه تجارت الكترونيكي از سوي هيات دولت و ابلاغ آن گفت: با وجود اينكه بيش از يك سال از تصويب اين سند مي‌گذرد به جرات مي‌توان گفت كه حتي يكي از بندهاي آن اجرايي نشده است. />

ميرزايي راه اندازي پول الكترونيكي تا پايان سال گذشته را يكي از بندهاي اجرايي سند توسعه تجارت الكترونيكي برشمرد و افزود: هيچ يك از بندهاي اين سند در بدنه‌ دولتي به مرحله اجرا نرسيده‌اند. />

مدير اجرايي فروشگاه‌ساز اينترنتي درباره‌ اجرايي شدن امضاي ديجيتال نيز گفت: سالهاست كه اجراي اين طرح مطرح است و بارها قول هفته‌ها و ماه‌هاي آينده را مي‌دهند كه هنوز هم اجرا شدن آن مشخص نيست! />

ميرزايي با اشاره به جايگاه تجارت الكترويكي در بازار و اصناف، ورود اصناف به تجارت الكترونيك را با جايگزيني چك با برات در بازار مقايسه كرد و ا فزود: زماني كه چك وارد بازار نشد بازار با يك وقفه رو به رو شد اما با شكسته شدن اين سه مي‌توان گفت كه امروز بازار بدون چك زنده نيست، لذا تجارت الكترونيك هم در حل طي اين مرحله است. />

مدير اجرايي طرح فروشگاه‌هاي اينترنتي تصريح كرد: تجارت الكترونيك با سدي در واحدهاي صنفي مواجه شده و با حركت لاك پشتي پيش مي‌رود و اما شكسته شدن اين سد قابل پيش‌بيني است و در دو سال آينده شاهد پيشرفت‌هاي خوبي خواهيم بود. />

به گفته‌ وي در دو سال آينده هر واحد صنفي بدون هويت الكترونيكي قادر به انجام تجارت سنتي هم نخواهد بود. />

ميرزايي افزود: به دليل سنگين تر شدن وزن الكترونيكي تجارت الكترونيكي بسيار از تاجران قادر به استفاده از اين امكانات نيستند لذا در سال‌هاي اخير شاهد حضور بازرگان‌هايي بوديم كه به دليل آشنايي نداشتن به تجارت الكترونيكي تجربه‌هاي ناموفقي كسب كرده اند كه براي حل اين مشكل بايد كليه‌ نيازهاي الكترونيكي در قالب يك بسته در اختيار بازرگانان قرار گيرد. />

انتهاي پيام

کد خبر: 8505-01367
/ 0 نظر / 7 بازدید