جامعه اطلاعاتي و جوانان ايران

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نوشته شده توسط: فرنود حسنی   تاريخ ارسال:۲ اسفند۱۳۸۳        تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com

 

با آغاز دهه 80 شمسي در ايران حرکت هاي ملي و بزرگي در جهت توسعه فناوري اطلاعات آغاز شد. با تاثير پذيري از روند جهاني حاکم بر فرآيند توسعه فناوري اطلاعات، تعاريف و استانداردهاي مختلفي آگاهانه يا نا آگاهانه وارد امور رسمي و غير رسمي زندگي مردم ايران شد. در اين ميان جوانان ايراني به دلايل مختلفي که خارج از حوصله اين بحث است بيش تر و سريع تر ار هر قشري در بهره برداري از اين فناوري ها پيش قدم شدند.به اين دليل که آنها بسيار سريع تر مي توانند خود را با تحولات و تغييرات وفق بدهند و اصولاً جوانان به دنبال تحول و تجربه هاي جديد هستند.

در ادامه چالش هاي موجود با توجه به سه بند زير مورد ارزيابي قرار مي گيرند:

 

1-      ديدگاه: براي تعيين اصول و استانداردهاي جهاني و بومي جامعه اطلاعاتي اشنا مي شويم.

2-      دسترسي: نياز ها و امکانات لازم براي دسترسي و کمک جوانان به توسعه جامعه اطلاعاتي را ذکر مي کنيم.

3-      کاربرد:نحوه فعاليت و تعامل جوانان در جامعه اطلاعاتي با ساير عناصر اين جامعه را مطرح مي کنيم.

 

1-      ديدگاه:

الف) امروزه تاثير گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين جوانان فراتر از هر موضوعي آنها را به توجه و فعاليت واداشته است.

ب) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان 1- ابزار و2- هدف زمينه توسعه اشتغال و توانمندي اقتصادي جوانان را فراهم کند.

پ) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان 1- ابزار و2- هدف زمينه توسعه دانش، اطلاعات و فرهنگ جوانان را فراهم کند.

ت) فناوري اطلاعات مي تواند جوانان را به فعاليت وادارد و از آنها به عنوان عناصر تاثير گذار در توسعه دانايي محور کشور استفاده کند.

ث) فناوري اطلاعات مي تواند تا حد بسياري باعث از بين رفتن شکاف هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در ميان جوانان روستايي و شهري و همچنين جوانان طبقات بالاي شهري و پايين شهري شود.

ج) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان ابزار و هدف در خدمت خلاقيت جوانان ايراني قرار گيرد.

چ) فناوري اطلاعات مي تواند با حذف فواصل زماني و مکاني باعث توسعه ارتباطات و تعامل اطلاعاتي جوانان ايراني با جوانان ساير کشور هاي دنيا شود و همچنين به کاهش شکاف ديجيتالي ايران که از بيشترين ترکيب سني جوان برخوردار است با کشورهاي توسعه يافته کمک کند.

ح) فناوري اطلاعات مي تواند سد بزرگي در برابر روند فزاينده فرار مغزهاي خلاق جوانان ايراني شود.

خ)فناوري اطلاعات مي تواند به رشد و بالندگي شخصيت در جوانان کمک کند و آنها را براي زندگي بهتر آماده سازد. تجربه حضور در جوامع شبکه اي فرصتي مناسب خواهد بود تا جوانان مراودات اجتماعي و تعاملات فکري و انديشه اي را در بستري مجازي آزمايش کنند و از اين تجربه در زندگي واقعي خود بهره ببرند.

د) فناوري اطلاعات مي تواند باعث بالا رفتن درک اجتماعي، اخلاقي، بهداشتي، ديني ، سياسي و قانوني در بين جوانان شود و درجه همکاري آنها را در دستيابي به يک جامعه اطلاعاتي سالم و مبتني بر اصول و دموکراسي بالا ببرد و زمينه کاهش جرم و جنايت را در کلان کشور فراهم کند.

ذ) هزينه کردن در زمينه فناوري اطلاعات براي جوانان سرمايه گذاري براي آينده جامعه است.

با توجه به توانمندي هاي ذکر شده براي دانش فناوري اطلاعات در تسريع دسترسي به استانداردهاي جامعه اطلاعاتي در حال حاضر کشور به خصوص جامعه جوان با عدم توزيع برابر در به اشتراک گذاري عناصر سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين دسترسي به اطلاعات مواجه است. از اين رو مهمترين اصل در هويت دهي به جوان در جامعه اطلاعاتي ايران تهيه، توسعه، توزيع مناسب سرويس هاي ملي فناوري اطلاعات مي باشد.

سرويس هاي ملي شامل چه مواردي است و در اختيار چه ارگانهايي قرار دارد.؟

سرويس هاي ملي در حوزه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي به خدماتي اطلاق مي شود که زمينه دسترسي و ايجاد فرصت براي تمامي جوانان در جهت استفاده از منابع مالي، علمي ، آموزشي و... را فراهم مي کند که شامل موارد زير است:

1-      فرصتهاي استفاده از آموزش هاي فناوري اطلاعات

2-      فرصت اسفاده از فناوري اطلاعات براي اموزش و تحصيل

3-      فرصت دسترسي به زيرساختهاي فناوري اطلاعات

4-      فرصتهاي استفاده از فناوري اطلاعات براي اشتغال و کسب در آمد

5-      فرصت و امکان دسترسي به اطلاعات عمومي، تخصصي، علمية سياسي و قانوني

 

براي شناسايي ارگان هايي که اين گونه سرويس ها را در اختيار دارند بايد بررسي هاي لازم صورت گيرد و پس از آن رتبه بندي اين سازمان ها بر اساس ميزان دخيل بودن و در راس امر بودن تعيين و شرايط همکاري دو طرفه سازمان ها نيز مشخص گردد تا تسهيلات و امکانات به بهترين نحو در اختيار جوانان قرار گيرد.

براي اين منور مي توان دستورالعمل هاي لازم براي نظارت بر توزيع برابر فرصتها تعيين گردد و با مطالعه شاخص هايي مانند شهري و روستايي، جنسيت، تحصيلات، شرايط مالي زمينه براي تقويت گروههاي ضعيف در استفاده از فناوري اطلاعات فراهم گردد.

 

تنوع مضامين

تعداد بسيار از جوانان ايراني، تنوع بالاي شرايط زندگي اقتصادي و اجتماعي روحيه تنوع طلب، تفاوت علاقه مندي ها و عوامل مختلف ديگر مي طلبد تا در توليد اطلاعات عمومي و اختصاصي حداکثر تنوع در مضامين و محتوا رعايت شود تا بالاترين درصد پوشش اطلاعاتي در جامعه صورت پذيرد                                                                                                                                        .

/ 0 نظر / 3 بازدید