دنياي الكترونيكي و بازنگري در رفتار سازماني

ترجمه شده: علي حسين زاده                                          تاريخ ارسال:۵ مرداد ۱۳۸۴
مقدمه:در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الكترونيكي بر رفتار سازماني بررسي شود كه تحقيقات كمي در اين مورد انجام شده است. آنچه كه در اينجا ذكر مي شود، مطالعه برخي تحقيقات و مقايسه آنها با برخي از مشاهدات، حدسها و گمانها در اين عرصه است. در اين مقاله با اين موضوع آشنا خواهيم شد كه چطور كامپيوتر و اينترنت هرچيزي را از رهبري تا توازن كار و خانواده تحت تاثير قرار مي دهند.

سازمان الكترونيكي چيست؟
دو واژه اي كــــــه به نظر موجب ابهام مي شوند تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي هستند(1). واژه تجارت الكترونيكي درحال تبديل شدن به يك برچسب استاندارد براي تشريح جنبه فروش كسب و كار الكترونيكي است. تجارت الكترونيكي ارائه محصولات و دريـــافت سفارشات را در سايت هاي وب را دربرمي گيرد. اكثر مقالات و رسانه ها به اينترنت در كسب و كار به عنوان مكاني براي خريد - بازاريابي و فروش محصولات و خدمات تحت آن توجه كرده اند. زماني كه شما مي شنويد كه تعداد زيادي از افراد از اينترنت خريد مي كنند و يا اينكه سازمانها مي توانند سايت هاي وبي را ايجاد كنند كه در آن مي توانند محصولاتشان را به فروش برسانند، مبادلاتي را انجام دهند و پرداختها را وصول و سفارشاتي را بگيرند شما درباره تجارت الكترونيكي مي شنويد. تجارت الكترونيكي تغيير شگرفي را در ارتباطات سازمان با مشتريانش ايجاد كرده است، و به طور سرسام آوري درحال گسترش است. حجم جهاني تجارت الكترونيكي 111 ميليارد دلار در سال 1999 بود و اين ميزان در سال 2003 به 1/3 تريليون دلار مي رسد...                                                                                                                                  .


                                                       متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 3 بازدید