سه کتاب در زمينه مديريت

مدیریت فرا 2000 در شرکتهای کوچک و متوسط جلد 1

نويسنده : دکتر مسعود الملک برق لامع book9752_2.jpg
مترجم :
انتشارات : قصیده سرا
قيمت : 19000 ریال
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 964767578
X

آینده از آن شرکتهای کوچک و متوسط است . تنوع و شتاب نوپیدا در فعالیتهای اقتصادی خبر از تحولاتی عمیق و اساسی در شکل و ماهیت این نوع فعالیتها در آغاز قرن بیست و یکم دارد . بدیهی است که برای ورود به بازار بین المللی نیازمند گسترش روشهای علمی و موفق مدیریت برای اداره مراکز اقتصادی خود خواهیم بود . مشکل اساسی بسیاری از شرکتهای ایرانی در فقدان یک روش همه جانبه و کاربردی برای هماهنگی راهبردها بازاریابی و فروش ، تبلیغات ، تولید ، داده های سازمانی و برنامه ریزی مالی موسسه است

  راهنمای مدیریت موسسات کوچک

نويسنده : دی. ای. ان. دیکسون
مترجم : مهندس محمد بلوریان تهران
انتشارات : شر کت چاپ و نشر بازرگاني
قيمت : 9600 ریال
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 9644680162book9828_2.jpg
چاپ: 1377 وزیری

این کتاب برای صاحبان، مدیران یا اداره کنندگان واحدهایی مانند مغازه های خرده فروشیف عمده فروشی، تعمیرگاههای لوازم خانگی، خدمات اتومبیل، لباسشویی ها، رستورانها و نظایر آنها در مشاغل تولیدی و خدماتی نگاشته شده است. اگر چه در کتاب ساده و مختصری مانند این کتاب نمی توان به جزئیات و شرایط خاص مشاغل مختلف اشاره کرد ولی می توان با ذکر مثالهایی از آنها، نمونه هایی را نشان داد و سپس هر مورد خاص را با توجه به اطلاعات مدیران آن واحدها، تجزیه و تحلیل نمود.

 

مدیریت تغییرات اساسی

1376 وزیری

نويسنده : ریچارد بک هارد- وندی پریچارد
مترجم : مهدی خداپرست
انتشارات : چاپ و نشر بازر گاني book9896_2.jpg
قيمت : 7500 ریال
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 9645969239
تعداد بازديد از اين کتاب : 34

تسلط رقابتی در جهان امروز تنها با افزایش سود بنگاههای انتقاعی و یا کاهش هزینه در بنگاههای غیر انتفاعی تعریف نمی شود. بلکه عناصری مانند ظرفیت سازمان برای ابتکار، یادگیری، عکس العمل سریع و حتی طراحی برای ساختاری که بتواند ضمن پاسخگویی به تقاضاهای جامعه در حال تحول، حداکثر کنترل بر سرنوشت خویش را بدست آورد تعریف می شود. برای تحقق چنین هدفی لازم است رهبران طراز اول سازمانها حضور مستقیم خود در امور روزمره سازمانی را کاهش داده و خود را بیشتر با سیستم ها و ساختارهای مدیریتی جدید مأنوس نمایند.
کتاب مدیریت تغییرات اساسی نه تنها مباحث فوق الذکر را بخوبی توضیح می دهد بلکه دستمایه ای را فراهم می کند که خوراک اولیه مدیرانی است که می خواهند در سازمانهای خود تغییرات اساسی ایجاد کرده و در این راستا با فکر، ابتکار و خلاقیت برخاسته از پژوهشهای علمی، سازمان خود را به نه تنها موفق بلکه برآینده خود مسلط گردانند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید